Προεπισκόπηση εκτύπωσης Κλείσιμο

Εμφανίζει 427 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Γενικά Αρχεία του Κράτους - Τμήμα Αχαΐας
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:
Αρχείο Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχίας Αχαΐας
Αρχείο Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχίας Αχαΐας
Αρχείο Υποθηκοφυλακείου Πατρών
Αρχείο Υποθηκοφυλακείου Πατρών
Αρχείο Κεντρικού Λιμεναρχείου Πατρών
Αρχείο Κεντρικού Λιμεναρχείου Πατρών
Αρχείο Διεύθυνσης Εσωτερικών της Νομαρχίας Αχαΐας
Αρχείο Διεύθυνσης Εσωτερικών της Νομαρχίας Αχαΐας
Αρχείο Παιδικής Κυψέλης Ορφανοτροφείου Επαγγελματικού Προσανατολισμού του Φιλανθρωπικού Σωματείου "Ελληνική Αναγέννηση"
Αρχείο Παιδικής Κυψέλης Ορφανοτροφείου Επαγγελματικού Προσανατολισμού του Φιλανθρωπικού Σωματείου "Ελληνική Αναγέννηση"
Αρχείο 4ου Μικτού Δημοτικού Σχολείου Πατρών
Αρχείο 4ου Μικτού Δημοτικού Σχολείου Πατρών
Αρχείο Β΄ Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Πατρών της Επιθεώρησης Δημοτικής Εκπαίδευσης Αχαΐας
Αρχείο Β΄ Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Πατρών της Επιθεώρησης Δημοτικής Εκπαίδευσης Αχαΐας
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Παιδουπόλεως Πατρών
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Παιδουπόλεως Πατρών
Αρχείο 5ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών
Αρχείο 5ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών
Αρχείο 12ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών
Αρχείο 12ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών
Αρχείο Ε' Δημοτικού Σχολείου Θηλέων Πατρών
Αρχείο Ε' Δημοτικού Σχολείου Θηλέων Πατρών
Αρχείο Πρωτοδικείου Πατρών
Αρχείο Πρωτοδικείου Πατρών
Αρχείο Πρωτοδικείου Πατρών
Αρχείο Πρωτοδικείου Πατρών
Αρχείο Πρωτοδικείου Πατρών
Αρχείο Πρωτοδικείου Πατρών
Αρχείο Πρωτοδικείου Πατρών-Ποινικό Τμήμα
Αρχείο Πρωτοδικείου Πατρών-Ποινικό Τμήμα
Αρχείο Πρωτοδικείου Πατρών-Ποινικό Τμήμα, Αποφάσεις Δικαστηρίου Ανηλίκων
Αρχείο Πρωτοδικείου Πατρών-Ποινικό Τμήμα, Αποφάσεις Δικαστηρίου Ανηλίκων
Αρχείο Στ΄ Δημοτικού Σχολείου Αρρένων Πατρών
Αρχείο Στ΄ Δημοτικού Σχολείου Αρρένων Πατρών
Αρχείο Συμβολαιογράφου Πατρών Παύλου Παπαδιαμαντόπουλου
Αρχείο Συμβολαιογράφου Πατρών Παύλου Παπαδιαμαντόπουλου
Αρχείο Συμβολαιογράφου Πατρών Κωνσταντίνου Τσίνου
Αρχείο Συμβολαιογράφου Πατρών Κωνσταντίνου Τσίνου
Αρχείο Συμβολαιογράφου Πατρών Γεωργίου Παπαγιαννόπουλου
Αρχείο Συμβολαιογράφου Πατρών Γεωργίου Παπαγιαννόπουλου
Αρχείο Συμβολαιογράφου Πατρών Λεωνίδα Κούκα
Αρχείο Συμβολαιογράφου Πατρών Λεωνίδα Κούκα
Αρχείο Συμβολαιογράφου Πατρών Εμμανουήλ Φελουζάκη
Αρχείο Συμβολαιογράφου Πατρών Εμμανουήλ Φελουζάκη
Αρχείο Συμβολαιογράφου Πατρών Γεωργίου Παυλόπουλου
Αρχείο Συμβολαιογράφου Πατρών Γεωργίου Παυλόπουλου
