Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης

Περιοχή αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

Καθιερωμένες μορφές του ονόματος

Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης

Παράλληλες μορφές του ονόματος

Άλλες μορφές του ονόματος

  • Β.Ε.Θ.
  • ΒΕΘ

Τύπος

  • Αρχείο Δημόσιου Φορέα ή Οργανισμού

Περιοχή επαφής

 

Δεληχάτσιος Γεώργιος

Τύπος

Διεύθυνση

Οδός

Αριστοτέλους 27

Τοποθεσία

Θεσσαλονίκη

Περιοχή

Θεσσαλονίκη

Όνομα Χώρα

Ταχυδρομικός Κωδικός

Τηλέφωνο

2310 277733

Fax

Email

URL

www.veth.gov.gr

Σημείωση

 

Νίκος (Κόλιας) Μαραντζίδης

Τύπος

Διεύθυνση

Οδός

Τοποθεσία

Περιοχή

Όνομα Χώρα

Ταχυδρομικός Κωδικός

Τηλέφωνο

Fax

Email

URL

Σημείωση

Περιοχή περιγραφής

Ιστορικό

Το 1925 ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη το Επαγγελματικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης. Το 1940 με τον Νόμο 2429/1940 δημιουργούνται στην Θεσσαλονίκη δυο αμιγή επιμελητήρια, το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης και το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης.
Μέλη του Επιμελητηρίου είναι όλες οι μικρού και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις μεταποίησης και παροχής υπηρεσιών που για την δραστηριοποίηση τους απαιτούνται ειδικές τεχνικές γνώσεις και έχουν την έδρα τους στην περιοχή του Νομού Θεσσαλονίκης.

Γεωγραφικό και πολιτιστικό πλαίσιο

Νομικό/κανονιστικό πλαίσιο

Διοικητική δομή

Υπάγεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Διαχείριση ενεργών και ημιενεργών αρχείων και πολιτική προσκτήσεων

Κτίρια

Συλλογές

Το αρχείο καλύπτει μια χρονική περίοδο από το 1925 έως και σήμερα. Αφορά τη λειτουργία του Επιμελητηρίου καθώς και τη σχέση του με τους διάφορους οικονομικούς, επαγγελματικούς και πολιτικούς φορείς.

Εργαλεία έρευνας, κατάλογοι και δημοσιεύσεις

Περιοχή πρόσβασης

Ωράριο λειτουργίας

7.30 - 15.30

Συνθήκες και όροι πρόσβασης

Συνθήκες προσπέλασης

Περιοχή παρεχόμενων υπηρεσιών

Υπηρεσίες έρευνας

Υπηρεσίες αναπαραγωγής

Χώροι ανοικτοί στο κοινό

Περιοχή ελέγχου

Κωδικός αναγνώρισης περιγραφής

Κωδικός αναγνώρισης του φορέα καθιέρωσης της εγγραφής

Κανόνες και/ή συμβάσεις

Κατάσταση επεξεργασίας της εγγραφής

Επίπεδο λεπτομέρειας της περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης ή κατάργησης της περιγραφής

Γλώσσα(ες)

Αλφάβητο(α)

Πηγές

Πληροφορίες για τη σύνταξη/ενημέρωση της περιγραφής

Σημεία πρόσβασης

Σημεία Πρόσβασης

  • Clipboard

Βασική επικοινωνία

Αριστοτέλους 27
Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη