Διεύθυνση Ιστορίας Ελληνικής Αστυνομίας

Πεδίο Αναγνώρισης

Αναγνωριστικό

Καθιερωμένη μορφή του Ονόματος

Διεύθυνση Ιστορίας Ελληνικής Αστυνομίας

Παράλληλη μορφή(ες) του Ονόματος

Άλλες μορφές του ονόματος

  • Τμήμα Ιστορίας - Εκδόσεων / Διεύθυνση Επικοινωνίας / Κλάδος Διοικητικής Υποστήριξης & Ανρώπινου Δυναμικού / Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας (έως Ιούνιο 2018)

Τύπος

  • Αρχείο Δημόσιου Φορέα ή Οργανισμού

Πεδίο επικοινωνίας

 

Γιαννακόπουλος Φώτιος (Αστυνόμος Β’)

Τύπος

Διεύθυνση

Οδός

Λεωφόρος Μεσογείων 96

Τοποθεσία

Αθήνα

Περιοχή

Αττική

Όνομα Χώρα

Ταχυδρομικός Κωδικός

115 27

Τηλέφωνο

2131520790, 2131520653

Fax

Email

URL

Σημείωση

Πεδίο περιγραφής

Ιστορικό/Βιογραφικό

Η Ελληνική Αστυνομία έχει στην κατοχή της και διαχειρίζεται ιστορικά αρχεία των υπηρεσιών των Σωμάτων Ασφαλείας (Αστυνομία Πόλεων, Χωροφυλακή, Ελληνική Αστυνομία) τα οποία σκοπεύει να διαθέσει για έρευνα, ιστορική αξιοποίηση και προβολή του αστυνομικού θεσμού. Για τον σκοπό αυτό συστάθηκε με το άρθρο 18Α του ΠΔ 21/2017 (ΦΕΚ Α΄35/21.3.2017) Διεύθυνση Ιστορίας Ελληνικής Αστυνομίας με τα παρακάτω Τμήματα: Τμήμα Ιστορίας, Τμήμα Ειδικού Αρχείου, Τμήμα Έρευνας και Τεκμηρίωσης, Τμήμα Ιστορικών Εκδόσεων και Διοικητικής Υποστήριξης. Στο προεδρικό διάταγμα προβλέπεται και η συνεργασία της Διεύθυνσης με τα Γενικά Αρχεία του Κράτους και άλλους φορείς για την «ανταλλαγή, συντήρηση και αξιοποίηση ιστορικών στοιχείων» (άρθρο 18Α, παρ. 3, εδάφιο ε).

Γεωγραφικό και πολιτιστικό πλαίσιο

Προέλευση των Καθιερωμένων Αποδόσεων

Administrative structure

Υπάγεται στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη / Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας / Κλάδος Διοικητικής Υποστήριξης & Ανθρώπινου Δυναμικού

Πολιτικές διαχείρισης και συλλογής αρχείων

Κτίρια

Holdings

Εργαλεία έρευνας, οδηγοί και δημοσιεύσεις

Πεδίο πρόσβασης

Ωράριο λειτουργίας

07.00 – 15.00

Access conditions and requirements

Προσβασιμότητα

Πεδίο υπηρεσιών

Υπηρεσίες έρευνας

Υπηρεσίες αναπαραγωγής

Δημόσιοι χώροι

Πεδίο ελέγχου

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Κατάσταση

Επίπεδο λεπτομέρειας

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γλώσσα(ες)

Γραφή(ες)

Πηγές

Σημειώσεις συντήρησης

Σημεία πρόσβασης

Σημεία Πρόσβασης

  • Clipboard

Βασική επικοινωνία

Λεωφόρος Μεσογείων 96
Αθήνα, Αττική 115 27