Οπλισμός

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Οπλισμός

Αντίστοιχοι όροι

Οπλισμός

Σχετικοί όροι

Οπλισμός

2 Αρχειακή περιγραφή results for Οπλισμός

2 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Λοπρέστης, Πέτρος και Σπυρίδων

  • GR ELIA-MIET Α.Ε. 4/01
  • Αρχείο
  • 1919-1974

Το υλικό του αρχείου που αφορά τον Πέτρο Λοπρέστη αποτελείται κυρίως από υπηρεσιακά έγγραφα (διοριστήρια, συνταξιοδοτικά έγγραφα , συμφωνητικό για τη σύνταξη της μελέτης δικτύου ύδρευσης της πόλης Σερρών, υπόμνημα για την κατασκευή των υπονόμων Αθηνών, τοπογραφικά διαγράμματα για τα υδραυλικά έργα πεδιάδος Σερρών, ποικίλη αλληλογραφία, έντυπα σχετικά με την κατασκευή του φράγματος της λίμνης του Μαραθώνα και έντυπα της εταιρίας Ούλεν (περιλαμβάνονται και φωτογραφίες) κ.ά. (1919-1941).

Το υλικό που αφορά τον Σπυρίδωνα Λοπρέστη περιλαμβάνει πίνακες και έγγραφα σχετικά με τεχνικά χαρακτηριστικά πυροβόλων όπλων (1924-1925 και 1952-1955). αλληλογραφία, υπομνήματα, μηνυτήριες αναφορές σχετικές με τη διαμάχη του με τον Αλέξανδρο Τσιγγούνη στα πλαίσια της Επιτροπής παραλαβής των όλμων Brandt 81 χιλ. (1937-1938), σχέδια και έγγραφα για την μετατροπή οβίδων πυροβόλων σε αντιαρματικούς υπονομίσκους και παγίδες (1940). Έκθεση πραγματογνωμοσύνης για τις βαλλιστικές εξετάσεις σχετικά με τη δολοφονική απόπειρα κατά του Ελευθερίου Βενιζέλου (;) (Ιούνιος 1933) και των ταραχών του Νοεμβρίου 1944. Περιλαμβάνεται, επίσης το υπόμνημα του οίκου Machenzie σχετικά με την ίδρυση Μεταλλουργίας Σιδήρου στην Ελλάδα στα πλαίσια των σχεδίων Ανασυγκρότησης και η γνωμοδότηση της ελληνικής Επιτροπή Σιδηρομεταλλουργίας,

Μεγάλο μέρος του υλικού αφορά την εργασία του στην ΠΥΡΚΑΛ μεταπολεμικά και περιλαμβάνει αλληλογραφία του με διάφορους ξένους οίκους για την αγορά μηχανημάτων κατασκευής βλημάτων πυροβολικού και όλμων και των αντιαρματικών μπαζούκα (1952-1953) και τοπογραφικά σχέδια του εργοστασίου της εταιρείας στην Ελευσίνα.

Τέλος περιέχονται προσωπικά και συνταξιοδοτικά έγγραφα (1967-1974) κ.ά.

Λοπρέστης, Πέτρος