Αρχείο Συμβολαιογράφου Πατρών Αθανασίου Κάσσαρη
Αρχείο Συμβολαιογράφου Πατρών Αθανασίου Κάσσαρη
Αρχείο Δημοτικού Νοσοκομείου Πατρών "Ο Άγιος Ανδρέας"
Αρχείο Δημοτικού Νοσοκομείου Πατρών "Ο Άγιος Ανδρέας"
Αρχείο 11ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών
Αρχείο 11ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών
Αρχείο Συμβολαιογράφου Πατρών Σπυρίδωνος Κ. Δημητρακόπουλου
Αρχείο Συμβολαιογράφου Πατρών Σπυρίδωνος Κ. Δημητρακόπουλου
Αρχείο Συμβολαιογράφου Πατρών Ανδρέα Παπαγιαννόπουλου
Αρχείο Συμβολαιογράφου Πατρών Ανδρέα Παπαγιαννόπουλου
Αρχείο Συμβολαιογράφου Πατρών Μιχαήλ Σαγιά
Αρχείο Συμβολαιογράφου Πατρών Μιχαήλ Σαγιά
Αρχείο Συμβολαιογράφου Πατρών Στέφανου Στεφανόπουλου
Αρχείο Συμβολαιογράφου Πατρών Στέφανου Στεφανόπουλου
Αρχείο 9ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών
Αρχείο 9ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών
Αρχείο 2ου Ιδιωτικού Νυκτερινού Σχολείου Εταιρείας Ελληνικών Σπουδών
Αρχείο 2ου Ιδιωτικού Νυκτερινού Σχολείου Εταιρείας Ελληνικών Σπουδών
Αρχείο Ειρηνοδικείου Πατρών
Αρχείο Ειρηνοδικείου Πατρών
Αρχείο Ειρηνοδικείου Πατρών
Αρχείο Ειρηνοδικείου Πατρών
Αρχείο Συμβολαιογράφου Πατρών Παναγιώτη Σαφαρή
Αρχείο Συμβολαιογράφου Πατρών Παναγιώτη Σαφαρή
Αρχείο 7ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών
Αρχείο 7ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών
Αρχείο Εφετείου Πατρών-Ποινικό Τμήμα
Αρχείο Εφετείου Πατρών-Ποινικό Τμήμα
Αρχείο Εμποροδικείου Πατρών
Αρχείο Εμποροδικείου Πατρών
Συλλογή φύλλων εφημερίδων
Συλλογή φύλλων εφημερίδων
Αρχείο Ραδιοβοηθήματος Αράξου της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας
Αρχείο Ραδιοβοηθήματος Αράξου της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας
Αρχείο Συμβολαιογράφου Πατρών Πέτρου Μωράκη
Αρχείο Συμβολαιογράφου Πατρών Πέτρου Μωράκη
Αρχείο Συμβολαιογράφου Πατρών Νικολάου Πετρόπουλου
Αρχείο Συμβολαιογράφου Πατρών Νικολάου Πετρόπουλου
Αρχείο Συμβολαιογράφου Πατρών Ιωάννου Οικονομόπουλου
Αρχείο Συμβολαιογράφου Πατρών Ιωάννου Οικονομόπουλου
Αρχείο Συμβολαιογράφου Πατρών Ιωάννη Τσιλλήρα
Αρχείο Συμβολαιογράφου Πατρών Ιωάννη Τσιλλήρα
Αρχείο Συμβολαιογράφου Πατρών Διονυσίου Αντωνόπουλου
Αρχείο Συμβολαιογράφου Πατρών Διονυσίου Αντωνόπουλου
Αρχείο Εφετείου Πατρών-Πολιτικό Τμήμα
Αρχείο Εφετείου Πατρών-Πολιτικό Τμήμα
Αρχείο Εφετείου Πατρών-Πολιτικό Τμήμα
Αρχείο Εφετείου Πατρών-Πολιτικό Τμήμα
Αρχείο Εφετείου Πατρών-Ποινικό Τμήμα
Αρχείο Εφετείου Πατρών-Ποινικό Τμήμα
Αρχείο Εφετείου Πατρών-Πολιτικό Τμήμα
Αρχείο Εφετείου Πατρών-Πολιτικό Τμήμα
Αρχείο Εφετείου Πατρών-Ποινικό Τμήμα
Αρχείο Εφετείου Πατρών-Ποινικό Τμήμα
Αρχείο Β' Γυμνασίου Αρρένων Πατρών
Αρχείο Β' Γυμνασίου Αρρένων Πατρών
Αρχείο Ελληνικού Σχολείου Σουδενέικων-Λουσικών Πατρών
Αρχείο Ελληνικού Σχολείου Σουδενέικων-Λουσικών Πατρών
