Αρχείο - Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Αναπτύξεως (ΕΤΒΑ)

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

Τίτλος

Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Αναπτύξεως (ΕΤΒΑ)

Ημερομηνία(ες)

  • 1964-2003 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

6222,955 τρέχοντα μέτρα

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Διοικητική ιστορία

Ιδρύθηκε το 1964 από τη συγχώνευση των ΟΤΠ, ΟΧΟΑ και ΟΒΑ, με αποστολή την προώθηση της ανάπτυξης της βιομηχανίας, της ναυτιλίας και του τουρισμού.

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Το Αρχείο περιλαμβάνει τις εξής σειρές:

Πρακτικά Δ.Σ. και Γ.Σ. ΕΤΒΑ
Γραμματεία Δ.Σ. και Επιτροπές
Διεύθυνση Διοίκησης
Πρωτόκολλο
Δικαστικό
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού
Διεύθυνση Γενικών Υπηρεσιών
Διεύθυνση Επιθεώρησης
Διεύθυνση Επενδύσεων
Διεύθυνση Προγραμματισμού
Διεύθυνση Συναλλαγών Εποπτείας και Εκτελέσεως Έργων
Διεύθυνση Μελετών
Δάνεια
Διεύθυνση Εποπτείας Δανείων/Ειδικών Πιστώσεων
Διεύθυνση Χρηματοδοτήσεων
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Διεύθυνση Συμμετοχών
Διεύθυνση Ανάπτυξης
Διεύθυνση ΠΑΒΥ/ΒΙΠΕ
Διεύθυνση Υποκαταστημάτων
Διεύθυνση Άντλησης Κεφαλαίων
Διεύθυνση Επενδύσεων και Ομίλου
Διεύθυνση Δικτύου και Εργασιών
Διεύθυνση Οργάνωσης, Προγραμματισμού και Marketing
Διεύθυνση Οργάνωσης και Πληροφορικής
Διεύθυνση Πιστωτικής Πολιτικής
Θεματοφυλακή
Ταμείο Ασφαλίσεως Προσωπικού ΕΤΒΑ (ΤΑΠ-ΕΤΒΑ)
Σύλλογος Υπαλλήλων ΕΤΒΑ
Γραφείο Κολωνίας
Γραφείο Νέας Υόρκης
Διεύθυνση Επενδύσεων
Μετοχές - Ομόλογα
Κατάστημα Θεσσαλονίκης
Κατάστημα Συγγρού
Κατάστημα Πανεπιστημίου
Κατάστημα Πάτρας
Κατάστημα Τρίπολης
Κατάστημα Ιωαννίνων
Κατάστημα Κοζάνης

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Διατηρήθηκαν όλοι οι φάκελοι

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Ύστερα από έγκριση της αίτησης του ερευνητή από την Υπηρεσία.

Όροι αναπαραγωγής

Βλ. Κανονισμό Λειτουργίας Αναγνωστηρίου Ι.Α. ΠΙΟΠ (www.piop.gr)

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Πεδίο συμπληρωματικών πηγών

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Related descriptions

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Στο αρχείο περιλαμβάνονταν και τα αρχεία επιχειρήσεων στα οποία είχε συμμετοχή η ΕΤΒΑ

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Σημεία πρόσβασης είδους

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Δελτίο περιγραφής του ΔΥΑΣ
Επισήμανση από την Ιστοσελίδα του Φορέα: http://www.piop.gr/el/istoriko-arxeio/ArxiakesSiloges.aspx (τελευταία επίσκεψη: 26/08/2019).

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες