Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς. Υπηρεσία Ιστορικού Αρχείου

Πεδίο Αναγνώρισης

Αναγνωριστικό

GR PIOP

Καθιερωμένη μορφή του Ονόματος

Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς. Υπηρεσία Ιστορικού Αρχείου

Παράλληλη μορφή(ες) του Ονόματος

Άλλες μορφές του ονόματος

  • Ι.Α. Π.Ι.Ο.Π.
  • Ι.Α. ΠΙΟΠ

Τύπος

  • Αρχείο Τράπεζας

Πεδίο επικοινωνίας

Τύπος

Διεύθυνση

Οδός

Δωρίδος 2 & Λεωφόρος Ειρήνης, Ταύρος

Τοποθεσία

Αθήνα

Περιοχή

Αττική

Όνομα Χώρα

Ταχυδρομικός Κωδικός

177 78

Τηλέφωνο

210 3418051

Fax

210 9571028

Email

Σημείωση

Πεδίο περιγραφής

Ιστορικό/Βιογραφικό

Γεωγραφικό και πολιτιστικό πλαίσιο

Προέλευση των Καθιερωμένων Αποδόσεων

Administrative structure

Πολιτικές διαχείρισης και συλλογής αρχείων

Κτίρια

Holdings

Εργαλεία έρευνας, οδηγοί και δημοσιεύσεις

Πεδίο πρόσβασης

Ωράριο λειτουργίας

Access conditions and requirements

Προσβασιμότητα

Πεδίο υπηρεσιών

Υπηρεσίες έρευνας

Υπηρεσίες αναπαραγωγής

Δημόσιοι χώροι

Πεδίο ελέγχου

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Κατάσταση

Επίπεδο λεπτομέρειας

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γλώσσα(ες)

Γραφή(ες)

Πηγές

Σημειώσεις συντήρησης

Σημεία πρόσβασης

Σημεία Πρόσβασης

  • Clipboard

Βασική επικοινωνία

Δωρίδος 2 & Λεωφόρος Ειρήνης, Ταύρος
Αθήνα, Αττική 177 78