Αρχείο - Ιστορικό αρχείο Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

Τίτλος

Ιστορικό αρχείο Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης

Ημερομηνία(ες)

  • 1925 - 1990 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

20 κυτία με αρχειακό υλικό και περίπου 100 βιβλία

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Το 1925 ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη το Επαγγελματικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης. Το 1940 με τον Νόμο 2429/1940 δημιουργούνται στην Θεσσαλονίκη δυο αμιγή επιμελητήρια, το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης και το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης.
Μέλη του Επιμελητηρίου είναι όλες οι μικρού και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις μεταποίησης και παροχής υπηρεσιών που για την δραστηριοποίηση τους απαιτούνται ειδικές τεχνικές γνώσεις και έχουν την έδρα τους στην περιοχή του Νομού Θεσσαλονίκης.

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Αλληλογραφία ΒΕΘ με διάφορους επαγγελματικούς οργανισμούς, υπουργεία και δημόσιους φορείς, καθώς και με οικονομικούς και τραπεζικούς οργανισμούς. Επίσης, βιβλία πρακτικών συνεδριάσεων διοικητικών οργάνων, βιβλία μητρώου, καθώς και αρχεία - βιβλία οργάνων διοίκησης.

Μέσα στο αρχείο περιλαμβάνονται τα βιβλία του Μητρώου Επωνυμιών Επιχειρήσεων, όπου φαίνεται ότι η ίδρυση πολλών επιχειρήσεων έγινε κατά τον 19ο αιώνα.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Θεματική ταξινόμηση

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Το αρχείο είναι ανοικτό στην έρευνα και το υλικό αναπαράγεται με τη μορφή αντίγραφων και φωτογράφησης.
Κατά τη χρήση θα πρέπει να αναφέρεται η πηγή προέλευσής του.

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Κυρίως ελληνική, ελάχιστα έγγραφα στην αγγλική και γαλλική

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Υπάρχει κατάλογος σε έντυπη μορφή και είναι υπό διαμόρφωση ο ηλεκτρονικός κατάλογος

Πεδίο συμπληρωματικών πηγών

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Κομμάτι του αρχείου προ του 1925 που αφορά τη δραστηριότητα των Επαγγελματοβιοτεχνών της πόλης έχει καταγραφεί και βρίσκεται στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης

Related descriptions

Σημείωση δημοσίευσης

Στο συγκεκριμένο αρχείο στηρίχθηκε η έκδοση του λευκώματος του ΒΕΘ για τα 90 χρόνια από την ίδρυσή του (1925-2015)

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Σημεία πρόσβασης είδους

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

17/01/2020

Γραφή(ες)

Πηγές

Δελτίο περιγραφής Φορέα

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Το αρχείο ταξινομήθηκε και ευρετηριάστηκε από τον υπάλληλο του Κέντρου Ιστορίας Θεσσαλονίκης κ. Νίκο (Κόλια) Μαραντζίδη

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες