Προεπισκόπηση εκτύπωσης Κλείσιμο

Εμφανίζει 18911 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Ελληνικά
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Αρχείο 8ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας

 • GRGSA_LAR EDU267.01
 • Αρχείο
 • 1944 - 1997

Από το 1931 υπάρχει στην Κοινότητα Λάρισας εβραϊκό σχολείο που ιδρύθηκε και λειτουργεί με ειδικό Νόμο του Ελληνικού κράτους ως Δημόσιο Σχολείο με τίτλο: " 8ο Δημοτικό Σχολείο Λαρίσης (Ισραηλιτικό)".

Το αρχείο του 8ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας καλύπτει τα έτη 1944 - 1997 και αποτελείται από βιβλία και φακέλους με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία του σχολείου.

8ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας

Αρχείο 19ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας

 • GRGSA_LAR EDU266.01
 • Αρχείο
 • 1979 - 2004

Το αρχείο του 19ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας καλύπτει τα έτη 1971 - 2004 και αποτελείται από 12 βιβλία και 5 φακέλους με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία του σχολείου.

Το υλικό του αρχείου είναι ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά.

19ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας

Αρχείο 16ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας

 • GRGSA_LAR EDU263.01
 • Αρχείο
 • 1959 - 2002

Το αρχείο του 16ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας καλύπτει τα έτη 1959 - 2005 και αντικατοπτρίζει όλες τις σχετικές αλλαγές στην οργάνωση και λειτουργία του σχολείου. Αποτελείται από 19 βιβλία, πράξεων του συλλόγου διδασκόντων, πρωτόκολλα και βιβλία που τηρούσε η σχολική εφορεία κ.ά., καθώς και 8 φακέλους με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία του σχολείου.

Το υλικό του αρχείου είναι ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά

16ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας

Αρχείο Δήμου Στυλίδας

 • GR GRGSA-FTH MUN009.01
 • Αρχείο
 • 1896-1990

Βιβλία αποφάσεων, αποφάσεις δημάρχου, βιβλία πράξεων, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλία ύδρευσης, ληξιαρχικές πράξεις γάμων και γεννήσεων, τροποποιήσεις σχεδίων πόλεως, αλληλογραφία, δικαιολογητικά, προϋπολογισμοί, δημόσια έργα, κ.α.

Δήμος Στυλίδας

Αρχείο Δήμου Λαμιέων

 • GR GRGSA-FTH MUN004.01
 • Αρχείο
 • 1849 - 1971

Πρωτόκολλα αλληλογραφίας & στρατολογίας.
Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου (Πρακτικά, αποφάσεις, ευρετήρια).

Δήμος Λαμιέων

Αρχείο Δήμου Θηβαίων

 • GR GRGSA-FTH MUN002.01
 • Αρχείο
 • 1930-1970

Διοικητική αλληλογραφία, μητρώα, εκλογικοί κατάλογοι, δημοτικά έργα, κ.α.

Δήμος Θηβαίων

Αρχείο Δ.Ο.Υ. Στυλίδας

 • GR GRGSA-FTH ADM049.01
 • Αρχείο
 • 1994-2000

Δηλώσεις φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων

Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) Στυλίδας

Αρχείο Δ.Ο.Υ. Λαμίας

 • GR GRGSA-FTH ADM048.01
 • Αρχείο
 • 1995, 1997, 1999

Δηλώσεις φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων

Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) Λαμίας

Αρχείο Δ.Ο.Υ. Αταλάντης

 • GR GRGSA-FTH ADM050.01
 • Αρχείο
 • 1995-1999

Δηλώσεις φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων

Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) Αταλάντης

Αρχείο Δ.Ο.Υ. Αμφίκλειας

 • GR GRGSA-FTH ADM011.02
 • Αρχείο
 • 1994-1999

Δηλώσεις φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων

Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) Αμφίκλειας

Αρχείο Γυμνασίου Δομοκού

 • GR GRGSA-FTH EDU010.01
 • Αρχείο
 • 1898-1941

Μαθητολόγιο, βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής, γενικός έλεγχος.

Γυμνάσιο Δομοκού

Αρχείο Γυμνασίου Αταλάντης

 • GR GRGSA-FTH EDU006.01
 • Αρχείο
 • 1921-1944

Έλεγχοι εξετάσεων, βιβλία πράξεων, μαθητολόγια, βιβλία πιστοποιητικών σπουδών.

Γυμνάσιο Αταλάντης

Αρχείο Γυμνασίου Αμφίκλειας

 • GR GRGSA-FTH EDU002.01
 • Αρχείο
 • 1921-1950

Ειδικοί έλεγχοι, βιβλία πρωτοκόλλου, μαθητολόγια, βιβλία πράξεων

Γυμνάσιο Αμφίκλειας

Αρχείο Γραφείου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 • GR GRGSA-FTH ADM033.01
 • Αρχείο
 • 2000-2009

Καταστάσεις Αποτελεσμάτων Πανελλαδικών εξετάσεων, Κοινοτικό Πρόγραμμα Leonardo DaVinci, Εκθέσεις Πεπραγμένων, Στατιστικά Στοιχεία, Εξωδιδακτικές εκδηλώσεις.

Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας, Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας, Γραφείο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Αρχείο Γεωργίου Πλατή

 • GR GRGSA-FTH PRI002.01
 • Αρχείο

Έγγραφα Αλεξ. Πλατή, Αλληλογραφία Γεώργ. Πλατή, Εκλογικά Γ. Πλατή, Δημόσια έργα, Ευτέρπη Πλατή, Θάλεια Πλατή, Ρωξάνη Μιχαλοπούλου, Κατερίνα Πειβαλιώτου, βιβλία, φωτογραφίες, εφημερίδες, περιοδικά, ΦΕΚ, αντικείμενα.

Πλατής, Γεώργιος

Αρχείο Αστυνομικού Τμήματος Στυλίδας

 • GR GRGSA-FTH ADM039.02
 • Αρχείο
 • 2008-2012

Συμβάντα-ατυχήματα-σχέδια αντιμετώπισης αυτών / πλημμύρες-ατυχήματα από πλημμύρες-πλημ/θείς- σχέδια αντιμετώπισης αυτών, Εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας / κλοπές χρήσης μεταφορικών μέσων, Τροχαία ατυχήματα - έρευνα αυτών -πραγματογνώμονες / κράτηση αυτ/των-ασφάλεια-αποδεικτικά στοιχεία, Πειθαρχία προσωπικού – παράπονα – καταγγελίες / διοικητικές εξετάσεις-τρόπος-ενέργεια, Σχέσεις σώματος ΕΛ.ΑΣ. / Παράπονα-αναφορές πολιτών, Ειδική έλευση αλλοδαπών / ναυτολόγηση-αποναυτολόγηση

Ελληνική Αστυνομία, Διεύθυνση Αστυνομίας Φθιώτιδας, Αστυνομικό Τμήμα Στυλίδας

Αρχείο Αστυνομικού Τμήματος Λαμίας

 • GR GRGSA-FTH ADM041.01
 • Αρχείο
 • 2001-2004

Εργατικά ατυχήματα, αιφνίδιοι θάνατοι.

Ελληνική Αστυνομία, Διεύθυνση Αστυνομίας Φθιώτιδας, Αστυνομικό Τμήμα Λαμίας

Αρχείο Αστυνομικού Τμήματος Λαμίας

 • GR GRGSA-FTH ADM041.02
 • Αρχείο
 • 2011-2014

Πελάτες-διανυκτερεύσεις στα ξενοδοχεία, Συναντήσεις- συνεργασίες με τοπικούς φορείς, Παραβατικότητα ανηλίκων, Στατιστικά στοιχεία για παραβάσεις σε κέντρα διασκέδασης & συναφή καταστήματα, Πίνακας εγκληματολογικής στατιστικής, Πίνακας αστυνομικής στατιστικής

Ελληνική Αστυνομία, Διεύθυνση Αστυνομίας Φθιώτιδας, Αστυνομικό Τμήμα Λαμίας

Αρχείο Υποκαταστήματος Σερρών της Τράπεζας της Ελλάδος

 • GR GRGSA-SER ADM025.01
 • Αρχείο
 • 1961

Ομιλία του διευθυντή, στατιστικά στοιχεία προσωπικού, υπηρεσιακή έκθεση βαθμολόγηση υπαλλήλων, δελτία ελέγχων διαχείρισης υποκαταστημάτων Νιγρίτας, Ζίχνης .

Τράπεζα της Ελλάδος, Υποκατάστημα Σερρών

Αρχείο Εθνικής Αντίστασης της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών Νομαρχίας Σερρών

 • GR GRGSA-SER ADM075.05
 • Αρχείο
 • 1950 - 2005

Αιτήσεις αγωνιστών εθνικής αντίστασης, συγκρότηση επιτροπών, πρακτικά επιτροπών, απονομή μεταλλίων, ενστάσεις – απορρίψεις, φάκελοι διωχθέντων επί Δικτατορίας, φάκελος έγκλειστων σε στρατόπεδα συγκέντρωσης.

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Έγγραφο Χημικής Υπηρεσίας Σερρών

 • GR GRGSA-SER ADM006.02
 • Αρχείο
 • 1936

Άδεια κατοχής αποστακτήρα οινοπνεύματος, (τόπος: Σέρρες).

Γενικό Χημείο του Κράτους, Χημική Υπηρεσία Σερρών

Αρχείο Εθνικοθρησκευτικού Συλλόγου Σερρών «Η Αναγέννησις»

 • GR GRGSA-SER COL101.01
 • Αρχείο
 • 1928 - 1998

Βιβλία οικονομικής διαχείρισης, βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλία πράξεων ελεγκτικής επιτροπής και βιβλία πρακτικών συνεδριάσεων, φωτογραφίες και έγγραφα (επιστολές, κατάλογοι τηλεφώνων, ευρετήρια κλπ).

Εθνικοθρησκευτικός Σύλλογος Σερρών "Η Αναγέννησις"

Συλλογή Τάσου Χανλίογλου

 • GR GRGSA-SER AUV039.01
 • Συλλογή
 • 2018 - 2020

Φωτογραφίες με θέμα: Μηχανοκίνητος αθλητισμός στις Σέρρες, Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών. Φωτογραφίες της Πλατείας Εμπορίου Σερρών και Video.

Χανλίογλου, Αναστάσιος

Συλλογή Ιωάννη Σαπουντζή

 • GR GRGSA-SER COL141.01
 • Συλλογή
 • 1926 - 2005

Άδειες οικοδομών, σχέδιο, συμβόλαια αγοραπωλησιών.

Σαπουντζής, Ιωάννης

Συλλογή Ηρακλή Κόντου

 • GRGSA-YDR PRI044.01
 • Αρχείο
 • 2008

Ογδόντα πρωτότυπες διαφάνειες ζωγραφικών έργων του Π. Παντελάκη, 5 DVD που αφορούν τον Π. Παντελάκη, 65 έγχρωμες φωτογραφίες ζωγραφικών έργων του Π. Παντελάκη.

Αρχείο Αντωνίου Μόσχου

 • GRGSA-YDR PRI036.01
 • Αρχείο
 • 1908-2015

Αντίγραφο πτυχίου Φιλοσοφικής Σχολής, πέντε τόμοι "Υπομνήματος" για τα Δωδεκάνησα, αποδείξεις πληρωμών ασφαλιστών, ασφαλιστικό βιβλιάριο και τρία αποκόμματα εφημερίδων.

Μόσχος, Αντώνιος

Αρχείο Πρωτοδικείου Βόλου

 • GR GRGSA-MAG JUS2.6
 • Αρχείο
 • 1930-1950

Πολιτικές Αποφάσεις, Πολιτικά Πρακτικά, Αγωγές

Πρωτοδικείο Βόλου

Αρχείο Πρωτοδικείου Βόλου

 • GR GRGSA-MAG JUS2.5
 • Αρχείο
 • 1896-1953

Εισηγητικές Εκθέσεις, Πράξεις Προέδρου, Πράξεις Γραμματέως. Πρακτικά ορκοδοσίας υπαλλήλων, Πρακτικά εγγυοδοσίας, Αποφάσεις εξώσεων, Αποφάσεις ασφαλιστικών μέτρων, Πινάκια πολιτικών υποθέσεων, Εφέσεις, Ανακοπές

Πρωτοδικείο Βόλου

Αρχείο Πρωτοδικείου Βόλου

 • GR GRGSA-MAG JUS2.4-2.5
 • Αρχείο
 • 1882-1934

Ποινικές Αποφάσεις, Ποινικά Βουλεύματα, Πολιτικές Αποφάσεις, Πρακτικά και Προτάσεις, Εκθέσεις Γραμματέως, Καταθέσεις εγγυοδοσίας, Πρακτικά ορκοδοσίας υπαλλήλων

Πρωτοδικείο Βόλου

Αρχείο Πρωτοδικείου Βόλου

 • GR GRGSA-MAG JUS2.3
 • Αρχείο
 • 1907-1990

Βιβλία Πτωχεύσεων, Πράξεων Εισηγητών Παρέδρων, Πιστοποιητικών, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Φάκελοι Πτωχεύσεων, Δημοτικών Εκλογών Ν. Μαγνησίας, Δικογραφιών Μονομελούς και Τριμελούς Πλημμελειοδικείου, Δικογραφιών Βουλευμάτων

Πρωτοδικείο Βόλου

Αρχείο Πρωτοδικείου Βόλου

 • GR GRGSA-MAG JUS2.2
 • Αρχείο
 • 1951-1969

Φάκελοι Αγωγών ΒΧΗ, Εργατικών Αγωγών, Πρακτικών Αναβολής Εργατικών, Αγωγών και Αιτήσεων 634, Αιτήσεων Διαταγών Πληρωμής, Κλήσεων

Πρωτοδικείο Βόλου

Αρχείο Πρωτοδικείου Βόλου

 • GR GRGSA-MAG JUS2.1
 • Αρχείο
 • 1885-1958

Φάκελοι Πτωχεύσεων, Εφέσεων, Πλημμελειοδικείου

Πρωτοδικείο Βόλου

Αρχείο Αστυνομικού Τμήματος Δομοκού Διεύθυνσης Αστυνομίας Φθιώτιδας Ελληνικής Αστυνομίας

 • GR GRGSA-FTH ADM038.02
 • Αρχείο
 • 1991-2008

Πυρκαγιές–Σχέδια αντιμετώπισης αυτών, μέτρα του Κράτους κατά των εν γένει ανατρεπτικών επιδιώξεων.

Ελληνική Αστυνομία, Διεύθυνση Αστυνομίας Φθιώτιδας, Αστυνομικό Τμήμα Δομοκού

Αρχείο Αστυνομικού Τμήματος Δομοκού

 • GR GRGSA-FTH ADM038.01
 • Αρχείο
 • 1993-2006

Μέτρα για ομαλή-ασφαλή κυκλοφορία, ειδικές στρατιωτικές εντολές.

Ελληνική Αστυνομία, Διεύθυνση Αστυνομίας Φθιώτιδας, Αστυνομικό Τμήμα Δομοκού

Αρχείο Αστυνομικού Τμήματος Αμφίκλειας

 • GR GRGSA-FTH ADM040.01
 • Αρχείο
 • 1994-2001

Καταγγελλόμενα κουρεία, παράνομη λειτουργία εργαστηρίων, πρατήρια υγρών καυσίμων, υπαίθριο εμπόριο, αντιπυρικός αγώνας, επικίνδυνα σημεία οδικού δικτύου, εμποροπανύγηρις, στόχοι και προτεραιότητες δράσης υπηρεσιών, αναζήτηση φυγόποινων.

Ελληνική Αστυνομία, Διεύθυνση Αστυνομίας Φθιώτιδας, Αστυνομικό Τμήμα Αμφίκλειας

Αρχείο Αστυνομικού Τμήματος Αμφίκλειας

 • GR GRGSA-FTH ADM040.02
 • Αρχείο
 • 1987-1999

Υπομνήματα, Κλοπή στο σταθμό Τιθορέας, Άσκηση σκοποβολής, Απογραφή οπλισμού, Εκκρεμείς αποφάσεις Εισαγγελίας Άμφισσας, Τοποθέτηση αυτόματου συστήματος ισόπεδου διαβάσεως, Διενέργεια τροχονομικών ελέγχων, Τεχνική αστυνόμευση οδών, Συντήρηση εθν. Δικτύου αρμοδιότητας 3ης ΔΕΚΕ Λαμίας

Ελληνική Αστυνομία, Διεύθυνση Αστυνομίας Φθιώτιδας, Αστυνομικό Τμήμα Αμφίκλειας

Αρχείο Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, Γενική Διεύθυνση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων, Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων Στερεάς Ελλάδας

 • GR GRGSA-FTH ADM043.01
 • Αρχείο
 • 2001-2003

Πρόγραμμα "Νέοι Αγρότες" από τους δήμους Υπάτης, Σπερχειάδας, Τυμφρηστού, Λειανοκλαδίου, Καμένων Βούρλων,Γοργοποτάμου, Μακρακώμης, Αταλάντης, Δομοκού, Πελασγίας, Λαμίας (από κανονικές και ορεινές περιοχές).

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, Γενική Διεύθυνση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων, Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων Στερεάς Ελλάδας

Αρχείο Α' Λιμενικού Τμήματος Γλύφας Λιμεναρχείου Στυλίδας

 • GR GRGSA-FTH ADM025.08
 • Αρχείο
 • 1988-2008

'Ελεγχοι λουτρικών εγκαταστάσεων που απαιτήθηκε πρόσληψη ναυαγοσωστών, Εντοπισμός νεκρής χελώνας, Υποβολή κατάστασης ετοιμότητας τηλεπικοινωνιακού υλικού, Υποβολή πίνακα στατιστικής κίνησης, Υποβολή δελτίων απογραφής πλοίων και πληρωμάτων.

Λιμεναρχείο Στυλίδας, Α' Λιμενικό Τμήμα Γλύφας

Αρχείο Α' Λιμενικού Τμήματος Αρκίτσας

 • GR GRGSA-FTH ADM015.02
 • Αρχείο
 • 2001-2010

Στατιστικά στοιχεία επαγ/κων ατομικών αδειών, δικ/κο στατιστικών στοιχείων σκαφών, βλάβη γέφυρας Ευρίπου, δικ/κο μηνιαίας σύσκεψης στην ΠΕΔΙΛΣ, εκλογές

Υπολιμεναρχείο Σκάλας Αταλάντης, Α' Λιμενικό Τμήμα Αρκίτσας

Αρχείο Α' Λιμενικού Τμήματος Αρκίτσας

 • GR GRGSA-FTH ADM015.03
 • Αρχείο
 • 2001-2012

Βλάβη γέφυρας Ευρίπου, μέτρα ασφαλείας υψηλών προσώπων, σήμα εντατικοποίησης ελέγχων προστασίας θαλάσσιου περιβάλλοντος, εορταστικές εκδηλώσεις.

Υπολιμεναρχείο Σκάλας Αταλάντης, Α' Λιμενικό Τμήμα Αρκίτσας

Αρχείο Α' Λιμενικού Τμήματος Αρκίτσας

 • GR GRGSA-FTH ADM015.04
 • Αρχείο
 • 2012

Λειτουργία γέφυρας Ευρίπου, ατομικός φάκελος Λ/Φ Μόσχου Παναγιώτης.

Υπολιμεναρχείο Σκάλας Αταλάντης, Α' Λιμενικό Τμήμα Αρκίτσας

Αρχείο B' Λιμενικού Τμήματος Αγίου Κωνσταντίνου Λιμεναρχείου Στυλίδας

 • GR GRGSA-FTH ADM027.09
 • Αρχείο
 • 2004-2014

Υποβολή πρακτικού σύσκεψης, ΦΕΣΑΣ, ημερολόγια αλιείας, ημερήσιο στατιστικό δελτίο κίνησης επιβατών, κατάσταση επιβατικής κίνησης, στελέχωση ελληνικών πλοίων-σύνθεση πληρώματος, έκτακτες επιθεωρήσεις στα υπό ελληνικής σημαίας πλοία-Φάκελος πιστοποιητικών, στατιστικά στοιχεία επιβατών, προστασία διαχείρισης θαλάσσιου και παράκτιου οικοσυστήματος, ατομικός φάκελος Αρχ/στη Λ.Σ. Παληού Ιωάννα.

Λιμεναρχείο Στυλίδας, Β' Λιμενικό Τμήμα Αγίου Κωνσταντίνου

Αρχείο 1ου Δημοτικού Σχολείου Σπερχειάδας

 • GR GRGSA-FTH EDU033.01
 • Αρχείο
 • 1945-1997

Γενικοί έλεγχοι, μαθητολόγια, βιβλία πράξεων σχολικής εφορείας και συλλόγου διδασκόντων, πιστοποιητικά γεννήσεως, αποδεικτικά εγγραφής, κ.α.

1ο Δημοτικό Σχολείο Σπερχειάδας

Αρχείο 2ου Γραφείου Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Φθιώτιδας

 • GR GRGSA-FTH ADM035.01
 • Αρχείο
 • 1996-2011

Διδακτικά βιβλία, σχολική υγιεινή, εκθέσεις πεπραγμένων, επιχορηγήσεις, λειτουργικές δαπάνες, πρόσθετη διδακτική στήριξη, ετήσια στατιστικά στοιχεία.

Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας, Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας, 2ο Γραφείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αρχείο 3ου Δημοτικού Σχολείου Λαμίας

 • GR GRGSA-FTH EDU056.01
 • Αρχείο
 • 1945-2008

Βιβλία πρακτικών, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλία εσόδων-εξόδων, απολογισμοί, μαθητικά συσσίτια, κα.

3ο Δημοτικό Σχολείο Λαμίας

Αρχείο Γ' Λιμενικού Τμήματος Σκάλας Αταλάντης Λιμεναρχείου Στυλίδας

 • GR GRGSA-FTH ADM034.07
 • Αρχείο
 • 1999-2011

Σήματα διακοπής αλιείας τόνου, παύση λειτουργίας φάρου, διαγωνισμοί κατάταξης Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος.

Λιμεναρχείο Στυλίδας, Γ' Λιμενικό Τμήμα Σκάλας Αταλάντης

Αρχείο Πλημμελειοδικείου Βόλου

 • GR GRGSA-MAG JUS30
 • Αρχείο
 • 1929-1980

Φάκελοι με Αλληλογραφία, Πρακτικά, Αποφάσεις, Αιτήσεις, Εντάλματα συλλήψεως, Καταστάσεις Αλλοδαπών, Βεβαιώσεις άσκησης εκλογικού δικαιώματος

Πλημμελειοδικείο Βόλου

Αρχείο Πλημμελειοδικείου Αργαλαστής

 • GR GRGSA-MAG JUS9.2
 • Αρχείο
 • 1929-1970

Ποινικές Αποφάσεις και Πρακτικά, Ευρετήρια Ποινικών Αποφάσεων, Βιβλία Αποληψίμων, Αναβολών, Ανακοπών

Πλημμελειοδικείο Αργαλαστής

Αρχείο Πλημμελειοδικείου Αργαλαστής

 • GR GRGSA-MAG JUS9.1
 • Αρχείο
 • 1929-1970

Ποινικές Αποφάσεις και Πρακτικά, Ευρετήρια Ποινικών Αποφάσεων, Βιβλία Αποληψίμων, Αναβολών, Ανακοπών

Πλημμελειοδικείο Αργαλαστής

Αρχείο Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Βελεστίνου

 • GR GRGSA-MAG JUS13.1
 • Αρχείο
 • 1952-1970

Αποφάσεις και Πρακτικά, Ευρετήρια Αποφάσεων, Βιβλία Αναβλητικών, Εφέσεων, Απόντων κατηγορουμένων, καταδικαζομένων λιπομαρτύρων, Πινάκιον υποθέσεων

Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βελεστίνου

Αρχείο Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αλμυρού

 • GR GRGSA-MAG JUS35
 • Αρχείο
 • 1898-2002

Αποφάσεις και Πρακτικά, Ανακοπές, Ερημοδικίες, Βιβλία Απογραφών, Αποληψίμων, Φάκελοι Μηνύσεων, Εκθέσεων, Αποδεικτικών επιδόσεως, Δειγματοληψιών και άλλων συνοδευτικών εγγράφων

Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αλμυρού

Συλλογή εγγράφων Καστελλόριζου (Κ1α, Κ1β, Κ1γ, Κ1δ, Κ1ε, Κ1στ)

 • GRGSA-CA- COL026.01-06
 • Συλλογή
 • 1847-1900
 • " Έγγραφα Καστελλορίζου Νομαρχιακά", αναφερόμενα στην ιστορία της νήσου Μεγίστης (Κ1α).
 • Πρωτόκολλο πράξεων του Εκκλησιαστικού Δικαστηρίου της Αρχιεπισκοπής Καστελλόριζου (Κ1β)
 • Συλλογή οθωμανικών εγγράφων (εκ των οποίων ένα λιθόγραφο): δύο φιρμάνια του 19ου αιώνα σχετικά με την άδεια κατασκευής πλοίων, την ανακαίνιση του βακουφιού του Μπαμπά Τουρμπεσί, ένα δίπλωμα πλοιαρχίας κ.ά. (Κ1γ)
 • Έγγραφα Καστελλόριζου, αποδείξεις πληρωμών φόρου, κ.ά. (Κ1δ)
 • Μαθητολόγιο της Αστικής Σχολής Μεγίστης (Κ1ε)
 • Απανταχούσα επισκοπική περί συλλογής εράνων υπέρ ανακαινίσεως ναού στο Καστελόριζο, πράξη προικοδοσίας της Κυράτζας Παπαδίας θυγατρός Χατζή-Βασιλείου, υπογεγραμμένη υπό του Αμασείας Παϊσίου (Κωνσταντινούπολη, 1818), προικοσύμφωνο Μαρίας Μιχαλιά και Κωνσταντή Χατζή-Πέτου στο Καστελόριζο (Κ1στ).

Συλλογή Σταύρου Μαυρίδη

 • Συλλογή
 • 1910 - 1984

Μουσικό αρχείο του Σταύρου Ι. Μαυρίδη, μουσικού. Περιέχει μουσικές Παρτιτούρες χειρόγραφες και έντυπες, φωτογραφίες, βιβλίο και μονόφυλλο έντυπο.

Μαυρίδης, Σταύρος

Αρχείο Βιομηχανίας "Σκουλίδης ΑΒΕΕ"

 • GR GRGSA-SER COL120.01
 • Αρχείο
 • 1963 - 1989

Βιβλία: αποθήκης ετοίμων-ημιτελών νημάτων, οικονομικής φύσεως εξόδων μεταποίησης, καθολικά, απογραφών, ισολογισμών, πιστωτών, παραστατικών, καταστάσεων προσωπικού. Βιβλιάρια καταθέσεως όψεως ΙΛΤΕ. Φάκελοι: πελατολόγια, ευρετήρια καθολικών, αντιπροσώπων-προμηθευτών, ισοζυγίων, αλληλογραφίας, βιογραφικών αντιπροσώπων και αποδείξεων καταβολής μερισμάτων. Σχέδια βιομηχανίες, σφραγίδες και φωτογραφίες.

Βιομηχανία "Σκουλίδης ΑΒΕΕ"

Αρχείο Γενικού Λυκείου Νέας Ζίχνης Σερρών

 • GR GRGSA-SER EDU038.10
 • Αρχείο
 • 1989 - 2014

Αλληλογραφία οργανωτικού περιεχομένου, εγκύκλιοι, αλληλογραφία σχολικών συμβούλων.

Γενικό Λύκειο Νέας Ζίχνης Σερρών

Αρχείο Εταιρείας Προστασίας Αποφυλακιζομένων Νομού Σερρών

 • GR GRGSA-SER JUS011.01
 • Αρχείο
 • 1949 - 1989

Βιβλίο πράξεων Διοικητικού συμβουλίου, βιβλίο Πρωτόκολλο εξερχομένων, φάκελος εισερχομένων εγγράφων, φάκελος αλληλογραφία με Υπουργείο Δικαιοσύνης, φάκελος με Αποδείξεις Πληρωμών, φάκελος με οικονομικά στοιχεία (παραστατικά, αποδείξεις, προϋπολογισμοί και εγκρίσεις), φάκελοι Δραστηριότητες-Συνεδριάσεις Δ.Σ. και φάκελος αποφάσεις Υπουργού Δικαιοσύνης.

Εταιρεία Προστασίας Αποφυλακιζομένων Νομού Σερρών

Αρχείο Ειρηνοδικείου Σκοπέλου

 • GR GRGSA-MAG JUS29.2
 • Αρχείο
 • 1850-1940

Πολιτικές Αποφάσεις και Πρακτικά, Πρακτικά Μικροδιαφορών, Πρακτικά Συμβιβασμών, Εκθέσεις Ορκοδοσίας και Εγγυήσεως, Πιστοποιητικά Διαβατηρίων, Αγωγές, Αγωγές εξώσεως, Ευρετήρια Αποφάσεων, Πινάκια Διαδίκων, Αποδεικτικά και άλλα συνοδευτικά έγγραφα

Ειρηνοδικείο Σκοπέλου

Αρχείο Ειρηνοδικείου Μηλεών

 • GR GRGSA-MAG JUS15.2
 • Αρχείο
 • 1945-1952

Ευρετήρια κατασχέσεων και πλειστηριασμών, Πρωτόκολλα Αποφάσεων και Πρακτικών Συμβιβασμού Μικροδιαφορών, Βιβλία Αποφάσεων Διαθηκών, Αποφάσεων περί μη ασκήσεως του εκλογικού δικαιώματος, Φάκελοι Εργατικών Αγωγών και Εκθέσεων Μικροδιαφορών, Αποφάσεις και Πρακτικά

Ειρηνοδικείο Μηλεών

Αρχείο Ειρηνοδικείου Μηλεών

 • GR GRGSA-MAG JUS15.1
 • Αρχείο
 • 1945-1952

Πολιτικές Εκθέσεις και Πράξεις, Αγωγές, Αιτήσεις, Ένορκοι Βεβαιώσεις

Ειρηνοδικείο Μηλεών

Αρχείο Ειρηνοδικείου Ζαγοράς

 • GR GRGSA-MAG JUS10.1
 • Αρχείο
 • 1883-1974

Πολιτικές Αποφάσεις και Πρακτικά, Εκθέσεις, Προτάσεις, Πρακτικά Συμβιβασμού και Αναβολής, Αγωγές, Αποφάσεις Μικροδιαφορών, Βιβλία Διεκπεραίωσης Αλληλογραφίας, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας

Ειρηνοδικείο Ζαγοράς

Αρχείο Ειρηνοδικείου Ζαγοράς

 • GR GRGSA-MAG JUS10.3
 • Αρχείο
 • 1945-2012 (κυρίως δεκ. 1980-90)

Εκθέσεις και Πράξεις, Ανακοπές ερημοδικίας, Φάκελοι με καταστατικά συνεταιρισμών Ν. Μαγνησίας (Πηλίου), Φάκελος Ληξιαρχείου Κοινοτήτων περιφέρειας Ζαγοράς

Ειρηνοδικείο Ζαγοράς

Αρχείο Ειρηνοδικείου Ζαγοράς

 • GR GRGSA-MAG JUS10.2
 • Αρχείο
 • 1881-1906

Πολιτικές Αποφάσεις-Πρακτικά-Εκθέσεις-Προτάσεις

Ειρηνοδικείο Ζαγοράς

Αρχείο Ειρηνοδικείου Βόλου

 • GR GRGSA-MAG JUS18.5
 • Αρχείο
 • 1975-2000

Εκθέσεις και Πράξεις, Αποφάσεις Μικροδιαφορών, Αγωγές Τακτικής διαδικασίας, Αλληλογραφία

Ειρηνοδικείο Βόλου

Αρχείο Ειρηνοδικείου Βόλου

 • GR GRGSA-MAG JUS18.4
 • Αρχείο
 • 1960-1972

Πολιτικές Αποφάσεις και Πρακτικά Ειδικής-Τακτικής διαδικασίας, Πρακτικά Πολιτικών Αποφάσεων, Εκθέσεις και Πράξεις, Αγωγές Ασφαλιστικών μέτρων και εκουσίας, Διαταγές πληρωμής

Ειρηνοδικείο Βόλου

Αρχείο Ειρηνοδικείου Βόλου

 • GR GRGSA-MAG JUS18.3
 • Αρχείο
 • 1930-1963

Πολιτικές Αποφάσεις και Πρακτικά Ειδικής-Τακτικής διαδικασίας, Αγωγές, Εκθέσεις Ορκοδοσίας, Αποφάσεις Μικροδιαφορών, Διαταγές πληρωμής, Ένορκες Βεβαιώσεις

Ειρηνοδικείο Βόλου

Αρχείο Ειρηνοδικείου Βόλου

 • GR GRGSA-MAG JUS18.2
 • Αρχείο
 • 1960-1965

Πολιτικές Αποφάσεις και Πρακτικά Ειδικής-Τακτικής διαδικασίας, Εκθέσεις και Πράξεις

Ειρηνοδικείο Βόλου

Αρχείο Ειρηνοδικείου Βόλου

 • GR GRGSA-MAG JUS18.1
 • Αρχείο
 • 1949-1960

Πολιτικές Αποφάσεις και Πρακτικά Ειδικής-Τακτικής διαδικασίας, Πρακτικά Πολιτικών Αποφάσεων, Εκθέσεις και Πράξεις, Αποφάσεις Μικροδιαφορών

Ειρηνοδικείο Βόλου

Αποτελέσματα 1 έως 100 από 18911