Εμφανίζει 15 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, Βιβλιοθήκη και Ιστορικό αρχείο
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:
Αρχείο διαφόρων ελληνικών φορέων (Ιδρύματα, Πολιτικά Κόμματα, Δημόσιοι φορείς κλπ.)
Αρχείο διαφόρων ελληνικών φορέων (Ιδρύματα, Πολιτικά Κόμματα, Δημόσιοι φορείς κλπ.)
Αρχείο εκδόσεων Νομαρχιακών Επιτροπών Ισότητας
Αρχείο εκδόσεων Νομαρχιακών Επιτροπών Ισότητας
Αρχείο εκδόσεων γυναικείων συνεταιρισμών
Αρχείο εκδόσεων γυναικείων συνεταιρισμών
Αρχείο εκδόσεων ελληνικών φορέων και οργάνων για την Ισότητα των Φύλων
Αρχείο εκδόσεων ελληνικών φορέων και οργάνων για την Ισότητα των Φύλων
Αρχείο εκδόσεων ξένων φορέων και οργάνων
Αρχείο εκδόσεων ξένων φορέων και οργάνων
Αρχείο εκδόσεων της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων και του Συμβουλίου Ισότητας των δύο Φύλων
Αρχείο εκδόσεων της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων και του Συμβουλίου Ισότητας των δύο Φύλων
Αρχείο εκδόσεων του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι)
Αρχείο εκδόσεων του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι)
Συλλογή ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση 2000 – 2006)
Συλλογή ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση 2000 – 2006)
Συλλογή αντικειμένων / έργων τέχνης
Συλλογή αντικειμένων / έργων τέχνης
Συλλογή αφισών
Συλλογή αφισών
Συλλογή βιβλίων
Συλλογή βιβλίων
Συλλογή διαφόρων σπάνιων τεκμηρίων
Συλλογή διαφόρων σπάνιων τεκμηρίων
Συλλογή ημερολογίων - ατζεντών
Συλλογή ημερολογίων - ατζεντών
Συλλογή περιοδικών και εφημερίδων
Συλλογή περιοδικών και εφημερίδων
Συλλογή πολυμέσων
Συλλογή πολυμέσων