Κτήματα - Αναδασμοί

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Κτήματα - Αναδασμοί

Αντίστοιχοι όροι

Κτήματα - Αναδασμοί

Σχετικοί όροι

Κτήματα - Αναδασμοί

2 Αρχειακή περιγραφή results for Κτήματα - Αναδασμοί

2 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Διεύθυνσης Πολιτικής Γης Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

  • GRGSA-CA- ADM216.04
  • Αρχείο
  • 1930-2006

Υπουργικές αποφάσεις και αποφάσεις Νομαρχών ή Περιφερειών για διενέργεια αναδασμών, για κύρωση αναδασμού ή κύρωση νέου κτηματικού καθεστώτος, για σύσταση Επιτροπών Αναδασμού, για αναπομπή αποφάσεων αναδασμών στις Επιτροπές Αναδασμού, για ανάκληση αποφάσεων αναδασμού. Προσφυγές κατά αναδασμού και σχετικές αποφάσεις ΣτΕ, εξώδικες δηλώσεις, παράπονα για τις διαδικασίες αναδασμού, αιτήματα κτηματιών υπέρ ή κατά αναδασμού, υπηρεσιακά υπομνήματα, πρακτικά συνεδρίασης Επιτροπής Αναδασμού, κτηματολογικοί πίνακες, διόρθωσης κτηματολογικών στοιχείων αναδασμού, γεωργοοικονομικές μελέτες κ.ά. Σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχουν και τοπογραφικά διαγράμματα.

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Διεύθυνση Πολιτικής Γης

Αρχείο Διεύθυνσης Πολιτικής Γης Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

  • GRGSA-CA- ADM216.03
  • Αρχείο
  • 1920-1980

Απαλλοτριώσεις (αποκατάσταση ακτημόνων, προσφύγων, κοινωφελείς σκοπούς, δημόσια έργα), αναδασμοί. Περιλαμβάνονται: α) αποφάσεις: υπουργικές, Επιτροπών Αποκατάστασης, Επιτροπών Οριστικής Διανομής, β) αγροκτήματα κατά νομούς, δικαστικές αποφάσεις, καταστάσεις Α.Τ.Ε., κινήσεις πιστώσεων παραμεθόριων έργων, βεβαιωτικές καταστάσεις κλήρων, πρωτόκολλα εσόδων και Ειδικών Ταμείων, ημερολόγια ταμείου κ.ά.

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Διεύθυνση Πολιτικής Γης