Διεύθυνση Ιστορίας Ελληνικής Αστυνομίας

Περιοχή αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

Καθιερωμένες μορφές του ονόματος

Διεύθυνση Ιστορίας Ελληνικής Αστυνομίας

Παράλληλες μορφές του ονόματος

Άλλες μορφές του ονόματος

  • Τμήμα Ιστορίας - Εκδόσεων / Διεύθυνση Επικοινωνίας / Κλάδος Διοικητικής Υποστήριξης & Ανρώπινου Δυναμικού / Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας (έως Ιούνιο 2018)

Τύπος

  • Αρχείο Δημόσιου Φορέα ή Οργανισμού

Περιοχή επαφής

 

Γιαννακόπουλος Φώτιος (Αστυνόμος Β’)

Τύπος

Διεύθυνση

Οδός

Λεωφόρος Μεσογείων 96

Τοποθεσία

Αθήνα

Περιοχή

Αττική

Όνομα Χώρα

Ταχυδρομικός Κωδικός

115 27

Τηλέφωνο

2131520790, 2131520653

Fax

Email

URL

Σημείωση

Περιοχή περιγραφής

Ιστορικό

Η Ελληνική Αστυνομία έχει στην κατοχή της και διαχειρίζεται ιστορικά αρχεία των υπηρεσιών των Σωμάτων Ασφαλείας (Αστυνομία Πόλεων, Χωροφυλακή, Ελληνική Αστυνομία) τα οποία σκοπεύει να διαθέσει για έρευνα, ιστορική αξιοποίηση και προβολή του αστυνομικού θεσμού. Για τον σκοπό αυτό συστάθηκε με το άρθρο 18Α του ΠΔ 21/2017 (ΦΕΚ Α΄35/21.3.2017) Διεύθυνση Ιστορίας Ελληνικής Αστυνομίας με τα παρακάτω Τμήματα: Τμήμα Ιστορίας, Τμήμα Ειδικού Αρχείου, Τμήμα Έρευνας και Τεκμηρίωσης, Τμήμα Ιστορικών Εκδόσεων και Διοικητικής Υποστήριξης. Στο προεδρικό διάταγμα προβλέπεται και η συνεργασία της Διεύθυνσης με τα Γενικά Αρχεία του Κράτους και άλλους φορείς για την «ανταλλαγή, συντήρηση και αξιοποίηση ιστορικών στοιχείων» (άρθρο 18Α, παρ. 3, εδάφιο ε).

Γεωγραφικό και πολιτιστικό πλαίσιο

Νομικό/κανονιστικό πλαίσιο

Διοικητική δομή

Υπάγεται στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη / Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας / Κλάδος Διοικητικής Υποστήριξης & Ανθρώπινου Δυναμικού

Διαχείριση ενεργών και ημιενεργών αρχείων και πολιτική προσκτήσεων

Κτίρια

Συλλογές

Εργαλεία έρευνας, κατάλογοι και δημοσιεύσεις

Περιοχή πρόσβασης

Ωράριο λειτουργίας

07.00 – 15.00

Συνθήκες και όροι πρόσβασης

Συνθήκες προσπέλασης

Περιοχή παρεχόμενων υπηρεσιών

Υπηρεσίες έρευνας

Υπηρεσίες αναπαραγωγής

Χώροι ανοικτοί στο κοινό

Περιοχή ελέγχου

Κωδικός αναγνώρισης περιγραφής

Κωδικός αναγνώρισης του φορέα καθιέρωσης της εγγραφής

Κανόνες και/ή συμβάσεις

Κατάσταση επεξεργασίας της εγγραφής

Επίπεδο λεπτομέρειας της περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης ή κατάργησης της περιγραφής

Γλώσσα(ες)

Αλφάβητο(α)

Πηγές

Πληροφορίες για τη σύνταξη/ενημέρωση της περιγραφής

Σημεία πρόσβασης

Σημεία Πρόσβασης

  • Clipboard

Βασική επικοινωνία

Λεωφόρος Μεσογείων 96
Αθήνα, Αττική 115 27