Εμφανίζει 1 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Μόνο περιγραφές υψηλού επιπέδου Ελληνική Στατιστική Αρχή, Διεύθυνση Στατιστικής Πληροφόρησης και Εκδόσεων
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Ελληνική Στατιστική Αρχή

  • Αρχείο
  • 1859-1970

Τμήμα Βιβλιοθήκης. Περιλαμβάνει:
Συλλογή ψηφιακής βιβλιοθήκης της ΕΛΣΤΑΤ στο διαδίκτυο (από το έτος 1859).
Συλλογή δημοσιευμάτων σε έντυπη μορφή (από το έτος 1859).
Τμήμα Χαρτογραφίας.
Διατηρεί σε αρχείο το χαρτογραφικό υλικό των απογραφών πληθυσμού πριν το 1970 ως εξής:
1) Άτλαντας Δήμων και Κοινοτήτων έκδοσης Γενικής Στατιστικής Υπηρεσίας (1950). Περιλαμβάνει 2 τόμους 147 έγχρωμους χάρτες, κλίμακας 1:100.000 σε επίπεδο επαρχίας με τις διοικητικές μεταβολές μέχρι 31/12/1948.
2) Άτλαντας Νομών έκδοσης Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (1963)

Ελληνική Στατιστική Αρχή