Ιστορικό Αρχείο Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεων

Πεδίο Αναγνώρισης

Αναγνωριστικό

Καθιερωμένη μορφή του Ονόματος

Ιστορικό Αρχείο Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεων

Παράλληλη μορφή(ες) του Ονόματος

Άλλες μορφές του ονόματος

 • Διεύθυνση Αρχείου Μνημείων και Δημοσιευμάτων (ΔΑΜΔ)
 • Αρχείο Μνημείων και Δημοσιευμάτων
 • Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων (Δ.Ε.Α.Μ.)

Τύπος

 • Αρχείο Δημόσιου Φορέα ή Οργανισμού

Πεδίο επικοινωνίας

 

Τμηματάρχης: Δρ Αθηνά Χατζηδημήτριου

Τύπος

Διεύθυνση

Οδός

Ψαρομηλίγκου 22

Τοποθεσία

Αθήνα

Περιοχή

Αττική

Όνομα Χώρα

Ταχυδρομικός Κωδικός

105 53

Τηλέφωνο

210-3234819, 210-3358000

Fax

210 3358191

Email

Σημείωση

Πεδίο περιγραφής

Ιστορικό/Βιογραφικό

Γεωγραφικό και πολιτιστικό πλαίσιο

Νομικό - κανονιστικό πλαίσιο

Διοικητική δομή

Ανήκει στη Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων (ΔΔΕΑΜ) του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠΠΟΑ)

Πολιτικές διαχείρισης και συλλογής αρχείων

Κτίρια

Αρχειακές και άλλες συλλογές

Σύμφωνα με το Π.Δ. 4/2018 (ΦΕΚ Α΄ 7) μεταξύ των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Διαχείρισης Ιστορικού Αρχείου Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεων της Διεύθυνσης Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων ορίστηκε η τήρηση του αρχείου των Υπηρεσιών των Αρχαιοτήτων και των Υπηρεσιών Αναστήλωσης από τη σύστασή τους μέχρι σήμερα.

Το Ιστορικό Αρχείο Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεων περιλαμβάνει:

 1. Το αρχείο της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας (1834-2010).
 2. Το αρχείο των πρακτικών του Διοικητικού και Αρχαιολογικού Συμβουλίου (1899-1989).
 3. Το αρχείο της καταργηθείσας Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων και Αναπλάσεις» (ΕΑΧΑ), (1994-2014).
 4. Το αυτόνομο φωτογραφικό αρχείο διατηρητέων κτηρίων ελληνικών πόλεων (1978-1984).
 5. Τα κατάλοιπα του αρχείου του εκλιπόντος αρχαιολόγου Απόστολου Αρβανιτόπουλου.
 6. Τα κατάλοιπα του αρχείου της εκλιπούσης αρχαιολόγου Ευαγγελίας Πρωτονοταρίου-Δεϊλάκη.
 7. .Τα κατάλοιπα του αρχείου της εκλιπούσης αρχαιολόγου Ηούς Ζερβουδάκη.

Εργαλεία έρευνας, οδηγοί και δημοσιεύσεις

Πεδίο πρόσβασης

Ωράριο λειτουργίας

8.00-16.00

Access conditions and requirements

Προσβασιμότητα

Πεδίο υπηρεσιών

Υπηρεσίες έρευνας

Υπηρεσίες αναπαραγωγής

Δημόσιοι χώροι

Πεδίο ελέγχου

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Κατάσταση

Επίπεδο λεπτομέρειας

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γλώσσα(ες)

Γραφή(ες)

Πηγές

Σημειώσεις συντήρησης

Σημεία πρόσβασης

Σημεία Πρόσβασης

 • Πρόχειρο

Βασική επικοινωνία

Ψαρομηλίγκου 22
Αθήνα, Αττική 105 53