Αρχείο ADM146.01 - Αρχείο Αρχηγείου Ελληνικής Χωροφυλακής

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GRGSA-CA- ADM146.01

Τίτλος

Αρχείο Αρχηγείου Ελληνικής Χωροφυλακής

Ημερομηνία(ες)

  • 1960 – 1984 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

120 φυσικοί φάκελοι

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

(1833-1984)

Διοικητική ιστορία

Βασικά νομοθετήματα για τη λειτουργία της Χωροφυλακής (1833-1984) είναι τα: Διάταγμα της 3/15-6-1833 «Περί σχηματισμού της Χωροφυλακής», το Β.Δ. της 31/10/1856 «Περί Οργανισμού του Σώματος της Χωροφυλακής», Διάταγμα της 18-6-1859 «Περί Οργανισμού του Σώματος της Χωροφυλακής», Ν. ΩΛΗ’ του 1880 «Περί Οργανισμού του ενεργού Στρατού», Ν. ΒΡΠΗ’ του 1893 «Περί μεταβολής του συστήματος της αστυνομικής διοικήσεως», Ν. ΒΧΛΘ’ του 1899 «Περί μεταβολής του Οργανισμού της Χωροφυλακής», Ν. ΓΛΑ’ του 1904 «Περί Οργανισμού του Στρατού», Ν. ΓΡΞΕ’ του 1906, ΒΔ της 5-9-1912 για τη λειτουργία των Εκπαιδευτικών Τμημάτων του Σώματος, Ν. 1370/1918 (νέος Οργανισμός της Χωροφυλακής), Ν. 4578/1930 «Περί Οργανισμού της Χωροφυλακής», ΑΝ. της 7/8-6-1935 «Περί Οργανισμού Χωροφυλακής», Ν. 1758/1951, ΝΔ. 3365/1955 «Περί Κώδικος του Σώματος της Βασιλικής Χωροφυλακής» και ΝΔ. 4101/1960 (κωδικοποίηση διατάξεων).
Το σώμα ενώθηκε με την Αστυνομία Πόλεων το 1984, συστήνοντας την Ελληνική Αστυνομία, μέσω του Ν. 1481/1984 και του ΠΔ. 582/1984.

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Δημόσια Αποστολή
Φορέας παράδοσης: Υπουργείο Δημόσιας Τάξης (1984-2007), Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.), Κλάδος Ασφάλειας και Τάξης, Διεύθυνση Γενικής Αστυνόμευσης
Ημερομηνία εισαγωγής: 1999-01-21
ΑΒΕ: 1124

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Το αρχείο περιλαμβάνει αρχειακό υλικό που αφορά την γενική αρμοδιότητα της γενικής αστυνόμευσης, όπως ασκούνταν από τη Χωροφυλακή): αστυκτηνιατρικός έλεγχος, μολύνσεις-δημόσια υγεία, υγειονομικός έλεγχος καταστημάτων και επιχειρήσεων, θέματα έγγειας ιδιοκτησίας, καταγγελίες πολιτών-έλεγχος καταστημάτων και επιχειρήσεων και δημόσιων χώρων, τήρηση μέτρων τάξης στους δημόσιους χώρους και στις δημόσιες συγκεντρώσεις, τήρηση της τάξης στις συνεδριάσεις των δικαστηρίων και τις μεταγωγές κρατουμένων (ενδιαφέροντες φάκελοι σχετικά με τη δίκες τις σχετικές με τη Δικτατορία του 1967), ευταξία, οργανωτικά ζητήματα Ελληνικής Χωροφυλακής κ.ά.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Σημείωση

Η περιγραφή αφορά την εισαγωγή.

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης