Εμφανίζει 1 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Κάτω Χαλκιάδων

  • GR GRGSA_LAR EDU112.01
  • Αρχείο
  • 1956 - 1994

Το αρχείο του Δημοτικού Σχολείου Κάτω Χαλκιάδων (Καραδεμερτζή) καλύπτει τα έτη 1956 - 1994 και αντικατοπτρίζει όλες τις σχετικές αλλαγές στην οργάνωση και λειτουργία του σχολείου. Αποτελείται από 54 βιβλία, πιστοποιητικών σπουδής, βιβλία πράξεων κ.ά., καθώς και 6 φακέλους με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία του σχολείου.

Το αρχείο αποτελείται από 3 σειρές: Σειρά Ι. Δημοτικό Σχολείο Κάτω Χαλκιάδων, σειρά ΙΙ. 1/θεσιο Νηπιαγωγείο Χαλκιάδων, σειρά ΙΙΙ. Νυκτερινή Σχολή Χαλκιάδων. Το δε υλικό του αρχείου είναι ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά.

Δημοτικό Σχολείο Κάτω Χαλκιάδων