Εμφανίζει 13508 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Αρχείο Δημοτικού σχολείου Νομιτσίου

 • GR GRGSA-MES EDU064.02
 • Αρχείο
 • 1950-1981

2 μαθητολόγια, 2 γενικοί έλεγχοι, 1 βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής, 1 βιβλίο μητρώου και προόδου μαθητών.

Δημοτικό σχολείο Νομιτσίου

Αρχείο Δημοτικού σχολείου Νεοχωρίου Λεύκτρου

 • GR GRGSA-MES EDU055.03
 • Αρχείο
 • 1950-1977

2 μαθητολόγια, 3 γενικοί έλεγχοι, 1 βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής,μελέτη αποπεράτωσης διδακτηρίου, 1 φάκ. με σχετικά ανέγερσης διδακτηρίου (κτηρίου).

Δημοτικό σχολείο Νεοχωρίου Λεύκτρου

Αρχείο Δημοτικού σχολείου Νεοχωρίου Ιθώμης

 • GR GRGSA-MES EDU251.02
 • Αρχείο
 • 1954- 1993

1 βιβλίο γενικού ελέγχου, 1 βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής και 1 βιβλίο μητρώου και προόδου μαθητών

Δημοτικό σχολείο Νεοχωρίου Ιθώμης

Αρχείο Δημοτικού σχολείου Νέας Κορώνης (πρ. Καντιάνικων)

 • GR GRGSA-MES EDU184.01
 • Αρχείο
 • 1930-1962

πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλία σχολικής εφορείας, βιβλίο εμβολιασμού μαθητών, βιβλίο μαθητικών συσσιτίων, βιβλίο αποθήκης τροφίμων.

Δημοτικό σχολείο Νέας Κορώνης (πρ. Καντιάνικων)

Αρχείο Δημοτικού σχολείου Μύρου

 • GR GRGSA-MES EDU210.01
 • Αρχείο
 • 1906-1979

μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, μητρώο, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, τίτλοι σπουδής.

Δημοτικό σχολείο Μύρου

Αρχείο Δημοτικού σχολείου Μύλων

 • GR GRGSA-MES EDU215.01
 • Αρχείο
 • 1945-1980

μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής.

Δημοτικό σχολείο Μύλων

Αρχείο Σωματείου "Αδελφότης Κουρέων και Κομμωτών εν Ναυπλίω"

 • GRGSA-ARG ΣΥΛΛ.011.001
 • Αρχείο
 • 1906 - 1989

Αντίγραφα καταστατικών, οικονομικά στοιχεία, αλληλογραφία, πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων και Διοικητικού Συμβουλίου, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, μητρώα μελών, στοιχεία που αφορούν την εκκλησία του Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Ναυπλίου, τιμολόγια παροχής υπηρεσιών.

Σωματείο "Αδελφότης Κουρέων και Κομμωτών εν Ναυπλίω"

Αρχείο Δημοτικού σχολείου Μουριατάδας

 • GR GRGSA-MES EDU209.01
 • Αρχείο
 • 1905-1977

μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, τίτλοι σπουδής.

Δημοτικό σχολείο Μουριατάδας

Αρχείο Δημοτικού σχολείου Μικρής Μαντίνειας

 • GR GRGSA-MES EDU176.01
 • Αρχείο
 • 1936-1991

μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, ημερήσιοι έλεγχοι, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλίο μητρώου και προόδου μαθητών, βιβλία σχολικής εφορείας, βιβλίο δαμαλισμού, βιβλίο εμβολιασμού, βιβλία μαθητικών συσσιτίων, βιβλίο παρουσίας προσωπικού, πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής, βιβλίο πράξεων διευθυντή, βιβλίο βιβλιοθήκης, βιβλίο περιουσίας, βιβλίο διδαχθείσας ύλης, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, εποπτικό υλικό (εικόνες χάρτινες με θρησκευτικά θέματα και θέματα ζωολογίας), τίτλοι σπουδής (ενδεικτικά), φωτογραφίες.

Δημοτικό σχολείο Μικρής Μαντίνειας

Συλλογή συνδυασμών Δημοτικών Εκλογών 1990

 • GRGSA-ARG ΣΥΛΛ.009.001
 • Συλλογή
 • 1990

Προεκλογικό υλικό: φυλλάδια, διακηρύξεις, ψηφοδέλτια, αυτοκόλλητα, κουπόνια οικονομικής ενίσχυσης και βιντεοκασέτα.

Αρχείο Πανναυπλιακού Γυμναστικού Συλλόγου

 • GRGSA-ARG ΣΥΛΛ.006.002
 • Αρχείο
 • 1950 - 1953, 1955

Βιβλία πρωτόκολλου αλληλογραφίας, ιματισμού αθλητών και μητρώου μελών, φάκελοι εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων, μπλοκ χρηματικών ενταλμάτων και αποδείξεων.

Πανναυπλιακός Γυμναστικός Σύλλογος

Αρχείο Πανναυπλιακού Γυμναστικού Συλλόγου

 • GRGSA-ARG ΣΥΛΛ.006.001
 • Αρχείο
 • 1943 - 1953

Βιβλίο πράξεων Διοικητικού συμβουλίου, βιβλίο αλληλογραφίας, βιβλίο ταμείου, αθλητολόγιο.

Πανναυπλιακός Γυμναστικός Σύλλογος

Αρχείο Δημοτικού σχολείου Μηλέας

 • GR GRGSA-MES EDU263.02
 • Αρχείο
 • 1950-1983

3 μαθητολόγια, 4 γενικοί έλεγχοι, 2 βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, 1 βιβλίο με βαθμολογία μαθητών, τίτλοι σπουδής.

Δημοτικό σχολείο Μηλέας (Μεσσηνία)

Αρχείο Δημοτικού σχολείου Μεταξάδας

 • GR GRGSA-MES EDU100.01
 • Αρχείο
 • 1931-1992

βιβλία μαθητικού συσσιτίου, βιβλίο δαμαλισμού, βιβλίο μητρώου προσωπικού, βιβλία σχολικής εφορίας, βιβλία ταμείου, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, φάκελοι σχετικοί με συσσίτια, διδακτήριο (κτήριο), τίτλους εγγραφής, σχολικό ταμείο.

Δημοτικό σχολείο Μεταξάδας

Αρχείο Δημοτικού σχολείου Μεσοχωρίου

 • GR GRGSA-MES EDU079.02
 • Αρχείο
 • 1946-1985

μαθητολόγια (1946-19780, γενικοί έλεγχοι (1946-1967), βιβλίο μητρώου και προόδου (1977-1986), βιβλία πιστοποιητικών σπουδής (1946-1985), τίτλοι σπουδής (απολυτήρια).

Δημοτικό σχολείο Μεσοχωρίου (Μεσσηνία)

Εφηµερίδα Η Αυγή

 • GR-ASKI- 0005.08.030.51-76
 • Υποαρχείο
 • 1952-1967
 • Πολιτικός σχεδιασµός της εφηµερίδας.
 • Μητρώα προσωπικού
 • Διώξεις, µηνύσεις και δίκες εναντίον της Αυγής.
 • Καταστάσεις κυκλοφορίας της εφηµερίδας και άλλων ηµερησίων αθηναϊκών.
 • Οικονοµικά της εφηµερίδας - Προµήθειες δηµοσιογραφικού χάρτου.
 • Αλληλογραφία και επαφές µε την Ένωση Ιδιοκτητών Ηµερησίων Εφηµερίδων Αθηνών, το Πρακτορείο Αθηναϊκού Τύπου, την Ένωση Συντακτών Ηµερησίων Εφηµερίδων Αθηνών.
 • Ύλη της εφηµερίδας - Αρθρογραφία, ανταποκρίσεις, ρεπορτάζ.
 • Πλήρης σειρά της εφηµερίδας των περιόδων 1952-1967, 1974 κ.ε.

Εφημερίδα "Αυγή"

Αρχείο θρησκευτικής κοινότητας

 • 1996 - σήμερα
 • Διοικητικά έγγραφα σχετικά με την εσωτερική λειτουργία και την ακίνητη περιουσία των νομικών προσώπων (καταστατικός χάρτης, αποφάσεις διοικητικών οργάνων, αποφάσεις διορισμών θρησκευτικών λειτουργών, αλληλογραφία κ.λπ.)
 • Οικονομικά στοιχεία (αποδείξεις πληρωμών κ.λπ.)
 • Ληξιαρχικά αρχεία (τελέσεων γάμων, πιστοποιητικά βαπτίσεων, διαζευκτήρια) καθώς και πιστοποιητικά αγαμίας και βεβαιώσεις Χριστιανισμού
 • Γραπτά κείμενα και συγγράματα θρησκευτικού, ιστορικού και άλλου περιεχομένου.

Αιγυπτιακή Κοπτορθόδοξη Εκκλησία της Ελλάδος Εκκλησιαστικό Νομικό Πρόσωπο

Αρχείο Φώκου (Φωκίωνα) Κουντουριώτη

 • Αρχείο
 • 1896 - 1979

Επιστολές και άλλα έγγραφα για ποικίλα θέματα της περιόδου 1904 - 1929. Επιστολές και άλλα έγγραφα (1930-1978), μεταξύ των οποίων επιστολές Ε.Σ.Η.Ε.Α. προς Φ.Κουντουριώτη για τις δωρεές βιβλίων και το ενδιαφέρον του για τη Βιβλιοθήκη της Ένωσης, 1968-1973, και επιστολή του Π. Πατρίκιου προς το Δ.Σ. της Ε.Σ.Η.Ε.Α. σχετικό με τη δωρεά της Βιβλιοθήκης του Φ. Κουντουριώτη, 14 Απριλίου 1978. Επαγγελματικές ταυτότητες, άδειες ελευθέρας εισόδου, εισιτήρια ελευθ. κυκλοφορίας, πιστοποιήσεις, βεβαιώσεις, επισκεπτήρια Φ. Κουντουριώτη (1919-1967). Πιστοποιητικό βάπτισης Φ. Κουντουριώτη, 9 Ιουνίου 1898. Πιστοποιητικά σπουδών, τιμητικά διπλώματα, μετάλλια, διακρίσεις Φ. Κουντουριώτη, 1910-1973. Φωτοτυπία διαθήκης Φ. Κ., 1974. Βιογραφικό σημείωμα Φ. Κ., 1979. Κλισέ για την έκδοση του βιβλίου του Φ. Κουντουριώτη: Εξήντα χρόνια δημοσιογραφία , Αθήνα 1975. Επιμελητής ο Π. Πατρίκιος. Συνδρομές Φωκ. Κουντουριώτη στον Προμηθευτικό και Καταναλωτικό Συνεταιρισμό (1941-1953). Υπόθεση Αχιλ. Μαμάκη, 1943. Προκήρυξη αρχιτεκτονικού διαγωνισμού και σχέδια για την ανέγερση του "Οίκου των Συντακτών" στο οικόπεδο Ακαδημίας και
Βουκουρεστίου (όπου σήμερα Ε.Σ.Η.Ε.Α.), 1959, 1961. Εορταστικό πρόγραμμα Δραγατσείου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος με τη λήξη του σχολικού έτους 1939. Φύλλα και αποκόμματα εφημερίδων (1949, 1951, 1958, 1962). Έγγραφα και φωτογραφίες σχετικά με τις Πετρελαιοπηγές Ζακύνθου, χ.χ. Άλμπουμ με φωτογραφικό υλικό από ιππικούς αγώνες (απεικονίζονται προπονητές, τζόκεϋ, ίπποι, ιδιοκτήτες ίππων) κατά την περίοδο 1930-1939, και 17 φωτογραφίες με ποικίλα θέματα κατά το α΄μισό 20ού αιώνα. Κάρτ-ποστάλς από διάφορα μέρη της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Κουντουριώτης, Φωκίωνας (Φώκος)

Αρχείο Ιωάννου Π. Ζωγράφου

 • Αρχείο
 • 1873 - 1945

Από το αρχείο του δασκάλου Πέτρου Ιωάν. Ζωγράφου, πατέρα του Ιωάννου Ζωγράφου, μαθητολόγια: Αφάντου Ρόδου (1873-4), Μεγίστης Καστελλόριζου (1876-7), Τενέδου (1881, 1882, 1884, 1885). Διαβατήριο που εκδόθηκε στην Ρόδο το 1875. Κανονισμός του σχολείου Τενέδου, 1884. Τρεις (3) χάρτες της Ευρώπης και πέντε (5) καλλιγραφίες μαθητών του σχολείου Τενέδου.
Ποικίλα έγγραφα αναφερόμενα σε πολιτικά και στρατιωτικά πρόσωπα και γεγονότα της περιόδου 1879-1897. Έγγραφα και δημοσιεύματα του Τύπου (1900-1909) σχετικά με ποικίλα θέματα: πολιτικά, στρατιωτικά, κοινωνικά και με πρόσωπα του δημόσιου βίου (λογοτέχνες, πολιτικούς, στρατιωτικούς κ.λπ.). Ποικίλα έγγραφα και δημοσιεύματα του Τύπου αναφερόμενα σε πολιτικά και
στρατιωτικά πρόσωπα και γεγονότα της περιόδου 1910-1923. Ποικίλα έγγραφα, φύλλα εφημερίδων και δημοσιεύματα του Τύπου αναφερόμενα σε πολιτικά και στρατιωτικά πρόσωπα και γεγονότα της περιόδου 1925-1927. Ποικίλα έγγραφα, φύλλα εφημερίδων και περιοδικών αναφορικά με πολιτικά και εκπαιδευτικά γεγονότα της περιόδου 1930-1932. Φύλλα εφημερίδων και περιοδικών της περιόδου 1932-1934, μεταξύ των οποίων πλήρης σειρά των εκδοθέντων πανηγυρικών ημιφύλλων για τα 40 χρόνια της Εστίας
(1894-1934). Το κείμενο της Συμφωνίας της Βαλκανικής Συνεννοήσεως (9 Φεβρουαρίου 1934). Ποικίλα έγγραφα και δημοσιεύματα σε διάφορες εφημερίδες της επαρχίας της περιόδου 1935-1936. Μεταξύ των εγγράφων, διαταγή λογοκρισίας επί Δικτατορίας της 4ης Αυγούστου 1936 και το πρόγραμμα της κηδείας των Βασιλεών Κωνσταντίνου, Σοφίας και Όλγας (17/11/1936). Δημοσιεύματα εφημερίδων και προκηρύξεις της περιόδου της Δικτατορίας Μεταξά. Τιμητικό φύλλο Εστίας (5.12.1937) στη μνήμη Παύλου Νιρβάνα, σφραγίδα και φωτογραφία του. Δημοσιεύματα, ανακοινώσεις, προκηρύξεις και υπομνήματα κατά την περίοδο του ελληνοϊταλικού και ελληνογερμανικού πολέμου 1940-1941. Έγγραφα σχετικά με τη λογοκρισία από τις κατοχικές δυνάμεις στα δημοσιεύματα του Τύπου. Λογοκριμένα κείμενα για δημοσίευση. Εφημερίδες-δημοσιεύματα, διαγγέλματα και προκηρύξεις κατά την περίοδο 1942-1944. Δημοσιεύματα εφημερίδων και προκηρύξεις σχετικά με την απελευθέρωση της Ελλάδας, τα Δεκεμβριανά (Δεκέμβριος 1944 -Ιανουάριος 1945) και άλλα θέματα. Ποικίλα έντυπα: Φύλλο Ρωμηού που κατασχέθηκε επειδή περιελάμβανε δημοσιευμένο ποίημα υποτιμητικό για τη Βασίλισσα Όλγα. Έκκληση Μητροπολίτη Αθηνών για συμπαράσταση στους σεισμόπληκτους Ζακύνθου. Δείγματα χαρτιού τηλεγραφείων Ν. Αφρικής, Βουλγαρίας, Σερβίας και σιδηροδρόμου Θεσσαλονίκης – Μοναστηρίου. Χάρτης του ουρανού και των τεσσάρων σημείων του ορίζοντα. Άλμπουμ με επικολλημένες φωτογραφίες προσωπικοτήτων και πολιτικών-στρατιωτικών γεγονότων του δημόσιου βίου, καθώς και δημοσιογραφικών θεμάτων του πρώτου μισού του 20ού αιώνα.

Ζωγράφος, Ιωάννης

Αρχείο Απόστολου Δασκαλάκη

 • Αρχείο
 • 1937 - 1976

Έγγραφα σχετικά με τη συμμετοχή του Απόστολου Δασκαλάκη στην Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κέντρου Δελφών. Έγγραφα σχετικά με τη θητεία του Απόστολου Δασκαλάκη ως Επίτιμου Μορφωτικού Συμβούλου στο Υπουργείο Εξωτερικών. Συμμετοχή Απ. Δασκαλάκη στα ακόλουθα συνέδρια: στην Έλβα το 1969 περί Ναπολεοντείου ιστοριογραφίας, στη Μόσχα το 1969 περί βαλκανικών πόλεων και το 1970 περί ιστορικών επιστημών, στη Μανίλα περί αντικομμουνισμού το 1971 και στη Σύνοδο του Συμβουλίου Μορφωτικής Συνεργασίας του Συμβουλίου της Ευρώπης το 1968. Σχετικά Α. Δασκαλάκη περί προκήρυξης για την πλήρωση της έδρας Ιστορίας στην Ακαδημία Αθηνών: βιογραφικά σημειώματα σε διάφορες μορφές, εργογραφία, υπομνήματα. Ποικίλα: επιστολές διαφόρων προς Απ. Δασκαλάκη, ποικίλου περιεχομένου πρόχειρες σημειώσεις Α. Δ., θρήνοι για την άλωση της Κωνσταντινούπολης (κείμενα της Τουρκοκρατίας, δακτυλόγραφα του Α. Δ.), δημοσιεύματα σχετικά με έργα του Α. Δ., διάφορες καρτ-ποστάλς από Βουδαπέστη, Reggio Calabria, Reims. Δοκίμια του βιβλίου Ap. Dascalakis, Rhigas Velestinlis , Paris 1937, σ. 230 και του βιβλίου Ap. Dascalakis, Les oeuvres de Rhigas Velestinlis , Paris 1937, σ. 123, με διορθώσεις και προσθήκες στο κείμενο. Δοκίμια του βιβλίου: Απ. Β. Δασκαλάκης, Μελέται περί Ρήγα Βελεστινλή , Αθήνα 1964, σ. 512, με ένθετα φύλλα σημειώσεων με διορθώσεις και προσθήκες. Δοκίμια του βιβλίου του Απ. Δασκαλάκη, Ο Αδαμάντιος Κοραής και η ελευθερία των Ελλήνων , Αθήνα 1965, σ. 654, με διορθώσεις και προσθήκες στο έντυπο και σε ένθετα σημειώματα. Χειρόγραφα και δακτυλόγραφα οκτώ (8) μελετών του Απ. Δασκαλάκη: 1) "Σκούφος - Μηνιάτης". 2) "Ιστορική γεωγραφία και γεωπολιτική". 3) "Το Ανατολικόν Ζήτημα και το Αιγαίον". 4) "Η Φιλική Εταιρεία και οι Φιλικοί". 5) "Ο Αγών εις Λακεδαίμονα". 6) "Η έναρξις της Επαναστάσεως και τα πρώτα επαναστατικά γεγονότα εις την Λακωνίαν" (α΄ σώμα). 6α) "Η έναρξις της Επανάστασις εις την Μάνην" (β΄ σώμα). 7) "Η α΄ Εθνοσυνέλευσις και το Σύνταγμα της Επιδαύρου". 8) "Ο ελληνικός λαός κατά την περίοδον της Τουρκοκρατίας" (Βιβλιογραφία). Δύο (2) έντυπα μελετών του Απ. Δασκαλάκη με διορθώσεις και προσθήκες: 1) "Θερμοπύλαι-Αρτεμίσιον" (Αθήνα, 1957) και 2) "Βιογραφική Επισκόπησις Κατάλογος Ιστορικών Συγγραφών Επιστημονική Δράσις" (Αθήνα, 1976). Μελέτη (mémoire) της Marie Daskalakis, "La Constitution Européene de Rigas Velestinlis" (σ. 51), που υποβλήθηκε στο Στρασβούργο το 1962.

Δασκαλάκης, Απόστολος

Αρχείο Φώτου Γιοφύλλη

 • Αρχείο
 • 1908 - 1972

Αλληλογραφία της περιόδου 1908 - 1939, ανάμεσά τους και επιστολές του Άγγελου Σικελιανού και του Γιάννη Ψυχάρη στον Γιοφύλλη. Είκοσι (20) ιδιόγραφα ποιήματα και πεζά γνωστών λογοτεχνών. Ταξινομημένα με αλφαβητική σειρά (επώνυμο συγγραφέα). Έργα Φώτου Γιοφύλλη: Το βιβλίο του Φ. Γιοφύλλη Αρχοντικά (1913) με πολλές ιδιόχειρες διορθώσεις για την β΄ έκδοση (;). Ένα ποίημά του: "Εδώ Πολυτεχνείο" (σε 5 αντίτυπα). Τα χειρόγραφα κείμενα του Φ. Γιοφύλλη για το βιβλίο του Τρία μικρά μυθιστορήματα , που περιελάμβανε τα μυθιστορήματα: "Το άμοιρο το Λολάκι", "Χωρίς Παιδί" και "Στο λιμάνι της αγάπης". Σχέδιο του εξωφύλλου για σχεδιαζόμενη έκδοση τους το 1972. Ποικίλα: μία (1) φωτογραφία του Φώτου Γιοφύλλη και δεκατέσσερις (14) από τη
Θέρισο και άλλα μέρη της Κρήτης. Είκοσι οκτώ (28) σκίτσα προσώπων και γελοιογραφίες σχεδιασμένα από τον Φ. Γιοφύλλη. Εβδομήντα πέντε (75) χαρτονομίσματα της Κατοχής.

Γιοφύλλης, Φώτος

Αρχείο Νικολάου Αντ. Μουσούρη

 • Αρχείο
 • 1828 - 1920

Επιστολές και τηλεγραφήματα (1886 - 1898) Σωτήρη Κροκίδα προς τον κουμπάρο του, Νικ. Α. Μουσούρη. Ληξιαρχικές πράξεις, πιστοποιητικά σπουδών, συνταξιοδοτικά Ν. Αντ. Μουσούρη (1831 - 1887). Ποικίλα: συνταξιοδοτικά μητέρας Ν. Α. Μουσούρη και ληξιαρχικά, πιστοποιητικά σχετικά με Νικόλαο και άλλα μέλη της οικογένειας Μουσούρη, σχέδια οικίας Μουσούρη. Διάφορα έγγραφα ποικίλου περιεχομένου (πιστοποιητικά, επιστολές, λογοτεχνικά κείμενα, δημόσια έγγραφα, σημειωματάριο αγνώστου ζωγράφου από Κέρκυρα, 1828-1836), όχι όλα σχετικά με την οικογένεια Μουσούρη στην Κέρκυρα. Μεταφράσεις του Ν. Μουσούρη στα ακόλουθα έργα: "Φύλον και χαρακτήρ" του Όθωνος Βάινιγγερ. "Δοκίμιον περί της επικής ποιήσεως" του Βολταίρου. "Η αγριόπαπια" του Ερ. Ίψεν. "Κουβέντες με τον Γκαίτε" του Έκερμαν. "Πλήγμα αλεξιβροχίου" του Ernest Laut. Μεταφράσεις του Ν. Μουσούρη στα ακόλουθα έργα: "Τα πολιτικά κόμματα του καιρού μας" του Roberto Michels. "Περί του υψηλού" και άλλα του Σίλλερ. "Ο άνθρωπος και η τεχνική" του Οσβάλδου Σπέγγλερ. Μεταφράσεις του Ν. Μουσούρη σε τέσσερα (4) αταύτιστα έργα. Αντιγραφές του Ν. Α. Μουσούρη κειμένων φιλολογικού, λογοτεχνικού και φιλοσοφικού περιεχομένου δημοσιευμένων σε ελληνικά ή ξένα έντυπα. Σύντομες μεταφράσεις. Μεταφράσεις Ν. Α. Μουσούρη από τα γαλλικά διαφόρων κειμένων και πρόχειρες σημειώσεις. Χειρόγραφη "Συλλογή διαφόρων ποιημάτων, κ.λ.", Νικόλαος Αντ. Μουσούρης, Ιθακίσιος, 1871. Πνευματιστικά και συναφή: αντιγραφές κειμένων, μεταφράσεις, αποκόμματα από εφημερίδες. Μεταφράσεις από Γάλλους συγγραφείς κειμένων περί πνευματιστικών θεμάτων. Μεταφράσεις του Ν. Α. Μουσούρη από βιβλία του Allan Kardec για πνευματιστικά θέματα. Μεταφράσεις του Ν. Α. Μουσούρη από μελέτες του Léon Denis για πνευματιστικά θέματα. Άλλες σημειώσεις και μεταφράσεις για σχετικά θέματα. Αποκόμματα από δημοσιεύματα εφημερίδων σχετικά με πνευματιστικά και συναφή θέματα. Ένα μεγάλο σημειωματάριο του Ν. Α. Μουσούρη με σημειώσεις και αντιγραφή κειμένου "Κίνησις. Η Σχετική αλήθεια εις την Κρίσιν και την Σύνθεσιν". Πέντε (5) μικρά σημειωματάρια με συνεχή σελιδαρίθμηση από τον Ν. Α. Μουσούρη με σημειώσεις του βιβλιογραφικές κ.ά.

Μουσούρης, Νικόλαος

Αρχείο Κώστα Βάρναλη

 • Αρχείο
 • 1935 - 1966

Έγγραφα και δημοσιεύσεις του Κ. Βάρναλη στον Τύπο. Διαμαρτυρία από Άη Στράτη,1935. Απονομή μεταλλίου, 1966.

Βάρναλης, Κώστας

Αρχείο Γεωργίου Ασημάκη

 • Αρχείο
 • 1920 - 1944

Κείμενα δημοσιογραφικά και λογοτεχνικά του Γεωργίου Ασήμακη. Επιστολές και κείμενα άλλων προς τον Γ. Ασημάκη. Αποδείξεις, πιστοποιητικά και άλλα ιδιωτικά έγγραφα. Δημοσιεύματα εφημερίδων. Κείμενα Ι. Δ. Αραβαντινού σχετικά με την Ανώτατη Στρατιωτική Υγειονομική Επιτροπή. Υπηρεσιακά στρατιωτικά έγγραφα και δημοσιεύματα στον Τύπο. Ποικίλα έγγραφα ανά θεματική κατηγορία: α) Κατοχή 1941-1944. β) Λόγοι – επέτειοι κλπ. γ) Αλβανία. δ) Βιογραφικά αξιωματικών κλπ. ε) Νόμοι – εγκύκλιοι κλπ. (1929-1939). 37 φωτογραφίες: προσωπικές, στρατιωτικές, οικογενειακές, δημοσίων προσώπων κ.λπ. 15 Καρτ ποστάλ, κάρτες και φωτογραφίες φωτομοντέλων.

Ασημάκης, Γεώργιος

Αρχείο Βλάση Γαβριηλίδη

 • Αρχείο
 • 1895 - 1920

Σχετικά έγγραφα εφημερίδας Ακρόπολις (οργανωτικά, οικονομικά και διακίνηση). Έγγραφα σχετικά με εφημερίδες που εκδίδονταν από τον Βλάση Γαβριηλίδη: Εσπερινή Ακρόπολις (1897-1902), Εθνική Ζωή (1901), Υπερωκεάνειος Ακρόπολις (1905). Τρία (3) προσωπικά σημειωματάρια Βλάση Γαβριηλίδη (1917). Απόδειξη πληρωμής μηνιαίας συνδρομής (1919) και χειρόγραφο κείμενο του Βλ. Γαβριηλίδη με ταξιδιωτικές εντυπώσεις του από το Παρίσι (χ.χ.). Ένας φάκελος που στην περιγραφή του αναφέρεται ότι περιείχε το προσωπικό ημερολόγιο του Γαβριηλίδη, το οποίο όμως δεν βρέθηκε.

Γαβριηλίδης, Βλάσης

Αρχείο Αντωνίου Ν. Μουσούρη

 • Αρχείο
 • 1900 - 1950

Σημειώσεις και αντιγραφές από διάφορα λογοτεχνικά, ιστορικά και φιλολογικά έργα Ελλήνων και ξένων δημιουργών. Μεταφράσεις, αντιγραφές κειμένων υμνογράφων και σημειώσεις.

Μουσούρης, Αντώνιος

Αρχείο Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών

 • Αρχείο
 • 1866 - 2007

Το αρχείο της ΕΣΗΕΑ περιλαμβάνει οκτώ αρχειακές σειρές: α) Διοίκηση. β) Μέλη. γ) Αλληλογραφία. δ) Όργανα και Σωματεία Ε.Σ.Η.Ε.Α. ε) Άλλα Σωματεία. στ) Βιβλιοθήκη. ζ) Εκδηλώσεις – Δραστηριότητες. η) Σύμμικτα.

Στην πρώτη σειρά, «Διοίκηση», περιλαμβάνονται έγγραφα σχετικά με την ίδρυση της Ένωσης (1914-5) και τα πρώτα καταστατικά της (1918, 1920, 1924 κ.λπ.), βιβλία πρακτικών του Δ.Σ. (1915 κ.έ.), εκθέσεις εξελεγκτικής επιτροπής από το 1918 έως το 1965, υποψηφιότητες–οργανωτικά–αποτελέσματα των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη Δ.Σ. κατά τα χρόνια 1925-1969, λογοδοσίες–εκθέσεις πεπραγμένων–απολογισμοί καθώς και θέματα οικονομικής διαχείρισης και κτιριολογικά της περιόδου 1920-1950.

Στη δεύτερη σειρά, «Μέλη», ανάμεσα σε άλλα συγκαταλέγονται κατάλογοι μελών της Ένωσης (1919-1920), αιτήσεις, εγγραφές–επανεγγραφές–πιστοποιητικά μελών (1935-1946), διαγραφές μελών (1915-1979), συνδρομές (1915-1935), μητρώα με προσωπικά στοιχεία των μελών (1927-1940), καταστάσεις με δάνεια και οικονομικά βοηθήματα προς μέλη στην Κατοχή, μισθολογικά ζητήματα (1938-1946) και φωτογραφίες μελών.

Η τρίτη σειρά, «Αλληλογραφία», περιλαμβάνει ποικίλα έγγραφα που καλύπτουν όλο το εύρος των αρμοδιοτήτων της Ένωσης κατά την περίοδο 1916-1949: πρωτόκολλα αλληλογραφίας (εισερχόμενα–εξερχόμενα), τηλεγραφήματα, επιστολές, πιστοποιητικά, αποδείξεις, εντάλματα πληρωμών, ψηφίσματα και εγκύκλιους.

Στη τέταρτη σειρά, «Όργανα και Σωματεία», συγκεντρώνονται ιδρυτικά, διοικητικά και οικονομικά έγγραφα διαφόρων οργάνων της Ένωσης (π.χ. Ταμείο Αλληλοβοήθειας, Ταμείο Πρόνοιας, Ταμείο Συντάξεων κ.ά.) και σωματείων υπό την δικαιοδοσία της (π.χ. Προμηθευτικός και Καταναλωτικός Συνεταιρισμός, Εστία Τύπου, Δημοσιογραφική Σχολή κ.λπ.)

Στην πέμπτη σειρά, «Άλλα Σωματεία», εντάσσονται ποικίλα έγγραφα από τα τέλη του 19ου έως τα μέσα του 20ού αιώνα που αφορούν σωματεία χωρίς οργανική σχέση με την Ένωση, όπως ο Σύνδεσμος Δημοσιογράφων Αθηναϊκών Εφημερίδων, η Διεθνή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων/Fédération Internationale des Journalistes και άλλα σωματεία (ενδεικτικά: Δημοσιογραφική Εταιρία, Εταιρία Τύπου, Σύνδεσμος Συντακτών Αθηναϊκού Τύπου, Συνδικάτο Εργατών Τύπου Αθηνών, Ομοσπονδία Τύπου κ.ά.).

Στην ενότητα «Βιβλιοθήκη» περιλαμβάνονται έγγραφα (1922-2009) σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία της Βιβλιοθήκης της Ε.Σ.Η.Ε.Α., κατάλογοι-ευρετήρια βιβλίων, βιβλία επισκεπτών και δωρεές βιβλίων από και προς την Ε.Σ.Η.Ε.Α..

Η έβδομη σειρά, «Εκδηλώσεις – Δραστηριότητες», συγκροτείται από: Τεκμήρια (έγγραφα, φωτογραφίες και άλλο υλικό) που χρησιμοποιήθηκαν σε εκθέσεις, συνέδρια και άλλες εκδηλώσεις που διοργάνωσε η Ένωση κατά τη διάρκεια των ετών 1930-1994. Υλικό για το περιοδικό Φανός κατά την περίοδο 1925-1948 με οικονομικά στοιχεία, πληροφορίες διακίνησης–αγγελίες–διαφημίσεις, καθώς και λίγα φύλλα του περιοδικού. Αρχειακό υλικό σχετικό με την έκδοση, διανομή, κλήρωση και τους τυχερούς του Λαχείου Συντακτών της περιόδου 1931-1967, καθώς και έγγραφα σχετικά με τη διοργάνωση του Χορού των Συντακτών τα έτη 1917-1939. Αρχειακά τεκμήρια για τη διοργάνωση των Καλλιστείων κατά την τετραετία 1929-1932.

Τέλος, η σειρά «Σύμμικτα» περιλαμβάνει ποικίλο υλικό: Αιτήσεις δημοσιογράφων για καταβολή αποζημιώσεων λόγω παύσης της κυκλοφορίας των εφημερίδων τους κατά την περίοδο της Κατοχής. Σκόρπια φύλλα εφημερίδων της περιόδου 1866-1947. Κατάλογοι εφημερίδων-περιοδικών καθώς και καταστάσεις εφημεριδοπωλών και κυκλοφορίας εφημερίδων τη δεκαετία του 1940. Κατάλογοι εφημερίδων επαρχίας (1960-1967) και ελληνικών και ξένων εφημερίδων (1813-1911). Γελοιογραφίες προκειμένου να δημοσιευθούν στο Φανό (1930 κ.έ.). Φωτογραφικό υλικό όπου απεικονίζονται μέλη του Δ.Σ. και άλλοι δημοσιογράφοι σε διάφορες εκδηλώσεις–δραστηριότητες της Ένωσης (1925-1997), εικόνες από το Αλβανικό Μέτωπο και άλλα θέματα (τέλη 19ου – αρχές 20ού αιώνα).

Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών

Αρχείο Πταισματοδικείου Χερσονήσου

 • GRGSA-IRA JUS.16
 • Αρχείο
 • 1899-1969

Δικογραφίες Πταισμάτων, Βιβλία Ποινικών Αποφάσεων, Βιβλία Αποφάσεων Αυτοφώρων, Βιβλία Αποληψίμων, Βιβλία Ερήμην Αποφάσεων, Βιβλία Αναβλητικών Αποφάσεων, Βιβλία Εφέσεων, Βιβλία Ανακοπών κατ' Αποφάσεων

Πταισματοδικείο Χερσονήσου

Αρχείο Κακουργιοδικείου Ηρακλείου

 • GRGSA-IRA JUS.15
 • Αρχείο
 • 1927-1975

Βιβλία Αποφάσεων, Πρωτόκολλο Κακουργοδικείου, Αποφάσεις Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου

Κακουργοδικείο Ηρακλείου

Αρχείο Πταισματοδικείου Αρχανών

 • GRGSA-IRA JUS.11, 11.1
 • Αρχείο
 • 1901-1969

Ποινικές Αποφάσεις, Βιβλία Αποληψίμων, Βιβλίο Πρωτοκόλλου Αυτοφώρων, Βιβλίο Λιπομαρτύρων, Βιβλίο Αναβλητικών Αποφάσεων, Βιβλίο Εφέσεων, Βιβλίο Ερήμην Αποφάσεων, Βιβλίο Ανακοπών Λιπομαρτύρων, Ευρετήριο Ποινικών Αποφάσεων, Δικογραφίες

Πταισματοδικείο Αρχανών

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Βαχού

 • EDU016.01
 • Αρχείο
 • 1912 - 1941

To αρχείο συγκροτείται από τρία (3) χειρόγραφα βιβλία, με στοιχεία μαθητών του διτάξιου και πλήρους Δημοτικού Σχολείου Αρρένων Βαχού (μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι).

Δημοτικό Σχολείο Βαχού

Αρχείο Γυμνασίου Αρεόπολης

 • EDU084.01
 • Αρχείο
 • 1921 - 1949

To αρχείο συγκροτείται από δεκαπέντε (15) χειρόγραφα βιβλία, με: α) στοιχεία μαθητών (μαθητολόγια, γενικοί και ειδικοί έλεγχοι, βιβλία πιστοποιητικών σπουδών, βιβλία απουσιών και βαθμολογιών ), β) στοιχεία συλλόγου διδασκόντων (βιβλία πράξεων), γ) τεκμήρια αλληλογραφίας του σχολείου (πρωτόκολλα αλληλογραφίας).

Γυμνάσιο Αρεόπολης

Αρχείο Ελληνικού Σχολείου Καστανιάς (Καστορείου)

 • EDU097.01
 • Αρχείο
 • 1917 - 1940

To αρχείο συγκροτείται από ένα (1) χειρόγραφο βιβλίο, με στοιχεία μαθητών του Ελληνικού Σχολείου Καστανιάς και του Ημιγυμνασίου Καστανιάς (μαθητολόγιο, που περιλαμβάνει και τμήμα ειδικού ελέγχου).

Ελληνικό Σχολείο Καστανιάς (Καστορείου)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αρεόπολης

 • EDU009.01
 • Αρχείο
 • 1912 - 1945

To αρχείο συγκροτείται από εννέα (9) χειρόγραφα βιβλία, με στοιχεία μαθητών του Δημοτικού Σχολείου Αρρένων και Θηλέων Αρεόπολης (μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι).

Δημοτικό Σχολείο Αρεόπολης

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Καλυβίων Πελλάνας

 • EDU032.01
 • Αρχείο
 • 1921 - 1933

To αρχείο συγκροτείται από δύο (2) χειρόγραφα βιβλία του Πλήρους Δημοτικού Σχολείου Αρρένων Καλυβίων, με στοιχεία μαθητών (μαθητολόγιο και γενικός έλεγχος).

Δημοτικό Σχολείο Καλυβίων Πελλάνας

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αλευρούς

 • EDU008.01
 • Αρχείο
 • 1911 - 1977

To αρχείο συγκροτείται από δύο (2) χειρόγραφα βιβλία, με στοιχεία μαθητών (μαθητολόγιο και βιβλίο δαμαλισμού μαθητών).

Δημοτικό Σχολείο Αλευρούς

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Τραπεζοντής

 • EDU081.01
 • Αρχείο
 • 1929 - 1947

To αρχείο συγκροτείται από ένα (1) χειρόγραφο βιβλίο, με στοιχεία μαθητών του Δημοτικού Σχολείου Αρρένων Τραπεζοντής (μαθητολόγιο).

Δημοτικό Σχολείο Τραπεζοντής

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Νέας Λιβεράς

 • EDU061.01
 • Αρχείο
 • 1929 - 1955

To αρχείο συγκροτείται από έξι (6) χειρόγραφα βιβλία, με στοιχεία μαθητών (μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, βιβλίο πιστοποιητικών σπουδών).

Δημοτικό Σχολείο Νέας Λιβεράς

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Καστορείου

 • EDU037.01
 • Αρχείο
 • 1900 - 1942

To αρχείο συγκροτείται από δέκα (10) χειρόγραφα βιβλία, με στοιχεία μαθητών του Δημοτικού Σχολείου Αρρένων Καστορείου (μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι).

Δημοτικό Σχολείο Καστορείου

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Καρυών (Αράχωβας)

 • EDU036.01
 • Αρχείο
 • 1928 - 1945

To αρχείο συγκροτείται από τρία (3) χειρόγραφα βιβλία, με στοιχεία μαθητών (μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι).

Δημοτικό Σχολείο Καρυών (Αράχωβας)

Αρχείο Εισαγγελίας Πρωτοδικών

 • GRGSA-IRA JUS.14, 14.1, 14.2, 14.3
 • Αρχείο
 • 1946-2006

Τμήμα μηνύσεων Εισαγγελίας Ηρακλείου:Βιβλία Μηνύσεων, Ευρετήρια Βιβλίων Μηνύσεων, Βιβλία Μηνύσεων επί ζωοκλοπής, Βιβλία πρωτοεισάκτων παραγγελιών αστυνομικών αρχών, Δικογραφίες
Τμήμα Προσδιορισμού Εισαγγελίας Ηρακλείου:Βιβλία Προσδιορισμού
Α) Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Ηρακλείου: Βιβλίο Λιπομαρτύρων, Βιβλίο κλήσεων Μονομελούς-Τριμελούς , Βιβλία αυτοφώρων, Βιβλία αναβλητικών,
Β) Τριμελούς Πλημ/κείου Ηρακλείου: Βιβλίο Ανακοπών-Λιπομαρτύρων Μονομελούς και Τριμελούς
Τμήμα Γραμματείας Εισαγγελίας Ηρακλείου
Βιβλίο Διορισμού Προσωρινού Επιτρόπου, Φάκελοι Ψυχοπαθών

Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηρακλείου

Αρχείο Ειρηνοδικείου Μοιρών

 • GRGSA-IRA JUS.10
 • Αρχείο
 • 1900-1980

Πρακτικά αποφάσεων (πολιτικών – ποινικών υποθέσεων), Αγωγές μικροδιαφορών, Αγροτικά αδικήματα, Εφέσεις, Αγορονομικά – εμπορικά, Κατά προσώπου και ιδιοκτησίες (Εξύβριση, απειλές, βιοπραγίες, κλοπές, φθορές), Αιτήσεις, ένορκες βεβαιώσεις, δηλώσεις, Υποθέσεις ασφαλιστικών εισφορών,Υγειονομικές παραβάσεις, Παραβάσεις κώδικα οδικής κυκλοφορίας, Παραβάσεις γενικού οικοδομικού κώδικα, Αιτήσεις και Αποφάσεις γι' απαλλοτρίωση κτημάτων, Δημοτικές και κοινοτικές εκλογές, Συνεταιρισμοί, Αλληλογραφία Ειρηνοδικείου, Στατιστικά στοιχεία

Ειρηνοδικείο Μοιρών

Αρχείο Ειρηνοδικείου Χερσονήσου / Καλού Χωριού Πεδιάδος

 • GRGSA-IRA JUS.6, 6.1, 6.2, 6.3
 • Αρχείο
 • 1895-1969

Ποινικά Πρακτικά, Ποινικές Αποφάσεις, Πολιτικά πρακτικά και Αποφάσεις, Δικογραφίες, Μικροδιαφορές, Πολιτικές εκθέσεις, Αποφάσεις Αγροτικών Χρεών, Ειρηνοδικείο Καλού Χωριού: Πρακτικά και Αποφάσεις.

Ειρηνοδικείο Χερσονήσου

Αρχείο Ειρηνοδικείου Αρχανών

 • GRGSA-IRA JUS.5, 5.1
 • Αρχείο
 • 1884-1969

ΒΙΒΛΙΑ:Ευρετήρια-Πρωτόκολλα-Πινάκια Μικροδιαφορών, Ευρετήριο Πολιτικών Αγωγών, Πινάκια Πολιτικών Υποθέσεων, Πρωτόκολλα Πολιτικών Δικογραφιών, Πρωτόκολλο Εισερχομένων-Εξερχομένων, Πρωτόκολλα Αποφάσεων και Πρακτικών, Βιβλίο Πολιτικών Αποφάσεων, Βιβλίο Αναψηλαφίσεων κατά Πολιτικών Αποφάσεων, Βιβλίο Εφέσεων κατά Εργατικών Αποφάσεων, Βιβλίο Αναιρέσεων κατά Εργατικών Αποφάσεων, Βιβλία Εμφανιζομένων Μαρτύρων και Κατηγορουμένων, Βιβλίο Λιπομαρτύρων, Βιβλίο Καταχωρήσεως Εκλογέων, Βιβλία Κλήσεων, Βιβλίο Επιδόσεως Κλητήρα Αρχανών, Βιβλία Διπλοτύπων Δικαστικών Τελών, Βιβλίο Πράξεων Ειρηνοδίκου, Λογιστικό Βιβλίο, Κατασχέσεων, Απολογισμού, Αποσκευών κλπ, Απογράφων, Διεκπεραιώσεως, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Εκθέσεων, Ευρετήριο - Πρωτόκολλο Αγροτικών Χρεών, Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων Δ.Σ. Συνεταιρισμού Οινοπαραγωγών, Εκτελέσεως των Ποινικών Αποφάσεων, Πινάκιο Ποινικών Υποθέσεων, Πρωτόκολλο Συντασσομένων Δελτίων Ποινικού Μητρώου, Φόρου Επιτηδεύματος Δικηγόρων, Ανακοπών & Εφέσεων, Καταδικαστικών Αποφάσεων, Πρακτικών Ποινικών, Πρόχειρα Πρωτόκολλα – Σημειώσεις, Ημερολόγιο. ΤΟΜΟΙ/ ΦΑΚΕΛΟΙ:Πρακτικά & Αποφάσεις Μικροδιαφορών, Πολιτικά Πρακτικά & Αποφάσεις, Πολιτικές Δικογραφίες, Αλληλογραφία, Εκθέσεις & Πρακτικά, Πρακτικά Ορκωμοσιών, Εκλογικά, Πρακτικά και Αποφάσεις - Δηλώσεις Αγροτικών Χρεών, Ποινικές Αποφάσεις, Ποινικές Δικογραφίες, Μικροπταίσματα

Ειρηνοδικείο Αρχανών

Αρχείο Δημοτικού σχολείου Μεμιού

 • GR GRGSA-MES EDU233.01
 • Αρχείο
 • 1959-1989

μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, βιβλίο μητρώου, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλίο εσόδων-εξόδων.

Δημοτικό σχολείο Μεμιού

Αρχείο Ειρηνοδικείου Βιάννου

 • GRGSA-IRA JUS.1
 • Αρχείο
 • 1882-1954

Πολιτικά Πρακτικά, Πολιτικές Aποφάσεις, Ποινικά Πρακτικά και Αποφάσεις, Πρακτικά και Aποφάσεις Mικροδιαφορών, Aποφάσεις επ' αναφοράς Διαδικασίας, Αποφάσεις της Eπιτροπής εκτελέσεως του υπ. αριθμ. 3345 νόμου περί του Tαμείου Eφέδρων Πολεμιστών Kρήτης, Aποφάσεις Συγγενικού Συμβουλίου, Aιτήσεις και Πράξεις, Aποφάσεις επαληθεύσεως αγροτικών χρεών, Πρακτικά και Aποφάσεις Pυθμίσεως Aγροτικών Xρεών βάσει του N. 677/ 37, Δηλώσεις Aπαιτήσεων κατά αγροτών, Δηλώσεις και Aιτήσεις βάσει των νόμων 5878/1933 κ' 677/1937, Πράξεις επί αιτήσεων χορηγήσεως αδείας εκτελέσεως κατ' αγροτών και αναστολής πληρωμής, Eκθέσεις Eγγυήσεως, Eκθέσεις και Πρακτικά Eισηγήσεων, Ορκοδοσίας, Πραγματογνωμοσύνης, Mαρτυρικών Aποδείξεων, Παράδοσης-Παραλαβής, Eκθέσεις και Aιτήσεις, Πολιτικές Δικογραφίες, Προγράμματα Πλειστηριασμών, Eνστάσεις, Πρωτόκολλα Eκδοθέντων Δικογράφων, Πρωτόκολλα των επί Mικροδιαφορών Eκδιδομένων Oριστικών Aποφάσεων και Πρακτικών Συμβιβασμού, Πρωτόκολλα των επί των Mικροδιαφορών Eισαγομένων Aγωγών, Πρωτόκολλα των Eκδοθέντων Aποφάσεων Pυθμίσεως των Aγροτικών Xρεών, βάσει του Nόμου 677/1937, Πρωτόκολλα Aλληλογραφίας, Eυρετήρια Mικροδιαφορών, Πινάκια Eγγραφής των Πολιτικών Yποθέσεων, Bιβλίο των επί αποδείξει παραδιδομένων εγγράφων, Bιβλία Πράξεων του Eιρηνοδίκου, Bιβλίο μισθοδοτικών καταστάσεων, Bιβλίο αποληψίμων εξόδων, χρηματικαί ποιναί, πρόστιμα και δικαστικά έξοδα και τέλη επιβληθέντα δι' αποφάσεων του δικαστηρίου τελεσιδίκων, Ποινικές Aγωγές, Πρακτικά Συνήθη και επ' αναφορά Διαδικασίας, Eκλογικοί κατάλογοι, Aλληλογραφία, Eφημερίς Kρητικής Πολιτείας, Στενογραφημένα Πρακτικά Bουλής, Eγκύκλιοι, Αλληλογραφία, Αποφάσεις Kαθορισμού Oρίων Kοινοτήτων

Ειρηνοδικείο Βιάννου

Αρχείο Δημοτικού σχολείου Μίλα

 • GR GRGSA-MES EDU253.01
 • Αρχείο
 • 1928-1969

2 μαθητολόγια, 2 γενικοί έλεγχοι, 1 βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής, τίτλοι σπουδής, 1 κατάσταση εισφοράς μαθητών υπέρ μαθητικών συσσιτίων.

Δημοτικό σχολείο Μίλα

Αρχείο Δημοτικού σχολείου Μάλτας

 • GR GRGSA-MES EDU070.01
 • Αρχείο
 • 1908-1955

μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής.

Δημοτικό σχολείο Μάλτας

Αρχείο Δημοτικού σχολείου Μάνεσι

 • GR GRGSA-MES EDU275.01
 • Αρχείο
 • 1904-2004

μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής, βιβλίο μητρώου και προόδου.

Δημοτικό σχολείο Μάνεσι

Αρχείο Πταισματοδικείου Βιάννου

 • GRGSA-IRA JUS.2
 • Αρχείο
 • 1890-1949

Ποινικά Πρακτικά, Ποινικές Aποφάσεις, Πρωτόκολλο Aποφάσεων των επ' αυτοφώρω Πταισμάτων, Mικροπταισματικαί Aποφάσεις του Πταισματοδικείου Bιάννου, Mικροπταισματικές δικογραφίες, Eυρετήριο των Ποινικών Aποφάσεων, Ποινικές δικογραφίες, Στατιστικό βιβλίο Πταισματοδικείων, Γραμμάτια παραλαβής βεβαιώσεως ποινικών αποληψίμων Δημοσίου Tαμείου Hρακλείου

Πταισματοδικείο Βιάννου

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Βρονταμά

 • EDU019.01
 • Αρχείο
 • 1913 - 1942

To αρχείο συγκροτείται από επτά (7) χειρόγραφα βιβλία, με στοιχεία μαθητών του Δημοτικού Σχολείου Αρρένων Βρονταμά (μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι).

Δημοτικό Σχολείο Βρονταμά

Αρχείο Δημοτικού σχολείου Μάδαινας

 • GR GRGSA-MES EDU269.01
 • Αρχείο
 • 1924-1975

μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, βιβλίο διδασκόμενης ύλης, βιβλίο περιουσίας, βιβλία σχολικής εφορείας, καθολικό, πρωτόκολλα αλληλογραφίας.

Δημοτικό σχολείο Μάδαινας

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Δαφνίου

 • EDU029.01
 • Αρχείο
 • 1906 - 1940

To αρχείο περιλαμβάνει εννέα (9) χειρόγραφα βιβλία, με στοιχεία μαθητών του πλήρους διτάξιου Δημοτικού Σχολείου Αρρένων Δαφνίου (μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, έλεγχοι εξετάσεων).

Δημοτικό Σχολείο Δαφνίου

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Λαγίου

 • EDU046.01
 • Αρχείο
 • 1901 - 1925

To αρχείο περιλαμβάνει δύο (2) χειρόγραφα βιβλία, με στοιχεία μαθητών (μαθητολόγια).

Δημοτικό Σχολείο Λαγίου

Αρχείο Δημοτικού σχολείου Λυκότραφου

 • GR GRGSA-MES EDU109.01
 • Αρχείο
 • 1906-1945

μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, καθολικό, βιβλίο ακίνητης περιουσίας.

Δημοτικό σχολείο Λυκότραφου

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Λεβετσόβων (Κροκεών)

 • EDU049.01
 • Αρχείο
 • 1896 - 1938

To αρχείο περιλαμβάνει είκοσι τέσσερα (24) χειρόγραφα βιβλία, με: α) στοιχεία μαθητών των Δημοτικών Σχολείων Αρρένων και Θηλέων Κροκεών (μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, έλεγχοι εξετάσεων, βιβλία αποδεικτικών και ενδεικτικών), β) τεκμήρια αλληλογραφίας των σχολείων (πρωτόκολλο αλληλογραφίας).

Δημοτικό Σχολείο Λεβετσόβων (Κροκεών)

Αρχείο Ειρηνοδικείου Ηρακλείου

 • GRGSA-IRA JUS.12
 • Αρχείο
 • 1914-1968

Πολιτικές Αποφάσεις, Πολιτικά Πρακτικά, Αποφάσεις Εξώσεων, Αποφάσεις και Πρακτικά Αγροτικών Χρεών, Εκθέσεις και Πράξεις, Μικροδιαφορές: Αναβληθείσες - Ματαιωθείσες Μικροδιαφορές, Σχετικά Μικροδιαφορών, Αιτήσεις Εξαιρέσεως Μικροδιαφορών, Αποφάσεις Μικροδιαφορών, Ευρετήριο Αποφάσεων Μικροδιαφορών, Αγωγές/Αιτήσεις, Πολιτικές Δικογραφίες, Κοινοποιημένα Δικόγραφα, Εκθέσεις Αγροτικού Αδικήματος, Αγροτικές Δηλώσεις, Αγροτικές Αποφάσεις, Αιτήσεις προς Εισαγγελέα, Αποφάσεις Ειρηνοδικείου, Αποσπάσματα Εισπράξεων, Διαγραφείσες Ανακοπές, Εισαγωγές, Καταστάσεις Ενιαίου Μισθολογίου

Ειρηνοδικείο Ηρακλείου

Αρχείο Ελληνικού Σχολείου Λεβετσόβων (Κροκεών)

 • EDU098.01
 • Αρχείο
 • 1889 - 1973

To αρχείο περιλαμβάνει δεκαεπτά (17) χειρόγραφα βιβλία και έναν (1) φάκελο εγγράφων, με: α) στοιχεία μαθητών του Ελληνικού Σχολείου Λεβετσόβων (Κροκεών), του Ημιγυμνασίου Κροκεών και του Αστικού Σχολείου Κροκεών (μαθητολόγια, γενικοί και ειδικοί έλεγχοι, βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής, καταστάσεις μαθητών, ενδεικτικά αποδεικτικά), β) στοιχεία εκπαιδευτικών του Ημιγυμνασίου Κροκεών και του Αστικού Σχολείου Κροκεών (βιβλία πράξεων, μητρώα εκπαιδευτικών), γ) οικονομικά στοιχεία του Ημιγυμνασίου Κροκεών και του Αστικού Σχολείου Κροκεών (βιβλία ταμείου, καταθέσεων, προϋπολογισμοί), δ) τεκμήρια αλληλογραφίας του Ημιγυμνασίου Κροκεών και του Αστικού Σχολείου Κροκεών (πρωτόκολλα αλληλογραφίας), ε) τεκμήρια σχολικών επιτροπών (βιβλίο γονέων, πρακτικά σχολικής εφορείας).

Ελληνικό Σχολείο και Ημιγυμνάσιο Λεβετσόβων (Κροκεών)

Αρχείο Δημοτικού σχολείου Λεΐκων

 • GR GRGSA-MES EDU076.01
 • Αρχείο
 • 1912-1963

μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, μηνιαίος έλεγχος, βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλίο πράξεων σχολικής εφορίας, βιβλία περιουσίας, καθολικό, βιβλίο υλικού.

Δημοτικό σχολείο Λεΐκων

Αρχείο Πρωτοδικείου Ηρακλείου και (Ειδικού Δικαστηρίου)

 • GRGSA-IRA JUS.7, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9
 • Αρχείο
 • 1848-1989
 • Πρωτοδικείου: Δικογραφίες, Πρωτόκολλα Ποινικών αποφάσεων, Πολιτικές αποφάσεις, Δικογραφίες Μονομελούς & Πολυμελούς Πρωτοδικείου, Δικογραφίες εκούσιας Μονομελούς & Πολυμελούς Πρωτοδικείου, Αιτήσεις διαταγών πληρωμής, Εφέσεις Μονομελούς & Πολυμελούς, Εφέσεις εργατικές, Ανακοπές ερημοδικίας Πολυμελούς -Μονομελούς, Ανακοπές Ειρηνοδικείου-Μονομελούς -Πολυμελούς, Δικογραφίες κατ' αποφάσεων Ειρηνοδικείου, Απαλλοτριώσεις Γουρνών (Επιτροπή Ν 2000/52), Εργατικά αναβλητικά πρακτικά, Πράξεις Προέδρου-προσημειώσεις, Αναγγελίες-εφέσεις-έγγραφα Προέδρου, Δικογραφίες Προέδρου-Διαταγές, Δικογραφίες Εφετείου Κρήτης, Εργατικές αποφάσεις, Ασφαλιστικά, Μισθωτικές, Τακτική Μονομελούς, Κλήσεις, Ευρετήριο Αποφάσεων Ν. 1323/49, Ακυρ. Αγωραπωλησίας, Αποφάσεις και Αποζημιώσεις Απαλλοτριώσεων, Πολιτικά Πρακτικά, Εκθέσεις Πρακτικών, Αποφάσεις Δικαστικού Συμβουλίου Πρωτοδικών,Πρακτικά Μονομελούς, Βιβλία νομικού περιεχομένου, Βιβλίο Ορκοδοσίας.
 • Ειδικού Δικαστηρίου Ηρακλείου: Πρακτικά , αποφάσεις, Βουλεύματα, Ευρετήριο αποφάσεων

Πρωτοδικείο Ηρακλείου

Αρχείο Ελληνικού Σχολείου και Ημιγυμνασίου Λάγειας

 • EDU095.01
 • Αρχείο
 • 1903 - 1938

To αρχείο περιλαμβάνει έξι (6) χειρόγραφα βιβλία, με: α) στοιχεία μαθητών του Ελληνικού Σχολείου και του Ημιγυμνασίου Λάγειας (μαθητολόγια, γενικοί και ειδικοί έλεγχοι), β) στοιχεία εκπαιδευτικών του Ελληνικού Σχολείου Λάγειας και του Ημιγυμνασίου Λάγειας (βιβλία πράξεων).

Ελληνικό Σχολείο και Ημιγυμνάσιο Λάγειας

Αρχείο Ελληνικού Σχολείου και Ημιγυμνασίου Πάνιτσας

 • EDU096.01
 • Αρχείο
 • 1903 - 1948

To αρχείο περιλαμβάνει έντεκα (11) χειρόγραφα βιβλία και έναν φάκελο εγγράφων, με: α) στοιχεία μαθητών του Ελληνικού Σχολείου Πάνιτσας, του Ημιγυμνασίου Πάνιτσας και του Γυμνασίου Γυθείου (μαθητολόγιο, γενικοί και ειδικοί έλεγχοι, βιβλία πιστοποιητικών σπουδών, αποδεικτικό φοίτησης), β) στοιχεία διδασκόντων (βιβλίο μισθοδοσίας), γ) στοιχεία σχολικών επιτροπών (πρακτικά συνεδριάσεων), δ) τεκμήρια αλληλογραφίας (βιβλίο πρωτοκόλλου), ε) στοιχεία υλικοτεχνικής υποδομής του Ελληνικού Σχολείου Πάνιτσας (βιβλίο υλικού).

Ελληνικό Σχολείο και Ημιγυμνάσιο Πάνιτσας

Αρχείο Ελληνικού Σχολείου και Ημιγυμνασίου Κότρωνα

 • EDU094.01
 • Αρχείο
 • 1879 - 1967

To αρχείο περιλαμβάνει δέκα (10) χειρόγραφα βιβλία, με: α) στοιχεία μαθητών του Ελληνικού Σχολείου Κότρωνα, του Γυμνασίου Κότρωνα και του Οκτατάξιου Γυμνασίου Γυθείου (μαθητολόγια, γενικοί και ειδικοί έλεγχοι, εκπαιδευτικά τέλη), β) στοιχεία διδασκόντων (βιβλίο καταστάσεως προσωπικού, και μητρώα μισθοδοσίας).

Ελληνικό Σχολείο και Ημιγυμνάσιο Κότρωνα

Αρχείο Δημόσιας Εμπορικής Σχολής Γυθείου

 • EDU093.01
 • Αρχείο
 • 1923 - 1976

To αρχείο περιλαμβάνει οκτώ (8) χειρόγραφα βιβλία και έναν φάκελο εγγράφων, με: α) στοιχεία μαθητών (μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, αποδεικτικά, ενδεικτικά), β) στοιχεία διδασκόντων (βιβλίο μισθοδοσίας και καταστάσεως προσωπικού, πρακτικά συνεδριάσεων), γ) στοιχεία σχολικών επιτροπών (βιβλίο πράξεων).

Δημόσια Εμπορική Σχολή Γυθείου

Αποτελέσματα 1 έως 100 από 13508