Ιστορικό Αρχείο Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεων

Identity area

Identifier

Authorized form of name

Ιστορικό Αρχείο Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεων

Parallel form(s) of name

Other form(s) of name

Type

  • Αρχείο Δημόσιου Φορέα ή Οργανισμού

Contact area

Type

Address

Street address

Αγίων Ασωμάτων 11

Locality

Αθήνα

Region

Αττική

Country name

Postal code

105 53

Telephone

210 3358000

Fax

210 3358191

Email

Note

Description area

History

Το Τμήμα Ιστορικού Αρχείου Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεων της πρώην Διεύθυνσης Εθνικού Αρχείου Μνημείων (ΔΕΑΜ) συγκέντρωσε το υλικό των υπηρεσιών αρχαιοτήτων που φυλασσόταν κατά καιρούς σε πολλούς αποθηκευτικούς χώρους.

Σύντομο ιστορικό

1960: Υπαγωγή Αρχαιολογικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Προεδρίας της Κυβερνήσεως. Το αρχείο περιόδου 1837-1924 μεταφέρεται για φύλαξη στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Το αρχείο περιόδου 1924 και εντεύθεν φιλοξενείται στο Βυζαντινό Μουσείο

1970: Μεταφορά του αρχείου από το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο στην εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία (απόφαση 186/5-1-1970 Γενικού Επιθεωρητή της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεων Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης, Σπυρίδωνος Μαρινάτου.

1981: Επιστροφή του αρχείου στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.

1996: Μεταφορά του ανενεργού αρχείου του Υπουργείου Πολιτισμού από το κτήριο της οδού Αριστείδου στην ΔΕΑΜ (κτήριο Ασωμάτων 11) με την ευκαιρία της μεταφοράς του Υπουργείου Πολιτισμού στην οδό Μπουμπουλίνας 22. Το αρχείο του Υπουργείου Πολιτισμού αφορά τις περιόδους: α΄ μισό 20ου αιώνα και 1971-1985 [το αρχείο του πρώην Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών].

1996: Παραδίδεται στη ΔΕΑΜ το αρχείο του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβερνήσεως [που αφορούσε τον πολιτισμό] περιόδου 1960-1970

1999: Μεταφορά του αρχείου της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας από το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο στην Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων (κτήριο Ασωμάτων 11).

2008: Μεταφορά ΔΕΑΜ στο κτήριο της Ψαρομηλίγκου 22

Geographical and cultural context

Mandates/Sources of authority

Administrative structure

Ανήκει στη Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων (ΔΔΕΑΜ) του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠΠΟΑ)

Records management and collecting policies

Buildings

Holdings

Η Υπηρεσία έχει συγκεντρώσει τα εξής αρχειακά σύνολα υπηρεσιών σχετιζόμενων με τη διαχείριση αρχαιοτήτων.

Αρχειακό σύνολο 19ου αι.-αρχών 20ού αι. (1834-1927) προερχόμενο από το Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως
Αρχειακό σύνολο α' μισού 20ού αι. (1927-1960) προερχόμενο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
Αρχειακό σύνολο Υπουργείου Προεδρίας (1960-1970)
Αρχειακό σύνολο Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών (1971-1985)
Αρχειακό σύνολο Υπουργείου Πολιτισμού (1985-2008)
Αρχειακό σύνολο Φωτογραφιών
Αρχειακό σύνολο Προσωπικών Αρχείων (αρχαιολόγων)

Τηρεί επίσης τις παρακάτω βάσεις δεδομένων

Εθνικό Αρχείο Μνημείων, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς», αποτελούμενο από το σύνολο των καταγεγραμμένων μνημείων της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας.

Διαρκής Κατάλογος Αρχαιολογικών χώρων και Μνημείων της Ελλάδος, στον οποίο συγκεντρώνονται οι κηρύξεις που προστατεύτουν τα ακίνητα µνηµεία, τους αρχαιολογικούς χώρους και τους ιστορικούς τόπους από το 1921 και εξής. Προσβάσιμος στο http://listedmonuments.culture.gr.

Finding aids, guides and publications

Access area

Opening times

Access conditions and requirements

Accessibility

Services area

Research services

Reproduction services

Public areas

Control area

Description identifier

Institution identifier

Rules and/or conventions used

Status

Level of detail

Dates of creation, revision and deletion

Language(s)

Script(s)

Sources

Maintenance notes

Access points

Access Points

  • Clipboard

Primary contact

Αγίων Ασωμάτων 11
Αθήνα, Αττική 105 53