Εμφανίζει 1 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Μόνο περιγραφές υψηλού επιπέδου Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Σπουδαστήριο Ιστορίας Νεότερων Χρόνων
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Αρχείο Ευλόγιου Κουρίλα

 • ΑΒΕ 20 Ιδιωτ. 9.15
 • Αρχείο
 • 1798 - 1961
 1. Αλληλογραφία 50 περίπου ετών του Ε. Κουρίλα με πρόσωπα, διοικητικές αρχές και μέλη της κοινότητας του Αγίου Όρους. Η εισερχόμενη αλληλογραφία περιέχει επιστολές συγγενών (1935-1961) και επιστολές συλλόγων, διευθύνσεων περιοδικών για δημοσίευση μελετών του, επιστημονικών εταιρειών, του Πατριαρχείου Αλεξάνδρειας και Οικουμενικού Πατριαρχείου, Αρχιεπισκοπής Αθηνών, μητροπολιτών, ιερέων εκκλησιών εσωτερικού και εξωτερικού, οργανώσεων και πολιτών που ασχολήθηκαν με τον Βορειοηπειρωτικό αγώνα (1933-1961).
  Η ποικίλη αγιορειτική του δράση καταχωρείται στην αγιορειτική αλληλογραφία (1905-1959). Ξεχωριστή θέση κατέχει και η πανεπιστημιακή του δράση (1936-1953).
  Στα βιβλία εξερχόμενης αλληλογραφίας καταχωρούνται επιστολές του για επιστημονικά, εκκλησιαστικά και εθνικά ζητήματα της εποχής του, κυρίως για το Βορειοηπειρωτικό και την αυτοκέφαλη ορθόδοξη αλβανική εκκλησία (1937-1961).
  Στο αρχείο σώζεται αλληλογραφία από τ 1933 και κυρίως από το 1935 κ.ε. από τότε δηλαδή που ουσιαστικά εγκαταλείπει το Άγιο Όρος.
 2. Προσωπικά κατάλοιπα όπως διαβατήρια, δελτία αναγνώρισης, διοικητικά και οικονομικά έγγραφα, διορισμοί, απονομή μεταλλίου, φωτογραφίες και τεκμήρια για τα Νοεμβριανά (1918-1959) που αφορούν στο στρατοδικείο και την ποινή φυλάκισής του.
 3. Πληροφορίες και περιεχόμενο της βιβλιοθήκης του Ε. Κουρίλα.
 4. Χειρόγραφοι κώδικες (17ος -20ος αι.) ποικίλης ύλης.
 5. Πρωτότυπα λυτά έγγραφα και ακριβή αντίγραφα και υλικό από δημοσιευμένες πηγές που αφορούν κυρίως στο Άγιο Όρος, την ιστορία των μονών, τη δράση μοναχών, τα επίσημα έγγραφα, την ιστορία της Μονής Μ. Λαύρας (1758-1961).
 6. Υλικό μελετών κυρίως από δημοσιευμένες πηγές με ιστορικό και εθνολογικό περιεχόμενο για τη Θράκη, Μακεδονία, Ήπειρο και βόρειο Ήπειρο, Αλβανία και άλλα μέρη της Ελλάδας. Το υλικό προέρχεται από περιοδικές εκδόσεις, μονογραφίες, φύλλα εφημερίδων και πολλά αποκόμματα Τύπου (μέσα 19ου αι. - 1961).
 7. Χειρόγραφα του Ε. Κουρίλα που αφορούν σε υλικό για ανέκδοτες και εκδομένες μελέτες του και για όλα τα γνωστικά αντικείμενα που τον απασχόλησαν προσωπικά, ερευνητικά και εκδοτικά μεταξύ των οποίων ιστορικά, βυζαντινολογικά, θεολογικά, εκκλησιαστικά, γλωσσολογικά και βοτανικά θέματα (κυρίως μέσα 19ου αι.-1961).
 8. Σειρές τόμων με αποσπάσματα εκδομένων μελετών και κυρίως αποκόμματα Τύπου αλλά και περιοδικών, διαιρεμένα και επικολλημένα καθ΄ύλη (τέλος 19ου-1961).
 9. Αντίτυπα εκτυπωθέντων συγγραμμάτων του χειρόγραφα ή αντίγραφα σε φωτογραφίες και μικρές γλωσσικές και μεταφραστικές εργασίες του και περιλήψεις έργων.
 10. Ένας τεράστιος αριθμός βιβλιογραφικών δελτίων ταξινομημένος αλφαβητικά και καθ' ύλη με πλήθος και ποικιλία προσωπικών σημειώσεων.

Κουρίλας, Ευλόγιος