Αρχείο ADM216.04 - Αρχείο Διεύθυνσης Πολιτικής Γης Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GRGSA-CA- ADM216.04

Τίτλος

Αρχείο Διεύθυνσης Πολιτικής Γης Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Ημερομηνία(ες)

  • 1930-2006 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

96 κυτία, 184 φάκελοι νομών με 2.417 υποφακέλους, αγροκτημάτων, 1 φάκελο με αποφάσεις διαφόρων νομών, ένα φάκελο μητρώο αναδασμών και 3 μεταλλικές καρτελοθήκες

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Δημόσια Αποστολή
Φορέας παράδοσης: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης , Διεύθυνση Πολιτικής Γης, Τμήμα Εμπράγματων Δικαιωμάτων και Νομικών Υποθέσεων
Ημερομηνία εισαγωγής: 2012-11-30
ΑΒΕ: 1854

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Υπουργικές αποφάσεις και αποφάσεις Νομαρχών ή Περιφερειών για διενέργεια αναδασμών, για κύρωση αναδασμού ή κύρωση νέου κτηματικού καθεστώτος, για σύσταση Επιτροπών Αναδασμού, για αναπομπή αποφάσεων αναδασμών στις Επιτροπές Αναδασμού, για ανάκληση αποφάσεων αναδασμού. Προσφυγές κατά αναδασμού και σχετικές αποφάσεις ΣτΕ, εξώδικες δηλώσεις, παράπονα για τις διαδικασίες αναδασμού, αιτήματα κτηματιών υπέρ ή κατά αναδασμού, υπηρεσιακά υπομνήματα, πρακτικά συνεδρίασης Επιτροπής Αναδασμού, κτηματολογικοί πίνακες, διόρθωσης κτηματολογικών στοιχείων αναδασμού, γεωργοοικονομικές μελέτες κ.ά. Σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχουν και τοπογραφικά διαγράμματα.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Καταγράφονται οι φάκελοι των νομών και οι υποφάκελοι – αγροκτήματα κάθε φακέλου, ενώ δίνονται πληροφορίες για τον τύπου του αναδασμού (εκούσιος ή υποχρεωτικός), για την ύπαρξη διαγραμμάτων και για τις ακραίες χρονολογίες κάθε υποφακέλου.

Πεδίο συμπληρωματικών πηγών

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

ΓΑΚ - ΚΥ: αρχεία Διεύθυνσης Πολιτικής Γης (ΑΒΕ 1842, 1855, 1888)

Related descriptions

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Σημείωση

Η σειρά καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος του ΑΒΕ 1854, ενώ έχουν γίνει και κάποιες προσθήκες φακέλων από το ΑΒΕ 1888.

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Σημεία πρόσβασης είδους

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες