Εμφανίζει 1 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Αναπτύξεως (ΕΤΒΑ)
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Αναπτύξεως (ΕΤΒΑ)

  • Αρχείο
  • 1964-2003

Το Αρχείο περιλαμβάνει τις εξής σειρές:

Πρακτικά Δ.Σ. και Γ.Σ. ΕΤΒΑ
Γραμματεία Δ.Σ. και Επιτροπές
Διεύθυνση Διοίκησης
Πρωτόκολλο
Δικαστικό
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού
Διεύθυνση Γενικών Υπηρεσιών
Διεύθυνση Επιθεώρησης
Διεύθυνση Επενδύσεων
Διεύθυνση Προγραμματισμού
Διεύθυνση Συναλλαγών Εποπτείας και Εκτελέσεως Έργων
Διεύθυνση Μελετών
Δάνεια
Διεύθυνση Εποπτείας Δανείων/Ειδικών Πιστώσεων
Διεύθυνση Χρηματοδοτήσεων
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Διεύθυνση Συμμετοχών
Διεύθυνση Ανάπτυξης
Διεύθυνση ΠΑΒΥ/ΒΙΠΕ
Διεύθυνση Υποκαταστημάτων
Διεύθυνση Άντλησης Κεφαλαίων
Διεύθυνση Επενδύσεων και Ομίλου
Διεύθυνση Δικτύου και Εργασιών
Διεύθυνση Οργάνωσης, Προγραμματισμού και Marketing
Διεύθυνση Οργάνωσης και Πληροφορικής
Διεύθυνση Πιστωτικής Πολιτικής
Θεματοφυλακή
Ταμείο Ασφαλίσεως Προσωπικού ΕΤΒΑ (ΤΑΠ-ΕΤΒΑ)
Σύλλογος Υπαλλήλων ΕΤΒΑ
Γραφείο Κολωνίας
Γραφείο Νέας Υόρκης
Διεύθυνση Επενδύσεων
Μετοχές - Ομόλογα
Κατάστημα Θεσσαλονίκης
Κατάστημα Συγγρού
Κατάστημα Πανεπιστημίου
Κατάστημα Πάτρας
Κατάστημα Τρίπολης
Κατάστημα Ιωαννίνων
Κατάστημα Κοζάνης

Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Αναπτύξεως (ΕΤΒΑ)