Εμφανίζει 4 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Μόνο περιγραφές υψηλού επιπέδου Διεύθυνση Ιστορίας Ελληνικής Αστυνομίας
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Αρχείο Αστυνομίας Πόλεων

  • Αρχείο
  • 1933-1984

Το περιεχόμενο περιλαμβάνει θέματα σχετικά με τη διοίκηση, το προσωπικό, την εκπαίδευση των μελών της Αστυνομίας Πόλεων, διεθνείς οργανισμούς, θέματα τάξης (διάθεση δυνάμεων, πολιτική προστασία) και θέματα ασφάλειας (εγκληματικές πράξεις, προστασία πολιτεύματος, δράση Ελλήνων του εξωτερικού, τρομοκρατία), τη διασφάλιση της κοινωνικής ειρήνης, την τήρηση της τάξης σε δημόσιους χώρους και στις δημόσιες συγκεντρώσεις, δημόσια υγεία εν γένει. Υπάρχουν, επίσης, στοιχεία για τις σχέσεις της Αστυνομίας Πόλεων με τη Χωροφυλακή και με άλλες Υπηρεσίες.
Τα έγγραφα αναφέρονται στην περίοδο 1933-84, η μεγάλη ποσότητα των εγγράφων που φυλάσσονται στο αρχείο, έχει δημιουργηθεί κατά την περίοδο μετά το 1940, τα υπηρεσιακά βιβλία αφορούν την περίοδο 1949-1984.

Αστυνομία Πόλεων

Αρχείο Ελληνικής Αστυνομίας

  • Αρχείο
  • 1984-1992

Υπάρχουν κυρίως αντίτυπα αδικημάτων – συμβάντων. Καλύπτονται επίσης οργανωτικά θέματα της ΕΛ.ΑΣ. καθώς και δημοσιεύσεις (αρχείο αποκομμάτων Τύπου)

Ελληνική Αστυνομία, Αρχηγείο

Αρχείο Ελληνικής Χωροφυλακής

  • Αρχείο
  • 1923-1984

Το περιεχόμενο περιλαμβάνει θέματα που σχετίζονται με τη διοίκηση, το προσωπικό και την εκπαίδευση των στελεχών της Χωροφυλακής. Υπάρχει, ακόμη, υλικό που σχετίζεται με τη δράση του σώματος σε πολεμική περίοδο κατά τα χρόνια 1940-1949, όπως και με θέματα δημόσιας ασφάλειας (διάθεση δυνάμεων, λήψη μέτρων για αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών και στη διάρκεια απεργιών ή διαδηλώσεων, ασφάλεια υψηλών προσώπων – βασιλικής οικογένειας, εγκληματικές πράξεις και εγκλήματα πολιτειακής εξουσίας) και θέματα τροχαίας. Σε αρκετούς από τους φακέλους γίνεται μνεία και στα θέματα της νεολαίας και των σχέσεων ανάμεσα στη Χωροφυλακή και την Αστυνομία Πόλεων, αλλά και στις σχέσεις της με άλλες Υπηρεσίες.

Ελληνική Χωροφυλακή