Ελληνική Στατιστική Αρχή, Διεύθυνση Στατιστικής Πληροφόρησης και Εκδόσεων

Πεδίο Αναγνώρισης

Αναγνωριστικό

GRESYE

Καθιερωμένη μορφή του Ονόματος

Ελληνική Στατιστική Αρχή, Διεύθυνση Στατιστικής Πληροφόρησης και Εκδόσεων

Παράλληλη μορφή(ες) του Ονόματος

Άλλες μορφές του ονόματος

  • Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία

Τύπος

  • Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή

Πεδίο επικοινωνίας

 

Παπαλουκά, Κυβέλη Βασική επικοινωνία

Τύπος

Διεύθυνση

Οδός

Πειραιώς 46 και Επονιτών

Τοποθεσία

Πειραιάς

Περιοχή

Αττική

Όνομα Χώρα

Ελλάδα

Ταχυδρομικός Κωδικός

18510

Τηλέφωνο

2131352020

Fax

2131352298

Email

Σημείωση

Πεδίο περιγραφής

Ιστορικό/Βιογραφικό

Γεωγραφικό και πολιτιστικό πλαίσιο

Προέλευση των Καθιερωμένων Αποδόσεων

Administrative structure

Πολιτικές διαχείρισης και συλλογής αρχείων

Κτίρια

Holdings

Εργαλεία έρευνας, οδηγοί και δημοσιεύσεις

Πεδίο πρόσβασης

Ωράριο λειτουργίας

Access conditions and requirements

Προσβασιμότητα

Πεδίο υπηρεσιών

Υπηρεσίες έρευνας

Υπηρεσίες αναπαραγωγής

Δημόσιοι χώροι

Πεδίο ελέγχου

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Κατάσταση

Επίπεδο λεπτομέρειας

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γλώσσα(ες)

Γραφή(ες)

Πηγές

Σημειώσεις συντήρησης

Σημεία πρόσβασης

Σημεία Πρόσβασης

  • Clipboard

Βασική επικοινωνία

Πειραιώς 46 και Επονιτών
Πειραιάς, Αττική
GR 18510