Οργανώσεις, Αναρχικές

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Οργανώσεις, Αναρχικές

Αντίστοιχοι όροι

Οργανώσεις, Αναρχικές

 • UF Αναρχικές Οργανώσεις

Σχετικοί όροι

Οργανώσεις, Αναρχικές

2 Αρχειακή περιγραφή results for Οργανώσεις, Αναρχικές

2 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Ρολφ Πόλε

 • GR-ASKI- 1506
 • Αρχείο
 • 1942 - 2004
 • Προσωπικά έγγραφα (ληξιαρχικές πράξεις, πιστοποιητικά, σχολικοί έλεγχοι, φοιτητικά βιβλιάρια, ιατρικές βεβαιώσεις κ.ά.)
 • Προσωπική αλληλογραφία
 • Τεκμήρια από τη δικαστική υπόθεση Ρ. Πόλε (πρακτικά και αποφάσεις δικαστηρίων, αλληλογραφία με συνήγορο, αιτήσεις κ.ά.)
 • Αρχείο τύπου (αποκόμματα ημερήσιου γερμανικού και ελληνικού τύπου για την υπόθεση Πόλε, για αναρχικές οργανώσεις, για την πολιτική επικαιρότητα)
 • Άρθρα συνεντεύξεις και επιστολές του Ρ. Πόλε στον τύπο
 • Επεξεργασίες άρθρων του Ρ. Πόλε προς δημοσίευση
 • Μεταφράσεις Ρ.Πόλε (από ελληνικά σε γερμανικά)
 • Δημοσιεύματα τύπου για τον θάνατο του Ρ. Πόλε

Pohle, Rolf

Συλλογή Βαρδή Τσουρή

 • GRGSA-IAK EPH001.01
 • Αρχείο
 • 1980 - 2013

Αναρχικά - αντιεξουσιαστικά έντυπα, αφίσες, προκηρύξεις, εφημερίδες, εφημερίδες τοίχου, φυλλάδια

Τσουρής, Βαρδής