Αρχείο FOF4 - Αλέξανδρος Π. Αποστολίδης, Μεταλλευτικαί Επιχειρήσεις, Γεωργικαί Εκμεταλλεύσεις

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GR PIOP FOF4

Τίτλος

Αλέξανδρος Π. Αποστολίδης, Μεταλλευτικαί Επιχειρήσεις, Γεωργικαί Εκμεταλλεύσεις

Ημερομηνία(ες)

  • 1904-1972 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

320 φάκελοι, κατάστιχα

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Διοικητική ιστορία

Οι μεταλλευτικές επιχειρήσεις είχαν στην κυριότητά τους τούς εξής μεταλλευτικούς χώρους: μεταλλείο χρωμίου στο Τσαγκλί (σημερινή Ερέτρια Φαρσάλων), μεταλλείο χρωμίου στη Ροδιανή στο νομό Κοζάνης, μεταλλεία Φλάμπουρου (στο Νομό Κοζάνης), μεταλλείο λευκόλιθου στη Μυτιλήνη.
Η βάση των επιχειρήσεων ήταν το μεταλλείο Τσαγκλί. Τα μεταλλεία της συγκεκριμένης περιοχής έχουν μια ιστορία 150 χρόνων. Αρχικός ιδιοκτήτης ήταν ο Χρήστος Αποστολίδης ο οποίος το 1842 αγόρασε ένα τσιφλίκι από Τούρκο γαιοκτήμονα έκτασης 16.000 στρεμμάτων στον οικισμό Τσαγκλί. Το 1845 στη θέση «Μαύρο» ανακάλυψε το μεταλλείο χρωμίου και το 1865 άρχισε πειραματικά η εκμετάλλευση του. Με το θάνατο του Χρήστου Αποστολίδη, η έκταση περιέρχεται στα 4 παιδιά του. Από τα 4 παιδιά ασχολήθηκαν οι Περικλής και Μαργαρίτης, ο οποίος είχε χαρίσει αρκετά αρχαιολογικά ευρήματα στο Μουσείο Βόλου, αυτά είχαν ανακαλυφθεί κατά τη διάρκεια των εργασιών του μεταλλείου. Το 1915 πέθανε ο Περικλής και άφησε την περιουσία του στην γυναίκα του Μαίρη και στα 2 παιδιά του Αλέξανδρο και Ανδρέα, τον μετέπειτα αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Γεωργίας σε κυβερνήσεις του Κ. Καραμανλή. Την εποχή του Αλέξανδρου Αποστολίδη υπήρξαν επεκτάσεις , βελτιώσεις και αύξηση της παραγωγής. Οι εργαζόμενοι δεν προέρχονταν μόνο από την συγκεκριμένη περιοχή αλλά και από ορεινά χωριά των Αγράφων, την Εύβοια, τη Μήλο, τη Μυτιλήνη. Το χρώμιο της περιοχής Τσαγκλί ήταν εξαιρετικής ποιότητας και εξάγονταν στη Γερμανία, Αγγλία, Ισπανία. Όσον αφορά τα μεταλλεία λευκόλιθου στη Μυτιλήνη, η ύπαρξη του λευκόλιθου ανακαλύφθηκε από τον καθηγητή Ηλία Παρασκευαϊδη στην περιοχή Μικρής Λίμνης των Βασιλικών το 1924. Το 1928 έστησε το μεταλλείο ο Αποστολίδης.
Το 1963 πέθανε ο Αλέξανδρος Αποστολίδης και ακολούθησε μια 15ετής περίοδο με μεταβιβάσεις κληρονομιάς και πωλήσεις. Το 1971 το μεταλλείο περιήλθε στο συγκρότημα Σκαλιστήρη.

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Το αρχείο παραδόθηκε στο Ι.Α. από τη θυγατρική εκκαθαρίστρια εταιρεία της ΕΤΒΑ, ΕΤΒΑFinance το 2002. Εγκιβωτίστηκε μαζί με το αρχείο του Ομίλου Σκαλιστήρη από τις εγκαταστάσεις του στην Ερέτρια Φαρσάλων.

Διαδικασία Πρόσκτησης

Παράδοση στο Ι.Α. από τη θυγατρική εταιρεία της ΕΤΒΑ την ΕΤΒΑFinance το 2002

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Το αρχείο διαρθρώνεται ως εξής:

  1. Διοικητικά: Μισθωτήρια, συμβόλαια, νομοθεσία, υπομνήματα
  2. Αλληλογραφία: Επιστολές εσωτερικού και εξωτερικού
  3. Οικονομικά: Καθολικά, βιβλία ταμείου, ημερολόγια διαφόρων πράξεων κ.λπ.
  4. Προσωπικό: Μητρώα εργαζομένων, μισθοδοτικές καταστάσεις κ.λπ.
  5. Διάφορα: Βιβλία αποθηκών διαφόρων υλικών, δελτία μηχανημάτων κ.λπ.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Διατηρήθηκαν όλοι οι φάκελοι

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Θεματικό

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Ύστερα από έγκριση της αίτησης του ερευνητή από την Υπηρεσία.

Όροι αναπαραγωγής

Βλ. Κανονισμό Λειτουργίας Αναγνωστηρίου Ι.Α. ΠΙΟΠ (www.piop.gr)

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Ελληνική, αγγλική, γαλλική, γερμανική

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

ΔΙΠΑΠ (Γ) 2η έκδοση

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

2012, Μάρτιος-Απρίλιος 2015

Γραφή(ες)

Πηγές

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Ευάγγελος Έξαρχος, Γεωργία Μπαρλαούρα, Κωνσταντίνα Κωνσταντοπούλου

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες