Αρχείο - Αρχείο Ελληνικής Χωροφυλακής

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

Τίτλος

Αρχείο Ελληνικής Χωροφυλακής

Ημερομηνία(ες)

  • 1923-1984 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

848 φάκελοι εγγράφων, 313 υπηρεσιακά βιβλία.

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

(1833-1984)

Διοικητική ιστορία

Βασικά νομοθετήματα για τη λειτουργία της Χωροφυλακής (1833-1984) είναι τα: Διάταγμα της 3/15-6-1833 «Περί σχηματισμού της Χωροφυλακής», το Β.Δ. της 31/10/1856 «Περί Οργανισμού του Σώματος της Χωροφυλακής», Διάταγμα της 18-6-1859 «Περί Οργανισμού του Σώματος της Χωροφυλακής», Ν. ΩΛΗ’ του 1880 «Περί Οργανισμού του ενεργού Στρατού», Ν. ΒΡΠΗ’ του 1893 «Περί μεταβολής του συστήματος της αστυνομικής διοικήσεως», Ν. ΒΧΛΘ’ του 1899 «Περί μεταβολής του Οργανισμού της Χωροφυλακής», Ν. ΓΛΑ’ του 1904 «Περί Οργανισμού του Στρατού», Ν. ΓΡΞΕ’ του 1906, ΒΔ της 5-9-1912 για τη λειτουργία των Εκπαιδευτικών Τμημάτων του Σώματος, Ν. 1370/1918 (νέος Οργανισμός της Χωροφυλακής), Ν. 4578/1930 «Περί Οργανισμού της Χωροφυλακής», ΑΝ. της 7/8-6-1935 «Περί Οργανισμού Χωροφυλακής», Ν. 1758/1951, ΝΔ. 3365/1955 «Περί Κώδικος του Σώματος της Βασιλικής Χωροφυλακής» και ΝΔ. 4101/1960 (κωδικοποίηση διατάξεων).
Το σώμα ενώθηκε με την Αστυνομία Πόλεων το 1984, συστήνοντας την Ελληνική Αστυνομία, μέσω του Ν. 1481/1984 και του ΠΔ. 582/1984.

Φορέας Διατήρησης Αρχείων

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Το αρχείο βρισκόταν στη Διεύθυνση Μελετών, πριν περιέλθει στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Δημοσίων Σχέσεων του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας που μετονομάστηκε σε Διεύθυνση Επικοινωνίας Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.

Διαδικασία Πρόσκτησης

Πρόκειται για υλικό – αλληλογραφία που προέρχεται από Υπηρεσίες ανά τη χώρα και συγκεντρώθηκε από Υπηρεσίες του Αρχηγείου Χωροφυλακής.

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Το περιεχόμενο περιλαμβάνει θέματα που σχετίζονται με τη διοίκηση, το προσωπικό και την εκπαίδευση των στελεχών της Χωροφυλακής. Υπάρχει, ακόμη, υλικό που σχετίζεται με τη δράση του σώματος σε πολεμική περίοδο κατά τα χρόνια 1940-1949, όπως και με θέματα δημόσιας ασφάλειας (διάθεση δυνάμεων, λήψη μέτρων για αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών και στη διάρκεια απεργιών ή διαδηλώσεων, ασφάλεια υψηλών προσώπων – βασιλικής οικογένειας, εγκληματικές πράξεις και εγκλήματα πολιτειακής εξουσίας) και θέματα τροχαίας. Σε αρκετούς από τους φακέλους γίνεται μνεία και στα θέματα της νεολαίας και των σχέσεων ανάμεσα στη Χωροφυλακή και την Αστυνομία Πόλεων, αλλά και στις σχέσεις της με άλλες Υπηρεσίες.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Θεματικό. Κάθε κατηγορία χωρίζεται σε υποκατηγορίες ανάλογα με το περιεχόμενό της και σύμφωνα με το Θεματολόγιο της Χωροφυλακής.

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Ελληνικά, αγγλικά (ελάχιστα), γαλλικά (ελάχιστα).

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Η κατάσταση των εγγράφων είναι γενικά καλή. Υπάρχουν, ωστόσο, και ορισμένα εύθρυπτα, φθαρμένα ή σκισμένα.

Εργαλείο έρευνας

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Σημείωση δημοσίευσης

Αντωνίου Κων/νος, Ιστορία της Ελληνικής Βασιλικής Χωροφυλακής, τόμοι 1-4, Αθήναι 1964-1967.
Δασκαλάκης Απόστολος Β., Ιστορία Ελληνικής Χωροφυλακής χρονικής περιόδου 1936-1950, τόμοι Α’ και Β’, Αθήναι 1973.
Θεματολόγιον Κοινού Αρχείου, Αρχηγείον Χωροφυλακής, Διεύθυνσις Οργανώσεως, Αθήναι 1979.

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

ΔΙΠΑΠ 2η έκδοση

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Νοέμβριος 2015

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες