Αρχείο A.2 - Αρχείο Γεωργίου Λασσάνη

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GR GR HP_LHP A.2

Τίτλος

Αρχείο Γεωργίου Λασσάνη

Ημερομηνία(ες)

  • 1819-1856 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

1 φάκελος με 27 χειρόγραφα

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

(1819 - 1856)

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Ο Γεώργιος Λασσάνης (1793-1870) με καταγωγή από την Κοζάνη υπήρξε λόγιος και αγωνιστής, διακεκριμένο μέλος της Φιλικής Εταιρείας και ακόλουθος του Αλέξανδρου Υψηλάντη. Φυλακίστηκε μαζί του σε διαδοχικές φυλακές της Αυστρίας και απελευθερώθηκε αμέσως μετά το θάνατο του τελευταίου. Επέστρεψε στην επαναστατημένη Ελλάδα όπου συμμετείχε σε πλήθος πολεμικών συγκρούσεων, ενώ με την απελευθέρωση της χώρας ανέλαβε σημαντικά διοικητικά πόστα.

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Πρόκειται για έγγραφα που περιήλθαν στην κατοχή του αρχείου μετά τον θάνατο του Λασσάνη. Τα πιο σημαντικά έγγραφα περιήλθαν στην κατοχή του Τιμολέοντος Φιλήμων και τα κατέθεσε στην Βιβλιοθήκη της Βουλής. Νεότερη πληροφορία του Γ. Γερούκη μας διασώζει ότι: «η βιβλιοθήκη της Βουλής απέκτησε ολίγα έγγραφα του δι’ αγοράς εκ τινός γραίας μετά γνωμοδότησιν των Ακαδημαϊκών Δημ. Γ. Καμπούρογλου και Βέη Νικολάου», στις αρχές της δεκαετίας του 1930. Βλ. Τ’ άπαντα Γεωργίου Λασσάνη, Εισαγωγή- ιστορικαί σημειώσεις υπό Γρηγ. Γ. Γερούκη, τ. 1 ος [1952], σ. 21.

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Χειρόγραφα του Γεωργίου Λασσάνη λογοτεχνικού και ιστορικού περιεχομένου.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Χρονολογική σειρά

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Ελεύθερη μετά από συνεννόηση

Όροι αναπαραγωγής

Όπως ισχύουν και για τα υπόλοιπα υλικά του φορέα

Γλώσσα των Τεκμηρίων

  • Γαλλικά
  • Γερμανικά
  • Ελληνικά

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Πεδίο συμπληρωματικών πηγών

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Στα Κ.Υ. των ΓΑΚ, Οθωνικό Αρχείο, Υπουργείου Εσωτερικών, φ. 171, έγγρ. 214, απόκειται αντίγραφο της Έκθεσις περί ληστείας, του 1856.

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σημείωση δημοσίευσης

Κ. Βακαλόπουλου, Τρία Ανέκδοτα Ιστορικά Δοκίμια του Φιλικού Γεωργίου Λασσάνη, Μακεδονική Βιβλιοθήκη 14, Θεσσαλονίκη 1973
Ι.Κ. Βασδραβέλλης, Οι Μακεδόνες εις τους υπέρ της ανεξαρτησίας αγώνας, 1796-1832, Μακεδονική Βιβλιοθήκη, Θεσσαλονίκη 1950. Γ. Γερούκης, Τ’ άπαντα Γεωργίου Λασσάνη, τομ. 1, Κοζάνη [1952].
Καμαριανού-Τσιοράν Αριάδνη, Γεώργιος Λασσάνης, ο επιφανής Φιλικός, Επιθεώρηση Τέχνης 122-123 (2-3/1965), σσ. 132-151.
Γ. Λασσάνη, Έκθεσις περί Ληστείας, (επιμέλεια) Στάθης Κουτρουβίδης, Βουλή των Ελλήνων, Αθήνα 2018,
Γ. Χιονίδης, «Το ποίημα ‘το Κλεφτόπωλον’ (Ο Νικοτσάρας) του Γεωργίου Λασσάνη και οι ιστορικές πληροφορίες του», Αρχείον Θεσσαλικών Μελετών, 6, (1982), σσ. 168-244.

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Σημεία πρόσβασης είδους

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

ΔΙΠΑΠ

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Στάθης Κουτρουβίδης
Ημερομηνία: 2018

Πεδίο Πρόσκτησης