Όπλα - Άδειες μεταφοράς

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Όπλα - Άδειες μεταφοράς

Αντίστοιχοι όροι

Όπλα - Άδειες μεταφοράς

Σχετικοί όροι

Όπλα - Άδειες μεταφοράς

1 Αρχειακή περιγραφή results for Όπλα - Άδειες μεταφοράς

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχεία Τμήματος Β΄ Δίωξης Ναρκωτικών και Όπλων Διεύθυνσης 33 Ελέγχου Τελωνείων Υπουργείου Οικονομικών

  • GRGSA-CA- ADM394.01
  • Αρχείο
  • 1994 - 2004

Το αρχειακό υλικό αφορά τις αρμοδιότητες του Τμήματος σχετικά με τον έλεγχο της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών και όπλων. Ναρκωτικά: Συνεργασία σε ευρωπαϊκά και διεθνή όργανα: Heads of National Drug Law Enforcement Agencies (HOLNEA Europe), ομάδα Δουβλίνου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Καταπολέμησης των Ναρκωτικών (CELAD), Europol, Παγκόσμιος Οργανισμός Τελωνείων, Ο.Η.Ε., μηνύματα των επιτροπών Marininfo, Balkaninfo, ανταλλαγή πληροφοριών με ελληνικές υπηρεσίες (Συντονιστικό Όργανο Δίωξης Ναρκωτικών κ.ά), κ.ά. Όπλα: Άδειες μεταφοράς όπλων.

Υπουργείο Οικονομικών, Δ 33 Διεύθυνση Ελέγχου Τελωνείων, Τμήμα Β΄ Δίωξης Ναρκωτικών και Όπλων