Εμφανίζει 15660 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Αρχείο Τμήματος Αλιείας

 • GR GRGSA-MES ADM005.01
 • Αρχείο
 • 1953-1990

Προεδρικά διατάγματα, στοιχεία για καλλιέργειες, στατιστικά στοιχεία, αντικαταστάσεις σκαφών κ.ά.

Τμήμα Αλιείας

Αρχείο Τεχνικής Σχολής Καλαμάτας "Ο Παπαφλέσσας"

 • GR GRGSA-MES EDU172.01
 • Αρχείο
 • 1954-1975

βιβλία παρουσίας προσωπικού, τίτλοι σπουδής (απολυτήρια, αποδεικτικά), φάκελος με διάφορα (υποτροφίες, κατάσταση απόρων μαθητών κ.ά.).

Τεχνική Σχολή Καλαμάτας "Ο Παπαφλέσσας"

Αρχείο Τελωνείου Καλαμάτας-Τμήματος Εφορίας Καπνού

 • GR GRGSA-MES ADM022.01
 • Αρχείο
 • 1907-2002

Βιβλία εισαγωγής του εις φύλλα καπνού, βιβλία μεταγραφής των αιτήσεων κοπής καπνού, βιβλίας κινήσεως σιγαρόχαρτου, βιβλία εξαγωγής σιγαρέττων, βιβλία κίνησης εργατικών σιγαρέττων, πίνακες φορολογίας σιγαρέττων, βιβλία παρακολούθησης της κίνησης λαθρεμπορίου, ευρετήρια παραβατών των νόμων περί καπνού, βιβλία μισθοδοσίας υπαλλήλων, πρωτόκολλα αλληλογραφίας κ.ά.

Τελωνείο Καλαμάτας, Τμήμα Εφορίας Καπνού

Αρχείο Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES ADM010.08
 • Αρχείο
 • 1994-1995

Ημερήσιες καταστάσεις καταθέσεων και αποδόσεων, βιβλίο χορήγησης κανονικών αδειών, αναλυτικό Ημερολόγιο Ταμείου.

Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Καλαμάτας

Αρχείο Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES ADM010.05
 • Αρχείο
 • 1992-1995

Βιβλία καταθέσεων και αποδόσεων, Ημερολόγιο Ταμείου, αποδείξεις πληρωμής δανείων, βιβλίο αγοράς κουμπαράδων.

Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Καλαμάτας

Αρχείο Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES ADM010.01
 • Αρχείο
 • 1988-1991

Καταστάσεις καταθέσεων και αποδόσεων, αναλυτικό ημερολόγιο Ταμείου, αποδείξεις αγοράς κουμπαράδων, καταστάσεις πληρωμής στεγαστικών δανείων.

Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Καλαμάτας

Αρχείο Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES ADM010.02
 • Αρχείο
 • 1989, 1992

Καταστάσεις καταθέσεων και αποδόσεων, βιβλίο πληρωμής στεγαστικών δανείων, αναλυτικό ημερολόγιο.

Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Καλαμάτας

Αρχείο Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES ADM010.09
 • Αρχείο
 • 1996, 2000-2002

Ημερήσιες καταστάσεις καταθέσεων, αποδόσεων και αποσβέσεων, δελτία παρουσίας προσωπικού, μηνιαίο δελτίο κουμπαράδων, ημερολόγιο ταμείου.

Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Καλαμάτας

Αρχείο Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES ADM010.07
 • Αρχείο
 • 1994-1998

Καταστάσεις καταθέσεων και αποδόσεων, βιβλίο παρουσίας προσωπικού, αποδείξεις πληρωμής δανείων.

Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Καλαμάτας

Αρχείο Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES ADM010.04
 • Αρχείο
 • 1991-1994

Ημερήσιες καταστάσεις καταθέσεων και αποδόσεων, βιβλίο παρουσίας προσωπικού, δελτίο στατιστικής, Ημερολόγιο Ταμείου.

Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Καλαμάτας

Αρχείο Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES ADM010.06
 • Αρχείο
 • 1993-1996

Βιβλία καταθέσεων και αποδόσεων, Ημερολόγιο Ταμείου, βιβλίο παρουσίας προσωπικού, βιβλίο στατιστικής.

Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Καλαμάτας

Αρχείο Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES ADM010.03
 • Αρχείο
 • 1990-1994

Βιβλίο στατιστικής, βιβλία καταθέσεων και αποδόσεων, βιβλίο παρουσίας προσωπικού, αποδείξεις πληρωμής στεγαστικού δανείου κ.ά.

Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Καλαμάτας

Αρχείο Ταχυδρομικού Γραφείου Πύλου

 • GR GRGSA-MES ADM012.08
 • Αρχείο
 • 1989-1994

Βιβλία καταθέσεων και αποδόσεων, αποδείξεις αγοράς κουμπαράδων, αναλυτικό Ημερολόγιο Ταμείου.

Ταχυδρομικό Γραφείο Πύλου

Αρχείο Ταχυδρομικού Γραφείου Πύλου

 • GR GRGSA-MES ADM012.07
 • Αρχείο
 • 1991-1994

Καταστάσεις πληρωμής συντάξεων ΟΓΑ, ΙΚΑ, οικογενειακών επιδομάτων ΟΓΑ, δελτία αγοράς και πώλησης συναλλάγματος.

Ταχυδρομικό Γραφείο Πύλου

Αρχείο Ταχυδρομικού Γραφείου Πύλου

 • GR GRGSA-MES ADM012.06
 • Αρχείο
 • 1991-1994

Καταστάσεις καταθέσεων και αποδόσεων, Αναλυτικό Ημερολόγιο Ταμείου, δελτία στατιστικής.

Ταχυδρομικό Γραφείο Πύλου

Αρχείο Ταχυδρομικού Γραφείου Πύλου

 • GR GRGSA-MES ADM012.03
 • Αρχείο
 • 1989

Καταστάσεις καταθέσεων και αποδόσεων, αναλυτικό ημερολόγιο ταμείου.

Ταχυδρομικό Γραφείο Πύλου

Αρχείο Ταχυδρομικού Γραφείου Πύλου

 • GR GRGSA-MES ADM012.05
 • Αρχείο
 • 1989-1992

Καταστάσεις πληρωμής συντάξεων ΙΚΑ, ΟΓΑ και ΤΑΕ, αποδείξεις έκδοσης επιταγών εσωτερικού, δελτία συναλλάγματος.

Ταχυδρομικό Γραφείο Πύλου

Αρχείο Ταχυδρομικού Γραφείου Πύλου

 • GR GRGSA-MES ADM012.02
 • Αρχείο
 • 1987-1990

Δελτία αγοράς και πώλησης συναλλάγματος, βιβλία έκδοσης ταχυδρομικών επιταγών.

Ταχυδρομικό Γραφείο Πύλου

Αρχείο Ταχυδρομικού Γραφείου Οιχαλίας

 • GR GRGSA-MES ADM017.01
 • Αρχείο
 • 1988

Αποδείξεις πληρωμής συντάξεων ΟΓΑ και ΙΚΑ, κατάσταση πληρωμής επιταγών συνταξιούχων.

Ταχυδρομικό Γραφείο Οιχαλίας

Αρχείο Ταχυδρομικού Γραφείου Μεσσήνης

 • GR GRGSA-MES ADM020.01
 • Αρχείο
 • 1989-1990

Βιβλία δοσοληψίας διαχειριστών επιταγών με τους διανομείς, καταστάσεις πληρωμής επιταγών συνταξιούχων ΙΚΑ, καταστάσεις πληρωμής οικογενειακών επιδομάτων ΟΓΑ.

Ταχυδρομικό Γραφείο Μεσσήνης

Αρχείο Ταχυδρομικού Γραφείου Μεθώνης

 • GR GRGSA-MES ADM011.07
 • Αρχείο
 • 2000-2004

Μηνιαίο δελτίο στατιστικής, ημερήσιες καταστάσεις καταθέσεων και αποδόσεων, αναλυτικά ημερολόγια ταμείου, βιβλίο δοσοληψιών αγροτικού διανομέα.

Ταχυδρομικό Γραφείο Μεθώνης

Αρχείο Ταχυδρομικού Γραφείου Μεθώνης

 • GR GRGSA-MES ADM011.06
 • Αρχείο
 • 1995-2001

Ημερήσιες καταστάσεις καταθέσεων και αποδόσεων, αποδείξεις πώλησης κουμπαράδων.

Ταχυδρομικό Γραφείο Μεθώνης

Αρχείο Ταχυδρομικού Γραφείου Κορώνης

 • GR GRGSA-MES ADM035.01
 • Αρχείο
 • 1990-1991, 1994

Καταστάσεις πληρωμής συντάξεων ΟΓΑ και ΙΚΑ, καταστάσεις επιταγών εσωτερικού.

Ταχυδρομικό Γραφείο Κορώνης

Αρχείο Ταχυδρομικού Γραφείου Κάμπου

 • GR GRGSA-MES ADM021.01
 • Αρχείο
 • 1989, 1993

Καταστάσεις πληρωμής συντάξεων ΟΓΑ και οικογενειακών επιδομάτων, δελτίο τιμών αγοράς συναλλάγματος, αποκόμματα επιταγών.

Ταχυδρομικό Γραφείο Κάμπου

Αρχείο Ταχυδρομικού Γραφείου Αλαγονίας

 • GR GRGSA-MES ADM018.01
 • Αρχείο
 • 1986-1990

Καταστάσεις-αποδείξεις πληρωμής συντάξεων ΟΓΑ, αποδείξεις και αποκόμματα επιταγών.

Ταχυδρομικό Γραφείο Αλαγονίας

Αρχείο Ταχυδρομικού Γραφείου Άριος

 • GR GRGSA-MES ADM015.01
 • Αρχείο
 • 1984-1987

Καταστάσεις συντάξεων και οικογενειακών επιδομάτων ΟΓΑ, αποδείξεις πληρωμής συντάξεων ΙΚΑ, αποκόμματα επιταγών.

Ταχυδρομικό Γραφείο Άριος

Αρχείο Ταχυδρομικού Γραφείου Μεθώνης

 • GR GRGSA-MES ADM011.02
 • Αρχείο
 • 1990-1991

Καταστάσεις πληρωμών συντάξεων ΟΓΑ, ΙΚΑ, ονομαστική κατάσταση πληρωμής επιδομάτων.

Ταχυδρομικό Γραφείο Μεθώνης

Αρχείο Ταχυδρομικού Γραφείου Μεθώνης

 • GR GRGSA-MES ADM011.05
 • Αρχείο
 • 1998-2001

Ημερήσιες καταστάσεις καταθέσεων και αποδόσεων, μηνιαίο δελτίο στατιστικής.

Ταχυδρομικό Γραφείο Μεθώνης

Αρχείο Ταχυδρομικού Γραφείου Μεθώνης

 • GR GRGSA-MES ADM011.03
 • Αρχείο
 • 1986-1999

Καταστάσεις καταθέσεων και αποδόσεων, αναλυτικό Ημερολόγιο Ταμείου, δελτίο στατιστικής, ταμειακές καταστάσεις.

Ταχυδρομικό Γραφείο Μεθώνης

Αρχείο Ταχυδρομικού Γραφείου Μεθώνης

 • GR GRGSA-MES ADM011.01
 • Αρχείο
 • 1983-1990

Καταστάσεις καταθέσεων και αποδόσεων, αναλυτικό ημερολόγιο ταμείου, δελτίο στατιστικής, δελτίο κίνησης κουμπαράδων.

Ταχυδρομικό Γραφείο Μεθώνης

Αρχείο ΤΕΒΕ Κυπαρισσίας

 • GR GRGSA-MES ADM007.01
 • Αρχείο
 • 1986-1990

Δικαιολογητικά έκδοσης βιβλιαρίων ασθένειας, εισιτήρια νοσηλείας, συνταγολόγια κ.ά.

Ταμείο Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος, Τμήμα Κυπαρισσίας

Αρχείο ΤΕΒΕ Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES ADM009.02
 • Αρχείο
 • 1971-1997

Πιστοποιητικά επαγγελματικής απασχόλησης, βιβλίο παρουσίας προσωπικού, πρωτόκολλα αλληλογραφίας.

Ταμείο Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος (ΤΕΒΕ), Τμήμα Καλαμάτας

Αρχείο ΤΕΒΕ Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES ADM009.01
 • Αρχείο
 • 1976-1990

Πιστοποιητικά επαγγελματικής απασχόλησης, συνταγολόγιο, γνωμάτευση υγειονομικής επιτροπής, δικαιολογητικά έκδοσης βιβλιαρίων ασθένειας, αποφάσεις διαγραφών και επανεγγραφών.

Ταμείο Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος (ΤΕΒΕ), Τμήμα Καλαμάτας

Αρχείο Πρωτοδικείου Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES JUS023.01
 • Αρχείο
 • 1914-1990

Αρχείο Πρωτοδικείου Καλαμάτας αποτελούμενο από δύο (2) ευρετήρια αναγνωρισμένων σωματείων.

Πρωτοδικείο Καλαμάτας

Αρχείο Συλλόγου Κυριών Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES PRI010.01
 • Αρχείο
 • 1923-1999

Πρακτικά διοικητικού συμβουλίου, πρακτικά γενικών συνελεύσεων, έγγραφα σχετικά με εκδήλωση στη μνήμη της Μαρίας Μπασακάρη, με τη Δάφνη Παπαδοπούλου, με την υιοθέτηση του χωριού "Μαυρόπουλου" της Ηπείρου, φωτογραφίες.

Σύλλογος Κυριών Καλαμάτας

Αρχείο Συλλόγου Ανθεστηρίων

 • GR GRGSA-MES PRI063.01
 • Αρχείο
 • 1980-2003

Αποκόμματα εφημερίδων σχετικών με εκδηλώσεις Ανθεστηρίων (1987-2002). Φυλλάδια σχετικά με Ανθοκομική Έκθεση (1981-2002). Φωτογραφίες. Βιντεοκασέτες. Διάφορα έγγραφα, όπως καταστατικό συλλόγου Ανθεστηρίων Μεσσηνίας (20-11-1991), προσκλήσεις, διπλώματα συμμετοχής στην Έκθεση, προγράμματα εκδηλώσεων κ.ά.

Σύλλογος Ανθεστηρίων Καλαμάτας

Αρχείο Συκικής, Κεντρικής Συνεταιριστικής Ένωσης Σύκων Ξηρών Καρπών

 • GR GRGSA-MES ADM039.01
 • Αρχείο
 • 1953-1984

Αρχείο Κεντρικής Συνεταιριστικής Ένωσης Σύκων Ξηρών Καρπών " ΣΥΚΙΚΗ" (ΑΒΕ: 167) αποτελούμενο από: βιβλία Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου, βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων, Καθολικά, βιβλία λογαριασμών διαχείρισης αποστειρωτηρίων, βιβλία διαχειριστών αποστειρωτηρίων, βιβλία δικαιούχων σύκων αποστειρωτηρίων, βιβλία αποθηκών σύκων αποστειρωτηρίων, βιβλία αποστειρώσεως κεντρικής αποθήκης Καλαμάτας, βιβλία με ακίνητα-εγκαταστάσεις αποστειρωτηρίων, βιβλία εξόδων επισκευής και βελτίωσης αποστειρωτηρίων, βιβλία διαχείρισης Γενικών Απεντομωτηρίων, βιβλία αποθηκών σύκων απεντομωτηρίων, βιβλίο παρακολούθησης διάθεσης σύκων κατά απεντομωτήριο και έμπορο, βιβλία διαχείρισης αποσύκων, βιβλία αποθηκών συγκέντρωσης αποσύκων και οινοπνευματοποίησής τους, βιβλία δικαιούχων αποσύκων κοινής διαχείρισης, βιβλία εξόδων οινοπνευματοποίησης αποσύκων, βιβλία αποθηκών συσκευασίας σύκων, Αναλυτικά Ημερολόγια Ταμείου εισπράξεων, βιβλία προσωρινών λογαριασμών, βιβλία Ταμείου, βιβλία ισολογισμών και απογραφών, βιβλία ζημιών και κερδών, βιβλία χρηματοδοτήσεων, βιβλίο αποθεματικών, βιβλία δανείων επ' ενεχύρω σύκων-αποσύκων, βιβλία προκαταβολών, βιβλία γενικών εξόδων, βιβλία εξόδων προστασίας τιμών σύκων (συκόπαστας), βιβλία τρεχούμενων λογαριασμών, βιβλία ελλειμμάτων-πλεονασμάτων, βιβλία εξαγοράς σύκων, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλίο κατ' αποκοπή καλουπιάσματος, βιβλίο κατ' αποκοπή κοπής ουρών των σύκων, βιβλίο βουρλιάσματος-διαλογής-σιδερώματος-ημερομισθίων εργασίας, βιβλία εξόδων κινήσεως αυτοκινήτων, βιβλίο υλικών συσκευασίας σύκων κοινοπραξίας ΑΓΡΕΞ-ΣΥΚΙΚΗΣ, φωτογραφίες με κτήρια και μηχανήματα Συκικής, φίρμες κ.ά.

Συκική Κεντρική Συνεταιριστική Ένωση Σύκων Ξηρών Καρπών

Αρχείο Σταύρου Καπετανάκη

 • GR GRGSA-MES PRI028.01
 • Αρχείο
 • 1843-2004

Μελέτες-συλλογές εγγράφων του Σταύρου Καπετανάκη σχετικά με τα εκλογικά σε δήμο Αβίας και Οιτύλου, εκλογικοί κατάλογοι Καρδαμύλης και Λεύκτρου, εκλογικά πρωτόκολλα του δήμου Εύας, των χωριών Σίτσοβας, Μεγάλης Αναστάσοβας, Μικρής Αναστάσοβας, Λαδά, Καρβελίου, Τσερνίτσας, ανάτυπα από το περιοδικό "Λακωνικές Σπουδές" με τίτλο "Ο Παναγιώτης Μπενάκης και οι Μανιάτες" και "Τουρκικός εμπορικός αποκλεισμός της Μάνης", φωτογραφία με μαθητές Α΄Γυμνασίου Καλαμάτας σχ. έτους 1905-1906.

Καπετανάκης, Σταύρος

Αρχείο Στατιστικής Υπηρεσίας Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES ADM006.01
 • Αρχείο
 • 1971-1990

Στατιστικά στοιχεία πληθυσμού Μεσσηνίας, δελτία δημόσιας οικοδομικής δραστηριότητας, τροχαία ατυχήματα, μητρώα καταστημάτων ετήσιας έρευνας βιομηχανικών προϊόντων.

Στατιστική Υπηρεσία

Αρχείο Σάββα Γεωργιόπουλου

 • GR GRGSA-MES PRI079.01
 • Αρχείο
 • 1940, 1987-1989

φάκελος με τον κανονισμό λειτουργίας του παλιού ξενοδοχείου, ιδιοκτησίας τότε Αριστοτέλη Μακρόπουλου, "ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ", ευχετήριες κάρτες προς τον Αριστοτέλη Π. Μακρόπουλο, το Πωλητήριο 5086/9-1-1989 του συμβολαιογράφου Αναστάσιου Στ. Κανελλόπουλου, ποιητική συλλογή της Καίτης Μακροπούλου-Αλιφέρη με τίτλο: "Πεταλούδες στην Άνοιξη. Ποιήματα", Καλαμάτα 1987.

Γεωργιόπουλος, Σάββας

Αρχείο 3ου Tεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Σερρών

 • GR GRGSA-SER EDU006.17
 • Αρχείο
 • 2006 - 2009

Φάκελος ίδρυσης- λειτουργίας σχολείων, φάκελος μεταφοράς μαθητών, γραπτά δοκίμια μαθητών, βιβλία ύλης, απουσιολόγια.

3ο Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο-ΕΠΑΣ Σερρών

Αρχείο 3ου Tεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Σερρών

 • GR GRGSA-SER EDU006.15
 • Αρχείο
 • 2006 - 2007

Γραπτά δοκίμια μαθητών όλων των τάξεων, στατιστικά στοιχεία, μεταφορά μαθητών, καταστάσεις βαθμολογίας, διάφορα, βιβλία διδασκόμενης ύλης.

3ο Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο-ΕΠΑΣ Σερρών

Αρχείο Οργανισμού Εργατικής Εστίας Σερρών

 • GR GRGSA-SER ADM091.01
 • Αρχείο
 • 1960 - 2005

Ψυχαγωγία -πολιτιστικές εκδηλώσεις-εορτές, γαμήλια βοηθήματα, αλληλογραφία με Νομαρχία, εγκύκλιοι, οικονομικά στοιχεία.

Οργανισμός Εργατικής Εστίας, Περιφερειακό Γραφείο Σερρών

Αρχείο Οργανισμού Εργατικής Εστίας Σερρών

 • GR GRGSA-SER ADM091.02
 • Αρχείο
 • 2001 - 2009

Αλληλογραφία με Νομαρχία, με Διευθύνσεις Οργανισμού, με Ο.Α.Ε.Δ.

Οργανισμός Εργατικής Εστίας, Περιφερειακό Γραφείο Σερρών

Αρχείο Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (Ο.Τ.Ε.) Σερρών

 • GR GRGSA-SER ADM023.02
 • Αρχείο
 • 1971 - 1994

Βιβλία: πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλία τηλεφωνικών και τηλεγραφικών ανταποκρίσεων. Εγκύκλιοι προσωπικού, εξερχόμενη αλληλογραφία, άδειες, οικονομικά θέματα.

Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (Ο.Τ.Ε.), Κατάστημα Σερρών

Αρχείο Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (Ο.Τ.Ε.) Σερρών

 • GR GRGSA-SER ADM023.01
 • Αρχείο
 • 1949 - 1951

Μισθολογικές καταστάσεις πληρωμής προσωπικού, πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής τηλεφωνικών εισπράξεων και μισθοδοτικών στοιχείων(1952). Ημερολόγια τηλ. συνδιαλέξεων (1951), κίνηση Ταμείου Σερρών, πρωτόκολλο παράδοσης –παραλαβής μηχανημάτων, έγγραφα Τ.Τ.Τ. Αγγίστας, πρωτόκολλα ελέγχου τηλ. συνδιαλέξεων (1949), δηλώσεις ανανέωσης τηλεγραφικών συνδέσεων Τραπεζών, Νομικών Προσώπων (1949-1951), 1 βιβλιάριο λογαριασμών (1951).

Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (Ο.Τ.Ε.), Κατάστημα Σερρών

Αρχείο Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) Σερρών

 • GR GRGSA-SER ADM012.04
 • Αρχείο
 • 1980 - 2005

Βιβλία καθολικά δαπανών (1980-83), ατομικοί φάκελοι ανέργων (αποφυλακισθέντων, εκδοροσφαγέων, φορτοεκφορτωτών, εφέδρων).

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), Υπηρεσία Νομού Σερρών

Αρχείο Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) Σερρών

 • GR GRGSA-SER ADM012.05
 • Αρχείο
 • 1979 - 2011

Αρχείο του Κέντρου Επαγγελματικής Γεωργικής Εκπαιδεύσεως και Κοινωνικής Αναπτύξεως. Προγράμματα stage, Βεβαιώσεις μεταβολής ατομικών στοιχείων, οικονομικά έγγραφα, προσλήψεις, πρωτόκολλα ορκομωσίας, απολύσεις. Έγγραφα κατάρτισης ανέργων και ιατρικών γνωματεύσεων.

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), Υπηρεσία Νομού Σερρών

Αρχείο Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) Νιγρίτας Σερρών

 • GR GRGSA-SER ADM016.08
 • Αρχείο
 • 1977 - 1985

Μικρό Ταμείο (Λειτουργικά έξοδα Υπηρεσίας), επιδοτήσεις επιχειρήσεων, επιδόματα κάθε είδους.

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), Τοπική Υπηρεσία Νιγρίτας Σερρών

Αρχείο Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) Νιγρίτας Σερρών

 • GR GRGSA-SER ADM016.07
 • Αρχείο
 • 1977 - 2001

Δαπάνες, ασκούμενοι Stage, στατιστικά στοιχεία, εγκύκλιοι, διαταγές.

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), Τοπική Υπηρεσία Νιγρίτας Σερρών

Αρχείο Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) Νιγρίτας Σερρών

 • GR GRGSA-SER ADM016.10
 • Αρχείο
 • 1990 - 2009

Στοιχεία οικονομικού έτους 1990, αιτήσεις-βεβαιώσεις ανεργίας (2009), απολύσεις (2008).

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), Τοπική Υπηρεσία Νιγρίτας Σερρών

Αρχείο Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) Νιγρίτας Σερρών

 • GR GRGSA-SER ADM016.04
 • Αρχείο
 • 1992 - 1998

Ατομικοί φάκελοι διαφόρων κατηγοριών εργασιακής κατάστασης, καταστάσεις ανέργων, φάκελοι αλληλογραφίας.

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), Τοπική Υπηρεσία Νιγρίτας Σερρών

Αρχείο Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) Νιγρίτας Σερρών

 • GR GRGSA-SER ADM016.01
 • Αρχείο
 • 1977 - 1995

Ατομικοί φάκελοι ανέργων, ατόμων με ειδικές ανάγκες, επιδοτούμενων μητέρων, εφέδρων, σπουδαστών ΤΕΙ, μετεγκατάστασης μεταναστών, προσωρινής μετακίνησης εργαζομένων (254 ατομικοί φάκελοι). 1 φάκελος απολύσεων.

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), Τοπική Υπηρεσία Νιγρίτας Σερρών

Αρχείο Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) Νιγρίτας Σερρών

 • GR GRGSA-SER ADM016.02
 • Αρχείο
 • 1972 - 1991

Βιβλία(4) προϋπολογισμών,1 δελτίο Νομαρχίας Σερρών. Υπηρεσιακή αλληλογραφία[σχέδια εγγράφων(1985-1991),στατιστικά],φάκελος απολύσεων εργαζομένων.

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), Τοπική Υπηρεσία Νιγρίτας Σερρών

Αρχείο Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) Νιγρίτας Σερρών

 • GR GRGSA-SER ADM016.09
 • Αρχείο
 • 1992 - 2001

Πρωτόκολλα μηνύσεων, Συλλογικές συμβάσεις εργασίας, ιδιωτικά συμφωνητικά εργασίας αλλοδαπών (2003), φάκελος πολεμιστών (1974-87).

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), Τοπική Υπηρεσία Νιγρίτας Σερρών

Αρχείο Ρούντα Χρήστου

 • GR GRGSA-MES PRI050.01
 • Αρχείο
 • 1892-1927

Έγγραφα στην τουρκική και ελληνική γλώσσα που αφορούν στον Μικρασιάτη πρόσφυγα Χρήστο Ρούντα.

Ρούντας, Χρήστος

Αρχείο Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) Νιγρίτας Σερρών

 • GR GRGSA-SER ADM016.05
 • Αρχείο
 • 1976 - 1998

Φάκελοι ανέργων, φάκελος απολύσεων, απολογιστικά στοιχεία, στατιστικά δελτία Ο.Α.Ε.Δ. (έντυπα), μισθοδοσία υπαλλήλων.

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), Τοπική Υπηρεσία Νιγρίτας Σερρών

Αρχείο Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES ADM037.02
 • Αρχείο
 • 2003-2007

Κίνηση μεικτού εποχούμενου περίπολου, δελτία επικοινωνίας περιπολικών και πυροφυλακείων, δελτία δασικής πυρκαγιάς, χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς.

Πυροσβεστική Υπηρεσία Καλαμάτας

Αρχείο Πταισματοδικείου Πύλου

 • GR GRGSA-MES JUS014.01
 • Αρχείο
 • 1846-1946

Ποινικές αποφάσεις, ποινικά πρακτικά, βιβλίο ανακοπών, βιβλίο αναβλητικών, βιβλίο ποινικών αποφάσεων, ευρετήριο ποινικών αποφάσεων.

Πταισματοδικείο Πύλου

Αρχείο Πταισματοδικείου Πεταλιδίου

 • GR GRGSA-MES JUS027.01
 • Αρχείο
 • 1946-1969

Ποινικά πρακτικά και αποφάσεις Αρχηγείου Αγροτικής Ασφάλειας, πρακτικά και αποφάσεις Αγρονομείου, πρακτικά και αποφάσεις, βιβλίο αναβλητικών αποφάσεων, βιβλίο εφέσεων, βιβλίο ερήμην αποφάσεων, ευρετήρια ποινικών αποφάσεων.

Πταισματοδικείο Πεταλιδίου

Αρχείο Πταισματοδικείου Παμίσου

 • GR GRGSA-MES JUS032.01
 • Αρχείο
 • 1946-1970

Πρακτικά και αποφάσεις, μισθολογικό μητρώο, βιβλίο υποβολής περαιωμένων προανακριτικών παραγγελιών, ευρετήρια ποινικών αποφάσεων.

Πταισματοδικείο Παμίσου

Αρχείο Πταισματοδικείου Μεθώνης

 • GR GRGSA-MES JUS011.01
 • Αρχείο
 • 1863-1949

Ποινικά πρακτικά, ποινικές αποφάσεις, βιβλίο ανακοπών και εφέσεων, ευρετήρια ποινικών αποφάσεων, ευρετήριο επ' αυτοφώρω πταισμάτων, κατάλογος καταδικασθέντων σε πρόστιμα και ποινικά έξοδα, βιβλίο αποληψίμων εξόδων για αγροτικά αδικήματα.

Πταισματοδικείο Μεθώνης

Αρχείο Πταισματοδικείου Κορώνης

 • GR GRGSA-MES JUS016.02
 • Αρχείο
 • 1949-1971

Βιβλίο εφέσεων, βιβλίο αποφάσεων, ευρετήριο ποινικών αποφάσεων.

Πταισματοδικείο Κορώνης

Αρχείο Πταισματοδικείου Καρδαμύλης

 • GR GRGSA-MES JUS008.01
 • Αρχείο
 • 1951-1971

Βιβλίο εφέσεων, βιβλίο αναιρέσεων κατά ποινικών αποφάσεων, βιβλίο απολήψιμων εξόδων.

Πταισματοδικείο Καρδαμύλης

Αρχείο Ξενοδοχείου Σερρών "Ξενία"

 • GR GRGSA-SER COL076.01
 • Αρχείο
 • 1963 - 1969

Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλία συσσιτίου, βιβλία πράξεων, φάκελοι οικονομικής διαχείρισης και αλληλογραφίας.

Ξενοδοχείο "Ξενία" Σερρών

Αρχείο Νομαρχιακής Επιτροπής Λαϊκής Επιμόρφωσης Σερρών

 • GR GRGSA-SER ADM071.02
 • Αρχείο
 • 1980 - 2016

Αλληλογραφία με πολιτιστικούς συλλόγους, κοινωνικά θέματα, συνεργασία με Δήμους, τοπικά συνέδρια, διοικητικά θέματα, έντυπο υλικό (προσκλήσεις, αφίσες, ημερολόγια), ηχογραφήσεις εκπαιδεύσεων και εκδηλώσεων)

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών, Νομαρχιακή Επιτροπή Λαϊκής Επιμόρφωσης (Ν.Ε.Λ.Ε.)

Αρχείο Νομαρχιακής Επιτροπής Λαϊκής Επιμόρφωσης Σερρών

 • GR GRGSA-SER ADM071.01
 • Αρχείο
 • 1954 - 1999

Βιβλία πρακτικών της Ν.Ε.Λ.Ε. Νομού Σερρών (1965-1966), βιβλία δράσεως Κέντρων Επιμορφώσεως, φάκελοι απολογιστικών στοιχείων, πρωτόκολλα, αναφορές επιθεωρητών και καταστάσεις.

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών, Νομαρχιακή Επιτροπή Λαϊκής Επιμόρφωσης (Ν.Ε.Λ.Ε.)

Συλλογή Νικολάου Παπαπαναγιώτου

 • GR GRGSA-SER COL052.01
 • Collection
 • 1925 - 1956

Έγγραφα θυμάτων βουλγαρικής κατοχής, έγγραφα Επιτροπής Αποκατάστασης Προσφύγων, τοπικές εφημερίδες.

Παπαπαναγιώτου, Νικόλαος

Αρχείο Οικονομικής Εφορίας Ναυπλίου

 • GRGSA-ARG ΔΙΟΙΚ.017.001
 • Αρχείο
 • 1922 - 1980

Δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών πρόσωπων, παρακρατούμενοι φόροι, πρόστιμα, φάκελοι κληρονομιών, δωρεών και προικών, εγκύκλιοι.

Οικονομική Εφορία Ναυπλίου

Αρχείο Διεύθυνσης Γεωργίας Νομαρχίας Αργολίδας

 • GRGSA-ARG ΔΙΟΙΚ.016.001
 • Αρχείο
 • 1964 ~ - 1992 ~

Φάκελοι αλληλογραφίας, επιδοτήσεις ελαιόλαδου, βιβλία ελαιοτριβείων, πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου, πρωτόκολλα αλληλογραφίας.

Διεύθυνση Γεωργίας Νομαρχίας Αργολίδας

Αρχείο Υπηρεσίας Στατιστικής Νομαρχίας Αργολίδας

 • GRGSA-ARG ΔΙΟΙΚ.014.001
 • Αρχείο
 • 1956 - 1990

Βιβλία εφοδιασμού ληξιαρχείων με έντυπα, παρακολούθησης βρεφών κ.ά., διάφορες απογραφές: γενικού πληθυσμού, κατοικιών, καταστημάτων με τη σχετική αλληλογραφία.

Υπηρεσία Στατιστικής Νομαρχίας Αργολίδας

Αρχείο Βιομηχανικού και Εμπορικού Επιμελητήριου Αργολίδας

 • GRGSA-ARG ΔΙΟΙΚ.013.002
 • Αρχείο
 • 1966 - 1994

Φάκελοι αλληλογραφίας, τιμολόγια εισαγωγής και εξαγωγής, διάφορα περί εξαγωγών, ασφαλειομεσιτών, πιστοποιήσεων, οικονομικών, μισθοδοσίας, Ε.Ο.Κ., Τραπεζών κ.ά.

Βιομηχανικό και Εμπορικό Επιμελητήριο Αργολίδας

Αποτελέσματα 1 έως 100 από 15660