Αναρχικές Οργανώσεις

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Αναρχικές Οργανώσεις

Αντίστοιχοι όροι

Αναρχικές Οργανώσεις

Σχετικοί όροι

Αναρχικές Οργανώσεις

1 Αρχειακή περιγραφή results for Αναρχικές Οργανώσεις

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Ρολφ Πόλε

  • GR-ASKI- 1506
  • Αρχείο
  • 1942 - 2004

Προσωπικά έγγραφα (ληξιαρχικές πράξεις, πιστοποιητικά, σχολικοί έλεγχοι, φοιτητικά βιβλιάρια, ιατρικές βεβαιώσεις κ.ά.)

Προσωπική αλληλογραφία

Τεκμήρια από τη δικαστική υπόθεση Ρ. Πόλε (πρακτικά και αποφάσεις δικαστηρίων, αλληλογραφία με συνήγορο, αιτήσεις κ.ά.)

Αρχείο τύπου (αποκόμματα ημερήσιου γερμανικού και ελληνικού τύπου για την υπόθεση Πόλε, για αναρχικές οργανώσεις, για την πολιτική επικαιρότητα)

Άρθρα συνεντεύξεις και επιστολές του Ρ. Πόλε στον τύπο

Επεξεργασίες άρθρων του Ρ. Πόλε προς δημοσίευση

Μεταφράσεις Ρ.Πόλε (από ελληνικά σε γερμανικά)

Δημοσιεύματα τύπου για τον θάνατο του Ρ. Πόλε

Pohle, Rolf