Αρχείο Α.Ε. 4/02 - Ελληνική, Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GR ELIA-MIET Α.Ε. 4/02

Τίτλος

Ελληνική, Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων

Ημερομηνία(ες)

  • 1955-1969 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

1 αρχειακό κουτί (3 βιβλία)

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Διοικητική ιστορία

Διετέλεσαν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας την περίοδο 1955-1969: Αλ. Πασπάτης, Περ. Κωνστάκης, Κ. Κωνστάκης, Ανδρ. Στράτος, Θ. Βελιμέζης, Σπ. Λοβέρδος, Γ.Χατζηγιάννης, Δ. Καλβοκορέσης, Εμ. Χατζηανδρέου, Π. Οικονομίδης, Θ. Ραυτόπουλος, Κ.Τρικούπης, Δ. Γκόφας, Θ.Θεοδωρίδης, Στέφανος Στρέιτ, Ιω. Ράπτης.

Πρόεδρος του Δ.Σ. επί τριάντα (30) χρόνια ο Αλέξανδρος Πασπάτης.

Όνομα παραγωγού

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Αγορά, Δεκέμβριος 2002

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Ένα (1) βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «Η Ελληνική» (Ιούνιος 1955-1969).

Ένα (1) βιβλίο Μητρώου («Υπαλληλική κατάστασις. Βιβλίον 1ον». Υπάρχουν και φωτογραφίες των περισσοτέρων υπαλλήλων.

Ένα (1) βιβλίο Μητρώου ανωνύμου εταιρείας «Ίδρυμα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων» (θυγατρικής της «Ελληνικής»)

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Ελληνικά

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Σημείωση δημοσίευσης

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Σημείωση

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

ΔΙΠΑΠ (Γ) 2η έκδοση

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Ιανουάριος 2003

Γραφή(ες)

Πηγές

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Χριστίνα Βάρδα

Πεδίο Πρόσκτησης

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες