Εμφανίζει 25 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Εθνικός Δημοκρατικός Ελληνικός Σύνδεσμος (ΕΔΕΣ)
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:
Συλλογή εγγράφων Άρτας (Κ116στ)
Συλλογή εγγράφων Άρτας (Κ116στ)
Πλούμης, Δημήτριος
Πλούμης, Δημήτριος
Παπαπαντολέων, Αντώνιος
Παπαπαντολέων, Αντώνιος
Παναγιωτόπουλος, Αναστάσιος (Τάσος)
Παναγιωτόπουλος, Αναστάσιος (Τάσος)
Λιναράς, Γεώργιος
Λιναράς, Γεώργιος
Ζέρβας, Ναπολέων
Ζέρβας, Ναπολέων
Ζέρβας, Ναπολέων
Ζέρβας, Ναπολέων
Εθνικές Ομάδες Ελλήνων Ανταρτών (Ε.Ο.Ε.Α.) (Κ309)
Εθνικές Ομάδες Ελλήνων Ανταρτών (Ε.Ο.Ε.Α.) (Κ309)
Αρχείο Στυλιανού Χούτα (Κ420)
Αρχείο Στυλιανού Χούτα (Κ420)
Αρχείο Στέφανου Δούκα
Αρχείο Στέφανου Δούκα
Αρχείο οικογένειας Πετιμεζά
Αρχείο οικογένειας Πετιμεζά
Αρχείο οικογένειας Πετιμεζά
Αρχείο οικογένειας Πετιμεζά
Αρχείο Ναπολέοντα Ζέρβα (Κ202)
Αρχείο Ναπολέοντα Ζέρβα (Κ202)
Αρχείο Μιχαήλ Μυριδάκη (Κ210)
Αρχείο Μιχαήλ Μυριδάκη (Κ210)
Αρχείο Μιχαήλ Μυριδάκη (Κ205)
Αρχείο Μιχαήλ Μυριδάκη (Κ205)
Αρχείο Μιχαήλ Μυριδάκη (Κ197)
Αρχείο Μιχαήλ Μυριδάκη (Κ197)
Αρχείο Μιχάλη Μυριδάκη
Αρχείο Μιχάλη Μυριδάκη
Αρχείο Ιωάννη Παπαδάκη (Κ204)
Αρχείο Ιωάννη Παπαδάκη (Κ204)
Αρχείο Ηρακλή Πετιμεζά (Ε.Δ.Ε.Σ.)
Αρχείο Ηρακλή Πετιμεζά (Ε.Δ.Ε.Σ.)
Αρχείο Ηρακλή Πετιμεζά
Αρχείο Ηρακλή Πετιμεζά
Αρχείο Ηρακλή Πετιμεζά
Αρχείο Ηρακλή Πετιμεζά
Αρχείο Ηρακλή Πετιμεζά
Αρχείο Ηρακλή Πετιμεζά
Αρχείο Ηρακλή Ν. Πετιμεζά
Αρχείο Ηρακλή Ν. Πετιμεζά
Αρχείο Γεωργίου Ν. Παπαϊωάννου
Αρχείο Γεωργίου Ν. Παπαϊωάννου
Αποστόλου, Λευτέρης
Αποστόλου, Λευτέρης