Αρχείο - Αρχείο Αρχαιολογικής Υπηρεσίας

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

Τίτλος

Αρχείο Αρχαιολογικής Υπηρεσίας

Ημερομηνία(ες)

  • 1834-1985 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

4000 περ. αρχειακά κουτιά

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

(1971-1985)

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Όνομα παραγωγού

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Όνομα παραγωγού

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Το Τμήμα Ιστορικού Αρχείου Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεων της πρώην Διεύθυνσης Εθνικού Αρχείου Μνημείων (ΔΕΑΜ) συγκέντρωσε το υλικό της υπηρεσιών αρχαιοτήττων που φυλασσόταν κατά καιρούς σε πολλούς αποθηκευτικούς χώρους.

Σύντομο ιστορικό

1960: Υπαγωγή Αρχαιολογικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Προεδρίας της Κυβερνήσεως. Το αρχείο περιόδου 1837-1924 μεταφέρεται για φύλαξη στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Το αρχείο περιόδου 1924 και εντεύθεν φιλοξενείται στο Βυζαντινό Μουσείο

1970: Μεταφορά του αρχείου από το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο στην εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία (απόφαση 186/5-1-1970 Γενικού Επιθεωρητή της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεων Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης, Σπυρίδωνος Μαρινάτου.

1981: Επιστροφή του αρχείου στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.

1996: Μεταφορά του ανενεργού αρχείου του Υπουργείου Πολιτισμού από το κτήριο της οδού Αριστείδου στην ΔΕΑΜ (κτήριο Ασωμάτων 11) με την ευκαιρία της μεταφοράς του Υπουργείου Πολιτισμού στην οδό Μπουμπουλίνας 22. Το αρχείο του Υπουργείου Πολιτισμού αφορά τις περιόδους: α΄ μισό 20ου αιώνα και 1971-1985 [το αρχείο του πρώην Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών].

1996: Παραδίδεται στη ΔΕΑΜ το αρχείο του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβερνήσεως [που αφορούσε τον πολιτισμό] περιόδου 1960-1970

1999: Μεταφορά του αρχείου της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας από το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο στην Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων (κτήριο Ασωμάτων 11).

2008: Μεταφορά ΔΕΑΜ στο κτήριο της Ψαρομηλίγκου 22

Διαδικασία Πρόσκτησης

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Το αρχείο καλύπτει όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων που αφορούν στη διαχείριση των αρχαιολογικών χώρων και μνημείων της Ελλάδας καθώς και την ιστορία και τη διοικητική εξέλιξη της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. Περιέχονται βιβλία πρωτοκόλλων, έγγραφα, υπηρεσιακά σημειώματα και αποσπάσματα πράξεων του Αρχαιολογικού Συμβουλίου, ανασκαφικά ημερολόγια, κατάλογοι μνημείων και συλλογών, τηλεγραφήματα, δημοσιεύματα στον ημερήσιο Τύπο, επιστολές πολιτών, σχεδιαστικά σκαριφήματα, χαρτογραφικό υλικό, φωτογραφίες. Περιλαμβάνονται και προσωπικά αντικείμενα.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

α) Προσωπικά αρχεία αρχαιολόγων της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας (άραθρα, αλληλογραφία, φωτογραφικό αρχείο).
β) Τμήμα από το ανενεργό παλαιό αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων

Σύστημα Ταξινόμησης

Η ταξινόμηση βασίζεται στα οργανογράμματα του Υπουργείου Πολιτισμού και εσωτερικά είναι χρονολογική, γεωγραφική και μεθοδική (ανά υποθέσεις)

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Ελεύθερη υπό τους περιορισμούς πρόσβασης του Ν. 4305/2014 άρθρο 3 : προστασία πολιτιστικής κληρονομιάς, προσωπικών δεδομένων.
Απαιτείται τηλεφωνική επικοινωνία με την Υπηρεσία.

Όροι αναπαραγωγής

Φωτογράφιση. Παρέχονται και ψηφιακά αντίγραφα (με υδατόσημο)

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Ελληνικά (κυρίως), γαλλικά, αγγλικά, γερμανικά, ιταλικά

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Πληροφοριακό σύστημα τεκμηρίωσης και διαχείρισης αρχειακού υλικού.

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Σημείωση δημοσίευσης

Μεταξία Τσιποπούλου (επιµ.), Κατάλογος έκθεσης του Ιστορικού Αρχείου της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, Αθήνα 2008 (διαθέσιμο στο: http://nam.culture.gr/images/deam/docs/katalogos.pdf)
Μεταξία Τσιποπούλου (επιµ.), "...ανέφερα εγγράφως..." Θησαυροί του Ιστορικού Αρχείου της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, κατάλογος έκθεσης, 2010
Κουντούρη, Ε και Μασουρίδη, Σ. (επιμ), Ιστορίες επί Χάρτου. Μορφές και θέματα της Αρχαιολογίας στην Ελλάδα του 19ου αιώνα, κατάλογος έκθεσης 2013

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Σταυρούλα Μασουρίδου, Αρχοντούλα Παπουλάκου

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες