Εμφανίζει 1 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Μόνο περιγραφές ανώτατου επιπέδου Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Ιστορικό αρχείο Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης

  • Αρχείο
  • 1925 - 1990

Αλληλογραφία ΒΕΘ με διάφορους επαγγελματικούς οργανισμούς, υπουργεία και δημόσιους φορείς, καθώς και με οικονομικούς και τραπεζικούς οργανισμούς. Επίσης, βιβλία πρακτικών συνεδριάσεων διοικητικών οργάνων, βιβλία μητρώου, καθώς και αρχεία - βιβλία οργάνων διοίκησης.

Μέσα στο αρχείο περιλαμβάνονται τα βιβλία του Μητρώου Επωνυμιών Επιχειρήσεων, όπου φαίνεται ότι η ίδρυση πολλών επιχειρήσεων έγινε κατά τον 19ο αιώνα.

Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης