Αρχείο COL027.188 - Σύμμεικτη συλλογή (Κ139γ)

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GRGSA-CA- COL027.188

Τίτλος

Σύμμεικτη συλλογή (Κ139γ)

Ημερομηνία(ες)

  • 1857-1898 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

5 έγγραφα

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Αγορά
Πωλητής: Σπανός, Κωνσταντίνος
Ημερομηνία αγοράς: 10/7/1979
ΑΒΕ: 699

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Επιστολή ανώνυμου που αφορά τον Αλέξανδρο Παπαναστασίου (χ.χ.).
Δίπλωμα συμμετοχής του Louis Bazus στην Εκστρατεία της Κριμαίας (1856).
Συναλλαγματική πληρωτέα στους αδελφούς Δήμου στην Κέρκυρα (Βενετία, 1806).
Πρόσκληση για το Congres International d' Histoire Diplomatique (Χάγη, 1898) με υπογραφή του Γραμματέα του Συνεδρίου A. le Clais (1898), κ.ά.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Βιβλιοθήκη ΓΑΚ, τ. 20, σελ. 35

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες