Αρχείο ADM138.01 - Αρχείο Δικαστικού Τμήματος Κτηματικής Υπηρεσίας

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GRGSA-CA- ADM138.01

Τίτλος

Αρχείο Δικαστικού Τμήματος Κτηματικής Υπηρεσίας

Ημερομηνία(ες)

  • 1811-1933 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

1 φάκελος

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Δημόσια Αποστολή
Φορέας παράδοσης: Υπουργείο Οικονομικών, Κτηματική Υπηρεσία, Τμήμα Δικαστικό
Ημερομηνία εισαγωγής: 2012-07-17
ΑΒΕ: 1844

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Αρχειακό υλικό που αφορά τον διπλωμάτη Νικόλαο Μελισσίδη και την ακίνητη ιδιοκτησία της οικογένειάς του. Περιέχονται έγγραφα από το προσωπικό αρχείο του Μελισσίδη, που αφορούν ακίνητα της οικογένειάς του στις οδούς Πειραιώς και Καλλιδρομίου, καθώς και προσωπικά έγγραφα (πιστοποιητικά, διοριστήρια έγγραφα κλπ) του Νικολάου Ε. Μελισσίδη και των προγόνων του. Το Δημόσιο ήταν ο κληρονόμος της περιουσίας του Νικολάου Μελισσίδη, καθώς αυτός δεν είχε αφήσει κληρονόμους. Ο φάκελος περιέχει επίσης αρχειακό υλικό που αφορά την ακίνητη περιουσία της οικογένειας Κόνιαρη (δικαιοπρακτικά κ.ά. έγγραφα, αρχιτεκτονικά σχέδια κλπ).

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Πεδίο συμπληρωματικών πηγών

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Related descriptions

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Σημείωση

Η περιγραφή αφορά την εισαγωγή.

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Σημεία πρόσβασης είδους

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες