Κριμαϊκός πόλεμος

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Κριμαϊκός πόλεμος

Αντίστοιχοι όροι

Κριμαϊκός πόλεμος

Σχετικοί όροι

Κριμαϊκός πόλεμος

5 Αρχειακή περιγραφή results for Κριμαϊκός πόλεμος

5 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αντίγραφα πηγών για την οθωμανική διπλωματία τον 19ο αιώνα (Χφ284)

 • GRGSA-CA- MAN001.72
 • Αρχείο

Δύο τόμοι, γραμμένοι και οι δύο από τα ίδια χέρια (δύο γράφοντες) στη γαλλική γλώσσα. Περιέχουν αντίγραφα ποικίλων επίσημων εγγράφων με περιεχόμενο σχετικό με την εξωτερική πολιτική και τη διπλωματική ιστορία της Οθωμανικής αυτοκρατορίας κατά το πρώτο μισό του 19ου αιώνα και μέχρι τον Κριμαϊκό πόλεμο (από το 1829 έως το 1855). Περιλαμβάνονται ραπόρτα, συνθήκες, εγκύκλιοι και προξενική αλληλογραφία. Σημαντικός αριθμός εγγράφων αφορούν τις σχέσεις της Πύλης με τις ευρωπαϊκές δυνάμεις και κυρίως τη Ρωσία. Διακρίνονται έγγραφα του Νέσελροδ, του Στράτφορντ Κάνινγκ, του πρίγκιπα Γκορτσακώφ και άλλων. Στα αντίγραφα των πρωτογενών πηγών παρεμβάλλονται ενίοτε σύντομες σημειώσεις σε οθωμανική γραφή.

Αρχείο Πάνου Κορωναίου (Κ3α, Κ3β, Κ3γ)

 • GRGSA-CA- PRI034.01-03
 • Αρχείο
 • 1835-1897
 • Κ3α-1: Αλληλογραφία στρατηγού Πάνου Κορωναίου (1835-1839).
 • Κ3α-2: Αλληλογραφία στρατηγού Πάνου Κορωναίου (1860-1868).
 • Κ3α-3: Αλληλογραφία στρατηγού Πάνου Κορωναίου (1871 - 1897).
 • Κ3β: Βιβλίο αλληλογραφίας στρατηγού Πάνου Κορωναίου, με ανεξάρτητο σημείωμα περί της καταγωγής της οικογένειάς του.
 • Κ3γ: Τετράδια σημειωμάτων, αναφερόμενα στην Επανάσταση της Κρήτης του έτους 1866, αυτόγραφα στρατηγού Πάνου Κορωναίου.

Κορωναίος, Πάνος

Μυστικό υπόμνημα περί ρωσικής πολιτική (Χφ223)

 • GRGSA-CA- MAN001.55
 • Αρχείο
 • 1854

Μυστικό υπόμνημα για τη ρωσική πολιτική και την πορεία των ευρωπαϊκών ζητημάτων κατά τη διάρκεια του Κριμαϊκού πολέμου, γραμμένο στην Πετρούπολη, πιθανώς από τον Έλληνα πρεσβευτή, στις 24/03/1854. Σε κέρινη σφραγίδα υπάρχει η ένδειξη: "Memoire Secret".

Σύμμεικτη συλλογή (Κ139γ)

 • GRGSA-CA- COL027.188
 • Συλλογή
 • 1857-1898

Επιστολή ανώνυμου που αφορά τον Αλέξανδρο Παπαναστασίου (χ.χ.).
Δίπλωμα συμμετοχής του Louis Bazus στην Εκστρατεία της Κριμαίας (1856).
Συναλλαγματική πληρωτέα στους αδελφούς Δήμου στην Κέρκυρα (Βενετία, 1806).
Πρόσκληση για το Congres International d' Histoire Diplomatique (Χάγη, 1898) με υπογραφή του Γραμματέα του Συνεδρίου A. le Clais (1898), κ.ά.

Χειρόγραφο Νικολάου Παυλάκη (Κ86δ)

 • GRGSA-CA- PRI079.01
 • Αρχείο
 • 1913

Χειρόγραφο μονόφυλλο από τον πρωθιερέα Νικόλαο Παυλάκη εν Μύθοις της Κρήτης στις 17 Οκτωβρίου 1913 που περιέχει λαϊκό ποίημα για τον Ρωσοτουρκικό πόλεμο του 1853 (Κριμαϊκός Πόλεμος).

Παυλάκης, Νικόλαος