Αρχείο ΑΒΕ 20 Ιδιωτ. 9.15 - Αρχείο Ευλόγιου Κουρίλα

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

ΑΒΕ 20 Ιδιωτ. 9.15

Τίτλος

Αρχείο Ευλόγιου Κουρίλα

Ημερομηνία(ες)

 • 1798 - 1961 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

118 κουτιά 35x27x7 cm σε 12 τρέχοντα μέτρα, 8.500 τεκμήρια

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Το αρχείο καθώς και η βιβλιοθήκη παρέμειναν στο σπίτι του Ε. Κουρίλα, Ελικώνος 5 στο Ψυχικό του αρχιμ. Θεόδουλου Παπαδάκη, διακόνου του Ε. Κουρίλα.

Διαδικασία Πρόσκτησης

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

 1. Αλληλογραφία 50 περίπου ετών του Ε. Κουρίλα με πρόσωπα, διοικητικές αρχές και μέλη της κοινότητας του Αγίου Όρους. Η εισερχόμενη αλληλογραφία περιέχει επιστολές συγγενών (1935-1961) και επιστολές συλλόγων, διευθύνσεων περιοδικών για δημοσίευση μελετών του, επιστημονικών εταιρειών, του Πατριαρχείου Αλεξάνδρειας και Οικουμενικού Πατριαρχείου, Αρχιεπισκοπής Αθηνών, μητροπολιτών, ιερέων εκκλησιών εσωτερικού και εξωτερικού, οργανώσεων και πολιτών που ασχολήθηκαν με τον Βορειοηπειρωτικό αγώνα (1933-1961).
  Η ποικίλη αγιορειτική του δράση καταχωρείται στην αγιορειτική αλληλογραφία (1905-1959). Ξεχωριστή θέση κατέχει και η πανεπιστημιακή του δράση (1936-1953).
  Στα βιβλία εξερχόμενης αλληλογραφίας καταχωρούνται επιστολές του για επιστημονικά, εκκλησιαστικά και εθνικά ζητήματα της εποχής του, κυρίως για το Βορειοηπειρωτικό και την αυτοκέφαλη ορθόδοξη αλβανική εκκλησία (1937-1961).
  Στο αρχείο σώζεται αλληλογραφία από τ 1933 και κυρίως από το 1935 κ.ε. από τότε δηλαδή που ουσιαστικά εγκαταλείπει το Άγιο Όρος.
 2. Προσωπικά κατάλοιπα όπως διαβατήρια, δελτία αναγνώρισης, διοικητικά και οικονομικά έγγραφα, διορισμοί, απονομή μεταλλίου, φωτογραφίες και τεκμήρια για τα Νοεμβριανά (1918-1959) που αφορούν στο στρατοδικείο και την ποινή φυλάκισής του.
 3. Πληροφορίες και περιεχόμενο της βιβλιοθήκης του Ε. Κουρίλα.
 4. Χειρόγραφοι κώδικες (17ος -20ος αι.) ποικίλης ύλης.
 5. Πρωτότυπα λυτά έγγραφα και ακριβή αντίγραφα και υλικό από δημοσιευμένες πηγές που αφορούν κυρίως στο Άγιο Όρος, την ιστορία των μονών, τη δράση μοναχών, τα επίσημα έγγραφα, την ιστορία της Μονής Μ. Λαύρας (1758-1961).
 6. Υλικό μελετών κυρίως από δημοσιευμένες πηγές με ιστορικό και εθνολογικό περιεχόμενο για τη Θράκη, Μακεδονία, Ήπειρο και βόρειο Ήπειρο, Αλβανία και άλλα μέρη της Ελλάδας. Το υλικό προέρχεται από περιοδικές εκδόσεις, μονογραφίες, φύλλα εφημερίδων και πολλά αποκόμματα Τύπου (μέσα 19ου αι. - 1961).
 7. Χειρόγραφα του Ε. Κουρίλα που αφορούν σε υλικό για ανέκδοτες και εκδομένες μελέτες του και για όλα τα γνωστικά αντικείμενα που τον απασχόλησαν προσωπικά, ερευνητικά και εκδοτικά μεταξύ των οποίων ιστορικά, βυζαντινολογικά, θεολογικά, εκκλησιαστικά, γλωσσολογικά και βοτανικά θέματα (κυρίως μέσα 19ου αι.-1961).
 8. Σειρές τόμων με αποσπάσματα εκδομένων μελετών και κυρίως αποκόμματα Τύπου αλλά και περιοδικών, διαιρεμένα και επικολλημένα καθ΄ύλη (τέλος 19ου-1961).
 9. Αντίτυπα εκτυπωθέντων συγγραμμάτων του χειρόγραφα ή αντίγραφα σε φωτογραφίες και μικρές γλωσσικές και μεταφραστικές εργασίες του και περιλήψεις έργων.
 10. Ένας τεράστιος αριθμός βιβλιογραφικών δελτίων ταξινομημένος αλφαβητικά και καθ' ύλη με πλήθος και ποικιλία προσωπικών σημειώσεων.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Κατά την ταξινόμηση εκκαθαρίστηκαν μόνο τα λευκά φφ. που χρησιμοποιούσε ο Ε. Κουρίλας όταν αυτά δεν έφεραν κάποια ιδιαίτερη ένδειξη. Διατηρήθηκαν όλοι οι φάκελοι αλληλογραφίας με τα γραμματόσημα εποχής, τα εξώφυλλα βιβλίων ή χαρτόνια για πολλές χρήσεις. Δεν έγιναν ανακατατάξεις υλικού σε επίπεδο φακέλων αν και πολλές φορές βρέθηκε το ίδιο ή παραπλήσιο υλικό σε δύο ή τρεις φακέλους ή σε άλλο αρχειακό δεσμό. Μεταφέρθηκαν στην οικογενειακή αλληλογραφία αρκετές επιστολές συγγενών που βρέθηκαν στη γενική αλληλογραφία.

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Πρόσβαση σύμφωνα με τους όρους κα ιτον κανονισμό που ισχύει στο Σπουδαστήριο Ιστορίας Νεοτέρων Χρόνων

Όροι αναπαραγωγής

Η αναπαραγωγή γίνεται με ψηφιακή φωτογράφιση.

Γλώσσα των Τεκμηρίων

 • Αγγλικά
 • Αλβανικά
 • Γαλλικά
 • Γερμανικά
 • Ελληνικά
 • Ιταλικά

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Τα τεκμήρια βρίσκονται σε καλή κατάσταση και ελάχιστα έχουν φθορές από υγρασία.

Εργαλείο έρευνας

Διατίθενται παραδοσιακές περιγραφές σε επίπεδο φακέλου και πλήρες ευρετήριο μέχρι το επίπεδο τεκμηρίου. Επίσης, ευρετήριο κυρίων ονομάτων, τόπων και ιστορικών όρων-εννοιών, γεγονότων σε έντυπη μορφή.

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Αρχειακό υλικό στην Ιερά Μονή Μεγίστης Λαύρας στο Άγιο Όρος.

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Η περιγραφή βασίστηκε στο ΔΙΠΑΠ (Γ') έκδοση, Αθήνα, 2002

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Επισήμανση.
Ευλόγιος Κουρίλας (1880-1961): το αρχείο του στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων/Ζάγκλη-Μπόζιου, Μ., Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Επιστημονική Επετηρίδα Φιλοσοφικής Σχολής Δωδώνη: Παράρτημα αρ. 79, Ιωάννινα, 2009.

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Το αρχείο επεξεργάστηκε η Μαίρη Ζάγκλη-Μπόζιου, ιστορικός. Τα ευρετήρια συντάχθηκαν από την ίδια.

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες