Ιστορικό Αρχείο Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεων

Πεδίο Αναγνώρισης

Αναγνωριστικό

Καθιερωμένη μορφή του Ονόματος

Ιστορικό Αρχείο Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεων

Παράλληλη μορφή(ες) του Ονόματος

Άλλες μορφές του ονόματος

Τύπος

  • Αρχείο Δημόσιου Φορέα ή Οργανισμού

Πεδίο επικοινωνίας

Τύπος

Διεύθυνση

Οδός

Αγίων Ασωμάτων 11

Τοποθεσία

Αθήνα

Περιοχή

Αττική

Όνομα Χώρα

Ταχυδρομικός Κωδικός

105 53

Τηλέφωνο

210 3358000

Fax

210 3358191

Email

Σημείωση

Πεδίο περιγραφής

Ιστορικό/Βιογραφικό

Το Τμήμα Ιστορικού Αρχείου Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεων της πρώην Διεύθυνσης Εθνικού Αρχείου Μνημείων (ΔΕΑΜ) συγκέντρωσε το υλικό των υπηρεσιών αρχαιοτήτων που φυλασσόταν κατά καιρούς σε πολλούς αποθηκευτικούς χώρους.

Σύντομο ιστορικό

1960: Υπαγωγή Αρχαιολογικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Προεδρίας της Κυβερνήσεως. Το αρχείο περιόδου 1837-1924 μεταφέρεται για φύλαξη στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Το αρχείο περιόδου 1924 και εντεύθεν φιλοξενείται στο Βυζαντινό Μουσείο

1970: Μεταφορά του αρχείου από το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο στην εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία (απόφαση 186/5-1-1970 Γενικού Επιθεωρητή της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεων Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης, Σπυρίδωνος Μαρινάτου.

1981: Επιστροφή του αρχείου στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.

1996: Μεταφορά του ανενεργού αρχείου του Υπουργείου Πολιτισμού από το κτήριο της οδού Αριστείδου στην ΔΕΑΜ (κτήριο Ασωμάτων 11) με την ευκαιρία της μεταφοράς του Υπουργείου Πολιτισμού στην οδό Μπουμπουλίνας 22. Το αρχείο του Υπουργείου Πολιτισμού αφορά τις περιόδους: α΄ μισό 20ου αιώνα και 1971-1985 [το αρχείο του πρώην Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών].

1996: Παραδίδεται στη ΔΕΑΜ το αρχείο του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβερνήσεως [που αφορούσε τον πολιτισμό] περιόδου 1960-1970

1999: Μεταφορά του αρχείου της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας από το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο στην Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων (κτήριο Ασωμάτων 11).

2008: Μεταφορά ΔΕΑΜ στο κτήριο της Ψαρομηλίγκου 22

Γεωγραφικό και πολιτιστικό πλαίσιο

Προέλευση των Καθιερωμένων Αποδόσεων

Administrative structure

Ανήκει στη Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων (ΔΔΕΑΜ) του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠΠΟΑ)

Πολιτικές διαχείρισης και συλλογής αρχείων

Κτίρια

Αρχειακές και άλλες συλλογές

Η Υπηρεσία έχει συγκεντρώσει τα εξής αρχειακά σύνολα υπηρεσιών σχετιζόμενων με τη διαχείριση αρχαιοτήτων.

Αρχειακό σύνολο 19ου αι.-αρχών 20ού αι. (1834-1927) προερχόμενο από το Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως
Αρχειακό σύνολο α' μισού 20ού αι. (1927-1960) προερχόμενο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
Αρχειακό σύνολο Υπουργείου Προεδρίας (1960-1970)
Αρχειακό σύνολο Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών (1971-1985)
Αρχειακό σύνολο Υπουργείου Πολιτισμού (1985-2008)
Αρχειακό σύνολο Φωτογραφιών
Αρχειακό σύνολο Προσωπικών Αρχείων (αρχαιολόγων)

Τηρεί επίσης τις παρακάτω βάσεις δεδομένων

Εθνικό Αρχείο Μνημείων, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς», αποτελούμενο από το σύνολο των καταγεγραμμένων μνημείων της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας.

Διαρκής Κατάλογος Αρχαιολογικών χώρων και Μνημείων της Ελλάδος, στον οποίο συγκεντρώνονται οι κηρύξεις που προστατεύτουν τα ακίνητα µνηµεία, τους αρχαιολογικούς χώρους και τους ιστορικούς τόπους από το 1921 και εξής. Προσβάσιμος στο http://listedmonuments.culture.gr.

Εργαλεία έρευνας, οδηγοί και δημοσιεύσεις

Πεδίο πρόσβασης

Ωράριο λειτουργίας

Access conditions and requirements

Προσβασιμότητα

Πεδίο υπηρεσιών

Υπηρεσίες έρευνας

Υπηρεσίες αναπαραγωγής

Δημόσιοι χώροι

Πεδίο ελέγχου

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Κατάσταση

Επίπεδο λεπτομέρειας

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γλώσσα(ες)

Γραφή(ες)

Πηγές

Σημειώσεις συντήρησης

Σημεία πρόσβασης

Σημεία Πρόσβασης

  • Πρόχειρο

Βασική επικοινωνία

Αγίων Ασωμάτων 11
Αθήνα, Αττική 105 53