Αρχείο Α.Ε. 49/98 - Καρατζίδης, Ιωάννης

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GR ELIA-MIET Α.Ε. 49/98

Τίτλος

Καρατζίδης, Ιωάννης

Ημερομηνία(ες)

 • 1921-1926 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

3 ημερολόγια

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Ο Ιωάννης (;) Καρατζίδης καταγόταν από τη Θεσσαλονίκη όπου ζούσε με την οικογένεια του. Υπηρέτησε ως έφεδρος ανθυπολοχαγός, εισηγητής στο Στρατοδικείο της XIV Μεραρχίας, το οποίο καταργήθηκε στις αρχές του 1922, μετατέθηκε στο Γ’ Διαρκές Στρατοδικείο, στην Ανωτέρα Στρατιωτική Διοίκηση Μακεδονίας και κατόπιν υπηρέτησε στα Τελωνεία Πυθίου, Κούλελι, Μπούργας, Γουμέντζας και Θεσσαλονίκης.

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Αγορά, Οκτώβριος 1998.

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Προσωπικά ημερολόγια/σημειωματάρια του έφεδρου ανθυπολοχαγού Καρατζίδη από τη Θεσσαλονίκη, όπου σημειώνει κατά διαστήματα σχόλια για την υπηρεσία του στο Στρατοδικείο της XIV Μεραρχίας, στην Ανωτέρα Διοίκηση Μακεδονίας, στα Τελωνεία Πυθίου, Κούλελι, Μπούργας, Γουμέντζας και Θεσσαλονίκης, για τη ζωή του, τους έρωτές του και γενικότερα για τα υπαρξιακά του προβλήματα.

 1. Ημερολόγιο (διαστ. 11 Χ 5,5 εκ.)
  Ένδειξη “Θεσσαλονίκη -Στρατιωτική ζωή μου (16.11.1921-14.5.1922)
  153 αριθμημένες και γραμμένες σελίδες. Στην πρώτη σελίδα υπάρχει αποτύπωση της σφραγίδας “Εισηγητής Στρατοδικείου Εκστρατείας ΧΙV Μεραρχίας”.
 2. Ημερολόγιο (διαστ. 7 Χ 10 εκ.)
  “Σκέψεις μου. Θεσσαλονίκη 4.9.1923 (4.9.23-13 Ιανουαρίου 1924)
  68 αριθμημένες σελίδες. Υπογράφει Η2Ο.
 3. Ημερολόγιο (διαστ.13 Χ 8 εκ.)
  “Η2Ο. Je reviendrais. Θράκη. Μακεδονία” (30.1.1924-10.11.1926)
  135 αριθμημένες και γραμμένες σελίδες στα ελληνικά και γαλλικά.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Σημείωση δημοσίευσης

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Στο 3ο ημερολόγιο στην τελευταία σελίδα σημειώνει στα γαλλικά ότι όποιος βρεί το συγκεκριμένο ημερολόγιο μετά το θάνατό του να το κάψει: “Je finis aussi ce livre. Il a assez duré. C’ est 9h15 de ce soir de 10 Novembre 1926 et je me trouve a Goumentza. Je ne crois pas l’ ouvrir mais si on le trouve après moi qu’ on le brule puisque il n'a pu contenir toutes les douleurs secrètes d’ une ame en peine. Le coeur souffrait à la mort mais on devait vivre parmis des amis, des parents et des étrangers qui ne comprenaient pas qui ne voulaient pas comprendre.”

Σημείωση

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Δελτίο περιγραφής Φορέα

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες