Χωροφυλακή

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Χωροφυλακή

Αντίστοιχοι όροι

Χωροφυλακή

Σχετικοί όροι

Χωροφυλακή

21 Αρχειακή περιγραφή results for Χωροφυλακή

21 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

"Ημερολόγιον αντισυμμοριακού αγώνος"

 • Αρχείο
 • 1946-1949

Δακτυλόγραφο ημερολόγιο Διοικήσεως Χωροφυλακής Σάμου. Υπογράφει ο Απόστολος Παν. Κουστένης, ανθυπασπιστής Δ. Χ. Σάμου (σε φωτοαντίγραφα).

Κουστένης, Απόστολος

Αρχείο Αρχηγείου Ελληνικής Χωροφυλακής

 • GRGSA-CA- ADM146.01
 • Αρχείο
 • 1960 – 1984

Το αρχείο περιλαμβάνει αρχειακό υλικό που αφορά την γενική αρμοδιότητα της γενικής αστυνόμευσης, όπως ασκούνταν από τη Χωροφυλακή): αστυκτηνιατρικός έλεγχος, μολύνσεις-δημόσια υγεία, υγειονομικός έλεγχος καταστημάτων και επιχειρήσεων, θέματα έγγειας ιδιοκτησίας, καταγγελίες πολιτών-έλεγχος καταστημάτων και επιχειρήσεων και δημόσιων χώρων, τήρηση μέτρων τάξης στους δημόσιους χώρους και στις δημόσιες συγκεντρώσεις, τήρηση της τάξης στις συνεδριάσεις των δικαστηρίων και τις μεταγωγές κρατουμένων (ενδιαφέροντες φάκελοι σχετικά με τη δίκες τις σχετικές με τη Δικτατορία του 1967), ευταξία, οργανωτικά ζητήματα Ελληνικής Χωροφυλακής κ.ά.

Ελληνική Χωροφυλακή

Αρχείο Αστυνομικού Τμήματος Καλυβίων

 • GRGSA-CA- ADM225.01
 • Αρχείο
 • 1975-1995 (περίπου)

Αρχείο του Αστυνομικού Τμήματος Καλυβίων, την περίοδο που λειτουργούσε ως Σταθμός Χωροφυλακής και Αστυνομικός Σταθμός. Αιτήματα διαφόρων φορέων, μέτρα τάξης σε αθλητικούς αγώνες.

Αστυνομικό Τμήμα Καλυβίων (Νομός Αττικής)

Αρχείο Αστυνομικού Τμήματος Μαρκόπουλου

 • GRGSA-CA- ADM229.01
 • Αρχείο
 • 1971-1999

Αρχείο Αστυνομικού Τμήματος Μαρκόπουλου. Το αρχείο περιέχει υλικό που καλύπτει τις περιόδους που το Τμήμα λειτουργούσε ως Σταθμός Χωροφυλακής και ως Αστυνομικό Τμήμα. Εθνική και δημόσια ασφάλεια. Οικονομικές υπηρεσίες-οικονομικά όργανα. Σύσταση-οργάνωση Χωροφυλακής και Ελληνικής Αστυνομίας. Μέτρα τάξης και ασφάλειας. Νομοθεσία τροχαίας-κανόνες κυκλοφορίας. Αγορανομική νομοθεσία. Αστυνομικό Προσωπικό.

Αστυνομικό Τμήμα Μαρκόπουλου

Αρχείο Αστυνομικού Τμήματος Χαλανδρίτσας

 • GR ADM026.01
 • Αρχείο
 • 1972-1985

14 γενικοί φάκελοι με υποφακέλους:

 1. Γενικός φάκελος με αριθμό 200: "Επιτελεία - Επιτελικού Υπηρεσίαι Σώματος" (περιέχει 6 ειδικούς φακέλους)
 2. Γενικός φάκελος με αριθμό 201: (περιέχει 10 ειδικούς φακέλους)
 3. Γενικός φάκελος με αριθμό 202: "Τοπικής και καθ' ύλην αρμοδιότης" (περιέχει 3 ειδικούς φακέλους)
 4. Γενικός φάκελος με αριθμό 203: "Δύναμις χωροφυλακής" (περιέχει 2 ειδικούς φακέλους)
 5. Γενικός φάκελος με αριθμό 204: "Διοίκησις-Αρμοδιότης" (περιέχει 12 ειδικούς φακέλους)
 6. Γενικός φάκελος με αριθμό 205: "Συντονισμός-Έλεγχος" (περιέχει 8 ειδικούς φακέλους)
 7. Γενικός φάκελος με αριθμό 206: "Προγραμματισμός" (περιέχει 5 ειδικούς φακέλους)
 8. Γενικός φάκελος με αριθμό 207: "Τεκμηρίωσις" (περιέχει 2 ειδικούς φακέλους)
 9. Γενικός φάκελος με αριθμό 208: "Εσωτερικαί λειτουργίαι υπηρεσιών χωροφυλακής" (περιέχει 7 ειδικούς φακέλους)
 10. Γενικός φάκελος με αριθμό 209: "Δημόσιαι σχέσεις - οργάνωσις - αποστολή υπηρεσιών δημοσίων σχέσεων" (περιέχει 8 ειδικούς φακέλους)
  11 Γενικός φάκελος με αριθμό 210: "Εθνικαί - θρησκευτικαί εορταί" (περιέχει 11 ειδικούς φακέλλους)
 11. Γενικός φάκελος με αριθμό 211: "Ειδικαί τελεταί - εκδηλώσεις Σώματος" (περιέχει 2 ειδικούς φακέλους)
 12. Γενικός φάκελος με αριθμό 212: "Σχέσεις Σώματος - Κοινωνικαί Υποχρεώσεις" (περιέχει 23 ειδικούς φακέλους)
 13. Γενικός φάκελος με αριθμό 213: "Φεστιβάλ - εκθέσεις - εκδηλώσεις πάσης φύσεως" (περιέχει 11 ειδικούς φακέλους)

Αστυνομική Διεύθυνση Αχαΐας, Αστυνομικό Τμήμα Χαλανδρίτσας

Αρχείο Γενικής Διοίκησης Βορείου Ελλάδος

 • ADM002
 • Αρχείο
 • 1945 - 1957

Έγγραφα σχετικά με λογοκρισία του εγχώριου Τύπου, εθιμοτυπία, αστυνόμευση και χωροφυλακή, διοίκηση Δήμων και Κοινοτήτων, εμπόριο και λαθρεμπόριο, αλιεία, γεωργία, κτηνοτροφία και δασοπονία, εκπαίδευση, σχολικές εφορείες και διδακτήρια, μαθητικά συσσίτια, φυσική αγωγή και οργανώσεις νέων, θύματα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, λειτουργία της Επιτροπής Ηθών, ταχυδρομεία, Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, Επιμελητήρια, Γεωργική Τράπεζα, απογραφή και δημογραφικά στατιστικά, βοήθεια προς πυροπαθείς, πλημμυροπαθείς, παλλινόστηση προσφύγων, δημόσια υγεία, εργατικά ζητήματα, μεταλλεία, ηλεκτροφωτισμός, τυπογραφεία, λειτουργία ξενοδοχείων.

Γενική Διοίκηση Βορείου Ελλάδος

Αρχείο Γεωργίου Λασσάνη

 • GR GR HP_LHP A.2
 • Αρχείο
 • 1819-1856

Χειρόγραφα του Γεωργίου Λασσάνη λογοτεχνικού και ιστορικού περιεχομένου.

Λασσάνης, Γεώργιος

Αρχείο Γεωργίου, Νικολάου και Κλεισθένη Φιλάρετου (Κ169)

 • GRGSA-CA- PRI132.02
 • Αρχείο
 • 1832-[1964]

Περιλαμβάνει τεκμήρια που αφορούν στην προσωπική αλληλογραφία του Γεώργιου Φιλάρετου, την προσωπική ζωή και την επαγγελματική σταδιοδρομία του, οικονομικές δραστηριότητες που ανέπτυξε, την υπουργία του 1892, τη συμμετοχή του σε συλλόγους και εταιρείες, χειρόγραφα και δακτυλόγραφα δημοσιευμάτων του, καθώς και δημοσιεύματα άλλων για τον ίδιο.
Τεκμήρια που ανήκουν στον Νικόλαο Φιλάρετο (πατέρα), σχετικά με τη δράση του ως υπομοιράρχου Χωροφυλακής, και στον Κλεισθένη Φιλάρετο (γιο), τα οποία σχετίζονται με την επαγγελματική δράση του και το ενδιαφέρον του για την οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας, την ανάπτυξη της βιομηχανίας και την αποκατάσταση των προσφύγων.

Φιλάρετος, Γεώργιος

Αρχείο Γραμματείας / Υπουργείου επί των Στρατιωτικών, Κεντρική Υπηρεσία

 • GRGSA-CA- PAO007
 • Αρχείο
 • 1833 - 1862

Περιέχει φακέλους που έχουν προκύψει από τη διοικητική παραγωγή των τμημάτων Α΄ Προσωπικό – Οργάνωση, Β΄ Στρατιωτική νομοθεσία – Δικαιοσύνη, Γ΄ Μηχανικό Σώμα, Δ΄ Οικονομικά - Λογιστικά και της Μυστικής Καταχώρησης (ΜΚ).

Υπουργείο Στρατιωτικών, Κεντρική Υπηρεσία (περιόδου Όθωνα)

Αρχείο Γραμματείας / Υπουργείου επί των Στρατιωτικών, Κεντρική Υπηρεσία (Β΄ τμήμα)

 • Αρχείο
 • 1833 - 1862

Πρόκειται για συμπληρωματικό αρχείο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Στρατιωτικών. Περιέχει φακέλους που έχουν προκύψει από τη διοικητική παραγωγή των τμημάτων Α΄ Προσωπικό – Οργάνωση, Β΄ Στρατιωτική νομοθεσία – Δικαιοσύνη, Γ΄ Μηχανικό Σώμα, Δ΄ Οικονομικά - Λογιστικά και της Μυστικής Καταχώρησης (ΜΚ).

Υπουργείο Στρατιωτικών, Κεντρική Υπηρεσία (περιόδου Όθωνα)

Αρχείο Κυριάκου Βαμβακά

 • GRGSA-ARG ΙΔΙΩΤ.007.001
 • Αρχείο
 • 1925 - 1938

Έκθεση ανάκρισης, έντυπα και βιβλία του Κυριάκου Δ. Βαμβακά, ανθυπασπιστή Χωροφυλακής.

Βαμβακάς, Κυριάκος

Αρχείο Νικολάου Φιλάρετου (Κ113α)

 • GRGSA-CA- PRI133.01
 • Αρχείο
 • 1848 – 1858

Αρχείο του Νικόλαου Φιλάρετου που αφορά τη δράση του ως υπομοιράρχου Χωροφυλακής (ένας φάκελος) και τη δράση του ως αρχηγού των επαναστατών στο Πήλιο το 1854 (πέντε φάκελοι).

Φιλάρετος, Νικόλαος

Αρχείο Νικολάου Φιλάρετου (Κ113γ)

 • GRGSA-CA- PRI133.02
 • Αρχείο
 • 1835-1850

Φάκελοι σχετικά με τη δράση του Νικόλαου Φιλάρετου ως υπομοιράρχου Χωροφυλακής. Περιλαμβάνουν, κυρίως, αποφάσεις στρατιωτικών αρχών και δημοτικών συμβουλίων με τις οποίες εκφράζεται η ευαρέσκεια τους για την επιτυχή συμβολή του Φιλάρετου στην καταστολή της ληστείας σε διάφορες επαρχίες του κράτους.

Φιλάρετος, Νικόλαος

Αρχείο Νομαρχίας Πιερίας (Κ115ε)

 • GRGSA-CA- COL027.146
 • Αρχείο
 • 1945-1950

Έγγραφα της Διοίκησης Χωροφυλακής Πιερίας, του Σταθμού Χωροφυλακής Κίτρους, της Υποδιοίκησης Χωροφυλακής Κολινδρού, μονάδων Ταγμάτων Εθνοφυλακής Αμύνης της περιόδου 1945-1950, κυρίως 1948-1949, περί απαγορεύσεως κυκλοφορίας, την έκδοση πιστοποιητικών, την απαγόρευση μετοικεσίας κατοίκων, τον εντοπισμό ναρκών, την κυκλοφορία πολιτών, για τη συμπεριφορά και εκπαίδευση οπλιτών των Μονάδων Εθνοφυλακής Αμύνης (Μ.Ε.Α.), τη λήψη μέτρων ασφαλείας και άλλα ζητήματα που αφορούν τον Εμφύλιο. Μητρώα Οπλιτών Μ.Α.Υ. (Μονάδες Ασφαλείας Υπαίθρου) και Μ.Ε.Α. του χωριού Σεβαστής

Νομαρχία Πιερίας

Αρχείο Σχολής Αστυφυλάκων Κομοτηνής

 • GRGSA-ROD EDU026.03
 • Αρχείο
 • 1930-1977

Το αρχείο περιλαμβάνει προσωπικούς φακέλους χωροφυλάκων, ποινικές υποθέσεις, μητρώα χωροφυλάκων, διοικητικά έγγραφα της Χωροφυλακής και της Αστυνομίας Πόλεων, φακέλους σχετικά με την αδειοδότηση προβολής κινηματογραφικών και θεατρικών έργων κ.ά.

Υπουργείο Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Αστυνομική Ακαδημία , Σχολή Αστυφυλάκων Ελληνικής Αστυνομίας, Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Κομοτηνής

Αρχείο Τμήματος Εσωτερικών Λειτουργιών της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων

 • ADM174
 • Αρχείο
 • 1965 - 1986

22 Ειδικοί φάκελοι. 206/8: Θεματολόγιο Αρχείου Υπηρεσιών. 208/8: Βιβλία Υπηρ. Χωροφυλακής. 214/5: Επέτειος επίθεσης... 217/2: Υπουργοί Δ.Τ.και Αρχηγοί. 217/4: Ετήσια Ιστορική έκθεση Χωρ/κής. 217/8: Ιστορικά αναγνώσματα-βιβλία. 217/10: Σύγχρονη Ιστορία Χωροφυλακής. 221/3: Κανονισμός Χωροφυλακής. 21/5: Κανονισμός Αλλη/φίας. 221/6: Κανονισμός Πειθαρ. 221/7: Κανονισμός Στρατ.Οπλιτών. 221/12: Κανονισμός Στολής. 1221/66: Κανονισμός Εθιμοτυπίας-Προβ. 306/2: Άδειες μνηστείας. 427/20,21,22: Εκπαίδευση. 757/5, 762/21, 801/7, 813/9, 814/4.

Ελληνική Αστυνομία, Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων, Τμήμα Εσωτερικών Λειτουργιών

Κοκοτίνης, Ιωάννης

 • GR ELIA-MIET 53/13Θ
 • Αρχείο
 • 1916-1970

Το αρχείο περιέχει κυρίως υπηρεσιακή αλληλογραφία της χωροφυλακής σχετικά με μια πληθώρα θεμάτων (από υπηρεσιακά θέματα αδειών και παροχών έως ημερήσιες διαταγές και εκθέσεις) και πλήθος εγκυκλίων διαφόρων υπουργείων (Στρατιωτικών, Εσωτερικών, Υγιεινής, Πρόνοιας και Αντιλήψεως) σχετικές με διάφορα διοικητικά και οικονομικά ζητήματα της χωροφυλακής (ηθικές αμοιβές, εκπτώσεις, απαγορεύσεις,, πειθαρχίας) καθώς και με άλλα θέματα όπως διοικητικές εκτοπίσεις, αφροδίσια και λοιμώδη νοσήματα, καταπολέμηση της ληστείας, αγορανομικές διατάξεις και έλεγχο κοινωνικών φρονημάτων. Το αρχείο περιλαμβάνει επιπλέον φυλλάδια σχετικά με ζητήματα που αφορούν τη χωροφυλακή και τη δημόσια ασφάλεια.

Περιέχονται ακόμη λίγες προσωπικές επιστολές προς τον Κοκοτίνη καθώς και ορισμένα τεκμήρια που σχετίζονται με τη σταδιοδρομία του (μητρώο, εκθέσεις αξιολόγησης, έκθεση για τις ηρωικές του πράξεις που σχετίζονται κυρίως με συλλήψεις ληστών στις περιοχές Καλαμπάκας, Κατερίνης, Έδεσσας και Καρδίτσας).

Κοκοτίνης, Ιωάννης

Συλλογή Νικολάου Κουκουλάκη

 • GRGSA-IAK COL053.02
 • Αρχείο
 • 1965 - 2014

Αναφορά Κουκουλάκη με θέμα "Ομαδική μετάθεση ανδρών Χωροφυλακής από τον Ν. Χανίων εκτός Κρήτης το 1965", αναφορά Κουκουλάκη στον υπουργό Δημόσιας Τάξης, επιστολές δημοσιευμένες στα Χανιώτικα Νέα, έγγραφο σχετικό με τη ζωοκλοπή

Κουκουλάκης, Νικόλαος