Αρχείο Α.Ε. 4/01 - Λοπρέστης, Πέτρος και Σπυρίδων

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GR ELIA-MIET Α.Ε. 4/01

Τίτλος

Λοπρέστης, Πέτρος και Σπυρίδων

Ημερομηνία(ες)

  • 1919-1974 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

9 φάκελοι

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Ο Πέτρος Λοπρέστης (1868-1941) ήταν μηχανολόγος-μηχανικός. Εργάστηκε στο Δήμο Κέρκυρας και την περίοδο 1920-1932 διετέλεσε Επιθεωρητής Δημοσίων Έργων, και προϊστάμενος του Γραφείου Μελετών Υδραυλικών Έργων (Γ.Μ.Υ.Ε.). Το 1930 ήταν προϊστάμενος της Υπηρεσίας ελέγχου των υδραυλικών έργων πεδιάδων Σερρών-Δράμας και της Υπηρεσίας ελέγχου κατασκευής και εκμεταλλεύσεως έργων υδρεύσεως Αθηνών-Πειραιώς και Περιχώρων. Επίσης ανέλαβε τις μελέτες για την ύδρευση και αποχέτευση της Σπάρτης (1932) ενώ μετείχε στην Επιτροπή για τη μελέτη της ανέγερσης των συνοικισμών Νέας Σμύρνης και Νέας Καλλιπόλεως (1930).

Συνέγραψε το βιβλίο Ιταλικαί μέθοδοι υπολογισμού παροχής εξ ομβροδόχων λεκανών, Εκδόσεις Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, Αθήναι 1936. Είχε δύο κόρες (Αικατερίνη και Μιλένα) και ένα γιο, τον Σπυρίδωνα.

Ο Σπυρίδων Λοπρέστης (1900-;), γιος του Πέτρου, ήταν μηχανολόγος-μηχανικός και εντάχθηκε στο στρατό στο Σώμα του Πυροβολικού. Ταγματάρχης Πυροβολικού από το 1938, δίδασκε φυσική στη Σχολή Εκπαιδεύσεως Ανθυπασπιστών αρχιτεχνίτων το 1934, ενώ το 1937-1938 ήταν μέλος της Επιτροπής παραλαβής των όλμων Brandt 81 χιλ. όπου και ήρθε σε σύγκρουση με τον πρόεδρο της Επιτροπής Αντισυνταγματάρχη (ΠΖ) Αλέξανδρο Τσιγγούνη. Το 1940 εργαζόταν στην Επιθεώρηση Υλικού και Τεχνικών Υπηρεσιών του Πυροβολικού για την κατασκευή αντιαρματικών υπονομίσκων από παλιά βλήματα και το 1949 ήταν διοικητής της «301 Εργοστασίων Βάσεως». Διετέλεσε μέλος της Επιτροπής Σιδηρομεταλλουργίας του Ανωτάτου Συμβουλίου Ανασυγκροτήσεως για τη μελέτη του οίκου Mackenzie σχετικά με ίδρυση μεταλλουργίας σιδήρου στην Ελλάδα (1950). Το 1952 προσλήφθηκε στην ΠΥΡΚΑΛ ως Διευθυντής του Οβιδουργείου, σύνδεσμος με τις στρατιωτικές αρχές, θέση από την οποία παραιτήθηκε το 1953. Την περίοδο 1957-1974 εργάστηκε στην εταιρεία "Γκλαβάνης Τεχνική Βιομηχανία Γεωργικών Μηχανημάτων και Βιδοποιΐας ΑΕ". Το 1974 ανακηρύχθηκε ομότιμο μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος.

Όνομα παραγωγού

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Ο Σπυρίδων Λοπρέστης (1900-;), γιος του Πέτρου, ήταν μηχανολόγος-μηχανικός και εντάχθηκε στο στρατό στο Σώμα του Πυροβολικού. Ταγματάρχης Πυροβολικού από το 1938, δίδασκε φυσική στη Σχολή Εκπαιδεύσεως Ανθυπασπιστών αρχιτεχνίτων το 1934, ενώ το 1937-1938 ήταν μέλος της Επιτροπής παραλαβής των όλμων Brandt 81 χιλ. όπου και ήρθε σε σύγκρουση με τον πρόεδρο της Επιτροπής Αντισυνταγματάρχη (ΠΖ) Αλέξανδρο Τσιγγούνη. Το 1940 εργαζόταν στην Επιθεώρηση Υλικού και Τεχνικών Υπηρεσιών του Πυροβολικού για την κατασκευή αντιαρματικών υπονομίσκων από παλιά βλήματα και το 1949 ήταν διοικητής της «301 Εργοστασίων Βάσεως». Διετέλεσε μέλος της Επιτροπής Σιδηρομεταλλουργίας του Ανωτάτου Συμβουλίου Ανασυγκροτήσεως για τη μελέτη του οίκου Mackenzie σχετικά με ίδρυση μεταλλουργίας σιδήρου στην Ελλάδα (1950). Το 1952 προσλήφθηκε στην ΠΥΡΚΑΛ ως Διευθυντής του Οβιδουργείου, σύνδεσμος με τις στρατιωτικές αρχές, θέση από την οποία παραιτήθηκε το 1953. Την περίοδο 1957-1974 εργάστηκε στην εταιρεία "Γκλαβάνης Τεχνική Βιομηχανία Γεωργικών Μηχανημάτων και Βιδοποιΐας ΑΕ". Το 1974 ανακηρύχθηκε ομότιμο μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος.

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Αγορά, Ιανουάριος 2001.

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Το υλικό του αρχείου που αφορά τον Πέτρο Λοπρέστη αποτελείται κυρίως από υπηρεσιακά έγγραφα (διοριστήρια, συνταξιοδοτικά έγγραφα , συμφωνητικό για τη σύνταξη της μελέτης δικτύου ύδρευσης της πόλης Σερρών, υπόμνημα για την κατασκευή των υπονόμων Αθηνών, τοπογραφικά διαγράμματα για τα υδραυλικά έργα πεδιάδος Σερρών, ποικίλη αλληλογραφία, έντυπα σχετικά με την κατασκευή του φράγματος της λίμνης του Μαραθώνα και έντυπα της εταιρίας Ούλεν (περιλαμβάνονται και φωτογραφίες) κ.ά. (1919-1941).

Το υλικό που αφορά τον Σπυρίδωνα Λοπρέστη περιλαμβάνει πίνακες και έγγραφα σχετικά με τεχνικά χαρακτηριστικά πυροβόλων όπλων (1924-1925 και 1952-1955). αλληλογραφία, υπομνήματα, μηνυτήριες αναφορές σχετικές με τη διαμάχη του με τον Αλέξανδρο Τσιγγούνη στα πλαίσια της Επιτροπής παραλαβής των όλμων Brandt 81 χιλ. (1937-1938), σχέδια και έγγραφα για την μετατροπή οβίδων πυροβόλων σε αντιαρματικούς υπονομίσκους και παγίδες (1940). Έκθεση πραγματογνωμοσύνης για τις βαλλιστικές εξετάσεις σχετικά με τη δολοφονική απόπειρα κατά του Ελευθερίου Βενιζέλου (;) (Ιούνιος 1933) και των ταραχών του Νοεμβρίου 1944. Περιλαμβάνεται, επίσης το υπόμνημα του οίκου Machenzie σχετικά με την ίδρυση Μεταλλουργίας Σιδήρου στην Ελλάδα στα πλαίσια των σχεδίων Ανασυγκρότησης και η γνωμοδότηση της ελληνικής Επιτροπή Σιδηρομεταλλουργίας,

Μεγάλο μέρος του υλικού αφορά την εργασία του στην ΠΥΡΚΑΛ μεταπολεμικά και περιλαμβάνει αλληλογραφία του με διάφορους ξένους οίκους για την αγορά μηχανημάτων κατασκευής βλημάτων πυροβολικού και όλμων και των αντιαρματικών μπαζούκα (1952-1953) και τοπογραφικά σχέδια του εργοστασίου της εταιρείας στην Ελευσίνα.

Τέλος περιέχονται προσωπικά και συνταξιοδοτικά έγγραφα (1967-1974) κ.ά.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πέτρος Λοπρέστης

Φάκελος 1 Πέτρος Λοπρέστης (1919-1941)

Σπυρίδων Λοπρέστης

Φάκελος 2 Προσωπικά-Υπηρεσιακά (1933-1950)

Φάκελος 3 Τεχνικά στοιχεία πυροβόλων (Μεσοπόλεμος)

Φάκελος 4 Τεχνικά στοιχεία πυροβόλων – Έντυπα εταιρειών (Μεσοπόλεμος)

Φάκελος 5 Επιτροπή παραλαβής όλμων 81χιλ (1937-1938)

Φάκελος 6 Εξοπλισμός ΠΥΡΚΑΛ: μπαζούκα, διάφορα τεχνικά στοιχεία (1952-1955)

Φάκελος 7 Εξοπλισμός ΠΥΡΚΑΛ: βλήματα των 155, τοπογραφικά σχέδια εργοστασίου

Φάκελος 8 Εξοπλισμός ΠΥΡΚΑΛ: προσφορές εταιρείας ATLAS για διάφορα βλήματα (1952)

Φάκελος 9 Ποικίλα Πέτρου Λοπρέστη – Άλκιστις Λοπρέστη

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Δεν υπάρχουν περιορισμοί στην πρόσβαση.

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Πεδίο συμπληρωματικών πηγών

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Στο αρχείο Ζαβιτσιάνου περιέχεται υπόμνημα του Πέτρου Λοπρέστη για τη διασπάθιση δημοσίου χρήματος κατά την εκτέλεση υδραυλικών έργων στην πεδιάδα Σερρών.

Related descriptions

Σημείωση δημοσίευσης

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Το φωτογραφικό υλικό του Πέτρου Λοπρέστη, το σχετικό με την κατασκευή του φράγματος του Μαραθώνα απόκειται στο Φωτογραφικό Αρχείο.

Σημείωση

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Σημεία πρόσβασης είδους

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Δελτίο περιγραφής Φορέα.

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Γιώργος Χαρωνίτης

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

2002

Πεδίο Πρόσκτησης

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες