Αρχείο FOC5 - Candia Α.Ε. Βιομηχανία Υποδημάτων

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GR PIOP FOC5

Τίτλος

Candia Α.Ε. Βιομηχανία Υποδημάτων

Ημερομηνία(ες)

  • 1958-1977 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

115 φάκελοι, κατάστιχα

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

(1963-1966)

Διοικητική ιστορία

Η εταιρεία συστάθηκε το 1963, με τη συμμετοχή του Οργανισμού Βιομηχανικής Αναπτύξεως, ύστερα από αίτηση της εταιρείας Γ. Τιτάκης και Σία, η οποία λειτουργούσε από το 1961, και παρήγαγε ανδρικά υποδήματα. Η εταιρεία τέθηκε υπό εκκαθάριση το 1966.

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Δωρεά Ιστορικού Αρχείου ΕΤΒΑ στο Ι.Α. ΠΙΟΠ

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Το αρχείο αποτελείται από τις σειρές: 1. Διοίκηση, 2. Αλληλογραφία, 3. Οικονομικά στοιχεία, 4. Προσωπικό, 5. Διάφορα

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Διατηρήθηκαν όλοι οι φάκελοι

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Το αρχείο έχει ταξινομηθεί σε 5 σειρές.

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Ύστερα από έγκριση της αίτησης του ερευνητή από την Υπηρεσία.

Όροι αναπαραγωγής

Βλ. Κανονισμό Λειτουργίας Αναγνωστηρίου Ι.Α. ΠΙΟΠ (www.piop.gr)

Γλώσσα των Τεκμηρίων

  • Ελληνικά

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

ΔΙΠΑΠ (Γ) 2η έκδοση

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Ιούνιος 2004

Γραφή(ες)

Πηγές

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Κωνσταντίνα Κωνσταντοπούλου, Μαντώ Παπαδοπούλου

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες