Αρχείο FOD2 - Ανώνυμος Υφαντουργική Εταιρεία Μουταλάσκη

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GR PIOP FOD2

Τίτλος

Ανώνυμος Υφαντουργική Εταιρεία Μουταλάσκη

Ημερομηνία(ες)

  • 1927 - 1978 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

72 φάκελοι

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Διοικητική ιστορία

Η Ανώνυμος Υφαντουργική Εταιρεία Μουταλάσκη ιδρύθηκε στις 22.9.1927 (ΦΕΚ, Δελτίο Α.Ε.: 88/30.11.1927) στη Νέα Ιωνία από τους Αλέξανδρο (πατέρα), Γεώργιο και Συμεών (υιοί) Σινιόσογλου και Ιακώβ Τσαλίκογλου (και οι δύο οικογένειες είχαν ήδη δραστηριοποιηθεί στην υφαντουργία: η οικογένεια Ι. Τσαλίκογλου από το 1923 με αργαλειούς που είχε φέρει μαζί της από τη Μικρά Ασία, οι Αφοί Σινιόσογλου από το 1926). Την περίοδο 1930-1950, καθιερώθηκε στην αγορά με το υψηλής ποιότητας κάμποτ που παρήγαγε και σύντομα αναδείχθηκε ως μία από τις σημαντικότερες κλωστοϋφαντουργικές μονάδες της Ελλάδας. Στις 28.12.1978, η εταιρεία απορροφήθηκε και συγχωνεύτηκε με την Πειραϊκή Πατραϊκή Βιομηχανία Βάμβακος Α.Ε. (ΦΕΚ, τχ. Α.Ε. και ΕΠΕ: 3276/30.12.1978). Το 1986 αποσχίστηκε από την Π.Π. και επανασυστάθηκε με την επωνυμία Πειραϊκή Πατραϊκή Κλωστοϋφαντήριο Νέας Ιωνίας (πρώην Μουταλάσκη) Α.Ε. Το 1992 η εταιρεία έπαυσε τις εργασίες της και τέθηκε σε εκκαθάριση (ΦΕΚ, τχ. Α.Ε. και ΕΠΕ: 4726/13.10.1992). Ένα χρόνο αργότερα η εταιρεία αγοράστηκε από την «Σακαλίδης ΕΠΕ».

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Το αρχειακό αυτό υλικό βρέθηκε κατά την παραλαβή του αρχείου της Πειραϊκής Πατραϊκής Βιομηχανίας Βάμβακος Α.Ε. στα γραφεία που στεγαζόταν προσωρινά η εταιρεία στον Ταύρο. Κατά την απορρόφηση της Ανωνύμου Υφαντουργικής Εταιρείας Μουταλάσκη από την Π.Π. αρχείο της, ή μέρος αυτού, περιήλθε στην τελευταία. Καθώς μεγάλο μέρος του αρχείου της Π.Π. δεν έχει ακόμη καταγραφεί, δεν γνωρίζουμε αν έχουν διασωθεί και άλλα τεκμήρια που αφορούν την Εταιρεία Μουταλάσκη.

Διαδικασία Πρόσκτησης

Συμπεριλαμβανόταν στο αρχείο της Πειραϊκής Πατραϊκής Βιομηχανία Βάμβακος Α.Ε., το οποίο
παραχωρήθηκε από την εκκαθαρίστρια εταιρεία ΕΤΒΑFinance A.E. στην Υπηρεσία Ι.Α. του ΠΙΟΠ.

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Το αρχείο της Ανωνύμου Υφαντουργικής Εταιρείας Μουταλάσκη διαρθρώνεται ως εξής:

  1. Διοίκηση: Γενικές Συνελεύσεις 1929-1963, Διοικητικά Συμβούλια 1927-1964
  2. Προσωπικό: Μητρώο εργατών 1934-1978, Μισθοδοτικές καταστάσεις 1939-1975

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Διατηρήθηκαν όλοι οι φάκελοι.

Προσθήκες Υλικού

Αναμένονται προσθήκες υλικού κατά την επεξεργασία του αρχείου της Πειραϊκής Πατραϊκής Βιομηχανία Βάμβακος Α.Ε.

Σύστημα Ταξινόμησης

Το αρχείο έχει ταξινομηθεί σε 2 σειρές

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Ύστερα από έγκριση της αίτησης του ερευνητή από την Υπηρεσία Ι.Α. ΠΙΟΠ

Όροι αναπαραγωγής

Βλ. Κανονισμό Λειτουργίας Αναγνωστηρίου Ι.Α. ΠΙΟΠ (www.piop.gr)

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Ελληνική

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Λυτά έγγραφα, κατάστιχα

Εργαλείο έρευνας

Έχει συνταχθεί κατάλογος.

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Το αρχειακό υλικό που αφορά την εταιρεία από την απορρόφησή της από την Πειραϊκή Πατραϊκή και
μετά, δηλ. με χρονολογίες από το 1978 και εξής εντάχθηκε στο αρχείο της Πειραϊκής Πατραϊκής
(βλέπε F3.B.5).

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

ΔΙΠΑΠ (Γ) 2η έκδοση

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Ιούνιος 2004, Φεβρουάριος 2009

Γραφή(ες)

Πηγές

Επισήμανση από την ιστοσελίδα του Φορέα: http://www.piop.gr/el/istoriko-arxeio/ArxiakesSiloges.aspx (τελευταία επίσκεψη: 27/08/2019).

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Το αρχείο καταγράφηκε και ταξινομήθηκε από τον Χαράλαμπο Ζαπουνίδη και περιγράφηκε σε συνεργασία με την Έλλη Κραββαρίτη. Έγιναν συμπληρώσεις από την Κωνσταντίνα Κωνσταντοπούλου.

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες