Εμφανίζει 15657 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Ελληνικά
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Αρχείο 13ου Μικτού Δημοτικού Σχολείου Βόλου

 • GRGSA-MAG EDU60.2
 • Αρχείο
 • 1929-1992

Γενικοί Έλεγχοι, Μαθητολόγια, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Πράξεων Διδασκόντων, Φάκελοι σχολείου, Σχολικού Ταμείου-Σχολικής Εφορείας

13ο Μικτό Δημοτικό Σχολείο Βόλου

Αρχείο 13ου Μικτού Δημοτικού Σχολείου Βόλου

 • GRGSA-MAG EDU60.1
 • Αρχείο
 • 1931-1988

Βιβλία Πράξεων Διδασκόντων, Παρουσίας Προσωπικού, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Μητρώο Μελών Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, Βιβλία Σχολικής Εφορείας, Φάκελοι σχολείου (Εγκύκλιοι, Αλληλογραφία, Τίτλοι Εγγραφής, Δελτία Ατομικότητος, Μαθητικές εργασίες κ.ά.)

13ο Μικτό Δημοτικό Σχολείο Βόλου

Αρχείο 16ου Δημοτικού Σχολείου Βόλου

 • GRGSA-MAG EDU110.2
 • Αρχείο
 • 1934-1978

Βιβλία Συνεδριάσεων Προσωπικού (Πρακτικών), Βιβλιοθήκης, Υγιεινής Καταστάσεως, Ταμείου, Πράξεων Σχολικής Εφορείας, Ταμείου Σχολικής Εφορείας, Κινητής Περιουσίας, Περιουσίας Σχολικού Ταμείου, Πρακτικών Σχολικής Εφορείας, Πρωτόκολλο, Φάκελοι με Δελτία Διδακτηρίου, Στατιστικά Στοιχεία, Εκθέσεις, Εξερχόμενα, Σχολική Εφορεία, Απολογισμό Σχολικού Ταμείου, Οικονομικά – Στατιστικά Στοιχεία, Εγκυλίους Επιθεωρήσεως Δημοτικής Εκπαιδεύσεως Β΄ Περιφέρειας Μαγνησίας, Καρτέλες με εκπαιδευτικό υλικό, Έντυπο με αρχιτεκτονικό πρόπλασμα & έγχρωμη αναπαράσταση του Παρθενώνα (Εκδοτική Αθηνών 1980), Αφίσα «Ελευθερία ή Θάνατος»

16ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου

Αρχείο 16ου Δημοτικού Σχολείου Βόλου

 • GRGSA-MAG EDU110.3
 • Αρχείο
 • 1918-1980

Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Μητρώα Μαθητών, Πιστοποιητικά Σπουδών, Πράξεις Σχολικής Εφορείας, Εμβολιασμοί, Τίτλοι Σπουδών, Αποδεικτικά Μετεγγραφής, Φάκελοι με Διαταγές Επιθεωρητού, Αναφορές, Εκθέσεις λειτουργίας, χειρόγραφες σημειώσεις, διαιτολόγιο μαθητών κ.λπ.

16ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου

Αρχείο 16ου Δημοτικού Σχολείου Βόλου

 • GRGSA-MAG EDU110.1
 • Αρχείο
 • 1925-2007

Γενικοί Έλεγχοι, Μαθητολόγια, Μητρώα μαθητών, Πιστοποιητικά Σπουδών, Πρακτικά Συλλόγου Διδασκόντων, Πρακτικά Σχολικής Επιτροπής, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Ιστορικά στοιχεία σχολείου, Εμβολιασμοί, Ταμείο Σχολικής Εφορείας, Μητρώο Προσωπικού, Φάκελοι Σχολείου, Φάκελοι Συλλόγου Γονέων/Διδασκάλων, Ατομικά Δελτία Υγείας, Τίτλοι Σπουδών, Αποδεικτικά Μετεγγραφής, Πρακτικά Παράδοσης – Παραλαβής Κινητής & Ακίνητης Περιουσίας Σχολείου – Δικαστικές Αποφάσεις, Φύλλα Ελέγχου, Πιστοποιητικά Ά Εγγραφής, Φωτογραφίες ασπρόμαυρες, Σφραγίδες, Μηχανή προβολής Super 8

16ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου

Αρχείο 15ου Νηπιαγωγείου Βόλου

 • GRGSA-MAG EDU136
 • Αρχείο
 • 1986-2006

Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας, Εξερχόμενα έγγραφα, Οικονομικοί Απολογισμοί, Τιμολόγια – Αποδείξεις 5ης Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής 15ου και 43ου Νηπιαγωγείου Βόλου

15ο Νηπιαγωγείο Βόλου

Αρχείο 12ου Δημοτικού Σχολείου Γλαφυρών - Νέας Ιωνίας

 • GRGSA-MAG EDU141
 • Αρχείο
 • 1939-2012

Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Γενικοί Έλεγχοι, Πιστοποιητικά Σπουδών, Μητρώα, Μαθητολόγια, Βιβλία Βιβλιοθήκης, Περιουσίας, Πράξεις Σχολικής Εφορείας, Ημερολόγιο Σχολικής Ζωής, Καταθέσεις – Αναλήψεις, Ιστορία Σχολείου, Φάκελοι Σχολείου.

12ο Δημοτικό Σχολείο Γλαφυρών - Νέας Ιωνίας

Αρχείο Τελωνείου Γυθείου και Υποτελωνείων Γερολιμένα, Μεζαπού, Πλύτρας, Ελαίας, Αρχαγγέλου, Κότρωνος και Λιμενίου, του Εφετείου Ναυπλίου

 • GRGSA-ARG ΔΙΚ.001.001
 • Αρχείο
 • 1924 - 1927, 1890 - 1894

Διασαφήσεις μεταφοράς εμπορευμάτων, πρωτόκολλα εξέτασης αποσκευών επιβατών, πρακτικά συνεδριάσεων της Βουλής.

Τελωνείο Γυθείου

Αρχείο Μονοθέσιου Νηπιαγωγείου Πτελεού

 • GRGSA-MAG EDU116
 • Αρχείο
 • 1973-2002

Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας, Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας Απορρήτων Εγγράφων, Παρουσιολόγιο Προσωπικού, Βιβλίο Διδασκομένης Ύλης Νηπιαγωγού, Πράξεων Σχολικής Εφορείας, Εσόδων – Εξόδων, Ταμείου, Βιβλιάρια Αγοράς Ενσήμων ΙΚΑ, Φάκελοι Προεδρικών Διαταγμάτων, Σχολικού Συμβούλου, Εξερχομένων Εγγράφων, Πιστοποιητικών Εγγραφής Νηπίων (και από Αλβανία), Πιστοποιητικών Εγγραφής & Ατομικών Δελτίων Νηπίων, Καθαριότητας Νηπίων, Εισερχομένων και Εξερχόμενων Εγγράφων Σχολικής Εφορείας, Απολογισμοί, Μισθολόγιο, Έντυπα και Βιβλία διάφορα

Μονοθέσιο Νηπιαγωγείο Πτελεού

Αρχείο 2ου Νηπιαγωγείου Άργους

 • GRGSA-ARG ΕΚΠ.079.001
 • Αρχείο
 • 1972 - 2010

Φάκελοι αλληλογραφίας, πιστοποιητικών εγγραφής νηπίων, απολογισμών, βιβλία μητρώου νηπίων, αλληλογραφίας, πράξεων Σχολικής Εφορείας, μισθολογίου προσωπικού κ.λπ.

2ο Νηπιαγωγείο Άργους

Αρχείο 4ου Γυμνασίου Άργους

 • GRGSA-ARG ΕΚΠ.078.001
 • Αρχείο
 • 1979 - 2003, 2013

Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλία διευθυντή, καθηγητών, Σχολικής Εφορείας κ.λπ., φάκελοι απολυτηρίων Δημοτικού, εγγραφών - μετεγγραφών, υπηρεσιακοί, μισθοδοσίας, απολογισμών, εκμίσθωσης κυλικείου, απογραφικών δελτίων, εξοπλισμού, εμπιστευτικών - ΠΣΕΑ κ.λπ.

4ο Γυμνάσιο Άργους

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αγίου Αδριανού

 • GRGSA-ARG ΕΚΠ.076.001
 • Αρχείο
 • 1914 - 1997

Βιβλία μαθητολόγιου, γενικού ελέγχου, πιστοποιητικών σπουδής, πρωτόκολλου αλληλογραφίας κ.λπ., φάκελοι αλληλογραφίας, συσσιτίων, οικονομικού περιεχόμενου κ.λπ.

Δημοτικό Σχολείο Αγίου Αδριανού

Αρχείο Μονοθέσιου Δημοτικού Σχολείου Παλαιοκάστρου

 • GRGSA-MAG EDU43
 • Αρχείο
 • 1964-1971

Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδής, Πράξεων Διευθυντή, Διδαχθείσης Ύλης, Ημερήσιου Ελέγχου, Σχολιατρικών Επιθεωρήσεων, Αναλήψεων και Καταθέσεων, Δανεισμού Βιβλιοθήκης, Βιβλία Εφορείας Μαθητικού Συσσιτίου, Φάκελοι σχολείου.

Μονοθέσιο Δημοτικό Σχολείο Παλαιοκάστρου (Μαγνησία)

Αρχείο Γυμνασίου Ερμιόνης

 • GRGSA-ARG ΕΚΠ.075.001
 • Αρχείο
 • 2004 - 2005

Βιβλίο διδασκομένης ύλης του τμήματος ενισχυτικής διδασκαλίας.

Γυμνάσιο Ερμιόνης

Αρχείο Γενικού Λυκείου Ερμιόνης

 • GRGSA-ARG ΕΚΠ.073.001
 • Αρχείο
 • 2003 - 2011

Βιβλία διδασκομένης ύλης μαθημάτων, πρόσθετης διδακτικής στήριξης, φοίτησης μαθητών και πρωτόκολλων αλληλογραφίας με τους κηδεμόνες, αποκόμματα τετραδίων πανελληνίων εξετάσεων, γραπτά δοκίμια προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων των μαθητών.

Γενικό Λύκειο Ερμιόνης

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Κεφαλόβρυσου

 • GRGSA-ARG ΕΚΠ.072.002
 • Αρχείο
 • 1953 - 1969

Πρωτόκολλο αλληλογραφίας, βιβλία κίνησης τροφίμων των μαθητικών συσσιτίων κ.ά.

Δημοτικό σχολείο Κεφαλόβρυσου

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Κεφαλόβρυσου

 • GRGSA-ARG ΕΚΠ.072.001
 • Αρχείο
 • 1955 - 1985

Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλία διδασκομένης ύλης, ελέγχου, βιβλιοθήκης, δαμαλισμού, αλληλογραφίας Σχολικής Εφορείας, ταμείου, μαθητικών συσσιτίων, φάκελοι Σχολικής Εφορείας, εγκυκλίων και αλληλογραφίας με τη Νομαρχία, την Επιθεώρηση και άλλες αρχές.

Δημοτικό σχολείο Κεφαλόβρυσου

Αρχείο Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Ενηλίκων (Ι.Δ.Ε.Κ.Ε.)

 • GRGSA-ARG ΕΚΠ.071.002
 • Αρχείο
 • 2012 - 2015

Φάκελοι με στοιχεία υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος ''Οδυσσέας - Α.Π. 7" από τα επιμέρους τμήματα που λειτούργησαν, στοιχεία εκπαιδευόμενων και εκπαιδευτών.

Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Ενηλίκων (Ι.Δ.Ε.Κ.Ε.) Αργολίδας

Αρχείο Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Ενηλίκων (Ι.Δ.Ε.Κ.Ε.)

 • GRGSA-ARG ΕΚΠ.071.001
 • Αρχείο
 • 2008 - 2011

Φάκελοι με τα στοιχεία της υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος ''Οδυσσέας - Α.Π. 7'' από τα επιμέρους τμήματα, καθώς και φάκελοι διοικητικής αλληλογραφίας, αιτήσεων εκπαιδευόμενων, εκπαιδευτικού υλικού εκπαιδευτών και προτύπων των εξετάσεων.

Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Ενηλίκων (Ι.Δ.Ε.Κ.Ε.) Αργολίδας

Αρχείο 2ου Ενιαίου Λυκείου Ναυπλίου

 • GRGSA-ARG ΕΚΠ.070.001
 • Αρχείο
 • 1895 - 1996

Βιβλία διδασκόμενης ύλης και πρωτόκολλο αλληλογραφίας, φάκελοι εγκυκλίων, κίνησης προσωπικού, προϋπολογισμών - απολογισμών 1ης Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής, τίτλοι σπουδών κ.ά.

2ο Ενιαίο Λύκειο Ναυπλίου

Αρχείο 1ου Δημοτικού Σχολείου Βόλου

 • GRGSA-MAG EDU2.2
 • Αρχείο
 • 1947-1989

Φάκελοι Εγκυκλίων Επιθεωρητού, Εισερχόμενης και Εξερχόμενης Αλληλογραφίας, Απολογισμών, Προϋπολογισμών, Τίτλων σπουδών.

1ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Ζόγκα

 • GRGSA-ARG ΕΚΠ.068.002
 • Αρχείο
 • 1962 - 1971

Πρωτόκολλο αλληλογραφίας, βιβλία ύλης και ημερολόγιο μαθητικών συσσιτίων.

Δημοτικό Σχολείο Ζόγκα

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Λουκαϊτίου

 • GRGSA-ARG ΕΚΠ.062.001
 • Αρχείο
 • 1929 - 1993

Βιβλία διδακτικής ύλης, πράξεων, περιουσίας, προσωπικού, υλικού, Σχολικής Εφορείας, φάκελοι απόρων, επιθεωρητή, αλληλογραφίας.

Δημοτικό Σχολείο Λουκαϊτίου

Αρχείο 2ου Δημοτικού Σχολείου Άργους

 • GRGSA-ARG ΕΚΠ.060.002
 • Αρχείο
 • 1961 - 1994

Τίτλοι σπουδών, φάκελοι αλληλογραφίας, βιβλία και φάκελοι Σχολικής Εφορείας.

2ο Δημοτικό Σχολείο Άργους

Αρχείο 2ου Δημοτικού Σχολείου Άργους

 • GRGSA-ARG ΕΚΠ.060.001
 • Αρχείο
 • 1897 - 1990

Βιβλία γενικού έλεγχου, μαθητολόγιου, πρωτοκόλλων αλληλογραφίας, λειτουργίας σχολείου, Σχολικής Εφορείας, γονέων και κηδεμόνων, φάκελοι αλληλογραφίας, εγκυκλίων, απόρων μαθητών, μαθητικών συσσιτίων κ.ά.

2ο Δημοτικό Σχολείο Άργους

Αρχείο Κωνσταντίνου Φωκά

 • GR GRGSA-SER COL008.01
 • Αρχείο
 • 1929

Περιέχει την αλληλογραφία του ως πράκτορα της ασφαλιστικής εταιρίας "La Nationale" με τον Ισάακ Μ. Ασσέο πράκτορα της ίδιας εταιρίας στη Θεσσαλονίκη αρ. γραμματοθυρίς 332 και λυτές σελίδες από κατάλογο πληρωμών.
Η αλληλογραφία αναφέρεται (χωρίς επισυναπτόμενα έγγραφα):
σε αποστολές αποδείξεων πληρωμής, και πίστωσης μερίδων λιρών στο Λονδίνο,
σε αποδείξεις εξόφλησης, εξαγορά ασφαλιστηρίων συμβολαίων,
σε απαντήσεις για αιτήσεις και διευκρινίσεις,
σε εισπράξεις ποσών από συγγενικά πρόσωπα ασφαλισμένων,
σε επιστροφή απλήρωτων αποδείξεων με καταστάσεις ονομάτων,
σε πιστοποιητικά για ζημία αποβιωσάντων ασφαλισμένων κλπ

Φωκάς, Κωνσταντίνος

Αρχείο Κωνσταντίνου Πάσχου

 • GR GRGSA-SER COL075.01
 • Αρχείο
 • 1909 - 1948

1 κατάστιχο της Φιλοπτώχου Αδελφότητας Πόρνας [=Γαζώρου] «Το Έλεος» (1909-1916), 2 βιβλιάρια Γεωργικού Συνεταιρισμού Γαζώρου «Η Δήμητρα»(1931,1944), 22 έγγραφα αγοραπωλησίας κυρίως καπνού (1931-1948).

Πάσχος, Κωνσταντίνος

Αρχείο Κωνσταντίνου Μάρκου

 • GR GRGSA-SER COL077.01
 • Αρχείο
 • 1930 - 1956

Αλληλογραφία περιόδου 1953-1956 που αφορούν κίνηση και ταινίες του σημαντικότερου κινηματογράφου των Σερρών “ΠΑΝΘΕΟΝ” του οποίου ο Μάρκου ήταν διαχειριστής και σπάνιες φωτογραφίες του εμφυλίου.

Μάρκου, Κωνσταντίνος

Αρχείο Κωνσταντίνου Επαμεινώνδα

 • GR GRGSA-SER COL041.01
 • Αρχείο
 • 1925 - 1939

1 βιβλίο «Καθολικόν» (102 φφ.,1925-1926) και ένα αλφαβητικό ευρετήριο πελατών (24 σ.,1926), 6 έγγραφα(1926-1939) μεταξύ των οποίων 2 του Δήμου Σερρών και 1 του Γεωργικού Σταθμού Σερρών (1936).

Κωνσταντίνου, Επαμεινώνδας

Αρχείο Κτηνιατρικού Κέντρου Νιγρίτας

 • GR GRGSA-SER ADM072.02
 • Αρχείο
 • 1980 - 2009

Άδειες διακίνησης βοοειδών, Άδειες διακίνησης χοίρων, πτηνών, Μηνιαία, εξαμηνιαία και ετήσια δελτία προγράμματος βρουκέλλωσης και φυματίωσης, Άδειες διακίνησης αιγοπροβάτων για ζωή και αναπαραγωγή.

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Σερρών, Κτηνιατρείο Νιγρίτας

Αρχείο Κτηνιατρικού Κέντρου Νιγρίτας

 • GR GRGSA-SER ADM072.01
 • Αρχείο
 • 1960 - 2002

Βιβλία κινητού και ακινήτου κεφαλαίου, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, μητρώα καταστημάτων κατ’ είδος και κατά Κοινότητα του Αγροτικού Κτηνιατρείου Νιγρίτας, Βιβλία ασθενών κτηνών, μηνιαία δελτία, -Μητρώο αιγοπροβάτων.

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Σερρών, Κτηνιατρείο Νιγρίτας

Αρχείο Κτηνιατρικού Κέντρου Νέας Ζίχνης

 • GR GRGSA-SER ADM112.01
 • Αρχείο
 • 2011 -2012

Φάκελος εργαστηριακών αποτελεσμάτων.

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Σερρών, Κτηνιατρείο Νέας Ζίχνης

Αρχείο Κτηνιατρικού Κέντρου Νιγρίτας

 • GR GRGSA-SER ADM072.03
 • Αρχείο
 • 2000 - 2014

Εκθέσεις ελέγχου αιγοπροβάτων, βοοειδών, έλεγχοι αφθώδους πυρετού, αιμοληψίες, γρίπη πτηνών, μηνιαία, εξαμηνιαία, ετήσια στατιστικά στοιχεία.

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Σερρών, Κτηνιατρείο Νιγρίτας

Αρχείο Κτηνιατρικού Εργαστηρίου Σερρών

 • GR GRGSA-SER ADM067.01
 • Αρχείο
 • 1983 - 1999

Μικροβιολογικές Εξετάσεις, βιβλία ελέγχου νερού, βιβλία παρασιτολογίας 1986, 1989, βιβλίο λεϊσμανίασης σκύλων 1988, 1 βιβλίο ΣΕΡΓΑΛ (1988-89), βιβλία εξετάσεων πτηνοπαθολογίας (1983-1988), εργαστηριακές εξετάσεις 1990-91, φάκελος λεϊσμανίασης σκύλων 1994.

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής, Διεύθυνση Κτηνιατρικού Κέντρου Θεσσαλονίκης, Τμήμα Κτηνιατρικού Εργαστηρίου Σερρών

Αρχείο Κτηματικής Υπηρεσίας Σερρών

 • GR GRGSA-SER MPP004.02
 • Αρχείο
 • 1925

7 χάρτες της της τέως Υπηρεσίας Ανταλλαξίμων με τις παρακάτω εξωτερικές ενδείξεις:
1ος χάρτης: 5 Α / (νεότερη ένδειξη: 14). [Περικλείει την περιοχή Διοικητρίου. Οδοί Παύλου Μελά και Μεραρχίας], 2ος χάρτης: 10 (νεότερη ένδειξη: 15). [Περικλείει την περιοχή μεταξύ των οδών Δυτικής Θράκης -Ραιδεστού],
3ος χάρτης: 12 (νεότερη ένδειξη: 21). [Πε-ρικλείει την περιοχή μεταξύ των οδών Μεραρχίας και Ραιδεστού],
4ος χάρτης: 7 Χ (νεότερη ένδειξη: 19). [Περικλείει την περιοχή μεταξύ των οδών Περδίκα και Κομνηνών],
5ος χάρτης: 9 (νεότερη ένδειξη: 7). [Περικλείει την περιοχή μεταξύ των οδών Εμμανουήλ Αν-δρόνικου και Ερμού], 6ος χάρτης: Λαχανόκηποι 1. [Περικλείει την περιοχή Σιδηροδρομικού Σταθμού],
7ος χάρτης: 4 (νεότερη ένδειξη: 4). [Περικλείει την περιοχή Ιμαρέτ.

Υπουργείο Οικονομικών, Κτηματική Υπηρεσία Σερρών

Αρχείο Κτηματικής Υπηρεσίας Σερρών

 • GR GRGSA-SER MPP004.01
 • Αρχείο
 • 1925

4 πανόδετοι κτηματογραφικοί χάρτες δυτικού τομέα πόλης Σερρών 0,73 Χ 0,78.

Υπουργείο Οικονομικών, Κτηματική Υπηρεσία Σερρών

Αρχείο Κοινότητας Τερπνής

 • GR GRGSA-SER MUN007.01
 • Αρχείο
 • 1921 - 1968, 1974

Φάκελος αλληλογραφίας κατοχικών θεμάτων ετών 1937-1951, φάκελος παραρτήματος θυμάτων πολέμου έτους 1922 και φάκελος παραρτήματος ονομάτων πολέμου ετών 1921-1935. Κατάλογος αγροφυλάκων, έγγραφο ορκομωσίας αγροφύλακα έτους 1929, ερανικός καταλογος Αγροφυλακής. Βιβλία Ληξιαρχείου (Θανάτων, γάμων, βαπτίσεων), βιβλία και έγγραφα οικονομικής φύσεως, βιβλία Πρωτοκόλλων, βιβλία αλληλογραφίας, βιβλία αποφάσεων δημοτικού συμβουλίου, βιβλίο πολιτοφυλακής έτους 1935. Φάκελοι έργων κοινότητας, φάκελοι στατιστικών στοιχείων, τετράδια κατάστασης απόρων, φάκελοι επισιτισμού και διανομής ιματισμού, φάκελοι και τετράδια με γεωργικά και κτηνοτροφικά θέματα (δικαιώματα βοσκής, δηλώσεων καπνού, παραγωγής καπνού, δηλώσεις φορολογίας κουκουλιών, αλεσμού σιτηρών, γεωργικές ζημιές), έγγραφα καθορισμού εκλογικών τμημάτων. Έγγραφα εκθέσεις ενόρκων εξετάσεων έτους 1943, ονομαστική κατάσταση υπόχρεων προσωπικής εργασίας έτους 1934-1935, 1939 & 1957-1961.

Δήμος Βισαλτίας Σερρών, Κοινότητα Τερπνής

Αρχείο Κοινότητας Νέου Πετριτσίου

 • GR GRGSA-SER MUN002.01
 • Αρχείο
 • 1939

Πιστοποιητικό για δημότη της κοινότητας. Το έγγραφο φέρει φωτογραφία του δημότη, ντυμένου με στολή της Εθνικής Οργάνωσης Νεολαίας.

Δήμος Σιντικής Σερρών, Κοινότητα Νέου Πετριτσίου

Αρχείο Κοινότητας Επταμύλων

 • GR GRGSA-SER MUN006.01
 • Αρχείο
 • 1941 - 1969

Δηλώσεις ζημιών από τα στρατεύματα κατοχής, ληξιαρχικά έγγραφα, αλληλογραφία με Νομαρχία και Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας, εκλογικοί κατάλογοι, οικονομικά στοιχεία, βιβλία απογραφής οχημάτων και κτηνών.

Δήμος Σερρών, Κοινότητα Επταμύλων

Αρχείο Κοινότητας Επταμύλων

 • GR GRGSA-SER MUN006.02
 • Αρχείο
 • 1949 - 1962

Πρακτικό δημοτικού συμβουλίου, αλληλογραφία με άλλες αρχές.

Δήμος Σερρών, Κοινότητα Επταμύλων

Αρχείο Κοινότητας Βαλτερού

 • GR GRGSA-SER MUN009.01
 • Αρχείο
 • 1945 - 1998

Φάκελοι Εγκυκίων Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος, έγγραφα ομιλιών, άλμπουμ φωτογραφιών, φάκελοι και έγγραφα Ληξιαρχείου (πιστοποιητικά, γάμοι, γεννήσεις, βαπτίσεις, θάνατοι, διορθώσεις), έγγραφα και βιβλία Πρόχειρων Αποφάσεων Κοινοτικού Συμβουλίου,Βιβλία Πρακτικών Συνεδριάσεων Κοινοτικού Συμβουλίου, Βιβλία Πρωτοκόλλων Αλληλογραφίας και βιβλία Πρωτοκόλλων Κοινότητας. Ένα (1) βιβλίο με τίτλο "Γεωργοοικονομική Μελέτη" του Ανεσιάδη Γεώργιου και 4 φύλλα εφημερίδων "Ελληνική Εθνική Αντίσταση"/1982-1984).

Δήμος Ηρακλείας Σερρών, Κοινότητα Βαλτερού

Αρχείο Κοινότητας Άνω Μητρουσίου Σερρών

 • GR GRGSA-SER MUN008.01
 • Αρχείο
 • 1927, 1940 - 1965, 1969, 1971 - 1973

Βιβλία Πρακτικών Συνδριάσεων και βιβλία Αποφάσεων Συμβουλίου, βιβλία Πρωτοκόλλων Αλληλογραφίας, Βιβλία Πρακτικών και βιβλία Πρωτοκόλλων Κοινότητας, βιβλία εκλογικών καταλόγων, βιβλία στατιστικών στοιχείων και βιβλία οικονομικών θεμάτων. Ένα (1) βιβλίο Μητρώο Αρρένων έτους 1927. Βιβλία πληθυσμού και κατοχής ζώων, φάκελος απογραφής ίππων και φοράδων και φάκελοι υποζυγίων κοινότητας Μητρουσίου. Φάκελος Κοινωνικής Πρόνοιας, φάκελος Κέντρου Νεότητας, φάκελοι Δημόσιας Ασφάλειας, φάκελος απορρήτων εγγράφων έτους 1959, φάκελος Καπετάν Μητρούσης και Φωτογραφίες (13) φονευθέντων στρατευμάτων ετών 1943-1949.

Δήμος Σερρών, Κοινότητα Άνω Μητρουσίου

Αρχείο Κατωτέρας Τεχνικής Σχολής Σερρών

 • GR GRGSA-SER EDU073.01
 • Αρχείο
 • 1959 - 1983

Βιβλία: πρωτόκολλα, παρουσίας προσωπικού, προσκλήσεων διδακτικού προσωπικού, οργάνων και σκευών, ποινολόγια. Φάκελοι: αλληλογραφίας, ωρολογίων προγραμμάτων, κίνησης προσωπικού, στατιστικών στοιχείων, συλλόγου γονέων, υποτροφιών Ι.Κ.Υ.

Δημόσια Κατωτέρα Τεχνική Σχολή Σερρών

Αρχείο Υποθηκοφυλακείου Καστελλίου

 • GR GRGSA-IRA MTG. 1
 • Αρχείο
 • 1881-1964
 • Δήμου Αγίων Παρασκιών: Ευρετήριο Μεταγραφών, Μεριδολόγια, Βιβλίο Εκθέσεων, Βιβλία Υποθηκών,
 • Δήμου Καστελλίου: Ευρετήρια Μεταγραφών, Μεριδολόγια, Βιβλία Μεταφράσεων Μεταγραφών, Βιβλία Μεταγραφών, Βιβλία Εισερχομένων, Βιβλία Εκθέσεων Υποθηκών, Βιβλία Υποθηκών,
 • Δήμου Παναγιάς: Ευρετήρια Μεταγραφών, Γενικά Ευρετήρια, Μεριδολόγια, Βιβλία Μεταγραφών, Βιβλίο Δανείων Καλλιέργειας, Βιβλίο Περιλήψεων Υποθηκών, Βιβλία Υποθηκών,
 • ΓΕΝΙΚΑ: Ευρετήριο Οφειλετών Υποθηκών, Ευρετήριο Μεταγραφών Γενικό, Μεριδολόγια, Βιβλίο Μεταφράσεων, Βιβλία Μεταγραφών, Βιβλία Διεκδικήσεων, Βιβλία Εισερχομένων, Βιβλία Εκθέσεων Υποθηκών στην Παλαιοτουρκική, Βιβλία Περιλήψεων Υποθηκών, Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας, Βιβλίο Στατιστικής Δανείων, Βιβλίο Στατιστικής Μεταγραφών, Βιβλία Στατιστικής Υποθηκών, Βιβλία Τελών & Δικαιωμάτων, Βιβλία Υποθηκών, αιτήσεις

Υποθηκοφυλακείο Καστελλίου

Αρχείο Υποθηκοφυλακείου Ιεράπετρας

 • GR GRGSA-IRA MTG. 5
 • Αρχείο
 • 1881-1972
 • Δήμος Ιεράπετρας: Βιβλία Μεταγραφών, Βιβλία Εισερχομένων Μεταγραφών, Βιβλία Υποθηκών, Βιβλία Εισερχομένων, Βιβλία Τελών και Δικαιωμάτων, Βιβλία Μερίδων, Ευρετήριο Μεταγραφών, Ευρετήρια Υποθηκών, Γενικό Ευρετήριο, Ευρετήριο Κατασχέσεων, Βιβλία Μεταφράσεων, Βιβλίο Περιλήψεων των προς μετάφραση παραδιδομένων εγγράφων, Βιβλία Εκθέσεων Υποθηκών, Βιβλίο Στατιστικής Υποθηκών, Βιβλίο Στατιστικής Μεταγραφών, Βιβλία Υποθηκών
 • Δήμος Ανατολής: Βιβλία Μεταγραφών, Βιβλία Υποθηκών, Βιβλίο Εκθέσεων Υποθηκών, Μεριδολόγια, Γενικό Ευρετήριο Μερίδων, Γενικό Ευρετήριο Υποθηκών,
 • Δήμος Καβουσίου: Βιβλία Μεταγραφών, Βιβλία Υποθηκών, Ευρετήρια Μεταγραφών, Ευρετήριο Υποθηκών, Ευρετήρια Μερίδων,
 • Δήμος Κάτω Χωριού: Βιβλία Μεταγραφών, Βιβλία Υποθηκών, Γενικό Ευρετήριο Μεταγραφών, Βιβλία Μερίδων, Γενικά Ευρετήρια. Αιτήσεις προς τον Υποθηκοφύλακα, Βιβλίο εμπόρου Ιεράπετρας Δημ. Τσαγκουράκη

Υποθηκοφυλακείο Ιεράπετρας

Αρχείο Υποθηκοφυλακείου Σητείας

 • GR GRGSA-IRA MTG. 6
 • Αρχείο
 • 1880-1963
 • Για όλους τους Δήμους: Ευρετήριο Μεταγραφών, Ευρετήρια Μερίδων, Βιβλία Εισερχομένων Μεταγραφών, Βιβλία Εκθέσεων Υποθηκών & Προσημειώσεων, Βιβλία Στατιστικής Υποθηκών, Βιβλία Στατιστικής Μεταγραφών, Βιβλία Τελών & Δικαιωμάτων, Βιβλίο Απογράφων, Μεριδολόγια Πιστωτών, Βιβλίο Μερίδων Κατασχόντων, Βιβλία Εκθέσεων Υποθηκών.
 • Δήμος Καρυδίου-Ιτάνου: Βιβλίο Μεταγραφών, Ευρετήρια Υποθηκών, Βιβλία Υποθηκών. Δήμος Τουρλωτής: Βιβλίο Μεταγραφών, Ευρετήρια Υποθηκών, Ευρετήριο Μεριδούχων, Βιβλία Εκθέσεων Υποθηκών, Βιβλία Υποθηκών. Δήμος Σητείας: Βιβλία Μεταγραφών, Ευρετήριο Υποθηκών, Ευρετήρια Μεταγραφών, Βιβλία Εκθέσεων Υποθηκών, Βιβλία Υποθηκών.
 • Δήμος Ρουκάκας: Βιβλίο Μεταγραφών, Ευρετήρια Υποθηκών, Βιβλίο Εκθέσεων Κατασχέσεων / Βιβλίο Στατιστικής Υποθηκών, Βιβλία Εκθέσεων Υποθηκών, Βιβλία Υποθηκών.
 • Δήμος Χανδρά-Πραισού: Βιβλίο Μεταγραφών, Ευρετήριο Υποθηκών, Βιβλίο Εκθέσεων Υποθηκών, Βιβλία Υποθηκών.

Υποθηκοφυλακείο Σητείας

Αρχείο Υποθηκοφυλακείου Λ. Χερσονήσου

 • GR GRGSA-IRA MTG. 4
 • Αρχείο
 • 1881-1974
 • Δήμου Επισκοπής: Ευρετήριο Μεταγραφών, Ευρετήριο Υποθηκών, Βιβλία Εκθέσεων, Μεριδολόγια, Βιβλία Μεταγραφών,Βιβλία Μεταγραφών των μεταφρασθέντων εγγράφων, Βιβλίο Μεταγραφών & Μεταφράσεων, Βιβλία Υποθηκών,
 • Δήμου Καλού Χωριού: Βιβλία Εισερχομένων, Βιβλίο Εκθέσεων,
 • Δήμου Λαγκάδος: Ευρετήριο Μερίδων, Μεριδολόγια, Βιβλία Εκθέσεων, Βιβλίο Μεταφράσεων, Βιβλία Μεταγραφών, Βιβλία Υποθηκών,
 • Γενικά: Βιβλία Διεκδικήσεων, Βιβλίο Ευρετήριο Γενικό Δανειστών, Βιβλία Εισερχομένων 8 Βιβλία Εκθέσεων, Βιβλία Καταχωρήσεων, Βιβλία Μεταγραφών, Βιβλία Στατιστικής Μεταγραφών, Βιβλίο Στατιστικής Υποθηκών, Βιβλία Τελών & Δικαιωμάτων, Βιβλία Υποθηκών,
 • Υποθηκοφυλακείου Καλού Χωριού: Βιβλία Εισερχομένων, Βιβλία Εκθέσεων, Βιβλία Καταχωρήσεων, Βιβλία Υποθηκών (στην παλαιοτουρκική)

Υποθηκοφυλακείο Λιμένα Χερσονήσου

Αρχείο Υποθηκοφυλακείου Αρχανών

 • GR GRGSA-IRA MTG. 2, 2.1
 • Αρχείο
 • 1880-1967
 • Δήμου Αρχανών: Bιβλία Yποθηκών, Γενικά Eυρετήρια Yποθηκών, Bιβλία Mεταγραφών, Bιβλία μεταφρασθέντων τουρκικών εγγράφων, Eυρετήρια Mεταγραφών, Bιβλία Eκθέσεων, Bιβλία Mερίδων, Δήμου Δαφνών: Bιβλία Yποθηκών, Γενικά Eυρετήρια Yποθηκών, Bιβλία Mεταγραφών, Bιβλία μεταφρασθέντων τουρκικών εγγράφων, Bιβλία Eκθέσεων, Bιβλία Mερίδων,
 • Δήμου Ηρακλείου: Bιβλία Yποθηκών, Γενικό Eυρετήριο Yποθηκών, Bιβλίο Mεταγραφών,
 • Δήμου Aγίων Παρασκιών: Bιβλίο Yποθηκών, Eυρετήριο Yποθηκών, Bιβλίο Mερίδων, Γενικό Eυρετήριο Mερίδων,
  Γενικά: Bιβλία Στατιστικής, Bιβλία Στατιστικής Mεταγραφών, Bιβλία Eισαγωγής εγγράφων και εισπράξεως τελών και δικαιωμάτων, Γενικό Aλφαβητικό Eυρετήριο, Eυρετήριο Kαταχώρισης Δανειστών, Πρωτόκολλο πράξεων του υποθηκοφύλακα Γ. Aνδρουλάκη, Πρωτόκολλο καταγραφής βιβλίων, σκευών, “δούναι και λαβείν” του Yποθηκοφυλακείου, Πρωτόκολλο πράξεων του δικαστικού κλητήρος Aλεξ. Mανουσάκη, Kατάλογος των μουσουλμανικών γαιών του χωριού Kάτω Aρχανών και του χωριού Kαρκαδιωτίσσης Tεμένους, Πρωτόκολλα διεκπεραίωσης αλληλογραφίας και καταγραφής των Πρακτικών των Συνεδριάσεων του Ειρηνοδικείου Αρχανών), Eυρετήρια των εισαγομένων Πολιτικών Δικογραφιών του Ειρηνοδικείου Αρχανών,
  Φάκελοι: Aιτήσεις Eγγραφής και Περιλήψεις Eγγραφής Yποθηκών, Κατασχέσεις δι’ Eπιταγών, Aλληλογραφία Yποθηκοφυλακείου Aρχανών, (υποθηκοφύλακες: N. Xριστινίδης, N. A. Mαυρογιάννης), Πληροφορίες και Πιστοποιητικά, Δικογραφίες Πλειστηριασμών

Υποθηκοφυλακείο Αρχανών

Αρχείο Κοινότητος Πατσίδερου, Δήμου Μινώα Πεδιάδος

 • GR GRGSA-IRA RLA. 8
 • Αρχείο
 • 1914-1999

Αλληλογραφία, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, νομοθετικά έντυπα, εκλογικοί κατάλογοι, βιβλία, προϋπολογισμοί, περιοδικά, μητρώα υποζυγίων, έγγραφα για τον Ο.Γ.Α. κ.λπ.

Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Κοινότητα Πατσίδερου

Αρχείο Τοπικής Κοινότητας Σάρχου Δήμου Μαλεβιζίου

 • GR GRGSA-IRA RLA. 4.1, 4.2
 • Αρχείο
 • 1912-1998

Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, Εμπιστευτικό πρωτόκολλο, Βιβλία αποφάσεων και πρακτικών κοινοτικού συμβουλίου, βιβλία Δηµοτολογίου, Ιδρυτικά στοιχεία, Όρια, Πρόεδροι κοινότητας, Λειτουργία Συμβουλίων, Προσωπικό, Προϋπολογισμοί - Απολογισμοί, Έπιπλα και Σκεύη, κινητή και ακίνητη Περιουσία, βοσκότοποι-δάση, Δηµοτολόγια, Μητρώα Αρρένων & Στρατολογία, Φόροι, τέλη, δικαιώµατα, Ύδρευση-Άρδευση, Φωτισµός, Αποχέτευση, Υγειονοµική Υπηρεσία, Πρόνοια, Σύλλογοι, Οδοποιία, Γέφυρες, Υπόνοµοι, Αναμπελώσεις, Δηµόσιες Υπηρεσίες, Ληξιαρχείο, Ιδρύµατα και Αστυνομικές Αρχές, Άδειες Εισαγγελέων, Ιατρικά πιστοποιητικά, Αλληλογραφία, διπλότυπα χρηματικών ενταλμάτων, Αποφάσεις Κοινοτικού Συμβουλίου, Εξισωτική αποζημίωση, πιστοποιητικά ιδιοκτησίας ελαιοκτηµάτων, άδειες καταστημάτων, Συμβούλια περιοχής, Βιβλίο Μητρώου υποζυγίων, Βιβλίο καρτελών παραγωγής 1957-1961 Ν.Δ. 3570/1956, αναδιάρθρωση χοντρολιάς, πρόωρη συνταξιοδότηση αγροτών, Τοπογραφικά, Κοινοτική Επιτροπή Παιδείας, εκλογές, Αποφάσεις Προέδρου, Φάκελοι έργων

Δήμος Μαλεβιζίου, Τοπική Κοινότητα Σάρχου

Αρχείο Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου Ηρακλείου

 • GR GRGSA-IRA RLA. 1.1, 1.2
 • Αρχείο
 • 1972-1989

Χρηματικά εντάλματα, Γραμμάτια & Διπλότυπα παραλαβής και εισπράξεων, Αποδεικτικά εισπράξεως, Αποσπάσματα εισπρακτόρων Νεκροταφείου, Σφαγείων, Αγροκηπίου

Δήμος Ηρακλείου, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Αρχείο Γιάννη Ψυχάρη

 • GR GR HP_LHP GR-LHPAtHP_0002
 • Αρχείο
 • 1849 – δεκαετία 1930

Τα τεκμήρια ταξινομούνται στις ακόλουθες ενότητες (σειρές-υποσειρές):
H ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ (167 φάκελοι) περιλαμβάνει επιστολές, κυρίως, προς τον Ψυχάρη και λίγα σχέδια επιστολών που εκείνος έστειλε σε τρίτους. Καταγράφονται 2.400 ονόματα αποστολέων (προσώπων και φορέων).
Η ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ Ψυχάρη συγκροτείται από το ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ, που περιλαμβάνει ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ (40 φάκελοι), ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ (13 φάκελοι), ΜΑΘΗΜΑΤΑ (8 φάκελοι), ΜΕΛΕΤΕΣ-ΔΟΚΙΜΙΑ (154 φάκελοι), και από το ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ του (143 φάκελοι).
Η συλλογή ΤΥΠΟΥ συγκεντρώνει φύλλα και αποκόμματα γαλλικών και ελληνικών εφημερίδων, με δημοσιεύσεις έργων του Ψυχάρη, συζητήσεις στις οποίες συμμετέχει ή τον αφορούν και άρθρα με θεματολογία που τον ενδιαφέρει.
Στα ΠΟΙΚΙΛΑ περιλαμβάνονται τεκμήρια που σχετίζονται με τους Renan, τους Ψυχάρηδες και την οικογένεια Βαλαωρίτη, προσωπικά έγγραφα του Ψυχάρη, υλικό συναφές με τη συγκρότηση της Βιβλιοθήκης του, έργα τρίτων, οικονομικά, επιστημονικά/κοινωνικά, διαφημιστικά, σύμμικτα, καθώς και φωτογραφικά τεκμήρια.

Ψυχάρης, Γιάννης

Αρχείο Εφορίας Καπνού Νιγρίτας Σερρών

 • GR GRGSA-SER ADM114.01
 • Αρχείο
 • 1972 - 2003

Βιβλία Βεβαιώσεων των επί του εις φύλλα καπνού φόρων, βιβλίο καταχωρήσεως συμφωνητικών αγοραπωλησίας χωρικών καπνών, βιβλία μεταγραφής εκδιδομένων αδειών κατοχής καπνού παρ' εμπόρων, βιβλίο μεταγραφής εκδιδομένων αδειών μεταφοράς καπνού, βιβλίο χρεοπιστώσεως κατόχων καπνού που διατηρούν αποθήκες. Φάκελος Πληρεξουσίων και έγγραφα αλληλογραφίας.

Εφορία Καπνού Νιγρίτας Σερρών

Αρχείο Εφορίας Καπνού Σιδηροκάστρου Σερρών

 • GR GRGSA-SER ADM047.01
 • Αρχείο
 • 1941 - 1981

Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλία διεκπεραιώσεως αλληλογραφίας, βιβλία προσωπικού, παρουσίας προσωπικού, βιβλία πιστοχρεώσεως καπνοπαραγωγών, καταχωρίσεως συμφωνητικών αγοραπωλησίας καπνού, φορολογίας καπνού.

Εφορία Καπνού Σιδηροκάστρου Σερρών

Αρχείο Εφορίας Καπνού Σιδηροκάστρου Σερρών

 • GR GRGSA-SER ADM047.02
 • Αρχείο
 • 1954 - 1981

Βιβλία πιστοχρεώσεως καπνοπαραγωγών της περιοχής επαρχίας Σιντικής, μεταγραφής εκδιδομένων αδειών μεταφοράς, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλία καπνεμπόρων, καταστάσεις πωληθέντων καπνών, φάκελοι αλληλογραφίας, ατομικοί φάκελοι υπαλλήλων.

Εφορία Καπνού Σιδηροκάστρου Σερρών

Αρχείο Εφορίας Καπνού Σιδηροκάστρου Σερρών

 • GR GRGSA-SER ADM047.03
 • Αρχείο
 • 1946 - 1990

Βιβλία πιστοχρεώσεως καπνοπαραγωγών επαρχίας Σιντικής (1946-1984), καταστάσεις αγορασθέντων καπνών (1968), μητρώα καπνοπαραγωγών (1990), αποκαλυπτομένων παραβάσεων (1972-1979), καταχωρήσεως συμφωνητικών αγοραπωλησίας (1981).

Εφορία Καπνού Σιδηροκάστρου Σερρών

Αρχείο Εφορίας Καπνού Σερρών

 • GR GRGSA-SER ADM038.01
 • Αρχείο
 • 1944 - 1989

Βιβλία αλληλογραφίας ,βιβλία καπνοπαραγωγών 25 χωριών και της πόλης Σερρών, βιβλία καπνεμπόρων, συνεργατών, καπναποθηκών κ.ά., φάκελοι αλληλογραφίας, φάκελοι διαταγών.

Εφορία Καπνού Σερρών

Αρχείο Εφορίας Καπνού Ροδολίβους Σερρών

 • GR GRGSA-SER ADM050.02
 • Αρχείο
 • 1969 - 1985

Βιβλίο καπνοπωλών (1975), βιβλίο δικαιωμάτων καπνικών υπαλλήλων (1969-1981), φάκελος στοιχείων καπνοπωλών χωριών περιφέρειας Ροδολίβους, στατιστικά στοιχεία.

Εφορία Καπνού Ροδολίβους Σερρών

Αρχείο Εφορίας Καπνού Ροδολίβους Σερρών

 • GR GRGSA-SER ADM050.01
 • Αρχείο
 • 1969 - 1985

Βιβλίο καπνοπωλών (1975), βιβλίο δικαιωμάτων καπνικών υπαλλήλων (1969-1981), φάκελος στοιχείων καπνοπωλών χωριών περιφέρειας Ροδολίβους, στατιστικά στοιχεία.

Εφορία Καπνού Ροδολίβους Σερρών

Αρχείο Εφορίας Καπνού Νέας Ζίχνης Σερρών

 • GR GRGSA-SER ADM049.02
 • Αρχείο
 • 1945 - 1985

Βιβλία ανακαλυπτομένων παραβάσεων καπνού, βιβλία εμπόρων καπνού, μητρώο μισθοδοσίας υπαλλήλων, στατιστικά στοιχεία.

Εφορία Καπνού Νέας Ζίχνης Σερρών

Αρχείο Εφορίας Καπνού Νέας Ζίχνης Σερρών

 • GR GRGSA-SER ADM049.01
 • Αρχείο
 • 1941 - 1986

Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλία διεκπεραιώσεως αλληλογραφίας, βιβλία προσωπικού, παρουσίας προσωπικού, βιβλία πιστοχρεώσεως καπνοπαραγωγών, καταχωρίσεως συμφωνητικών αγοραπωλησίας καπνού, φορολογίας καπνού, ημερησίων διαταγών, φάκελοι καπνεμπόρων, φάκελοι στατιστικών στοιχείων και εκθέσεων πεπραγμένων.

Εφορία Καπνού Νέας Ζίχνης Σερρών

Αρχείο Κέντρου Υγείας Νιγρίτας Σερρών

 • GR GRGSA-SER ADM054.01
 • Αρχείο
 • 1993 - 1995

Βιβλία αδειών και εφημερίες γιατρών Κέντρου Υγείας Νιγρίτας και παραρτήματος Μαυροθάλασσας.

Κέντρο Υγείας Νιγρίτας Σερρών

Αρχείο Κέντρου Υγείας Ηράκλειας Σερρών

 • GR GRGSA-SER ADM052.01
 • Αρχείο
 • 1986 - 1999

Προγράμματα προσωπικού, βιβλία κινήσεως οχημάτων, βιβλία καταχωρίσεως αποτελεσμάτων διαφόρων εξετάσεων ασθενών.

Κέντρο Υγείας Ηράκλειας Σερρών

Αρχείο Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) Σερρών

 • GR GRGSA-SER ADM126.01
 • Αρχείο
 • 2002 - 2004

Αλληλογραφία και οδηγίες και παρατηρήσεις σχετικά με τη λειτουργία του ΚΕΠ και Οδηγίες Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης χειρισμού προγράμματος e-Kep.

Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) Σερρών

Αρχείο Κέντρου Γεωργικής Εκπαίδευσης (ΚΕΓΕ-ΚΑ) Σιδηροκάστρου Σερρών

 • GR GRGSA-SER ADM117.01
 • Αρχείο
 • 1982 - 1992

Φωτογραφίες εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων (φυτοπροστασίας, μελισσοκομίας, ζαχαροπλαστικής, κοπτικής- ραπτικής, κτηνοτροφίας, ιχθυοκαλλιέργειας, μηχανολογίας, οικιακής οικονομίας, κεντητικής), φωτογραφίες πολιτικής εκδήλωσης και φωτογραφίες απονομής διπλωμάτων.

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κέντρο Γεωργικής Εκπαίδευσης (ΚΕΓΕ-ΚΑ) Σιδηροκάστρου

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Νεοχωρίου

 • GRGSA-ARG ΕΚΠ.058.001
 • Αρχείο
 • 1949 - 1981

Βιβλία διδαχθείσης ύλης, μαθητικών συσσιτίων, Σχολικής Εφορείας, φάκελοι αλληλογραφίας.

Δημοτικό Σχολείο Νεοχωρίου

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Κάτω Μπελεσίου

 • GRGSA-ARG ΕΚΠ.057.001
 • Αρχείο
 • 1905 - 1987

Βιβλία μαθητολόγιου, γενικού ελέγχου, πρωτόκολλου αλληλογραφίας, παρουσίας προσωπικού, διδαχθείσης ύλης, εμβολιασμού, Σχολικής Εφορείας, μαθητικών συσσιτίων, φάκελοι αλληλογραφίας.

Δημοτικό Σχολείο Κάτω Μπελεσίου

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Στέρνας

 • GRGSA-ARG ΕΚΠ.056.001
 • Αρχείο
 • 1947 - 1988

Βιβλία πρωτόκολλου αλληλογραφίας, πράξεων προσωπικού, διδαχθείσης ύλης, εμβολιασμού, Σχολικής Εφορείας, φάκελοι αλληλογραφίας και μαθητικών συσσιτίων.

Δημοτικό Σχολείο Στέρνας

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Δούκα

 • GRGSA-ARG ΕΚΠ.055.001
 • Αρχείο
 • 1946 - 1988

Βιβλία πρωτοκόλλου αλληλογραφίας, πράξεων συλλόγου διδασκόντων, εμβολιασμού, βιβλιοθήκης, ημερησίων ελέγχων, παρουσίας προσωπικού, υλικού συσσιτίων, Σχολικής Εφορείας.

Δημοτικό Σχολείο Δούκα

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Σχινοχωρίου

 • GRGSA-ARG ΕΚΠ.054.001
 • Αρχείο
 • 1946 - 1992

Φάκελοι αλληλογραφίας, βιβλία συσσιτίων, Σχολικής Εφορείας, λοιμωδών νόσων, εμβολιασμών, περιουσίας, βιβλιοθήκης, παρουσίας προσωπικού, χρηματικών ενταλμάτων.

Δημοτικό Σχολείο Σχινοχωρίου

Αποτελέσματα 1 έως 100 από 15657