Εμφανίζει 15 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, Βιβλιοθήκη και Ιστορικό αρχείο
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:
Αρχείο εκδόσεων ξένων φορέων και οργάνων
Αρχείο εκδόσεων ξένων φορέων και οργάνων
Αρχείο εκδόσεων ελληνικών φορέων και οργάνων για την Ισότητα των Φύλων
Αρχείο εκδόσεων ελληνικών φορέων και οργάνων για την Ισότητα των Φύλων
Συλλογή περιοδικών και εφημερίδων
Συλλογή περιοδικών και εφημερίδων
Συλλογή ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση 2000 – 2006)
Συλλογή ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση 2000 – 2006)
Αρχείο εκδόσεων Νομαρχιακών Επιτροπών Ισότητας
Αρχείο εκδόσεων Νομαρχιακών Επιτροπών Ισότητας
Συλλογή βιβλίων
Συλλογή βιβλίων
Συλλογή διαφόρων σπάνιων τεκμηρίων
Συλλογή διαφόρων σπάνιων τεκμηρίων
Αρχείο εκδόσεων της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων και του Συμβουλίου Ισότητας των δύο Φύλων
Αρχείο εκδόσεων της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων και του Συμβουλίου Ισότητας των δύο Φύλων
Συλλογή πολυμέσων
Συλλογή πολυμέσων
Αρχείο εκδόσεων του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι)
Αρχείο εκδόσεων του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι)
Συλλογή ημερολογίων - ατζεντών
Συλλογή ημερολογίων - ατζεντών
Αρχείο διαφόρων ελληνικών φορέων (Ιδρύματα, Πολιτικά Κόμματα, Δημόσιοι φορείς κλπ.)
Αρχείο διαφόρων ελληνικών φορέων (Ιδρύματα, Πολιτικά Κόμματα, Δημόσιοι φορείς κλπ.)
Συλλογή αφισών
Συλλογή αφισών
Συλλογή αντικειμένων / έργων τέχνης
Συλλογή αντικειμένων / έργων τέχνης
Αρχείο εκδόσεων γυναικείων συνεταιρισμών
Αρχείο εκδόσεων γυναικείων συνεταιρισμών