Ελληνική Στατιστική Αρχή, Διεύθυνση Στατιστικής Πληροφόρησης και Εκδόσεων

Περιοχή αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GRESYE

Καθιερωμένες μορφές του ονόματος

Ελληνική Στατιστική Αρχή, Διεύθυνση Στατιστικής Πληροφόρησης και Εκδόσεων

Παράλληλες μορφές του ονόματος

Άλλες μορφές του ονόματος

  • Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία

Τύπος

  • Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή

Περιοχή επαφής

 

Παπαλουκά, Κυβέλη Βασική επικοινωνία

Τύπος

Διεύθυνση

Οδός

Πειραιώς 46 και Επονιτών

Τοποθεσία

Πειραιάς

Περιοχή

Αττική

Όνομα Χώρα

Ελλάδα

Ταχυδρομικός Κωδικός

18510

Τηλέφωνο

2131352020

Fax

2131352298

Email

Σημείωση

Περιοχή περιγραφής

Ιστορικό

Γεωγραφικό και πολιτιστικό πλαίσιο

Νομικό/κανονιστικό πλαίσιο

Διοικητική δομή

Διαχείριση ενεργών και ημιενεργών αρχείων και πολιτική προσκτήσεων

Κτίρια

Συλλογές

Εργαλεία έρευνας, κατάλογοι και δημοσιεύσεις

Περιοχή πρόσβασης

Ωράριο λειτουργίας

Συνθήκες και όροι πρόσβασης

Συνθήκες προσπέλασης

Περιοχή παρεχόμενων υπηρεσιών

Υπηρεσίες έρευνας

Υπηρεσίες αναπαραγωγής

Χώροι ανοικτοί στο κοινό

Περιοχή ελέγχου

Κωδικός αναγνώρισης περιγραφής

Κωδικός αναγνώρισης του φορέα καθιέρωσης της εγγραφής

Κανόνες και/ή συμβάσεις

Κατάσταση επεξεργασίας της εγγραφής

Επίπεδο λεπτομέρειας της περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης ή κατάργησης της περιγραφής

Γλώσσα(ες)

Αλφάβητο(α)

Πηγές

Πληροφορίες για τη σύνταξη/ενημέρωση της περιγραφής

Σημεία πρόσβασης

Σημεία Πρόσβασης

  • Clipboard

Βασική επικοινωνία

Πειραιώς 46 και Επονιτών
Πειραιάς, Αττική
GR 18510