Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης

Πεδίο Αναγνώρισης

Αναγνωριστικό

Καθιερωμένη μορφή του Ονόματος

Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης

Παράλληλη μορφή(ες) του Ονόματος

Άλλες μορφές του ονόματος

  • Β.Ε.Θ.
  • ΒΕΘ

Τύπος

  • Αρχείο Δημόσιου Φορέα ή Οργανισμού

Πεδίο επικοινωνίας

 

Δεληχάτσιος Γεώργιος

Τύπος

Διεύθυνση

Οδός

Αριστοτέλους 27

Τοποθεσία

Θεσσαλονίκη

Περιοχή

Θεσσαλονίκη

Όνομα Χώρα

Ταχυδρομικός Κωδικός

Τηλέφωνο

2310 277733

Fax

Email

URL

www.veth.gov.gr

Σημείωση

 

Νίκος (Κόλιας) Μαραντζίδης

Τύπος

Διεύθυνση

Οδός

Τοποθεσία

Περιοχή

Όνομα Χώρα

Ταχυδρομικός Κωδικός

Τηλέφωνο

Fax

Email

URL

Σημείωση

Πεδίο περιγραφής

Ιστορικό/Βιογραφικό

Το 1925 ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη το Επαγγελματικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης. Το 1940 με τον Νόμο 2429/1940 δημιουργούνται στην Θεσσαλονίκη δυο αμιγή επιμελητήρια, το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης και το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης.
Μέλη του Επιμελητηρίου είναι όλες οι μικρού και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις μεταποίησης και παροχής υπηρεσιών που για την δραστηριοποίηση τους απαιτούνται ειδικές τεχνικές γνώσεις και έχουν την έδρα τους στην περιοχή του Νομού Θεσσαλονίκης.

Γεωγραφικό και πολιτιστικό πλαίσιο

Προέλευση των Καθιερωμένων Αποδόσεων

Administrative structure

Υπάγεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Πολιτικές διαχείρισης και συλλογής αρχείων

Κτίρια

Holdings

Το αρχείο καλύπτει μια χρονική περίοδο από το 1925 έως και σήμερα. Αφορά τη λειτουργία του Επιμελητηρίου καθώς και τη σχέση του με τους διάφορους οικονομικούς, επαγγελματικούς και πολιτικούς φορείς.

Εργαλεία έρευνας, οδηγοί και δημοσιεύσεις

Πεδίο πρόσβασης

Ωράριο λειτουργίας

7.30 - 15.30

Access conditions and requirements

Προσβασιμότητα

Πεδίο υπηρεσιών

Υπηρεσίες έρευνας

Υπηρεσίες αναπαραγωγής

Δημόσιοι χώροι

Πεδίο ελέγχου

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Κατάσταση

Επίπεδο λεπτομέρειας

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γλώσσα(ες)

Γραφή(ες)

Πηγές

Σημειώσεις συντήρησης

Σημεία πρόσβασης

Σημεία Πρόσβασης

  • Clipboard

Βασική επικοινωνία

Αριστοτέλους 27
Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη