Εμφανίζει 1 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Μόνο περιγραφές υψηλού επιπέδου Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Αρχείο Δημοτικής Επιχείρησης Φωταερίου Αθηνών

  • GR-IGM GR-IGM-01
  • Αρχείο
  • 1925 - 1985

Επτά (7) Τόμοι περιοδικού Journals des usines à gaz (1925-1935)
Βιβλίο διαδρομών φανοκόρων (tournée de l’ allumeur) (1927-1933)
Βιβλίο εκθέσεων εξελεγκτικής επιτροπής (1928)
Βιβλίο ποινών προσωπικού (1932)
Πρακτικά Συνεδριών Υγειονομικής Επιτροπής (1946)
Μητρώο Συνταξιούχων (1969-1970)
Ευρετήριο υλικών 1946
Κατάλογος εργαλείων εργοστασίου (αχρονολόγητο)
Κατάλογος μετρητών φωταερίου (1946)
Βιβλίο παραγωγής (1975-1985)
Βιβλίο απογραφής και ισολογισμού (1972, 1975)
Τεχνικά βιβλία και οδηγοί (αχρονολόγητοι)
13 ηχογραφημένες προφορικές μαρτυρίες εργαζομένων, στελεχών και κατοίκων

Δημοτική Επιχείρηση Φωταερίου Αθηνών