Αρχείο Α' Γυμνασίου Αρρένων Πατρών
Αρχείο Α' Γυμνασίου Αρρένων Πατρών
Αρχείο 16ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών
Αρχείο 16ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών
Αρχείο 20ού Δημοτικού Σχολείου Πατρών (Αρόης)
Αρχείο 20ού Δημοτικού Σχολείου Πατρών (Αρόης)
Αρχείο 22ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών
Αρχείο 22ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών
Αρχείο Δ' Ελληνικού Σχολείου Πατρών
Αρχείο Δ' Ελληνικού Σχολείου Πατρών
Αρχείο 26ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών
Αρχείο 26ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Πανεπιστημιουπόλεως Πατρών
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Πανεπιστημιουπόλεως Πατρών
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αραχωβίτικων Πατρών
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αραχωβίτικων Πατρών
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Βραχνέικων Πατρών
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Βραχνέικων Πατρών
Αρχείο Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πατρών
Αρχείο Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πατρών
Αρχείο Κεντρικού Λιμεναρχείου Πατρών
Αρχείο Κεντρικού Λιμεναρχείου Πατρών
Αρχείο Υποθηκοφυλακείου Φαρών
Αρχείο Υποθηκοφυλακείου Φαρών
Αρχείο Συμβολαιογράφου Φαρών Χρήστου Χρυσανθακόπουλου
Αρχείο Συμβολαιογράφου Φαρών Χρήστου Χρυσανθακόπουλου
Αρχείο Συμβολαιογράφου Φαρών Δημητρίου Κούτρα
Αρχείο Συμβολαιογράφου Φαρών Δημητρίου Κούτρα
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Κρυσταλλοβρύσης (Μπαρδικώστα) Αχαΐας
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Κρυσταλλοβρύσης (Μπαρδικώστα) Αχαΐας
Αρχείο Συλλόγου Εργατών Θαλάσσης Λιμένος Πατρών "η Αλληλοβοήθεια"
Αρχείο Συλλόγου Εργατών Θαλάσσης Λιμένος Πατρών "η Αλληλοβοήθεια"
Αρχείο Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ) Πατρών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αχαΐας
Αρχείο Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ) Πατρών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αχαΐας
Αρχείο Τμήματος Τουριστικής Αστυνομίας της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αχαΐας
Αρχείο Τμήματος Τουριστικής Αστυνομίας της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αχαΐας
Αρχείο Διοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών
Αρχείο Διοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών
Αρχείο Διεύθυνσης Επιθεώρησης Εργασίας της Νομαρχίας Αχαΐας
Αρχείο Διεύθυνσης Επιθεώρησης Εργασίας της Νομαρχίας Αχαΐας
Αρχείο Πρωτοδικείου Πατρών-Πολιτικό Τμήμα
Αρχείο Πρωτοδικείου Πατρών-Πολιτικό Τμήμα
Αρχείο Πρωτοδικείου Πατρών-Πολιτικό Τμήμα
Αρχείο Πρωτοδικείου Πατρών-Πολιτικό Τμήμα
Αρχείο Πρωτοδικείου Πατρών-Πολιτικό Τμήμα
Αρχείο Πρωτοδικείου Πατρών-Πολιτικό Τμήμα
Αρχείο Πρωτοδικείου Πατρών-Πολιτικό Τμήμα
Αρχείο Πρωτοδικείου Πατρών-Πολιτικό Τμήμα
Αρχείο Πρωτοδικείου Πατρών-Ποινικό Τμήμα, Αγορανομικό Δικαστήριο
Αρχείο Πρωτοδικείου Πατρών-Ποινικό Τμήμα, Αγορανομικό Δικαστήριο
Αρχείο Πρωτοδικείου Πατρών-Ποινικό Τμήμα, Αποφάσεις Τριμελούς Πλημμελειοδικείου
Αρχείο Πρωτοδικείου Πατρών-Ποινικό Τμήμα, Αποφάσεις Τριμελούς Πλημμελειοδικείου
Αρχείο Αστυνομικού Τμήματος Χαλανδρίτσας
Αρχείο Αστυνομικού Τμήματος Χαλανδρίτσας
Αρχείο Α' Αστυνομικού Τμήματος Πατρών
Αρχείο Α' Αστυνομικού Τμήματος Πατρών
Αρχείο Τμήματος Άμεσης Δράσης της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αχαΐας
Αρχείο Τμήματος Άμεσης Δράσης της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αχαΐας
Αρχείο Αστυνομικού Τμήματος Κλειτορίας
Αρχείο Αστυνομικού Τμήματος Κλειτορίας
Αρχείο Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αχαΐας
Αρχείο Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αχαΐας
Αρχείο Α' Αστυνομικού Τμήματος Πατρών
Αρχείο Α' Αστυνομικού Τμήματος Πατρών
Αρχείο Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ) Πατρών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αχαΐας
Αρχείο Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ) Πατρών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αχαΐας
Αρχείο Υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου Νομού Αχαΐας
Αρχείο Υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου Νομού Αχαΐας
Αρχείο Εφετείου Πατρών-Ποινικό Τμήμα
Αρχείο Εφετείου Πατρών-Ποινικό Τμήμα
Αρχείο Εφετείου Πατρών-Ποινικό Τμήμα
Αρχείο Εφετείου Πατρών-Ποινικό Τμήμα
Αρχείο Εφετείου Πατρών-Ποινικό Τμήμα
Αρχείο Εφετείου Πατρών-Ποινικό Τμήμα
Αρχείο Κακουργιοδικείου Αγρινίου
Αρχείο Κακουργιοδικείου Αγρινίου
Αρχείο Εφετείου Πατρών-Ποινικό τμήμα
Αρχείο Εφετείου Πατρών-Ποινικό τμήμα
Αρχείο Εφετείου Πατρών - Ποινικό Τμήμα
Αρχείο Εφετείου Πατρών - Ποινικό Τμήμα
Αρχείο Ανωτέρου Αγορανομικού Δικαστηρίου Πατρών
Αρχείο Ανωτέρου Αγορανομικού Δικαστηρίου Πατρών
Αρχείο Τελωνείου Πατρών
Αρχείο Τελωνείου Πατρών
Αρχείο Συμβολαιογράφου Πατρών Γεωργίου Κεμπέ
Αρχείο Συμβολαιογράφου Πατρών Γεωργίου Κεμπέ
Αρχείο Εφετείου Πατρών-Ποινικό Τμήμα
Αρχείο Εφετείου Πατρών-Ποινικό Τμήμα
Αρχείο Κακουργιοδικείου Κεφαλληνίας
Αρχείο Κακουργιοδικείου Κεφαλληνίας
Αρχείο Υπηρεσίας Στατιστικής Νομού Αχαΐας
Αρχείο Υπηρεσίας Στατιστικής Νομού Αχαΐας
Αρχείο Τοπικού Υποκαταστήματος Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) Αγίου Αλεξίου Πατρών
Αρχείο Τοπικού Υποκαταστήματος Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) Αγίου Αλεξίου Πατρών
Αρχείο Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος
Αρχείο Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος
Αποτελέσματα 1 έως 100 από 427