Εκπαίδευση, Προσχολική

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Εκπαίδευση, Προσχολική

Equivalent terms

Εκπαίδευση, Προσχολική

Σχετικοί όροι

Εκπαίδευση, Προσχολική

56 Αρχειακή περιγραφή results for Εκπαίδευση, Προσχολική

56 results directly related Exclude narrower terms

Αρχείο 15ου Νηπιαγωγείου Λάρισας

 • GR GRGSA_LAR EDU277.01
 • Αρχείο
 • 1972 - 2007

Το αρχείο του 15ου Νηπιαγωγείου Λάρισας καλύπτει τα έτη 1972 - 2007 και αφορά στην οργάνωση και λειτουργία του νηπιαγωγείου. Αποτελείται από 16 βιβλία και 15 φακέλους με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία του σχολείου.

Το υλικό του αρχείου είναι ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά.

15ο Νηπιαγωγείο Λάρισας

Αρχείο 15ου Νηπιαγωγείου Σερρών

 • GRGSA-SER EDU143.01
 • Αρχείο
 • 1976 - 2004

Πρωτόκολλο αλληλογραφίας, βιβλίο πράξεων σχολικής επιτροπής εισερχόμενα, εξερχόμενα έγγραφα, εγκύκλιοι, φάκελος προσωπικού, έγγραφα σχολικής επιτροπής.

15ο Νηπιαγωγείο Σερρών

Αρχείο 1ου Νηπιαγωγείου Ρεθύμνου

 • GR GRGSA-RET EDU. 24
 • Αρχείο
 • 1965 - 2000

Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, μαθητολόγιο, κατάλογοι μαθητών, ατομικά δελτία μαθητών, στοιχεία για την ιστορία του νηπιαγωγείου, διάφορα βιβλία (ύλης, εσόδων-εξόδων, πράξεων Σχολικής Εφορείας, εμβολιασμού, προσωπικού), απολογισμοί - προϋπολογισμοί κ.ά.

1ο Νηπιαγωγείο Ρεθύμνου

Αρχείο 1ου Νηπιαγωγείου Φαλάνης

 • GR GRGSA_LAR EDU239.01
 • Αρχείο
 • 1961 - 1987

Το αρχείο του 1ου Νηπιαγωγείου Φαλάνης καλύπτει τα έτη 1961-1988 και αφορά στην οργάνωση και λειτουργία του νηπιαγωγείου. Αποτελείται από 13 βιβλία και 1 φάκελο με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία του σχολείου.

Το υλικό του αρχείου είναι ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά.

1ο Νηπιαγωγείο Φαλάνης

Αρχείο 21ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας

 • GR GRGSA_LAR EDU240.01
 • Αρχείο
 • 1965 - 1995

Το αρχείο του 21ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας καλύπτει τα έτη 1965 - 2001 και αποτελείται από βιβλία και φακέλους με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία του σχολείου.

Στο αρχείο περιέχεται και υλικό των 39ου και 59ου Νηπιαγωγείων Λάρισας και γι' αυτό το αρχείο χωρίζεται σε 3 σειρές. Το δε υλικό του αρχείου είναι ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά.

21ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας

Αρχείο 23ου Νηπιαγωγείου Λάρισας

 • GR GRGSA_LAR EDU022.01
 • Αρχείο
 • 1977 - 2001

Το αρχείο του 23ου Νηπιαγωγείου Λάρισας καλύπτει τα έτη 1977 - 2001 και αφορά στην οργάνωση και λειτουργία του νηπιαγωγείου. Αποτελείται από 5 βιβλία, και 8 φακέλους με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία του σχολείου.

Το υλικό του αρχείου είναι ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά.

23ο Νηπιαγωγείο Λάρισας

Αρχείο 25ου Νηπιαγωγείου Λάρισας

 • GR GRGSA_LAR EDU275.01
 • Αρχείο
 • 1977 - 2003

Το αρχείο του 25ου Νηπιαγωγείου Λάρισας καλύπτει τα έτη 1977-2003 και αφορά στην οργάνωση και λειτουργία του νηπιαγωγείου. Αποτελείται από 11 βιβλία και 5 φακέλους με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία του.

Το υλικό του αρχείου είναι ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά.

25ο Νηπιαγωγείο Λάρισας

Αρχείο 25ου Νηπιαγωγείου Σερρών

 • GRGSA-SER EDU142.01
 • Αρχείο
 • 1984 - 2003

Βιβλία πρωτοκόλλου αλληλογραφίας (1965-2003), πρωτοκόλλου παραλαβής υλικού (1961-1977), παρουσίας προσωπικού (1960-1975), βιβλία πράξεων σχολικής εφορείας (1954-1989), ταμείου (1960-1973), διεκπεραιώσεως αλληλογραφίας (1978-1985), μαθητολόγια-μητρώα νηπίων (1960-2000), βιβλία ημερησίας απασχολήσεως (1970-1985), ημερησίας λειτουργίας (1984-1986), διδαχθείσης ύλης (1964-1974), εποπτικών μέσων (1970), εμπιστευτικού πρωτοκόλλου (1977), φάκελος εγκριθέντων πράξεων σχολικής εφορείας-διδακτηρίου (1956-1960).

25ο Νηπιαγωγείο Σερρών

Αρχείο 38ου Νηπιαγωγείου Λάρισας

 • GR GRGSA_LAR EDU247.01
 • Αρχείο
 • 1979 - 2003

Το αρχείο του 38ου Νηπιαγωγείου Λάρισας καλύπτει τα έτη 1979-2005 και αφορά στην οργάνωση και λειτουργία του νηπιαγωγείου. Αποτελείται από 3 βιβλία και 5 φακέλους με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία του σχολείου.

Το υλικό του αρχείου είναι ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά.

38ο Νηπιαγωγείο Λάρισας

Αρχείο 3ου Νηπιαγωγείου Ρεθύμνου

 • GR GRGSA-RET EDU. 12
 • Αρχείο
 • 1942 - 1992

Εισερχόμενα-εξερχόμενα έγγραφα, απολογισμοί, έγγραφα Σχολικής Εφορείας και βιβλία (πρωτόκολλα αλληλογραφίας, πρακτικά και βιβλία ταμείου Σχολικής Εφορείας, μητρώο μαθητών, βιβλίο πράξεων προσωπικού, βιβλίο νόσων κ.ά.)

3ο Νηπιαγωγείο Ρεθύμνου

Αρχείο 3ου Νηπιαγωγείου Λάρισας

 • GR GRGSA_LAR EDU276.01
 • Αρχείο
 • 1964 - 2007

Το αρχείο του 3ου Νηπιαγωγείου Λάρισας καλύπτει τα έτη 1964-2006 και αφορά στην οργάνωση και λειτουργία του νηπιαγωγείου. Αποτελείται από 3 βιβλία και 6 φακέλους με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία του σχολείου.

Το υλικό του αρχείου είναι ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά.

3ο Νηπιαγωγείο Λάρισας

Αρχείο 3ου Νηπιαγωγείου Σερρών

 • GRGSA-SER EDU101.01
 • Αρχείο
 • 1961 - 1986

Υπηρεσιακά έγγραφα , 2 βιβλία πρωτοκόλλου αλληλογραφίας και 2 βιβλία σχολικής εφορείας.

3ο Νηπιαγωγείο Σερρών

Αρχείο 46ου Νηπιαγωγείου Λάρισας

 • GR GRGSA_LAR EDU278.01
 • Αρχείο
 • 1988 - 2006

Το αρχείο του 46ου Νηπιαγωγείου Λάρισας καλύπτει τα έτη 1988 - 2006 και αφορά στην οργάνωση και λειτουργία του νηπιαγωγείου. Αποτελείται από 3 βιβλία και 9 φακέλους με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία του σχολείου.

Το υλικό του αρχείου είναι ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά.

46ο Νηπιαγωγείο Λάρισας

Αρχείο 4ου Παιδικού Σταθμού Σερρών

 • GRGSA-SER ADM035.01
 • Αρχείο
 • 1983 - 1997

Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, ελέγχου συσσιτούντων, διδασκόμενης ύλης, απολογιστικά στοιχεία.

4ος Παιδικός Σταθμός Σερρών

Αρχείο Α' Παιδικού Σταθμού Δήμου Λαρισαίων

 • GR GRGSA_LAR MUN003.02
 • Αρχείο
 • 1962 - 2004

Το αρχείο αποτελείται από μητρώο νηπίων, βιβλία υλικού, ημερολόγιο χρηματικής διαχείρισης και χρηματικά εντάλματα.

Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Λαρισαίων (Π.Ο.Δ.Λ.), Α' Παιδικός Σταθμός

Αρχείο Α' Παιδικού Σταθμού Δήμου Λαρισαίων

 • GR GRGSA_LAR MUN003.01
 • Αρχείο
 • 1966 - 1998

Το αρχείο αποτελείται από φακέλους αλληλογραφίας, βιβλία πρακτικών, μητρώα νηπίων, βιβλία εσόδων-εξόδων και υλικού, οικονομικούς απολογισμούς, μισθολόγια, ημερολόγιο χρηματικής διαχείρισης, χρηματικά εντάλματα και πρωτόκολλο αλληλογραφίας.

Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Λαρισαίων (Π.Ο.Δ.Λ.), Α' Παιδικός Σταθμός

Αρχείο Β' Παιδικού Σταθμού Δήμου Λαρισαίων

 • GR GRGSA_LAR MUN010.01
 • Αρχείο
 • 1973 - 2008

Το αρχείο αποτελείται από μητρώο νηπίων, βιβλία ελέγχου συσσιτούντων, βιβλία υλικού, τροφίμων και αποθήκης, βιβλίο γενικού ιματισμού, καθολικά βιβλία χρηματικής διαχείρισης, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, φακέλους διοικητικού αρχείου και οικονομικών στοιχείων, καθώς επίσης και φωτογραφίες.

Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Λαρισαίων (Π.Ο.Δ.Λ.), Β' Παιδικός Σταθμός

Αρχείο Β΄ Κρατικού Παιδικού Σταθμού Σερρών

 • GRGSA-SER ADM118.01
 • Αρχείο
 • 1963 - 1991

Βιβλία: πρωτοκόλλων, συσσιτούντων, Μισθολόγιον Β΄Εθνικού Παιδικού Σταθμού Σερρών, οικονομικής φύσεως, προσκλήσεων και σωματομετρικών στοιχείων νηπίων. Φάκελοι: εγγράφων Παιδικού Σταθμού Ηλιουπόλεως Αθηνών, εντύπων και εγκυκλίων, εκδηλώσεων, Επιθεώρησις Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης, δημοπρασιών τροφίμων και υποδημάτων.

Β΄ Κρατικός Παιδικός Σταθμός Σερρών

Αρχείο Γ' Παιδικού Σταθμού Δήμου Λαρισαίων

 • GR GRGSA_LAR MUN002.01
 • Αρχείο
 • 1978 - 2002

Το αρχείο αποτελείται από φακέλους αλληλογραφίας, παρουσιολόγια παιδιών, βιβλία υλικού και τροφίμων, βιβλία χρηματικής διαχείρισης, δελτία εξαγωγής υλικού, μπλοκ χρηματικών ενταλμάτων, οικονομικούς απολογισμούς και πρωτόκολλα αλληλογραφίας.

Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Λαρισαίων (Π.Ο.Δ.Λ.), Γ' Παιδικός Σταθμός

Αρχείο Δ' Παιδικού Σταθμού Δήμου Λαρισαίων

 • GR GRGSA_LAR MUN005.01
 • Αρχείο
 • 1984 - 2005

Το αρχείο αποτελείται από μητρώο νηπίων, παρουσιολόγια νηπίων και προσωπικού, βιβλίο διδασκόμενης ύλης, καθολικά χρηματικής διαχειρίσεως, βιβλία υλικού και αλληλογραφία.

Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Λαρισαίων (Π.Ο.Δ.Λ.), Δ' Παιδικός Σταθμός

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αζώρου

 • GR GRGSA_LAR EDU207.01
 • Αρχείο
 • 1950- 1995

Το αρχείο του Δημοτικού Σχολείου Αζώρου καλύπτει τα έτη 1950 - 1992. Χωρίζεται σε 4 σειρές, όσοι και οι παραγωγοί του υλικού του:
Σειρά Ι. Δημοτικό Σχολείο Αζώρου
Σειρά ΙΙ. Νυκτερινό Δημοτικό Σχολείο Βουβάλας
Σειρά ΙΙΙ. Νηπιαγωγείο Βουβάλας
Σειρά IV. Κέντρο Επιμορφώσεως Ενηλίκων Αζώρου.

Αποτελείται από 41 βιβλία, μαθητολόγια, βιβλία γενικού ελέγχου, βιβλία πράξεων κ.ά., καθώς και 22 φακέλους με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία των σχολείων. Το δε υλικό του αρχείου είναι ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά.

Δημοτικό Σχολείο Αζώρου

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αμπελιών Βερδικούσιας

 • GR GRGSA_LAR EDU185.01
 • Αρχείο
 • 1960 - 2000

Το αρχείο του Δημοτικού Σχολείου Αμπελίων Βερδικούσας καλύπτει τα έτη 1964 - 2002 και αντικατοπτρίζει όλες τις σχετικές αλλαγές στην οργάνωση και λειτουργία του σχολείου. Αποτελείται από 12 βιβλία και 6 φακέλους με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία του σχολείου.

Το αρχείο αποτελείται απο δύο σειρές, αντίστοιχες προς τους παραγωγούς του υλικού του: Σειρά Ι. Δημοτικό Σχολείο Αμπελίων Βερδικούσας και Σειρά ΙΙ. Νηπιαγωγείο Αμπελίων Βερδικούσας. Το δε υλικό του αρχείου είναι ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά.

Δημοτικό Σχολείο Αμπελιών Βερδικούσιας

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Βαμβακούς

 • GR GRGSA_LAR EDU122.01
 • Αρχείο
 • 1898 - 1999

Το αρχείο του Δημοτικού Σχολείου Βαμβακούς (Μπαϊρακλί) καλύπτει τα έτη 1898 - 1999 και αντικατοπτρίζει όλες τις σχετικές αλλαγές στην οργάνωση και λειτουργία του σχολείου. Αποτελείται από 88 βιβλία, μαθητολόγια, βιβλία γενικού ελέγχου, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλία πράξεων κ.ά., καθώς και 16 φακέλους με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία του σχολείου.

Το αρχείο έχει 5 σειρές:
Σειρά Ι. Δημοτικό Σχολείο Βαμβακούς (1989 - 1995),
Σειρά ΙΙ. Νυκτερινή Σχολή Βαμβακούς (1955 - 1968),
Σειρά ΙΙΙ. Νηπιαγωγείο Βαμβακούς (1976 - 1984),
Σειρά IV. Επιτροπή Διοικήσεως Κοινοτικού Γυμναστηρίου Βαμβακούς (1972 - 1976),
Σειρά V. Κέντρο Επιμορφώσεως Ενηλίκων Βαμβακούς (1971 - 1976).
Το υλικό του αρχείου είναι ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά.

Δημοτικό Σχολείο Βαμβακούς

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Βασιλιού

 • GR GRGSA_LAR EDU143.01
 • Αρχείο
 • 1940 - 2004

Το αρχείο του Δημοτικού Σχολείου Βασιλίου καλύπτει τα έτη 1940 - 2004 και αντικατοπτρίζει όλες τις σχετικές αλλαγές στην οργάνωση και λειτουργία του σχολείου. Αποτελείται από 34 βιβλία, μαθητολόγια, βιβλία γενικού ελέγχου, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλία πράξεων κ.ά., καθώς και 10 φακέλους με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία του σχολείου.

Το αρχείο αποτελείται από 3 σειρές: Σειρά Ι. Δημοτικό Σχολείο Βασιλίου, Σειρά ΙΙ. Νυκτερινή Σχολή Βασιλίου, Σειρά ΙΙΙ. 1/θ Νηπιαγωγείο Βασιλίου. Το δε υλικό του αρχείου είναι ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά.

Δημοτικό Σχολείο Βασιλίου

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Γερανείων

 • GR GRGSA_LAR EDU201.01
 • Αρχείο
 • 1949-2002

Το αρχείο του Δημοτικού Σχολείου Γερανείων καλύπτει τα έτη 1949 - 2002 και είναι χωρισμένο σε 4 σειρές:
Σειρά Ι. Δημοτικό Σχολείο Γερανείων
Σειρά ΙΙ. Νυκτερινό Δημοτικό Σχολείο Γερανείων
Σειρά ΙΙΙ. Νηπιαγωγείο Γερανείων
Σειρά IV. Επιτροπή 5ου Συστήματος Προσκόπων Γερανείων.
Αποτελείται από 87 βιβλία, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλία πράξεων κ.ά., καθώς και 17 φακέλους με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία των παραγωγών του αρχείου.

Το υλικό του αρχείου είναι ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά.

Δημοτικό Σχολείο Γερανείων

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Δομένικου

 • GR GRGSA_LAR EDU186.01
 • Αρχείο
 • 1943 - 1992

Το αρχείο του Δημοτικού Σχολείου Δομένικου καλύπτει τα έτη 1943-1992 και αντικατοπτρίζει όλες τις σχετικές αλλαγές στην οργάνωση και λειτουργία του σχολείου. Αποτελείται από 37 βιβλία, μαθητολόγια, βιβλία γενικού ελέγχου, βιβλία πράξεων, πρωτοκόλλου κ.ά., καθώς και 6 φακέλους με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία του σχολείου.

Το αρχείο αποτελείται από 3 σειρές: Σειρά Ι. Δημοτικό Σχολείο Δομένικου, Σειρά ΙΙ. 1/θ Νηπιαγωγείο Δομένικου, Σειρά ΙΙΙ. Νυκτερινό Δημοτικό Σχολείο Δομένικου. Το δε υλικό του αρχείου είναι ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά

Δημοτικό Σχολείο Δομένικου

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Κάτω Βούναινων

 • GR GRGSA_LAR EDU120.01
 • Αρχείο
 • 1935 - 2002

Το αρχείο του Δημοτικού Σχολείου Κάτω Βούναινων καλύπτει τα έτη 1935 - 2005 και αποτελείται από 56 βιβλία, μαθητολόγια, βιβλία γενικού ελέγχου, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλία πράξεων κ.ά., καθώς και 8 φακέλους με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία του σχολείου.

Το αρχείο αποτελείται από 3 σειρές: Σειρά Ι. Δημοτικό Σχολείο Κάτω Βούναινων (1935-2002), σειρά ΙΙ. Νυκτερινό Σχολείο Κάτω Βούναινων, σειρά ΙΙΙ. 1/θέσιο Νηπιαγωγείο Κάτω Βούναινων. Το δε υλικό του αρχείου είναι ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά.

Δημοτικό Σχολείο Κάτω Βούναινων

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Κάτω Χαλκιάδων

 • GR GRGSA_LAR EDU112.01
 • Αρχείο
 • 1956 - 1994

Το αρχείο του Δημοτικού Σχολείου Κάτω Χαλκιάδων (Καραδεμερτζή) καλύπτει τα έτη 1956 - 1994 και αντικατοπτρίζει όλες τις σχετικές αλλαγές στην οργάνωση και λειτουργία του σχολείου. Αποτελείται από 54 βιβλία, πιστοποιητικών σπουδής, βιβλία πράξεων κ.ά., καθώς και 6 φακέλους με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία του σχολείου.

Το αρχείο αποτελείται από 3 σειρές: Σειρά Ι. Δημοτικό Σχολείο Κάτω Χαλκιάδων, σειρά ΙΙ. 1/θεσιο Νηπιαγωγείο Χαλκιάδων, σειρά ΙΙΙ. Νυκτερινή Σχολή Χαλκιάδων. Το δε υλικό του αρχείου είναι ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά.

Δημοτικό Σχολείο Κάτω Χαλκιάδων

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Λόφου Ελασσόνας

 • GR GRGSA_LAR EDU224.01
 • Αρχείο
 • 1977 - 1980

Το αρχείο του Δημοτικού Σχολείου Λόφου καλύπτει τα έτη 1951 - 1989 και αποτελείται από 3 βιβλία.
Το υλικό του αρχείου είναι ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά. Περιέχει δε και ένα βιβλίο του Νηπιαγωγείου Λόφου.

Δημοτικό Σχολείο Λόφου Ελασσόνας

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Μαυροβουνίου

 • GR GRGSA_LAR EDU113.01
 • Αρχείο
 • 1951 - 2003

Το αρχείο του Δημοτικού Σχολείου Μαυροβουνίου (Ταουσάν) καλύπτει τα έτη 1951 - 2003 και αποτελείται από 39 βιβλία μητρώου μαθητών, βιβλία πράξεων κ.ά., καθώς και 8 φακέλους με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία του σχολείου.

Το αρχείο αποτελείται από 2 σειρές: Σειρά Ι. Δημοτικό Σχολείο Μαυροβουνίου, σειρά ΙΙ. 1/θέσιο Νηπιαγωγείο Μαυροβουνίου. Το δε υλικό του αρχείου είναι ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά.

Δημοτικό Σχολείο Μαυροβουνίου

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Μεγάλου Μοναστηρίου

 • GR GRGSA_LAR EDU166.01
 • Αρχείο
 • 1916 - 1987

Το αρχείο του Δημοτικού Σχολείου Μεγάλου Μοναστηρίου καλύπτει τα έτη 1916 - 1994 και αντικατοπτρίζει όλες τις σχετικές αλλαγές στην οργάνωση και λειτουργία του σχολείου. Αποτελείται από 59 βιβλία, μαθητολόγια, βιβλία γενικού ελέγχου, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλία πράξεων κ.ά., καθώς και 12 φακέλους με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία του σχολείου.

Το αρχείο αποτελείται από 4 σειρές:
Σειρά Ι. Δημοτικό Σχολείο Μεγ. Μοναστηρίου,
Σειρά ΙΙ. 1/θέσιο Νηπιαγωγείο Μεγ. Μοναστηρίου,
Σειρά ΙΙΙ. 2/τάξιον Νυκτερινόν Σχολείον Μεγ. Μοναστηρίου,
Σειρά IV. Κέντρο Επιμορφώσεως Ενηλίκων Μεγ. Μοναστηρίου.
Το υλικό του αρχείου είναι ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά.

Δημοτικό Σχολείο Μεγάλου Μοναστηρίου

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Μελισσοχωρίου

 • GR GRGSA_LAR EDU044.01
 • Αρχείο
 • 1929 - 2000

Το αρχείο του Δημοτικού Σχολείου Μελισσοχωρίου (Μετεσελή) καλύπτει τα έτη 1929 - 2000 και αντικατοπτρίζει όλες τις αλλαγές στην οργάνωση και λειτουργία του σχολείου κατά το διάστημα αυτό. Αποτελείται από 36 βιβλία, μαθητολόγια, βιβλία γενικού ελέγχου, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλία πράξεων κ.ά., καθώς και 7 φακέλους με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία του σχολείου.

Το υλικό του αρχείου ταξινομείται σε 3 σειρές με βάση τον παραγωγό του: Σειρά Ι. Δημοτικό Σχολείο Μελισσοχωρίου, Σειρά ΙΙ. Νυκτερινόν Σχολείον Μελισσοχωρίου, Σειρά ΙΙΙ. 1/θ Νηπιαγωγείο Μελισσοχωρίου. Είναι ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά.

Δημοτικό Σχολείο Μελισσοχωρίου (5/θέσιο)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Μελισσοχωρίου

 • GR GRGSA_LAR EDU044.02
 • Αρχείο
 • 1990 - 2000

Το αρχείο του Δημοτικού Σχολείου Μελισσοχωρίου (Μετεσελή) καλύπτει τα έτη 1929 - 2000 και αντικατοπτρίζει όλες τις αλλαγές στην οργάνωση και λειτουργία του σχολείου κατά το διάστημα αυτό. Αποτελείται από 36 βιβλία, μαθητολόγια, βιβλία γενικού ελέγχου, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλία πράξεων κ.α. και 7 φακέλους με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν από την καθημερινή λειτουργία του σχολείου.

Το υλικό του αρχείου ταξινομείται σε 3 σειρές με βάση τον παραγωγό του: Σειρά Ι. Δημοτικό Σχολείο Μελισσοχωρίου, Σειρά ΙΙ. Νυκτερινόν Σχολείον Μελισσοχωρίου, Σειρά ΙΙΙ 1/θ Νηπιαγωγείο Μελισσοχωρίου. Είναι ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά.

Δημοτικό Σχολείο Μελισσοχωρίου (5/θέσιο)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Μύρων

 • GR GRGSA_LAR EDU091.01
 • Αρχείο
 • 1950 - 2000

Το αρχείο του Δημοτικού Σχολείου Μύρων καλύπτει τα έτη 1950 - 2000 και αντικατοπτρίζει όλες τις αλλαγές στην οργάνωση και λειτουργία του σχολείου κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα. Αποτελείται από 25 βιβλία, μαθητολόγια, βιβλία γενικού ελέγχου, βιβλία πράξεων κ.ά., καθώς και 1 φάκελο με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία του σχολείου.

Το υλικό του αρχείου διαιρείται σε 4 σειρές: Σειρά Ι. Δημοτικό Σχολείο Μύρων (1950 - 2000), Σειρά ΙΙ. Νυκτερινή Σχολή Μύρων (1955 - 1969), Σειρά ΙΙΙ. Νηπιαγωγείο Μύρων (1981 - 1987), και Σειρά IV. Κέντρο Επιμορφώσεως Ενηλίκων Μύρων (1970-1971). Είναι δε ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά.

Δημοτικό Σχολείο Μύρων

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Νέου Περιβολίου

 • GR GRGSA_LAR EDU052.01
 • Αρχείο
 • 1899 - 1997

Το αρχείο του Δημοτικού Σχολείου Νέου Περιβολίου (Αβδουλάρ) καλύπτει τα έτη 1899 - 1997 και αποτελείται από 37 βιβλία, μαθητολόγια, βιβλία γενικού ελέγχου, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλία πράξεων κ.ά., καθώς και 13 φακέλους με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία του σχολείου.

Το υλικό του αρχείου ταξινομείται σε δύο σειρές με βάση τον παραγωγό του: Σειρά Ι. Δημοτικό Σχολείο Νέου Περιβολίου, σειρά ΙΙ. Νηπιαγωγείο Νέου Περιβολίου. Είναι δε ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά.

Δημοτικό Σχολείο Νέου Περιβολίου

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Ναρθακίου

 • GR GRGSA_LAR EDU068.01
 • Αρχείο
 • 1927 - 1988

Το αρχείο του Δημοτικού Σχολείου Ναρθακίου (Κιοπεκλί) καλύπτει τα έτη 1927 - 1988 και αποτελείται από 18 βιβλία, μαθητολόγια, βιβλία γενικού ελέγχου, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλία πράξεων κ.ά., καθώς και 1 φάκελο με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία του σχολείου.

Το υλικό του αρχείου ταξινομείται σε 3 σειρές με βάση τον παραγωγό του: Σειρά Ι. Δημοτικό Σχολείο Ναρθακίου, σειρά ΙΙ. Νυκτερινή Σχολή Κιοπεκλίου, σειρά ΙΙΙ. 1/θ Νηπιαγωγείο Ναρθακίου. Είναι δε ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά.

Δημοτικό Σχολείο Ναρθακίου

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Παλαιοκάστρου

 • GR GRGSA_LAR EDU187.01
 • Αρχείο
 • 1946 - 1993

Το αρχείο του Δημοτικού Σχολείου Παλαιοκάστρου καλύπτει τα έτη 1946 - 1999 και αντικατοπτρίζει όλες τις σχετικές αλλαγές στην οργάνωση και λειτουργία του σχολείου. Αποτελείται από 34 βιβλία, μαθητολόγια, βιβλία γενικού ελέγχου, βιβλία πράξεων συλλόγου διδασκόντων κ.ά., καθώς και 8 φακέλους με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία του σχολείου.

Το αρχείο αποτελείται από 3 σειρές: Σειρά Ι. Δημοτικό Σχολείο Παλαιοκάστρου, Σειρά ΙΙ. Νυκτερινόν Σχολείον Παλαιοκάστρου, Σειρά ΙΙΙ. Νηπιαγωγείο Παλαιοκάστρου. Το δε υλικό του αρχείου είναι ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά.

Δημοτικό Σχολείο Παλαιοκάστρου

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Πυθίου

 • GR GRGSA_LAR EDU196.01
 • Αρχείο
 • 1950 - 2001

Το αρχείο του Δημοτικού Σχολείου Πυθίου Ελασσόνας καλύπτει τα έτη 1950-2001 και αντικατοπτρίζει όλες τις σχετικές αλλαγές στην οργάνωση και λειτουργία του σχολείου. Αποτελείται από 44 βιβλία, μαθητολόγια, βιβλία γενικού ελέγχου, βιβλία πράξεων, βιβλία πρωτοκόλλου κ.ά., καθώς και 7 φακέλους με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία του σχολείου.

Το υλικό του αρχείου προέρχεται από τρεις παραγωγούς: το Δημοτικό Σχολείο Πυθίου, το Νηπιαγωγείο Πυθίου και το Νυκτερινό Σχολείο Πυθίου. Είναι δε ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά.

