Τοπογραφικά διαγράμματα

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Τοπογραφικά διαγράμματα

Αντίστοιχοι όροι

Τοπογραφικά διαγράμματα

Σχετικοί όροι

Τοπογραφικά διαγράμματα

8 Αρχειακή περιγραφή results for Τοπογραφικά διαγράμματα

8 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο 1ης Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού

 • GRGSA-CA- ADM152.01
 • Αρχείο
 • 1990 - 1999

Το αρχείο αντανακλά την αρμοδιότητα της έγκρισης κατεδάφισης κτιρίων. Αποτελείται από φακέλους αιτήσεων εγκρίσεων κατεδάφισης των ετών 1990-1999 αφορώντων την περιφέρεια Αττικής. Σύμφωνα με τη νομοθεσία η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από φωτογραφίες, τοπογραφικά διαγράμματα και αρχιτεκτονικά σχέδια.

Υπουργείο Πολιτισμού (1985-2009), 1η Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων

Αρχείο Δημόσιας Επιχείρησης Πολεοδομίας και Στέγασης (ΔΕΠΟΣ) Νομού Δράμας

 • GRGSA-DRA ADM016.01
 • Αρχείο
 • 1994-2003

Μελέτες, στατικά, οδοποιία, ύδρευση, τοπογραφικά, προσκλήσεις, αναλυτική περιοδική δήλωση.

Δημόσια Επιχείρηση Πολεοδομίας και Στέγασης (ΔΕΠΟΣ) Α.Ε. Νομού Δράμας

Αρχείο Διεύθυνσης Πολιτικής Γης Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

 • GRGSA-CA- ADM216.04
 • Αρχείο
 • 1930-2006

Υπουργικές αποφάσεις και αποφάσεις Νομαρχών ή Περιφερειών για διενέργεια αναδασμών, για κύρωση αναδασμού ή κύρωση νέου κτηματικού καθεστώτος, για σύσταση Επιτροπών Αναδασμού, για αναπομπή αποφάσεων αναδασμών στις Επιτροπές Αναδασμού, για ανάκληση αποφάσεων αναδασμού. Προσφυγές κατά αναδασμού και σχετικές αποφάσεις ΣτΕ, εξώδικες δηλώσεις, παράπονα για τις διαδικασίες αναδασμού, αιτήματα κτηματιών υπέρ ή κατά αναδασμού, υπηρεσιακά υπομνήματα, πρακτικά συνεδρίασης Επιτροπής Αναδασμού, κτηματολογικοί πίνακες, διόρθωσης κτηματολογικών στοιχείων αναδασμού, γεωργοοικονομικές μελέτες κ.ά. Σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχουν και τοπογραφικά διαγράμματα.

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Διεύθυνση Πολιτικής Γης

Αρχείο Δικαστικού Τμήματος Κτηματικής Υπηρεσίας

 • GRGSA-CA- ADM138.01
 • Αρχείο
 • 1811-1933

Αρχειακό υλικό που αφορά τον διπλωμάτη Νικόλαο Μελισσίδη και την ακίνητη ιδιοκτησία της οικογένειάς του. Περιέχονται έγγραφα από το προσωπικό αρχείο του Μελισσίδη, που αφορούν ακίνητα της οικογένειάς του στις οδούς Πειραιώς και Καλλιδρομίου, καθώς και προσωπικά έγγραφα (πιστοποιητικά, διοριστήρια έγγραφα κλπ) του Νικολάου Ε. Μελισσίδη και των προγόνων του. Το Δημόσιο ήταν ο κληρονόμος της περιουσίας του Νικολάου Μελισσίδη, καθώς αυτός δεν είχε αφήσει κληρονόμους. Ο φάκελος περιέχει επίσης αρχειακό υλικό που αφορά την ακίνητη περιουσία της οικογένειας Κόνιαρη (δικαιοπρακτικά κ.ά. έγγραφα, αρχιτεκτονικά σχέδια κλπ).

Υπουργείο Οικονομικών, Κτηματική Υπηρεσία, Τμήμα Δικαστικό

Αρχείο Ειδικού Ταμείου Επαρχιακής Οδοποιίας (ΕΤΕΟ) Νομού Αττικής

 • GRGSA-CA- ADM179.01
 • Αρχείο
 • 1928-1962

Αρχείο του Ειδικού Ταμείου Επαρχιακής Οδοποιίας Νομού Αττικής [Αττικοβοιωτίας]. Το αρχείο περιλαμβάνει φακέλους κατασκευής και συντήρησης επαρχιακών δρόμων κυρίως της Αττικής, αλληλογραφία του Ταμείου με το Υπουργείο Συγκοινωνιών, εγκυκλίους κλπ. Στους φακέλους κατασκευής και συντήρησης περιέχονται οικονομικά στοιχεία, εκθέσεις, τοπογραφικά και τεχνικά διαγράμματα έργων.

Ειδικόν Ταμείον Επαρχιακής Οδοποιίας Νομού Αττικής

Αρχείο Πρωτοδικείου Αθηνών (Πολιτικό) - Εισηγητικές εκθέσεις

 • GRGSA-CA- JUS001.05
 • Αρχείο
 • 1840 – 1931, 1938, 1939

Το αρχείο αποτελείται από 487 φακέλους ταξινομημένους κατ’ έτος και, εντός του φακέλου, με βάση τον αύξοντα αριθμό της εισηγητικής έκθεσης. Περιέχονται συνολικά περί τις 57,500 υποθέσεις, που συνήθως περιλαμβάνουν την εισηγητική έκθεση, την έκθεση πραγματογνωμοσύνης, τα τοπογραφικά σχεδιαγράμματα και τις σχετικές μαρτυρικές καταθέσεις χωρίς να αποκλείεται η απουσία ενός ή δύο από τα σχετικά παραστατικά .
Στο αρχείο υπάρχουν στοιχεία για την ακίνητη περιουσία σημαινόντων πρόσωπων της περιόδου όπως ο Μακρυγιάννης (διανομή κτημάτων στους κληρονόμους), ο Γ. Σκουζές (φάκελος τοπογραφικών διαγραμμάτων των κτημάτων του), Κορομηλάς, Κοντόσταυλος κλπ, δημοσίων κτισμάτων (νοσοκομείο «Ελπίς», Αρχαιολογική Εταιρεία, Πολυκλινική Αθηνών, οικόπεδο Πανεπιστημίου Αθηνών) καθώς και της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη.

Πρωτοδικείο Αθηνών

Αρχείο Τμήματος Αλλαγής Χρήσης Δασικών Γαιών της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Δασικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

 • GRGSA-CA- ADM338.01
 • Αρχείο
 • 1930 – 2002 (κυρίως 1950 - 1990)

Αποφάσεις κήρυξης αναδασωτέων των καιόμενων εκτάσεων, καταστάσεις αναδασωτέων εκτάσεων και πρωτόκολλα διοικητικής αποβολής, απολογισμοί δραστηριοτήτων, αποφάσεις (Προεδρικά Διατάγματα, αποφάσεις υπουργού και υφυπουργού, αποφάσεις ΣΤΕ, γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ), βοσκή – υλοτομία – λατομεία, αποφάσεις επιτροπών επίλυσης δασικών αμφισβητήσεων, καταγγελίες πολιτών και δημοσιεύματα Τύπου σχετικά με εκχερσώσεις και καταπατήσεις δασικών εκτάσεων, μελέτες οικιστικών περιοχών και επιπτώσεων υδροηλεκτρικών, οδικών κ.ά. έργων, πιστώσεις, δαπάνες και προϋπολογισμοί, παραχωρητήρια, αποφάσεις που αφορούν το προσωπικό της Δ/νσης, αυτοψίες πυρκαγιών, χαρακτηρισμοί.

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Διεύθυνση Ανάπτυξης Δασικών Πόρων, Τμήμα Αλλαγής Χρήσης Δασικών Γαιών