Εμφανίζει 143 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Δικαστήρια - Εφετεία
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Αρχείο Πολιτικού Τμήματος του Εφετείου Ναυπλίου

 • GR GRGSA-ARG ΔΙΚ.010.002
 • Αρχείο
 • 1838 - 1988

Βιβλία αποφάσεων, προτάσεων, εφέσεων και ευρετήρια, αποφάσεις, πράξεις και πρακτικά Προέδρου Εφετών, εκθέσεις γραμματέως και διάφορα βιβλία της Γραμματείας του Εφετείου, φάκελοι διαγωνισμών.

Εφετείο Ναυπλίου

Αρχείο Εφετείου Αθηνών

 • GRGSA-CA- JUS016.02
 • Αρχείο
 • 1914-1975

Το αρχείο αποτελείται από 1708 κατάστιχα που αφορούν σε:
• Ποινικές Αποφάσεις κ’ Πρακτικά του Τριμελούς Ποινικού Εφετείου Αθηνών (1945-1970, 912 τ.)
• Βιβλία Δημ/σεως Ποινικών Αποφάσεων και Πρακτικά Τριμελούς Ποινικού Εφετείου Αθηνών (1955-1970, 13 τ.)
• Βιβλία Δημ/σεως Ποινικών Αποφάσεων Πενταμελούς (1954-1964, 2τ.)
• Πρακτικά κ’ Αποφάσεις Πολυμελούς Εφετείου Αθηνών (πολιτικές αποφάσεις) (1954-1970, 745 τ.)
• Πράξεις καταθέσεως αναιρέσεως αναιρέσεων (πολιτικών αποφάσεων) (1919-1975, 29 τ.)
• Εκθέσεις Καταθέσεως Ανακοπών (1914-1967, 5 τ.)
• Εκθέσεις Καταθέσεων Αναψηλαφήσεων (1917-1959, 1 τ.)
• Βιβλίο Εφέσεων (1969, 1 τ.)

Εφετείο Αθηνών

Αρχείο Εφετείου Λάρισας

 • GR GRGSA_LAR JUS005.06
 • Αρχείο
 • 1941 - 1963

Αρχειακό υλικό του Αγορανομικού Δικαστηρίου.

Εφετείο Λάρισας

Αρχείο Διεύθυνσης Γραμματείας του Εφετείου Ναυπλίου

 • GR GRGSA-ARG ΔΙΚ.025.002
 • Αρχείο
 • 1835 - 1999

Πρωτόκολλο αλληλογραφίας, ευρετήρια πολιτικών υποθέσεων κ.ά., πινάκια, φάκελοι διαγωνισμών, υποψηφίων συμβολαιογράφων, δικηγόρων και δικαστικών επιμελητών.

Εφετείο Ναυπλίου, Διεύθυνση Γραμματείας

Αρχείο Εφετείου Λάρισας

 • GR GRGSA_LAR JUS005.07
 • Αρχείο
 • 1946 - 1959

Αρχειακό υλικό Ειδικού Δικαστηρίου Δωσιλόγων.

Εφετείο Λάρισας

Αρχείο Εφετείου Πατρών-Πολιτικό Τμήμα

 • GR GRGSA-ACH JUS005.09
 • Αρχείο
 • 1880-1936

Πρακτικά ορκοδοσίας-όρκων (δημοσίων υπαλλήλων, ακροατηρίου, άλλων ορκοδοσιών), παρατάσεις προθεσμιών κλπ.

Εφετείο Πατρών

Αρχείο Εφετείου Πατρών-Ποινικό Τμήμα

 • GR GRGSA-ACH JUS005.15
 • Αρχείο
 • 1930-1939

Πρακτικά και αποφάσεις Συμβουλίου (Ολομέλεια) Εφετών και Εκθέσεις εμφάσεων Γραμματέως Εφετών (1938-1939).

Εφετείο Πατρών

Αρχείο Εφετείου Αιγαίου

 • GR JUS006.05
 • Αρχείο
 • 1900 - 1946

Πρακτικά Βουλευμάτων 1914-1936 (13 κατάστιχα)
Βουλεύματα 1914-1940 (27 κατάστιχα)
Ποινικές Αποφάσεις Εφετείου 1914-1942 (12 κατάστιχα)
Πρακτικά Ποινικών Αποφάσεων 1914-1942 (12 κατάστιχα)
Αποφάσεις Πενταμελούς Εφετείου Αιγαίου 1925-1946 (5 κατάστιχα)
Πρακτικά Πενταμελούς Εφετείου Αιγαίου 1925-1946 (5 κατάστιχα)
Κακουργιοδικείο Σύρου - Πρακτικά και Αποφάσεις 1923-1940 (28 κατάστιχα)
Πρακτικά - Αποφάσεις Μυτιλήνης 1914-1934 (27 ντοσιέ κι ένα κατάστιχο)
Κακουργιοδικείο Χίου 1914-1940 (24 ντοσιέ)
Κακουργιοδικείο Σάμου - Πρακτικά και Αποφάσεις 1914-1946 (20 κατάστιχα)
Βιβλίο Κακουργιοδικείου Σύρου 1910-1930 (ευρετήριο - 1 κατάστιχο)
Κατάλογος Βουλευμάτων του Εφετείου Σάμου 1900-1914
Αποφάσεις του Ελεγκτικού Δικαστηρίου του έτους 1911 (1911-1912)
Ευρετήριο Αποφάσεων Κακουργιοδικείου Σύρου 1926-1939
Ευρετήριο Ποινικών Αποφάσεων Εφετείου Αιγαίου 1914-1933/34.

Εφετείο Αιγαίου

Αρχείο Εφετείου Αιγαίου

 • GR JUS006.06
 • Αρχείο
 • 1914 - 1987

Πολιτικές Αποφάσεις 1914 - 1950 (33 κατάστιχα)
Πρακτικά - Αποφάσεις Κακουργιοδικείου Σύρου 1941 - 1969 (10 κατάστιχα)
Κακουργιοδικείο Χίου 1941 - 1981 (12 φάκελοι)
Κακουργιοδικείο Σάμου 1947 - 1981 (5 κατάστιχα και 3 φάκελοι)
Κακουργιοδικείο Μυτιλήνης 1945 - 1981 (16 φάκελοι)
"ΜΟΔ Σύρου Χίου Σάμου Μυτιλήνης 1973 - 1979" (1 φάκελος)
"ΜΟΕ 1980- 1987" (1 κατάστιχο)
" ΜΟΣ [Πρακτικά και Αποφάσεις Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου] 1970 - 1972" [1970-1979] (1 φάκελος)

Εφετείο Αιγαίου

Αρχείο Διοικητικού Εφετείου Χανίων

 • GRGSA-IAK JUS008.01
 • Αρχείο
 • 1995 - 1999

Αποφάσεις τριμελούς, πενταμελούς σύνθεσης σχετικές με οικονομικές κυρίως υποθέσεις

Διοικητικό Εφετείο Χανίων

Αρχείο Τελωνείου Γυθείου και Υποτελωνείων Γερολιμένα, Μεζαπού, Πλύτρας, Ελαίας, Αρχαγγέλου, Κότρωνος και Λιμενίου, του Εφετείου Ναυπλίου

 • GR GRGSA-ARG ΔΙΚ.001.001
 • Αρχείο
 • 1924 - 1927, 1890 - 1894

Διασαφήσεις μεταφοράς εμπορευμάτων, πρωτόκολλα εξέτασης αποσκευών επιβατών, πρακτικά συνεδριάσεων της Βουλής.

Τελωνείο Γυθείου

Αρχείο Ποινικού Τμήματος του Εφετείου Ναυπλίου

 • GR GRGSA-ARG ΔΙΚ.021.002
 • Αρχείο
 • 1949 - 1994

Βιβλία βουλευμάτων, διατάξεων Προέδρου, πρακτικών και αποφάσεων υπηρεσιακών συμβουλίων, πρακτικών επιλογής ενόρκων, φάκελοι δικογραφιών.

Εφετείο Ναυπλίου (Ποινικό)

Αρχείο Εφετείου Λάρισας

 • GR GRGSA_LAR JUS005.09
 • Αρχείο
 • 1980 - 2006

Δικογραφίες Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων, Μεικτού Ορκωτού Εφετείου και Πενταμελούς Εφετείου.

Εφετείο Λάρισας

Αρχείο Εφετείου Θεσσαλονίκης

 • JUS012
 • Αρχείο
 • 1945 - 1964

6 δικογραφίες 7μελούς και 79 δικογραφίες 5μελούς του Μικτού Ορκωτού Εφετείου (ΜΟΕ) 1951-1982 και 1 δικογραφία του Τριμελούς Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου (ΜΟΔ).

Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης

Αρχείο Εφετείου Πατρών-Πολιτικό Τμήμα

 • GR GRGSA-ACH JUS005.27
 • Αρχείο
 • 1939-1960

Ένδικα μέσα (αναιρέσεις, ανακοπές, αναψηλαφήσεις, αναβολές), πίνακες δικηγόρων, ορκοδοσίες δημοσίων υπαλλήλων κ.ά., πράξεις και αποφάσεις προέδρου κλπ.

Εφετείο Πατρών

Αρχείο Εισαγγελίας Εφετών Αιγαίου

 • GR JUS003.01
 • Αρχείο
 • 1914 - 1977

Βιβλίο εισερχομένων εγγράφων, Πινάκια Κακουργημάτων Σύρου και Χίου, Βιβλίο καταδικαστικών αποφάσεων, Βιβλίο φυγοδίκων, Πινάκιο δικασίμων Τριμελούς Εφετείου Αιγαίου, Πινάκιο υποθέσεων Εφετείου, Βιβλίο καταδίκων, Βιβλίο φυγοποίνων, Δικογραφία, Βιβλίο μισθοδοτικού, Βιβλίο ωρίμων κακουργημάτων, Πινάκιο Τριμελούς Εφετείου Αιγαίου, Βιβλίο ερήμην αποφάσεων Τριμελούς Εφετείου, Υποθέσεις Τριμελούς Εφετείου, Πινάκιο περί αποκαταστάσεως στα πολιτικά δικαιώματα, Βιβλίο πειστηρίων, Βιβλίο προσωπικού, Βιβλίο προτάσεων, Πινάκιο υποθέσεων, Βιβλίο εμπιστευτικού πρωτοκόλλου, Βιβλίο αδειών δικαστικών λειτουργών, Βιβλίο εισερχομένων δικογραφιών, Πρόχειρο βιβλίο δικασίμων, Πινάκιο Δικασίμων ΜΟΔ, Βιβλία εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων, Ευρετήριο φυγοδίκων, Κακουργ. Αλφαβητικό Ευρετήριο Καταδίκων, Φάκελος με υποθέσεις παράβασης του νόμου περί αρχαιοτήτων, Φάκελος εκθέσεων εκποιήσεως πειστηρίων.

Εισαγγελία Εφετών Αιγαίου

Αρχείο Εισαγγελίας Εφετών Αιγαίου

 • GR JUS003.03
 • Αρχείο
 • 1914 - 1974

Βιβλία δικογραφιών, βιβλίο υποβαλλόμενων προτάσεων, βιβλίο προσφυγών, βιβλίο καταδικαστικών αποφάσεων, αλφαβητικό ευρετήριο των καταδικαζομένων, βιβλίο εμπιστευτικής αλληλογραφίας, μητρώο μετακινούμενων δικαστικών λειτουργών και λυτά έγγραφα.

Εισαγγελία Εφετών Αιγαίου

Αποτελέσματα 1 έως 100 από 143