Δημοτικό Σχολείο Πυθίου

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Χρυσοχωράφων Σερρών

 • GRGSA-SER EDU146.01
 • Αρχείο
 • 1945 - 2006

Βιβλίο πράξεων, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλία πράξεων σχολικής εφορείας, βιβλία Μαθητικών Συνεταιρισμών, τίτλοι σπουδών, φάκελοι αλληλογραφίας. Υποαρχεία 1) Νυχτερινού Σχολείου: Στατιστικά στοιχεία, 2) Νηπιαγωγείου: μαθητολόγια.

Δημοτικό Σχολείο Χρυσοχωράφων Σερρών

Αρχείο Νηπιαγωγείου Αγίου Γεωργίου Φαρσάλων

 • GR GRGSA_LAR EDU074.01
 • Αρχείο
 • 1982 - 1994

Το αρχείο του Νηπιαγωγείου Αγ. Γεωργίου Φαρσάλων καλύπτει τα έτη 1982 - 1994 και αφορά στην οργάνωση και λειτουργία του νηπιαγωγείου. Αποτελείται από 2 βιβλία, και 2 φακέλους με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία του σχολείου.

Το υλικό του αρχείου είναι ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά.

Νηπιαγωγείο Αγίου Γεωργίου Φαρσάλων

Αρχείο Νηπιαγωγείου Αμπελιάς

 • GR GRGSA_LAR EDU106.01
 • Αρχείο
 • 1984 - 1999

Το αρχείο του Νηπιαγωγείου Αμπελιάς καλύπτει τα έτη 1984 - 1999 και αφορά στην οργάνωση και λειτουργία του νηπιαγωγείου. Αποτελείται από 10 βιβλία και 3 φακέλους με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία του σχολείου.

Το υλικό του αρχείου είναι ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά.

Νηπιαγωγείο Αμπελιάς

Αρχείο Νηπιαγωγείου Αμπελιάς

 • GR GRGSA-THE EDU.178
 • Αρχείο
 • 1953-1990

Μαθητολόγια, Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας, Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων, Βιβλίο υλικού

Νηπιαγωγείο Αμπελιάς

Αρχείο Νηπιαγωγείου Ασπροχώματος - Γιαννωτών

 • GR GRGSA_LAR EDU210.01
 • Αρχείο
 • 1972 - 1994

Το αρχείο του Νηπιαγωγείου Ασπροχώματος - Γιαννωτών καλύπτει τα έτη 1972 - 1993 και αφορά στην οργάνωση και λειτουργία του ως άνω νηπιαγωγείου. Αποτελείται από 10 βιβλία, και 4 φακέλους με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία του σχολείου.

Το υλικό του αρχείου είναι ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά.

Νηπιαγωγείο Ασπροχώματος - Γιαννωτών

Αρχείο Νηπιαγωγείου Βαλανίδας

 • GR GRGSA_LAR EDU213.01
 • Αρχείο
 • 1963 - 1994

Το αρχείο του Νηπιαγωγείου Βαλανίδας καλύπτει τα έτη 1963 - 1994 και αφορά στην οργάνωση και λειτουργία του νηπιαγωγείου. Αποτελείται από 11 βιβλία, και 4 φακέλους με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία του σχολείου.

Το υλικό του αρχείου είναι ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά.

Νηπιαγωγείο Βαλανίδας

Αρχείο Νηπιαγωγείου Γερακαρίου

 • GR GRGSA-AGI EDU006.01
 • Αρχείο
 • 1984-2001

Μητρώο νηπίων 1984-2001
Πρωτόκολλο αλληλογραφίας
Πιστοποιητικά νηπίων (1 φάκελος)
Οικονομικά στοιχεία (1 φάκελος)
4 φάκελοι εγγράφων

Νηπιαγωγείο Γερακαρίου

Αρχείο Νηπιαγωγείου Καλού Νερού

 • GR GRGSA_LAR EDU095.01
 • Αρχείο
 • 1977 - 1995

Το αρχείο του Νηπιαγωγείου Καλού Νερού (Σουλεμέζ) καλύπτει τα έτη 1977 - 1995 και αφορά στην οργάνωση και λειτουργία του νηπιαγωγείου. Αποτελείται από 10 βιβλία που χρησιμοποιούνταν για την καθημερινή λειτουργία του σχολείου.

Το υλικό του αρχείου είναι ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά.

Νηπιαγωγείο Καλού Νερού

Αρχείο Νηπιαγωγείου Καλυβιών Κοκκινοπηλού

 • GR GRGSA_LAR EDU221.01
 • Αρχείο
 • 1962-1988

Το αρχείο του Νηπιαγωγείου Καλυβιών Κοκκινοπηλού καλύπτει τα έτη 1962 - 1995 και αφορά στην οργάνωση και λειτουργία του νηπιαγωγείου. Αποτελείται από 14 βιβλία, και 3 φακέλους με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία του σχολείου.

Το υλικό του αρχείου είναι ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά.

Νηπιαγωγείο Καλυβίων Κοκκινοπηλού

Αρχείο Νηπιαγωγείου Μάνδρας

 • GR GRGSA_LAR EDU055.01
 • Αρχείο
 • 1963 - 2000

Το αρχείο του Νηπιαγωγείου Μάνδρας Λάρισας καλύπτει τα έτη 1963 - 2000 και αφορά στην οργάνωση και λειτουργία του νηπιαγωγείου. Αποτελείται από 19 βιβλία και 4 φακέλους με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία του σχολείου.

Το υλικό του αρχείου είναι ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά.

Νηπιαγωγείο Μάνδρας

Αρχείο Νηπιαγωγείου Μαγούλας

 • GR GRGSA_LAR EDU175.01
 • Αρχείο
 • 1976 - 1987

Το αρχείο του Νηπιαγωγείου Μαγούλας καλύπτει τα έτη 1976-1987 και αφορά στην οργάνωση και λειτουργία του νηπιαγωγείου. Αποτελείται από 13 βιβλία, και 2 φακέλους με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία του σχολείου.

Νηπιαγωγείο Μαγούλας

Αρχείο Νηπιαγωγείου Μεγάλου Ελευθεροχωρίου

 • GR GRGSA_LAR EDU184.01
 • Αρχείο
 • 1970 - 2000

Το αρχείο του Νηπιαγωγείου Μεγάλου Ελευθεροχωρίου καλύπτει τα έτη 1970-2000 και αφορά στην οργάνωση και λειτουργία του νηπιαγωγείου. Αποτελείται από 5 βιβλία.

Νηπιαγωγείο Μεγάλου Ελευθεροχωρίου

Αρχείο Νηπιαγωγείου Ολυμπιάδας

 • GR GRGSA_LAR EDU219.01
 • Αρχείο
 • 1969 - 1986

Το αρχείο του Νηπιαγωγείου Ολυμπιάδας καλύπτει τα έτη 1969 - 1986 και αφορά στην οργάνωση και λειτουργία του νηπιαγωγείου. Αποτελείται από 13 βιβλία, και 5 φακέλους με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία του σχολείου.

Το υλικό του αρχείου είναι ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά.

Νηπιαγωγείο Ολυμπιάδας

Αρχείο Νηπιαγωγείου Ομολίου

 • GR GRGSA_LAR EDU093.01
 • Αρχείο
 • 1978 - 1994

Το αρχείο του Νηπιαγωγείου Ομόλιου (Λασποχώρι) Λάρισας καλύπτει τα έτη 1978 - 1994 και αφορά στην οργάνωση και λειτουργία του νηπιαγωγείου. Αποτελείται από 8 βιβλία και 4 φακέλους με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία του σχολείου.

Το υλικό του αρχείου είναι ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά.

Νηπιαγωγείο Ομολίου

Αρχείο Νηπιαγωγείου Πουρναρίου

 • GR GRGSA_LAR EDU081.01
 • Αρχείο
 • 1988 - 1995

Το Νηπιαγωγείο είναι η πρώτη βαθμίδα εκπαίδευσης για παιδιά ηλικίας τεσσάρων έως έξι ετών και η φοίτηση σ' αυτό είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με το άρθρο 73 του Νόμου 3518/2006,(ΦΕΚ 272/2006, τ.Β΄).
Το αρχείο του Νηπιαγωγείου Πουρναρίου Λάρισας καλύπτει τα έτη 1988-2004 και αφορά στην οργάνωση και λειτουργία του νηπιαγωγείου. Αποτελείται από 1 βιβλίο, και 1 φάκελο με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν από την καθημερινή λειτουργία του σχολείου.
Το υλικό του αρχείου είναι ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά.

Νηπιαγωγείο Πουρναρίου

Αρχείο Νηπιαγωγείου Πραιτωρίου

 • GR GRGSA_LAR EDU181.01
 • Αρχείο
 • 1966 - 1991

Το αρχείο του Νηπιαγωγείου Πραιτώριου καλύπτει τα έτη 1966 - 1995 και αφορά στην οργάνωση και λειτουργία του νηπιαγωγείου. Αποτελείται από 12 βιβλία, και 6 φακέλους με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία του σχολείου.

Νηπιαγωγείο Πραιτωρίου

Αρχείο Νηπιαγωγείου Σιτοχώρου

 • GR GRGSA_LAR EDU099.01
 • Αρχείο
 • 1984 - 1996

Το αρχείο του Νηπιαγωγείου Σιτοχώρου καλύπτει τα έτη 1984 - 1996 και αφορά στην οργάνωση και λειτουργία του νηπιαγωγείου. Αποτελείται από 5 βιβλία, και 1 φάκελο με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία του σχολείου.

Το υλικό του αρχείου είναι ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά.

Νηπιαγωγείο Σιτοχώρου

Αρχείο Νηπιαγωγείου Υπέρειας

 • GR GRGSA_LAR EDU065.01
 • Αρχείο
 • 1950 - 1990

Το αρχείο του Νηπιαγωγείου Υπερείας Λάρισας καλύπτει τα έτη 1950 - 1990 και αφορά στην οργάνωση και λειτουργία του νηπιαγωγείου. Αποτελείται από 3 βιβλία, και 2 φακέλους με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία του σχολείου.

Το υλικό του αρχείου είναι ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά.

Νηπιαγωγείο Υπέρειας