Εμφανίζει 13 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Διπλωμάτες, Έλληνες
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:
Αρχείο Δημητρίου Γούναρη
Αρχείο Δημητρίου Γούναρη
Τρικούπης, Σπυρίδων
Τρικούπης, Σπυρίδων
Συλλογή εγγράφων οικογένειας Αργυρόπουλου (Κ139β)
Συλλογή εγγράφων οικογένειας Αργυρόπουλου (Κ139β)
"Εκθεσις γενική της νήσου Κύπρου" (Χφ166)
"Εκθεσις γενική της νήσου Κύπρου" (Χφ166)
Συλλογή Θεόδωρου Μίντζα
Συλλογή Θεόδωρου Μίντζα
Αρχείο Δικαστικού Τμήματος Κτηματικής Υπηρεσίας
Αρχείο Δικαστικού Τμήματος Κτηματικής Υπηρεσίας
Καψαμπέλη, οικογένεια
Καψαμπέλη, οικογένεια
Κανελλόπουλος, Ευθύμιος
Κανελλόπουλος, Ευθύμιος
Σταυρόπουλος, Κωνσταντίνος
Σταυρόπουλος, Κωνσταντίνος
Σύμμεικτη συλλογή Αλέξανδρου Κοντόσταυλου και Αλέξανδρου Πάλλη (Κ83γ)
Σύμμεικτη συλλογή Αλέξανδρου Κοντόσταυλου και Αλέξανδρου Πάλλη (Κ83γ)
Συλλογή Νίνας Αραβαντινού (Κ294)
Συλλογή Νίνας Αραβαντινού (Κ294)
Αλληλογραφία Υποπρόξενου Σανσόπουλου (Πρέβεζα) (Χφ37)
Αλληλογραφία Υποπρόξενου Σανσόπουλου (Πρέβεζα) (Χφ37)
Αρχείο Ευθύμιου Κανελλόπουλου (Κ92α)
Αρχείο Ευθύμιου Κανελλόπουλου (Κ92α)