Αρχείο - Ελληνική Στατιστική Αρχή

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

Τίτλος

Ελληνική Στατιστική Αρχή

Ημερομηνία(ες)

  • 1859-1970 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Διοικητική ιστορία

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Τμήμα Βιβλιοθήκης. Περιλαμβάνει:
Συλλογή ψηφιακής βιβλιοθήκης της ΕΛΣΤΑΤ στο διαδίκτυο (από το έτος 1859).
Συλλογή δημοσιευμάτων σε έντυπη μορφή (από το έτος 1859).
Τμήμα Χαρτογραφίας.
Διατηρεί σε αρχείο το χαρτογραφικό υλικό των απογραφών πληθυσμού πριν το 1970 ως εξής:
1) Άτλαντας Δήμων και Κοινοτήτων έκδοσης Γενικής Στατιστικής Υπηρεσίας (1950). Περιλαμβάνει 2 τόμους 147 έγχρωμους χάρτες, κλίμακας 1:100.000 σε επίπεδο επαρχίας με τις διοικητικές μεταβολές μέχρι 31/12/1948.
2) Άτλαντας Νομών έκδοσης Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (1963)

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες