Αρχείο EDU112.01 - Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Κάτω Χαλκιάδων

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GR GRGSA_LAR EDU112.01

Τίτλος

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Κάτω Χαλκιάδων

Ημερομηνία(ες)

  • 1956 - 1994 (Creation)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

43 βιβλία & 2 σάκοι (3 γραμμικά μέτρα)

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Όνομα παραγωγού

Διοικητική ιστορία

Όνομα παραγωγού

Διοικητική ιστορία

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Δημόσια αποστολή
Φορέας παράδοσης: Δημοτικό Σχολείο Βαμβακούς (6/θέσιο)
Ημερομηνία εισαγωγής: 30/11/2005
ΑΒΕ 281

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Το αρχείο του Δημοτικού Σχολείου Κάτω Χαλκιάδων (Καραδεμερτζή) καλύπτει τα έτη 1956 - 1994 και αντικατοπτρίζει όλες τις σχετικές αλλαγές στην οργάνωση και λειτουργία του σχολείου. Αποτελείται από 54 βιβλία, πιστοποιητικών σπουδής, βιβλία πράξεων κ.ά., καθώς και 6 φακέλους με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία του σχολείου.

Το αρχείο αποτελείται από 3 σειρές: Σειρά Ι. Δημοτικό Σχολείο Κάτω Χαλκιάδων, σειρά ΙΙ. 1/θεσιο Νηπιαγωγείο Χαλκιάδων, σειρά ΙΙΙ. Νυκτερινή Σχολή Χαλκιάδων. Το δε υλικό του αρχείου είναι ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Πεδίο συμπληρωματικών πηγών

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Related descriptions

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Σημεία πρόσβασης είδους

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης