Εμφανίζει 1 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Μόνο περιγραφές υψηλού επιπέδου Ιστορικό Αρχείο Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεων
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Αρχείο Αρχαιολογικής Υπηρεσίας

  • Αρχείο
  • 1834-1985

Το αρχείο καλύπτει όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων που αφορούν στη διαχείριση των αρχαιολογικών χώρων και μνημείων της Ελλάδας καθώς και την ιστορία και τη διοικητική εξέλιξη της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. Περιέχονται βιβλία πρωτοκόλλων, έγγραφα, υπηρεσιακά σημειώματα και αποσπάσματα πράξεων του Αρχαιολογικού Συμβουλίου, ανασκαφικά ημερολόγια, κατάλογοι μνημείων και συλλογών, τηλεγραφήματα, δημοσιεύματα στον ημερήσιο Τύπο, επιστολές πολιτών, σχεδιαστικά σκαριφήματα, χαρτογραφικό υλικό, φωτογραφίες. Περιλαμβάνονται και προσωπικά αντικείμενα.

Υπουργείο Πολιτισμού και Επιστημών